Zverejnene patenty 08.11.2004

Terapeutické použitie anti-CS1 protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13110

Dátum: 08.11.2004

Autori: Tso Yun, Williams Marna, Landolfi Nicolas, Liu Gao

MPK: A61P 35/00, A61P 37/00, A61K 39/395...

Značky: anti-cs1, použitie, protilátok, terapeutické

Text:

...pričom tieto dutiny sa spájajú so susednými tkanivami adokonca aj cez kožu.Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba sa obvykle diagnostikujú použitím klinických, endoskopických a histologických kritérií. Tradičné diagnostické techniky však zatiaľ nepotvrdili žiadny absolútne platný diagnostický nález pre jedno alebo druhé z týchto ochorení. Navyše približne 20 pacientov má klinický obraz, ktorý spadá medzi Crohnovu chorobu a ulceróznu...

Spôsob a rozstrekovacia kolóna pre kontaktovanie plynov a kvapiek kvapalín pre výmenu hmoty a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6290

Dátum: 08.11.2004

Autori: Maier Hermann, Wurzinger Rainer

MPK: B01D 53/50

Značky: kontaktovanie, výměnu, rozstrekovacia, kvapalín, tepla, kolona, spôsob, hmoty, kvapiek, plynov

Text:

...trysiek a vedie veľkou časťou kvapiek až po uloženie na stene pračky alebov nàdržke voľným pádom v protiprúde k plynu.Z toho vyplývajúce vzájomné pôsobenie medzi plynom a rozptýlenou kvapalinou vytvára vprevádzke viacfázové prúdenie, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom prejavuje na prenose hmoty a/lebo tepla medzi fázami. V pripade absorpcie SO sa tým určuje výkon odlučovania škodlivin zo spalín, poprípade - pre kondicionovanie plynu -...

Zariadenie na sterilnú prípravu potravinových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13024

Dátum: 08.11.2004

Autor: Malavasi Giuseppe

MPK: A47J 27/04

Značky: potravinových, zariadenie, produktov, přípravu, sterilnú

Text:

...a V žiadnom prípade nedefinujú obmedzenie samotného vynálezu. Vynález je definovaný pripojenými patentovými nárokmi.0007 Obrázok 1 uvádza ilustráciu tohto zariadenia vyhotoveného podľa tohto vynálezu v čiastočnom reze.0008 Na obrázku je každá jednotlivá časť označená takto1 označuje prevádzkovú komoru vhodne izolovanú príslušnýmoznačuje medzipriestor pre cirkuláciu kvapaliny naoznačuje škáru medzi komorou a medzipriestorom. označuje polguľové...

Kompozície a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16835

Dátum: 08.11.2004

Autori: Tester Richard, Qi Xin

MPK: A61K 47/36, A61K 31/718, A23L 1/0522...

Značky: kompozície, použitia

Text:

...použiteľným liečebným riešením transplantácia pečene.Jedinci s ochorením typu V (McArd 1 eova choroba) trpia deficitom aktivity svalovej fosforylázy (f na Obrázku 1). Jedinci s týmto typom ochorenia sa musia vyvarovať nadmemej záťaže.Jedinci s ochorením typu VI (Herova choroba) trpia deficitom aktivity pečeňovej fosforylázy (f na Obrázku 1), ochorenie je viazané na chromozóm X.Jedinci s ochorením typu VII (Taruiho choroba) trpia...

Použitie dezoxypeganínu na liečenie schizofrénnych psychóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5587

Dátum: 08.11.2004

Autori: Opitz Klaus, Moormann Joachim, Winterhoff Hilke

MPK: A61K 31/33

Značky: dezoxypeganínu, liečenie, schizofrénnych, použitie, psychóz

Text:

...bola v súlade s hypotézou hyperaktívnych signálnych transdukčných dráh dopamínu zistená zmenšená alebo nezmenená aktivita monoaminoxidázy u schizofrénnych pacientov oproti neschizofrénnym účastníkom štúdie. V protiklade k väčšine výskumov mohli Lcwinc a Meltzer dokázať signiñkantnú pozitivnu koreláciu medzi negatívnyrni symptómami a aktivitou monoaminoxidázy z krvných doštičiek neliečených mužských schizofrenikov (Lewinc, R.J. a Meltzer,...

Prípravky a spôsoby liečby posteriórnych segmentov očí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5507

Dátum: 08.11.2004

Autori: Trogden John, Lyons Robert, Whitcup Scott, Chang James

MPK: A61K 31/58, A61K 47/36

Značky: přípravky, posteriórnych, očí, spôsoby, liečby, segmentov

Text:

...poškodenie pri použití do oka. Tieto prípravky sú bez prídavných konzervačných zložiek,napríklad neobsahujú žiadne benzylalkoholové konzervačné Látky. Okrem. toho tieto prípravky výhodne nevyžadujú žiadneresuspenzačné alebo pomocné látky. Súhrnom, tieto prípravky saľahko a účinne vstrekujú do posteriórneho segmentu oka človeka alebo zvieraťa a môžu sa skladovať po dlhý čas ako V podstate homogénna suspenzia, a to najmenej jeden týždeň, bez...

Spôsob výroby záklopiek s teplom zmrštiteľným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3879

Dátum: 08.11.2004

Autori: Luciani André, Granger Jacques

MPK: B29C 61/06, B29C 55/00, B65D 41/02...

Značky: zmrštiteľným, plastom, teplom, výroby, spôsob, záklopiek

Text:

...a stlačením častidĺžky uvedeného rúrkového dielu.Patent US 5 118 460 opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľnýchRovnako tak patent FR 2 708 513 opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľnýchzáklopiek, v ktorom sa najprv Iisovaním vytvorí výlisok, ktorý sa potomTiež je známy francúzsky patent FR 2817193 podaný menomprihlasovatela, ktorý opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľných záklopiek, ktorý využíva ožarovacie prostriedky.Známe záklopky...

Zariaďovanie na odstraňovanie toxického materiálu z projektilov toxických zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9484

Dátum: 08.11.2004

Autor: Osterloh James

MPK: F42B 33/06

Značky: zariaďovanie, projektilov, odstraňovanie, materiálů, zbraní, toxických, toxického

Text:

...piest preráža vnútorné komponenty projektilu pri vysunutí smerom nahorObrázok 11 B je perspektívnym priestorovým zobrazením projektilu zobrazeného na Obrázku 11 A, pričom zobrazuje, akým spôsobom je projektil otáčaný pri vymývaní vnútorných častí projektilu pomocou vymývacej kvapaliny pod vysokým tlakomObrázok 11 C je perspektívnym priestorovým zobrazením projektilu zobrazeného na Obrázku 11 A a 11 B, pričom zobrazuje vnútorné časti...

Prostriedky na liečenie atopickej dermatitídy, stavov kožnej alergie a akné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1983

Dátum: 08.11.2004

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61Q 19/00, A61K 36/00

Značky: liečenie, akné, alergie, prostriedky, stavov, kožnej, atopickej, dermatitídy

Text:

...buď v čistej forme alebo v zmesi, extrahované zHumuZus lupulus,Hypericum sp. aMyrtus sp., sú účinné proti anaeróbnym baktériám, ako sú napríklad Prapionibacteríum acnís a podobne, a proti kmeňom Candída albícans, pri koncentráciách 0,5 až 4 g/ml.Konkétne sa extrakty z Humulus lupulus vyznačujú obsahom floroglucinolov 20 až 80 ,výhodne 60 . Spomedzi extraktov z Hyperícum sp. je veľmi výhodný najmä extrakt zHyperícum...

Prostriedky a spôsoby liečby zadného segmentu oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7827

Dátum: 08.11.2004

Autori: Chang James, Whitcup Scott, Trogden John, Lyons Robert

MPK: A61K 47/00, A61K 31/00

Značky: segmentů, prostriedky, liečby, spôsoby, zadného

Text:

...a opisuje spôsoby aprostriedky na liečbu retinálného edému a NPDR0009 Existuje potreba nových prostriedkov na injekciu do zadných segmentov očí ľudí alebo zvierat a spôsobov na dosiahnutie požadovaných terapeutických účinkov v zadnýchsegmentoch očí ľudí alebo zvierat.0010 Objavili sa nové prostriedky a spôsoby liečby zadných segmentov oči ľudí alebo zvierat. Predložené prostriedky sú vysoko vhodné na intravitreálne podávanie do zadných...