Zverejnene patenty 09.12.2004

Deriváty amidoacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6896

Dátum: 09.12.2004

Autori: Goebel Thomas, Ducray Pierre, Gauvry Noëlle

MPK: A01N 37/34, C07C 255/00

Značky: deriváty, amidoacetonitrilu

Text:

...Íluórom, chlórom a/alebo brómom, ako je CH 2 CF 3,CF 2 CF 3 , CF 2 CCl 3 , CFgCHClg , CFZCHF , CFgCFClg , CFzCHBrz , CFgCHClF, CFzCHBrF alebo CCIFCHCIF propyl alebo izopropyl, ktorý je monosubstituovaný až heptasubstituovaný fluórom, chlórom a/alebo brómom, ako je CHgCHBrCHgBr, CF 2 CHFCF 3 ,CH 2 CF 2 CF 3 alebo CH(CF 3)2 butyl alebo jeden z jeho izomérov, ktorý je monosubstituovaný až nonasubstituovaný fluórom, chlórom a/alebo brómom, ako...

Spätné preplachovateľné filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5584

Dátum: 09.12.2004

Autori: Schulz Helmuth, Wendelin Georg, Bacher Helmut

MPK: B01D 29/66, B29C 47/58

Značky: filtračné, preplachovateľné, zariadenie, špatně

Text:

...rozdeiovacích priestorov a súčasne zväčšenie zbernýchpriestorov, čo sa prejavuje priaznivo pri procesu spätného preplachovania, pretože savyčistená tavenina použitá pri procese spätného preplachovania môže rovnomernejšie rozložiť na celú plochu preplachovąného filtračného úseku. Súčasne je umožnené použitie na trhu bežných kruhových sít a vylúčené otáčanie dierovaných dosiek. V rámci vynálezu sa môže plocha príslušného sieťového...

Regulačné zariadenie polohy hydraulického akčného člena a doska rozhrania servoventilu prevádzkovaného v takomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5548

Dátum: 09.12.2004

Autori: Pollet Franck, Grelat Philippe, Charles-bernaud Daniel

MPK: F15B 11/00, F15B 13/00

Značky: doska, hydraulického, rozhrania, akčného, prevádzkovaného, takomto, regulačné, servoventilu, člena, polohy, zariadení, zariadenie

Text:

...krútiacim momentom motora 4 d, včleneným do servoventilu, Motorový pohon je riadený elektronickou regulačnou jednotkou 7.0027 Extrémne polohy 4 a, 4 b zodpovedajú maximálnym prietokom tekutiny dodávanej servoventilom. Piest sa môže klasickým spôsobom dostat do stredných polôh nachádzajúcich sa medzi zatvorenou polohou ajednou alebo druhou zdvoch extrémnych polôh. Tieto prostredné polohy zodpovedajú odlišným prietokom tekutiny prenášanej podľa...

Zariadenie na položenie aspoň jedného kábla v komponente vozidla, slnečná clona so zariadením na kladenie a spôsob kladenia kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11865

Dátum: 09.12.2004

Autor: Welter Patrick

MPK: H01R 4/24, H02G 1/08, B60J 3/02...

Značky: clona, kladenie, slnečná, zariadenie, jedného, komponentě, zariadením, kábla, položenie, spôsob, vozidla, kladenia, aspoň

Text:

...prostriedku. Preto sa pri ťahovom zaťažení, ktoré pôsobí aspoň najeden kábel v smere proti smeru jeho položenia, kábel oprie o okraj, resp. o oporný bod, ktorýsa nachádza na vodiacom prostriedku vo výstupnej rovine kábla na najviac zvonka uloženom rohovom bode nábehu. V dôsledku toho tak vodiaci prostriedok preberá funkciu odľahčenia ťahu, pôsobíaceho na kábel.0016 Výhodne je viacej káblov uložených pri výstupnom otvore preberacieho...

Spôsob a vakcína obsahujúca Kopolymér 1 na liečenie psychiatrických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15309

Dátum: 09.12.2004

Autori: Eisenbach-schwartz Michal, Kipnis Jonathan

MPK: A61K 39/00, A61K 35/12, A61K 38/00...

Značky: poruch, vakcína, psychiatrických, obsahujúca, liečenie, spôsob, kopolymer

Text:

...s vlastnými antigénmi (self-antigens) alebo so slabými agonistami vlastnýchKopolymér l, taktiež nazývaný Cop 1, je náhodný nepatogénny syntetický kopolymér,heterogénna zmes polypeptidov obsahujúca štyri aminokyseliny L-glutámovú kyselinu (E),L-alanín (A), L-tyrozin (Y) a L-lyzín (K) vpribližnom pomere l,S 4,813,6, ale bez stálejsekvencie. Hoci jeho spôsob pôsobenia zostáva spomý, Cop l jasne pomáha spomaliť postup sklerózy multiplex...

Kombinácia flupirtínu a tramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10635

Dátum: 09.12.2004

Autori: Szelényi István, Maus Joachim, Cnota Peter Jürgen

MPK: A61P 25/04, A61K 31/137, A61K 31/445...

Značky: flupirtínu, kombinácia, tramadolu

Text:

...Res l 990 b 401905-908, Arzn Forsch/Drug Res 1997 47 l 08 l-6). Neexistujúci svalový relaxačný účinok tramadolu môže vysvetlit jeho nízku účinnosť pri liečení bolestivého syndrómu bolesti krížov. To isté môže platit aj u pacientov s akútnymi bolesťami kostrových0008 Tramadol má schopnosť vyvolať psychickú a fyzickú závislosť morfínového typu. Liek sa spája so žiadostivosťou, správaním závislým od liekov, vývojom odolnosti. Boli...

Regulácia bezkefového elektromotora na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3637

Dátum: 09.12.2004

Autori: Hochhausen Ralf, De Filippis Pietro, Seyfarth Jörg

MPK: H02P 6/14

Značky: bezkefového, elektromotora, jednosmerný, regulácia, prúd

Text:

...na jednosmerný prúd s vysokou účinnosťou prostredníctvom jednoduchých aVyššie uvedená úloha bola vyriešená vyvinutím spôsobu,ktorý má znaky podľa nároku 1, a zariadenie, ktoré má znakyNa rozdiel od intenzity špičkového prúdu je hlavná intenzita prúdu skutočne presne zistiteľná bez problémov aj pri nízkom zatažení, ale pretože v dôsledku účinnosti je pomer zaťaženia a rýchlosti otáčania vzhľadom na spotrebovanú elektrickú energiu...

Systém štartovania jednofázového indukčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3498

Dátum: 09.12.2004

Autor: Schwarz Marcos Guilherme

MPK: H02P 27/02, H02P 1/16

Značky: jednofázového, štartovania, motora, systém, indukčného

Text:

...stavu, je pomocou použitia kondenzátora s vysokou kapacitou, umiestneného v sérii S pomocnou cievkou, typicky s kapacitou v rozsahu od 40 F po 300 F, v závislosti od veľkosti motora. Pri použití kondenzátorov s veľkou kapacitou sazabezpečí, že prúd v štartovacej cievke bude predbiehať o 90stupňov prúd hlavnej cievky a štartovací krútiaci moment dosiahne vyššie hodnoty, ako hodnoty bez využitia prvkov v sérii s cievkou. Problémom, ktorý...

Spôsob a prostriedok na ošetrenie povrchov potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3476

Dátum: 09.12.2004

Autori: Woolf Herbert Dennis, Krämer Klaus, Kolter Karl

MPK: A23L 1/00

Značky: povrchov, ošetrenie, potravin, spôsob, prostriedok

Text:

...Iacca do konárov rôznych stromov, okrem iného v lndii a Thajsku. vpichom sa miazga čiastočne premení na živicu. Medzi syntetické polyméry patria napriklad polyetylén. polypropylén,polyvinylacetát (PVAc), polyvinylalkohol (PVA) alebo polyakryláty.Z US-A 65165529 je známe použitie vodných poťahovacích prostriedkov, ktoréobsahujú v studenej vode nerozpustný, úplne zmydelnený polyvinylalkohol, škrob a detergent. Nerozpustnosť...

Spôsob spracovania zvieracích koží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3294

Dátum: 09.12.2004

Autori: Garcia Del Rio José Ramon, Berkhout Hermanus Johannus

MPK: C14C 1/00

Značky: koží, zvieracích, spôsob, spracovania

Text:

...v ktorom je obsah statický a ktorý obsahuje vhodné systémy na vlhčenie koži. V takzvanom statickom reaktore môžu byt kože naskladané na dne reaktora alebo naložené v koši,ktorý sa potom vloží do reaktora. Avšak nečistoty vznikajúce v niektorých častiach reaktora, ktoré sú neprístupne na čistenie, a z potrubia, môžu kože znečisťovať. Navyše, časť vody a/alebo nečistôt sa môže zadržiavať v poskladaných kožiach. Preto vo výhodnom uskutočnení...

Elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10013

Dátum: 09.12.2004

Autori: Abel Falko, Kalavsky Michal, De Filippis Pietro

MPK: H02K 1/27

Značky: stroj, elektricky

Text:

...Podľa prednostnej formy uskutočnenia prebiehajú materiálovê výrezy blízko pri obvodovej ploche rotora. To má tú výhodu, že zvyšná hrúbka steny je rýchlo nasýtená magnetickým tokom, najmä keď je hrúbka steny minimalizovaná tak, že ako-tak odoláva odstredivým silám permanentnýchmagnetov pri maximálnej možnej frekvencii otáčania rotora.0009 Podľa výnálezu permanentný magnet vložený do uloženia magnetov Vyčnieva aspoň svojimi axiálnymi...

Inhibítory DPP-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2744

Dátum: 09.12.2004

Autori: Hill Oliver, Matassa Victor Giulio, Cerezo-galvez Silvia, Lopez-canet Meritxell, Feurer Achim, Nordhoff Sonja, Edwards Paul John, Thiemann Meinolf

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/4015, A61K 31/397...

Značky: inhibitory, dpp-iv

Text:

...čiastočnú alebo úplnú korekciu zvýšených hladín glikózy V plazme bez výskytu hypoglykémie. Glitazóny ktoré sú súčasne predávané sú agonisti peroxizómom proliferatora aktivované receptory (PPAR), hlavne PPAR-gama subtypu. PPAR-gamma agonizmus sa všeobecne verí, že je zodpovedný za zvýšenú inzulínovú senzibilizáciu ktorá sa pozoruje u glitazónov. Newer PPAR agonisti ktoré sa testovali na liečenie cukrovky typu 2 sú agonisti alfa, gama...

Tlaková splachovacia nádrž s nastaviteľným zatváracím tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2406

Dátum: 09.12.2004

Autor: Reichmuth Peter

MPK: E03D 1/30

Značky: splachovacia, nastavitelným, zatváracím, tlakom, nádrž, tlaková

Text:

...dýzy prebieha taktiež vodorovne kanál Q s ústím A.Teleso 2 l dýzy je súčasťou redakčného tlakového ventilu Q, ktorý je usporiadaný na výstupe odpojovača Q systému. Redukčný tlakový ventil Q má kryt 1 tvaru čiapočky, ktorý je vsadený do otvoru 31 krytu Q. Spojenie krytu 1 S krytom ý môže byť vyhotovené napriklad ako bajonetový alebo skrutkový spoj. Kryt Z má na jednom konci otvor §, ktorý vedie do rúry 30 a nakoniec do tlakovej nádrže z.Predný...

Akusticky účinná podlahová krytina, odolná proti predratiu, pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2376

Dátum: 09.12.2004

Autor: Kosar Kay

MPK: B60R 13/08

Značky: akustický, vozidla, proti, predratiu, podlahová, účinná, krytina, odolná, motorové

Text:

...kanálov. Dokonca aj keď sa vyfukovaný výlisok obráti, aby jeho uzvretá, doskovitá spodná strana tvorila hornú stranu, čo v DE l 96 27 106 A 1 však nie je znázornené ani opísane, je stále nutné počítať so zúžením alebo dokonca uzavretím spojovacích kanálov. Pre vzduchpriepustná krycia vrstva predpísaná podľa prvého nároku z DE196 27 106 A 1, ktorá je usporiadaná na otvorenej strane prehĺbenia, je potom pod zaťažením konštrukcie na nej sa...

Prístrojová doska pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9119

Dátum: 09.12.2004

Autori: Jost Fritz, Bittner Martin, Schreiner Ralf, Jordan Johannes

MPK: B60R 21/16, B60R 21/20, B60R 21/045...

Značky: vozidlo, doska, motorové, přístrojová

Text:

...hodnoty spomalenia sa dosiahnu vtedy, keď má oporná konštrukcia pri normálnom použití kolmo na povrch prístrojovej dosky vzdialenosť 5 mm až 15 mm, najmäUskutočneniu vynálezu neprekáža, ak je medzera medzi opornou konštrukciou a airbagovýmmodulom celkom alebo čiastočne vyplnená defonnovateľným materiálom, najmä plastickoupenou. Na tento účel môžu byť na príslušné oblasti vystreľovacieho kanálu a/alebo airbagového modulu napríklad nalepené...