Zverejnene patenty 05.11.2004

Zariadenie pre upevnenie výmenníka tepla, najmä chladiča chladiaceho prostriedku pre motorové vodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6841

Dátum: 05.11.2004

Autor: Hemmersmeier Ralf

MPK: B60K 11/02, B62D 25/08

Značky: motorové, upevnenie, prostriedku, najmä, chladiča, tepla, výmenníka, zariadenie, vodidlá, chladiaceho

Text:

...upevnený na nosnej konštrukcii V podstate s trecím stykom. Zvieracie a zaskakovacie elementy I tvare kliešti sa predmontážou chladiča umiestnia do výklenku Votvorenej polohe, potom sa chladič s pryžovým blokom zatlačí medzi ramená klieští, takže tieto uskutočnia zatvárací pohyb a pryžový blok medziZo spisu US 6,386,497 Bl je známe usporiadaniepre upevnenie chladiča chladiaceho prostriedku nahornom priečnom nosníku vozidla. Ako upevňovací...

Kompozitný materiál obsahujúci hydrogél vyrobený elektricky vyvolanou precipitáciou tuhej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6587

Dátum: 05.11.2004

Autori: Zehbe Rolf-dieter, Schubert Helmut

MPK: A61L 27/00

Značky: tuhej, vyrobený, fázy, elektricky, obsahujúci, precipitáciou, kompozitný, hydrogel, vyvolanou, materiál

Text:

...do polymérnej matrice. Po odparení rozpúšťadla sa kompozit z polyméru/porogénu vloží do vody na 2 dni, aby sa odstránil porogén. Pórovitosť výslednej mriežky sa môže kontrolovať pomocou množstva pridaného porogénu, zatial čo veľkosť pórovje závislá od veľkosti častíc porogénu, napriklad kryštálovsoli, keď je porogénom soľ. Ďalším spôsobom, ktorý sa vyhýba použitiu organických rozpúšťadiel pri tvorbe pórov, je použitie plynu ako...

Deriváty amidoacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6049

Dátum: 05.11.2004

Autori: Ducray Pierre, Kaminsky Ronald, Goebel Thomas, Pautrat François, Gauvry Noëlle, Jung Martin

MPK: A01N 37/34, C07C 255/00

Značky: amidoacetonitrilu, deriváty

Text:

...alebo ktorá sa môže pripraviť analogicky ako zodpovedajúce známe zlúčeniny, akde Y je definované ako pre vzorec I, sa podrobí reakcii so zlúčeninou vzorcaktorá je známa alebo ktorá sa môže pripraviť analogicky ako zodpovedajúce známe zlúčeniny, a kde X je definované ako pre vzorec I, a Q je odstupujúca skupina, prípadne V prítomnosti bázického katalyzátora, a ak je to žiaduce, zlúčenina vzorca I, kde W je O, ktorá sa dá ziskat spôsobom...

Použitie inhibítorov glukozidázy na liečenie mukoviscidózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5519

Dátum: 05.11.2004

Autori: Norez Caroline, Becq Frédéric

MPK: A61K 31/445, A61P 11/00

Značky: liečenie, mukoviscidózy, glukozidázy, inhibítorov, použitie

Text:

...jedneho alebo väčšieho počtu cyklov. Takéto opakovanie cyklov sa potom môže odohrávať až do toho času, kým dôjde k úplnému zloženiu. Pokial sa však aj v tomto prípade proces proteinového skladania odohrá nesprávnym spôsobom, manozidáza odstráni väzby typu manóza-N a dôjde k opätovnému prenosu proteínu do cytosolu. Tento prenos je pritom vykonaný pomocou komplexu a translokačného kanála. V cytosole potom dochádza k následnej degradácii...

Modulátory celulárnej adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11649

Dátum: 05.11.2004

Autori: Zhong Min, Oslob Johan, Barr Kenneth, Shen Wang

MPK: A61K 31/4725, C07D 401/12, C07D 403/14...

Značky: modulátory, celulárnej, adhézie

Text:

...molekúl bunkovej adhézie, zahŕňajúc aplikáciu lerapeuticky účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu jedincovi vyžadujúcemu si túto liečbu.0007 Pojem alifatický, ako sa tu používa, zahŕňa nasýtené i nenasýtené, priame (tzn. nerozvetvené) alebo rozvetvene alifatické uhrovodlky, ktoré sú voliteľne substituované jednou alebo viacerými funkčnými skupinami. Odborník v odbore ocení, že pojem aIifatický. ako sa tu používa, zahŕňa, ale neobmedzuje...

Vŕtacia doštička zverne upevnená v základnom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4721

Dátum: 05.11.2004

Autori: Heule Heinricht, Studer Harry

MPK: B23B 51/02

Značky: tělese, zverne, doštička, základnom, upevnená, vŕtacia

Text:

...čiastočne kónicky výrez a obsahujeelastickú časť, ktorá čapu umožňuje axiálny posun.0012 Spisom US 4 222 690 je zverejnený vrták s prechodom reznej hrany v strede vrtáku v tvare S, pričom prechod v tvare S obsahuje zakrivené plochy reznej hrany od stredu otáčania vrtáku, ktoré sa rozprestierajú smerom von napriamočiaro prebiehajúcu reznú hranu.Tento spis vykazuje rovnako tú nevýhodu, že rezné hrany po prechode v tvare S strednou oblasťou nie...

Stabilizované alfa helikálne peptidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15372

Dátum: 05.11.2004

Autori: Verdine Gregory, Walensky Loren D, Korsmeyer Stanley

MPK: C07K 14/47, C07K 14/00

Značky: helikálne, stabilizované, použitie, peptidy

Text:

...peptid nie je schopený aktivovať uvoľnenie cytochrómu c z mítochondrií in vitro, čo nasvedčuje tomu, že BAD nie je priamym aktivátorom BAX/BAK. Mitochondrie, ktoré nadmeme exprimujú BCL-2 sú rezistentné voči uvoľneniu cytochrómu c indukovanému BID, avšak súčasné ošetrenie s BAD môže vrátiť citlivosť BID. Zdá sa, že indukcia mitochondriálnej apoptózy prostredníctvom BAD je výsledkom bud (l) presunutia BAX/BAK aktivátorov, ako napríklad BID a...

Mobilná deliaca stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3790

Dátum: 05.11.2004

Autor: Pertiller Matthäus

MPK: E04B 2/74

Značky: stěna, deliaca, mobilná

Text:

...uhlovými bodmi. To znamená, že tieto opory ležia vpodstatne vodorovncj úrovni. Kombinácia týchto opatrení má za účinok, že je poťah v tvare sedlovej plochy klenutý, ako napríklad hyperbolickýparaboloid, čo so sebou prináša výhody v stabilite, ako aj zvláštny výrazný výzor.Veľmi výhodná funkčnosť sa získa tým, že kĺby prvých opôr sú vytvorené ako kladkovité kĺby a vykazujú zakaždým kĺbovú os, ktorá je usporíadaná v podstate paralelne k...

Spojené štruktúry a ich moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3407

Dátum: 05.11.2004

Autori: Ferguson-pell Martin, Nicholson Graham, Allan Peter, Hawes David, Tarverdi Karnik, Bevis Mike

MPK: A47C 23/00

Značky: spojené, struktury, moduly

Text:

...iné technické alebo komplikovaná usporiadanie naTento vynález sa zaoberá vyššie uvedenými alebo inými problémami aposkytuje flexibilné listové štruktúry obsahujúce väčší počet modulovspojených dohromady, pričom väčší počet modulov je spojených dohromadytak, že sa ponecháva zmeniť účinnú plochu listu, zatiaľ čo list ostane plochý,a dovoľuje sa pohyb mimo rovinu vyznačuje sa tým, že plocha listu sa môže znížiť na B 0 alebo menej z jej...

Fungicídny prostriedok, spôsob jeho výroby, jeho použitie a spôsob ničenia húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284256

Dátum: 05.11.2004

Autori: Stenzel Klaus, Dutzmann Stefan, Krämer Wolfgang, Siebert Reinhard

MPK: A01N 43/30

Značky: použitie, prostriedok, fungicídný, ničenia, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené kombinácie účinných látok, ktoré pozostávajú z 8-t-butyl-2-(N-etyl-N-n-propylamino)-metyl-1,4-dioxaspiro[5,4]dekánu vzorca (I), 1-(4-chlór-fenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-pentán-3- olu vzorca (II) a derivátu triazolu vzorca (III), ktoré sú vhodné na ničenie húb. Ďalej je opísaný spôsob ničenia húb, použitie týchto kombinácií na ničenie húb a spôsob výroby fungicídneho prostriedku.

Použitie alfa-metyl-p-tyrozínu na inhibíciu produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284255

Dátum: 05.11.2004

Autor: Drago Filippo

MPK: A61K 31/557, A61K 31/195

Značky: melanocytoch, melanínu, dúhovky, inhibíciu, alfa-metyl-p-tyrozínu, produkcie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítorov tyrozinázy na prípravu liečiva, ktoré zamedzuje produkciu melanínu melanocytmi dúhovky, vyvolanú farmakologickou liečbou alebo metabolickou nerovnováhou.

IL 22 na prevenciu infekčných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9517

Dátum: 05.11.2004

Autori: Trabatoni Daria, Veas Francisco, Misse Dorothée, Clerici Mario

MPK: A61K 38/20, A61P 31/18, A61P 31/00...

Značky: prevenciu, infekčných, ochorení

Text:

...subkutánne alebo intramuskulárne podávanie, pričom sa tento roztok produkuje zo sterilného alebo sterilizovateľného roztoku, alebo suspenzie, alebo emulzie.0017 Na podávanie cez sliznicu sú farmaceutické zmesi vo forme gélov.0018 Odborníci v danej oblasti techniky budú vediet podávané dávky ľahko nastavit v závislosti od stavu pacienta.0019 Podla ďalšieho aspektu sa vynález týka spôsobu uprednostnenia vrodenej rezistencie hostitela voči...

Prípravky obsahujúce neramexán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9512

Dátum: 05.11.2004

Autori: Seiller Erhard, Dedhiya Mahendra, Hauptmeier Bernhard, Mahashabde Shashank, Yang Yan, Goel Anshu

MPK: A61K 9/08

Značky: neramexán, přípravky, obsahujúce

Text:

...cyklohexylamíny, je možné pripraviť bez konzervačných látok a výhodne aj bez excipientov, ktoré majú antímikrobiálnu aktivitu. S prekvapením sa zistilo, že špecifikované cyklohexylamínové liečivá ako neramexán vykazujú významnú antimikrobiálnu aktivitu pri koncentráciách, ktoré sú vhodné pre účely farmaceutických prípravkov.0029 Vjednom uskutočnení prípravok podľa tohto vynálezu výrazne neobsahuje konzervačné látky. Výrazne...

Antigén viažuci molekuly so zvýšenou Fc receptor viažucou afinitou a efektorovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20002

Dátum: 05.11.2004

Autori: Brünker Peter, Ferrara Koller Claudia, Püntener Ursula, Suter Tobias, Mössner Ekkehard, Umana Pablo

MPK: A61K 39/00, C07K 16/28

Značky: afinitou, viažuci, viažucou, antigen, molekuly, funkciou, zvýšenou, receptor, efektorovou

Text:

...poklesnú), ako náhle je cudzí antigén neutralizovaný. Príležitostne však proliferácia určitých B buniek pokračuje neznížená, a taká proliferácia môže viesť k rakovinovému ochoreniu, nazývanému0005 T bunky a. B bunky obidve zahrnujú bunečné povrchové proteíny, ktoré môžu byť využité ako markery pre diferenciáciu a identifikáciu. Jedným takým B bunečným markerom je ľudský B lymfocyticky-obmedzujúci diferenciačný antigén Bp 35, ktorého...

Mechanizmus na nastavenie operadla sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8164

Dátum: 05.11.2004

Autori: Benzing Robert Michael, Hensel David, Michalak Eric Bernard

MPK: B60N 2/22, A47C 7/46, B60N 2/02...

Značky: nastavenie, mechanizmus, sedadla, operadla

Text:

...je vmieste priľahlom kprvému alebo hornému koncu funkčnespojene s prvým priečnym členom a v mieste priľahlom k druhej alebo spodnej časti funkčnespojené s druhým priečnytn členom aspoň jedným klzným otočným členom. V jednom vyhotovení je poddajné operadlo funkčne spojene na jeho spodnom konci a je ďalej vybavenépredpäťovým členom na udelenie predpätia poddajnému operadlu vzhľadom na rám operadla.0009 Predpäťový člen výhodne obsahuje prvý a...

Spôsob prípravy polymérov funkcionalizovaných karboxylovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7629

Dátum: 05.11.2004

Autori: Kozlowski Antoni, Harris Milton, Guo Lihong

MPK: C08G 65/00

Značky: přípravy, spôsob, funkcionalizovaných, skupinou, karboxylovou, polymérov

Text:

...z polymérov s vysokou molekulovou hmotnosťou pomocou destilačnćho procesu odstraňujú ťažko, a táto ťažkosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa molekulovouV odbore existuje potreba alternatívnych spôsobov prípravy polymérov funkcionalízovaných karboxylovou kyselinou vo vysokom výťažku a bez významných množstiev polymérnych kontaminantov, obzvlášť východiskovej polymémej látky. V odbore existuje aj potrebaaltematívnych spôsobov syntézy, pri ktorých sa...

CD20 protilátky so zvýšenou väzbovou afinitou pre Fc receptor a efektorovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7603

Dátum: 05.11.2004

Autori: Umana Pablo, Brünker Peter, Ferrara Koller Claudia, Mössner Ekkehard, Suter Tobias, Püntener Ursula

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18

Značky: zvýšenou, väzbovou, afinitou, receptor, efektorovou, protilátky, funkciou

Text:

...môžu byt užitočnými liečlvami na liečbu rakoviny, ako demonštruje rozhodnutie amerického Úradu na kontrolu potravín a liečiv schváliť rituximab (RituxanWH IDEC Pharmaceuticals, San Diego,CA, a Genentech Inc., San Francisco, CA) na liečbu CD 20 pozitívneho B Iymfocytárneho lymfómu s nízkym stupňom malignity, alebo folikulárneho nehodgkinského lymfómu, trastuzumab (HerceptinTW Genentech Inc) na liečbu pokročilého karcinómu prsníka...