Zverejnene patenty 06.12.2004

Riadiace rozhodnutia v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13758

Dátum: 06.12.2004

Autori: Esser Alexander, Honkasalo Zhi-chun, Hurtta Tuija

MPK: H04W 76/02, H04W 88/16

Značky: riadiace, systéme, komunikačnom, rozhodnutia

Text:

...tretej generácie (3 G).Prístupové siete, ktoré môže užívateľ používať na pristupovanie k službám, môžupodporovať podstatne odlišné vlastnosti, vzávislosti od používaného štandardu a/alebogenerácie/verzie štandardu. Užívateľ môže ďalej používať prístupové siete, ktoré sú založené na nelicencovaných rádiových alebo pevných prístupových technikách. Tieto prístupové techniky môžu podporovať podstatne odlišné vlastnosti, vzávislosti od...

Spôsob spracovania kontaminovanej vody na báze použitia nepolárnych zeolitov majúcich rozdielne charakteristiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3636

Dátum: 06.12.2004

Autori: Cova Umberto, Della Penna Gino, Vignola Rodolfo, Sisto Raffaello

MPK: B01J 20/10, C02F 1/28

Značky: použitia, spôsob, majúcich, rozdielne, charakteristiky, nepolárnych, kontaminovanej, spracovania, zeolitov, báze

Text:

...látok často v súčasnej dobe prítomných v kontaminovanej spodnej vode pod priemyselnými oblastami, ktoré často pozostávajú z nepolárnych zlúčenín, ako napríklad halogenovaných rozpúštadiel a zlúčenín pochádzajúcich z ropného priemyslu. Tieto sú často veľmitoxickými produktmi, z ktorých niektoré sú karcinogênne, ichkoncentrácia v spodnej vode musí teda rešpektovať striktné0009 V snahe prekonať vyššie špecifikované kritické problémy, boli v...

Pyrido[2,3-d]pyrimidín-2,4-diamíny ako PDE 2 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3411

Dátum: 06.12.2004

Autori: Lam Kelvin, Li Mei, Chambers Robert James, Thompson David Duane, Beyer Thomas Arthur, Morrell Andrew Ian

MPK: A61P 19/00, A61P 15/00, A61K 31/519...

Značky: pyrido[2,3-d]pyrimidín-2,4-diamíny, inhibitory

Text:

...porúch sprostredkovaných cAMP alebo cGMB bunkovou0004 Patenty Spojených štátov amerických číslo 5,547,954 a 5,710,157 opisujú určité 2,4-diamino-5,ô-disubstituované- a 5,6,7-trisubstituované-5-deazapteridíny,kompozície na báze týchto zlúčenín a ich použitie pri likvidácii hmyzu0005 Vo W 0 02/102315 sú opísané inhibítory PDE 7.0006 Predmetom vynálezu sú zlúčeniny vzorca (l)a farmaceuticky prijateľné soli uvedených zlúčenin, v ktorých...

Betónový dlažbový kameň

Načítavanie...

Číslo patentu: 284309

Dátum: 06.12.2004

Autor: Scheiwiller René

MPK: E01C 5/06

Značky: kamen, dlažbový, betónový

Zhrnutie / Anotácia:

Betónový dlažbový kameň na výrobu kruhových a/alebo pozdĺžnych konfigurácií pri dláždení záhrad, ciest alebo podobne, pričom bočné steny (9) kameňa (1 až 8) s pôdorysom obdĺžnika, štvorca a/alebo kruhového výseku, sú vytvorené ako vyklenuté steny (9) a horný povrch (10) kameňa (1 až 8) je z väčšej časti rovinný. Na styčných vyklenutých stenách (9) kameňa (1 až 8) sú vytvorené ďalšie steny (17), ktoré sa smerom k okraju zvyšujú a ktoré sú vždy...

Tesnenie na báze olefínového polyméru, predovšetkým do chladničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 284308

Dátum: 06.12.2004

Autori: Cittadini Paolo, Buzzoni Giancarlo

MPK: C08L 23/16, C08L 53/02

Značky: chladničiek, tesnenie, polymerů, predovšetkým, olefinového, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Tesnenie je vyrobené zo zmesi alfa-olefínových kopolymérov, ktorá pozostáva z polyolefínovej kaučukovej zložky a blokového kaučuku styrén - etylén - butylén - styrénového typu a ďalej obsahuje plnivo a olej.

Topický prípravok na zavádzanie peptidických farmák do živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284306

Dátum: 06.12.2004

Autor: Dárdai Zoltán

MPK: A61K 38/28, A61K 47/02, A61K 47/10...

Značky: topický, peptidických, organizmov, farmák, prípravok, zavádzanie, živých

Zhrnutie / Anotácia:

Topicky aplikovateľné farmaceutické prípravky, ktoré umožňujú zavádzať účinné peptidické látky do živých organizmov transdermálnou resorpciou. Tieto prípravky obsahujú peptidické farmakum, kapsaicín, histamín a/alebo kantaridínový extrakt a epitelizačné činidlo v zmesi s nosičmi a/alebo riedidlami konvenčne aplikovateľnými v topických farmaceutických prípravkoch, aplikované prípadne na podložke schopnej priľnúť na kožu.

Spôsob výroby sklenených kalíškov, pohárikov a podobných dutých sklenených telies a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284304

Dátum: 06.12.2004

Autori: Heller Kurt, Hartel Robert, Kreiss Edwin, Molz Josef, Horina Michael, Gruber Alois

MPK: C03B 19/06, C03B 11/08, C03B 29/00...

Značky: podobných, spôsobu, výroby, tohto, vykonávanie, sklenených, dutých, telies, spôsob, kalíškov, pohárikov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje hospodárnu výrobu dutých sklených telies, ktorá nie je závislá od vaňového taviaceho procesu tým, že sa sklenená surovina spracováva do tvaru polotovarov (2) prispôsobených tvaru výrobkov (1), pričom tieto polotovary (2) môžu byť vyrábané do zásoby v samostatnom výrobnom procese a ohrievajú sa na potrebnú tvarovaciu teplotu iba bezprostredne pred fúkacím procesom. Výhodne možno polotovar (2), pred spracovaním tvarovo...

Spôsob na meranie času prevádzky elektrických prístrojov, na spracovanie nameraných údajov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284300

Dátum: 06.12.2004

Autor: Nagypál Herman

MPK: G07C 3/04, G04F 10/00

Značky: zariadenie, údajov, prístrojov, spôsobu, času, spracovanie, spôsob, meranie, nameraných, tohto, prevádzky, elektrických, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie, ktoré sú predmetom ochrany, predstavujú funkčné riešenie a konštrukčné doplnenie menších elektrických zariadení, ako sú napríklad rôzne prístroje a náradia, napríklad vŕtačky, vŕtacie kladivá, ručné brúsky ap., taktiež spotrebičov, ako sú elektrické mixéry, odšťavovače, roboty, vysávače atď., a zaradenie týchto zariadení do systému umožňujúceho zaznamenávanie údajov o čase prevádzky elektrických zariadení, prípadne ich...

Signalizačné alebo osvetľovacie zariadenie, najmä pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1803

Dátum: 06.12.2004

Autor: Gasquet Jean-claude

MPK: B60Q 1/32, F21V 8/00, F21S 8/10...

Značky: motorové, zariadenie, najmä, osvetľovacie, vozidlo, signalizacné

Text:

...Svetlovody môžu byť priamočiare a krivočiare.0013 Svetelný zdroj môže byt umiestnený v stredovej polohe medzi aspoň dvoma svetlovodmi, najmä umiestnenými symetricky vzhľadom na zdroj, zvlášť0014 Zariadenie môže obsahovat niekoľko svetelných zdrojov spojených0015 Svetlovod môže obsahovat aspoň jednu neutrálnu oblastnezaisťujúcu priečny rozptyl svetla.0016 Zariadenie môže obsahovat spojnú šošovku majúcu konvexnú plochupriloženú proti zdroju a...

Zariadenie na kontrolu skúšobnej stolice určenej na meranie, nastavovanie a/alebo kontrolu podvozku automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8020

Dátum: 06.12.2004

Autori: Guigne Fabrice, Rouquie Philippe

MPK: G01B 5/255

Značky: automobilového, vozidla, podvozku, meranie, kontrolu, stolice, zariadenie, nastavovanie, skúšobnej, určenej

Text:

...podvozku pomocou mechanizmov podvozku,ktoré umožňujú reprodukovat jednotlivé uhly zovretia, odklonu a proti odklonu, ktoré môžudosahovať kolesá nápravy vozidla.Ráfik je opracovaný s pneumatikou namontovanou na ráñku.Vynález bude lepšie pochopený, a jeho iné účely, charakteristiky, detaily a výhody sa jasnejšie ukážu pri vysvetľujúcom popise, ktorý bude nasledovať, a ktorý je urobený s odvolaním sa na priložené schematické výkresy,...