Zverejnene patenty 04.11.2004

Spôsob prípravy ľahko dispergovaného reologického kvalitného produktu zo pseudolaminárnych silikátov, produkt takto získaný a spôsoby jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18427

Dátum: 04.11.2004

Autori: Santaren Rome Julio, Aguilar Diez Eduardo, Aragon Martinez Juan José, Alvarez Berenguer Antonio

MPK: C01B 33/38, C04B 40/00, C05G 3/00...

Značky: použitia, ľahko, reologického, dispergovaného, kvalitného, takto, získaný, přípravy, spôsob, pseudolaminárnych, silikátov, produktů, produkt, spôsoby

Text:

...tým, že tvar ich častíc nie je laminárny, ale namiesto toho acikulárny, v podobe mikrovlákien s priemernou dĺžkou 1 až 2 m, a ktorý sa v prípade sépiolitu nachádza napr. v sedimente VaIIecas-Vicálvaro (Madrid,Španielsko) a v pripade attapulgitu napr. v Spojených štátoch. Tieto častice majú v štruktúre tiež istú mieru izomorfnej substitúcie, ktorá je nižšia než v pripade montmorillonitu, a s ktorou je ich povrchový náboj nižší a schopnost...

Kompozície na liečenie ochorení ústnej dutiny a horného dýchacieho traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6922

Dátum: 04.11.2004

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/185, A61K 31/35, A61K 36/185...

Značky: dýchacieho, kompozície, traktu, ústnej, ochorení, horného, dutiny, liečenie

Text:

...od 20 do 80 ,výhodne 60 .0011 Podľa tohto vynálezu sa extrakt z Mlrtus cornmunis pripravuje z listov extrakciou oxidom uhličitým pod podmienkou tlaku v rozsahu od 235 do 260 barov a teploty v rozsahu od 40 do 60 °C, výhodne 45 °C. výsledný extrakt má zvyčajne 35 obsah mirtokumolónu.0012 Kompozicie podľa vynálezu sú spôsobilé zabrániť vytváraníu hnisavých povlakov pochádzajúcich z rôznych saprofytických infekcii ústnej dutiny, čím sa zabráni...

Antagonistické anti-CD40 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6764

Dátum: 04.11.2004

Autori: Luqman Mohammad, Chen Bao-lu, Zaror Isabel, Lu Xiaofeng, Yabannavar Asha, Lee Sang Hoon, Long Li, Hurst Deborah

MPK: A61K 39/395

Značky: použitia, monoklonálne, anti-cd40, antagonistické, protilátky, spôsoby

Text:

...sa uvedená monoklonálna protilátka viaže na CD 40 antigén exprimovaný na povrchu uvedenej bunky, je inhibovaný rast alebo diferenciácie uvedenej bunky, pričom uvedená protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí a) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na epitop schopný viazať monoklonálnu protilátku CHIR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej linie uloženej v ATCC ako patentová položka č. PTA-5542, alebo monoklonálna...

Antagonisty muskarínového acetylcholínového receptora M3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12693

Dátum: 04.11.2004

Autori: Viet Andrew, Palovich Michael, Goodman Krista, Wan Zehong, Hilfiker Mark, Laine Dramane, Lee Dennis, Marino Joseph, Cui Haifeng, Stavenger Robert, Yan Hongxing

MPK: C07D 451/02, A61K 31/46

Značky: antagonisty, acetylcholínového, receptora, muskarínového

Text:

...krátko, a teda sa musí podávať štyrikrát denne za účelom poskytnutia úľavy pre COPD pacientov. V Euró e a Ázii bola nedávno odsúhlasená anti-cholinergická látka s dlhodobým účinkom tiotrópiumbromid(Spirivag). aj ked tento produkt v súčasnosti nie je dostupný v Spojených štátoch. Teda ostáva potreba nových zlúčenín. ktoré sú schopné spôsobovať blokovanie na mAChRs, ktoré majú dlhú dobu pôsobenia a môžu sa podávaťjedenkrát denne na liečenie...

Alosterické modulátory metabotropných glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4916

Dátum: 04.11.2004

Autori: Le Poul Emmanuel, Rocher Jean-philippe, Bonnet Beatrice, Epping-jordan Mark, Bessis Anne-sophie

MPK: C07D 211/00, A61K 31/4427, A61P 25/00...

Značky: glutamátových, modulátory, metabotropných, receptorov, alosterické

Text:

...fyziologické prejavy schlzofrénie, ako je hypofrontalita, porušenú inhibíciu predimpulzu a zvýšené uvoľňovanie subkortikálneho dopamínu. Navyše klinické štúdie ukázali, že frekvencia mGIuR 5 alely je spojená so schízofréniou medzi určitými skupinami (Devon RS a kol.(2001) Mol Psychiatry. 6 311-4) a že zvýšenie správy mGluR 5 bolo zistené u vrstiev kortikálnych pyramidových buniek schizofrenického mozgu (Ohnuma T a kol. (1998)Brain Res Mol...

Antagonistické anti-CD40 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15613

Dátum: 04.11.2004

Autori: Zaror Isabel, Lee Sang Hoon, Long Li, Lu Xiaofeng, Hurst Deborah, Chen Bao-lu, Luqman Mohammed, Yabannavar Asha

MPK: A61K 38/20, A61K 39/395, C07K 16/28...

Značky: antagonistické, spôsoby, protilátky, anti-cd40, monoklonálne, použitia

Text:

...fragmentov.STRUČNÉ ZH RNUTIE WNÁLEZU0008 Humánna anti-CD 40 monoklonálna protilátka na použitie na liečenie rakoviny, ktorá je která je charakteristická expresiou CD 40, pričom uvedená humánna anti-CD 40 monoklonálna protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvoría) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na epitop schopný viazať monoklonálnu protilátku CHlR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej v ATCC ako...

HLA-DR-väzbový antigénový peptid odvodený od WT1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11227

Dátum: 04.11.2004

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: C12N 15/09

Značky: peptid, antigénový, odvodený, hla-dr-väzbový

Text:

...peptidoch), ktoré majú aktivitu väzby na antigén MHC triedy II a zlepšujú účinnosť vakcíny proti rakovine (potenciu) V imunoterapii rakoviny. Preto predkladateľ vynálezu po prvýkrát zistil, že WT 1 obsahuje časť(i) antigénového peptidu, ktorá má aktivitu väzby na HLA-DRBlO 405 spomedzi veľkéhonmožstva subtried MHC triedy II a indukuje pomocné T bunky. Tento poznatok viedol k vývoju nového terapeutického spôsobu,ktorým sa indukujú a...

Bezpečnostný dokument, spôsob výroby bezpečnostného dokumentu a použitie bezpečnostného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3763

Dátum: 04.11.2004

Autori: Müller Edgar, Degott Pierre, Bleikolm Anton, Despland Claude-alain

MPK: G06K 19/10, B42D 15/10, B42D 15/00...

Značky: dokument, použitie, dokumentu, bezpečnostný, bezpečnostného, výroby, spôsob

Text:

...následnou ochranou nalarninovaním druhého plastového listu zvrchu. Papier pre obeživo obsahujúci uvedený opticky premenlivý prúžok, ktorý mení farbu vzávislosti na uhle pohľadu v súčasnej dobe vyrába kanadská spoločnost AGRA Vadeko Inc. apoužíva sa pre značné množstvo mien, okrem iného pre bankovku 100 NTD (nový tchajwanský dolár), ktorý obsahuje prúžok, ktorého farba prechádza z purpurovej do zelenej. Okienkový prúžok Vadeko je na trhu v...

Spôsob pretvárania obrobku a tvárniaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3542

Dátum: 04.11.2004

Autor: Massée Johan

MPK: B21D 22/00

Značky: tvárniaci, obrobků, pretvárania, spôsob, stroj

Text:

...ich postupným vytvorením ako viac konkávnych, sa môže predĺženie zväčšiť a naopak. Použitím vyššej rýchlosti podávania a/alebo nižšej rýchlosti otáčania a/alebo posunutím polohy jednej alebo viacerých deformačných kriviekV smere preč od osi otáčania a/alebo zmenou tvaru týchtokriviek, napríklad ich postupným vytvorením ako viac konvexných, môže byť predĺženie zmenšené.0010 S výhodou sa hodnoty jednej alebo viacerých súradnic polohy...

Nakladacia rampa pre nakladacie plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3403

Dátum: 04.11.2004

Autor: Borchardt Horst

MPK: B65G 69/00

Značky: nakladacie, plošiny, nakladacia, rampa

Text:

...aplikovaný pre malé úžitkové vozidlá a pomocou ktoréhoobrázok 5 sa vzťahuje k systému, ako je tento aplikovaný pre veľké nákladné vozidlá.0015 Na obrázkoch 1 a 2 je zobrazená nakladacia rampa, ktorá je vytvorená konštrukciou rámu 2 a premosťovacou doskou 3 na jej hrane nakladacej plošiny 4 je otočne napojená na nakladaciu plošinu 5. Na prednej hrane dosky premostenia 3 je k dispozícii rozšíríteľný rám 6 s podpornou doskou 7 na jeho prednej...

Spôsob liečby rakoviny vychádzajúce z B lymfocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10276

Dátum: 04.11.2004

Autori: Long Li, Yabannavar Asha, Luqman Mohammad, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395

Značky: spôsob, vychádzajúce, liečby, rakoviny, lymfocytov

Text:

...uvedená antagonistícká anti-CD 40 protilátka alebo jej antigén viažucí fragment sú vybrané zo skupiny, ktorú tvoría) protilátka alebo jej antigén viažucí fragment, ktorá sa viaže k epitopu schopnému viazať monoklonálnu protílátku CHIR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej v ATCC ako patentová položka č. PTA-5542 alebo monoklonálna protilátka CHIR 12. 12, ktorú je možné získat z hybridómovej bunkovej línie uloženej...

Dávkovacie zariadenie a zariadenie na nanášanie lepidiel na najmenej jeden pás substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3365

Dátum: 04.11.2004

Autori: Kiener Waldemar, Rein Johann

MPK: B05C 1/08, B05C 11/02

Značky: zariadenie, najmenej, dávkovacie, lepidiel, nanášanie, substrátů

Text:

...riešenie spočívajúce vtom, že otáčaním dávkovacieho zariadenia, s výhodou okolo jeho pozdĺžnej osi, možno volitelne nastavit a k dávkovacej štrbine priradiť najmenej dve oblasti. Tým sa umožní rýchle prezbrojenie. Toto otočné usporiadanie dávkovacieho zariadenia sa môže uskutočniť ako nezávislé na nastavenie dávkovacej štrbiny medzi dávkovacím zariadením a nanášacim valcom. Je výhodné, ak sa navzájom zlaďuje tak šírka dávkovacej štrbiny,...

Obvod na vysielanie a prijímanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284254

Dátum: 04.11.2004

Autori: Ziegler Horst, Ziegler Tobias Irmo, Ziegler Ulrike Claudia, Ziegler Martin Andreas

MPK: H04B 10/28

Značky: vysielanie, obvod, prijímanie

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod na vysielanie a prijímanie dát na vysielanie a prijímanie optických dátových signálov, pri ktorom je svetelná dióda (5) ako vysielací prvok na vysielanie optického dátového signálu napojená na riadiaci obvod (9), odovzdávajúci dátový signál, pričom dióda (5) je v režime prijímania dát riadená riadiacim obvodom (9) tak, že pôsobí ako optoelektronický prvok na prijímanie dát na prevod ňou prijatého optického dátového signálu na elektrický...

Prášok na použitie v suchom práškovom inhalátore a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284248

Dátum: 04.11.2004

Autori: Ferrarini Lorenzo, Staniforth John Nicholas, Vodden Morton David Alexander, Brambilla Gaetano, Musa Rossella, Gill Rajbir

MPK: A61K 9/72, A61K 9/14

Značky: inhalátore, spôsob, použitie, prášok, výroby, práškovom, suchom

Zhrnutie / Anotácia:

Formulácia vo forme suchého prášku na účinné dodávanie aktívnych zložiek do dolného respiračného traktu pacientov trpiacich na pľúcne ochorenia, ako napríklad astmu, je určená na voľne prúdiace inhalovanie. Formuláciu je možné vyrábať jednoduchým spôsobom, je fyzikálne a chemicky stabilná a je schopná dodávať presné dávky a aj jemnú časticovú frakciu s nízkou pevnosťou aktívnych zložiek, použitím zariadenia s vysokým alebo stredným odporom.

Lipozómový prípravok 6,9- bis[(2-aminoetyl)amino]benzo[g]izochinolín-5,10-dión dimaleátu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284247

Dátum: 04.11.2004

Autor: Bugatti Carlo

MPK: A61K 9/127, A61P 35/00, A61K 31/473...

Značky: prípravok, dimaleátu, použitie, lipozómový, bis[(2-aminoetyl)amino]benzo[g]izochinolín-5,10-dión

Zhrnutie / Anotácia:

Lipozómový prípravok zlúčeniny 6,9-bis-[(2-aminoetyl)amino]benzo[g]-izochinolín-5,10-dión dimaleátu - BBR 2778, ktorý zahrnuje fosfatidylcholín, cholesterol a zlúčeninu BBR 2778 v hmotnostnom pomere cholesterol/fosfolipid 1 : 2 až 1 : 7 a v hmotnostnom pomere BBR 2778/fosfolipid 1 : 4 až 1 : 25.

Farmaceutický prostriedok na liečenie HIV infekcie na orálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284244

Dátum: 04.11.2004

Autori: Tillman Lloyd Gary, Roy Arup

MPK: A61K 31/635

Značky: infekcie, prostriedok, orálne, podanie, farmaceutický, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok, obsahujúci inhibítor HIV proteázy, konkrétne obsahujúci tetrahydro-3-furanylester kyseliny 3S-[3R*-(1R*, 2S*)]-[3-[[(4-aminofenyl)-sulfonyl]-(2-metylpropyl)-amino]-2-hydroxy- 1-fenyl-metyl)-propyl]-karbamovej (alternatívne známy ako VX 478 alebo 141W94) a tokoferol a ich použitie v terapii.

Spôsob purifikácie IL-18 viažuceho proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2061

Dátum: 04.11.2004

Autori: Ziegler Thierry, Valognes Laure, Rossi Mara

MPK: C07K 14/435

Značky: proteínu, spôsob, purifikácie, viažuceho, il-18

Text:

...nezaujatých koordinačných miest asú imobilizované na kolóne. Odvtedy sa na chelatovanie kovových iónov na živice používajú ine ligandy ako IDA. Štúdie so sérovými proteínmi dokázali, že IMAC je extrémne špecifická a selektívna separačná technika J . Porath a B. Olin, Biochemistry 22, 1621-1630 (1983). Adsorbent sa pripravuje prostredníctvom pripájania kovového chelát vytvárajúceho ligandu, ako napríklad kyseliny iminodíoctovej, na...

Pyrido-7-pyrimidín-7-óny substituované hydroxyalkylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1968

Dátum: 04.11.2004

Autor: Goldstein David Michael

MPK: C07D 221/00, A61P 29/00, A61K 31/519...

Značky: hydroxyalkylskupinou, pyrido-7-pyrimidín-7-óny, substituované

Text:

...96/34867. Iné 6 arylpyrido 2,3-dpyrimidíny a naftyridíny sú tiež opísané ako inhibítory tyrosín kinázy vo WO 96/15128. 6-Alkylpýrido 2,3 dpyrimidín-7-óny sú vo WO 98/33798 opísané ako inhibítory kináz dependentných na cyklínu. Určité 4-aminopyridopyrimidíny sú opísané ako inhibítory dihydrofolát reduktázy v EP O 278 686 A 1.V jednom uskutočnení sú predmetom vynálezu zlúčeninyArl predstavuje aryl alebo heteroarylHoci je o niektorých...

Použitie antaginistických anti-CD40 protilátok na liečbu chronickej lymfocytárnej leukémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8669

Dátum: 04.11.2004

Autori: Long Li, Luqman Mohammad, Yabannavar Asha, Aukerman Sharon Lea, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: použitie, leukémie, protilátok, chronickej, antaginistických, lymfocytárnej, liečbu, anti-cd40

Text:

...je bez významnej agonistickej aktivity, keď sa viaže k CD 40 antigénu, na použitie v spôsobe inhibície rastu buniek chronickej lymfocytámej leukémie (CLL) exprimujúcích CD 40 antigén, spôsob zahrnuje kontakt uvedených buniek s účinným množstvom anti-CD 40 monoklonálnej protilátky, kde uvedená protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvoría) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže k epitopu schopnému viazat monoklonálnu protilátku...

Použitie antagonistických anti-CD40 monoklonálnych protilátok na liečbu mnohopočetného myelónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8401

Dátum: 04.11.2004

Autori: Luqman Mohammad, Yabannavar Asha, Long Li, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395

Značky: anti-cd40, monoklonálnych, antagonistických, použitie, myelónu, mnohopočetného, liečbu, protilátok

Text:

...bunkovje línie uloženej V ATCC ako patentová položka č. PTA 5542, alebo monoklonálnou protilátkou CHIR-12.12, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej V ATCC ako patentová položka č. PTA-5543, v kompetitívnom väzobnom teste. 0009 Vynález tiež poskytuje humánní anti-CD 40 monoklonálnu protilátku, ktorá je schopná špecifickej väzby k CD 40 antigénu, uvedená monoklonálna protilátka je bez významnej agonistickej...

Spôsoby liečby solídnych nádorov exprimujúcich povrchový bunkový antigén CD40

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8378

Dátum: 04.11.2004

Autori: Yabannavar Asha, Luqman Mohammad, Long Li, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: solídnych, spôsoby, buňkový, liečby, nádorov, antigen, povrchový, exprimujúcich

Text:

...má rozhodujúcu úlohu vo vývoji a funkcii normálnych B lymfocytov. Expresia. CD 40 na APC má dôležitú kostimulačnú úlohu v aktivácii ako pomocných T lymfocytov, tak cytotoxických TP lymfocytov. CD 4 O receptor je exprimovaný naaktivovaných T lymfocytoch, aktivovaných krvných doštičkách azapálených bunkách hladkého svalstva ciev. CD 40 receptory môžu byt taktiež nachádzanê na eozinofiloch, synoviálnych membránach u reumatoidnej artritídy,...

Spôsoby liečby karcinómov, ktoré exprimujú CD40 antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8375

Dátum: 04.11.2004

Autori: Luqman Mohammad, Zaror Isabel, Hurst Deborah, Long Li, Lopes De Menezes Daniel, Yabannavar Asha

MPK: A61P 35/02, A61K 39/395, A61K 38/20...

Značky: antigen, liečby, spôsoby, exprimujú, karcinómov

Text:

...920-26, ktori opisujú humánny hepatocelulárny karcinóm). Úlohe CD 40 v týchto karcinómoch nepochádzajúcich z B Iymfocytov nie je dobre porozumené. Niektoré štúdie preukázali, že ligácia CD 40v transformovaných bunkách môže viest na bunkovú smrt apoptózou. Ale priniektorých typoch rakoviny, ako je napríklad maligný melanóm a rakovina pľúc, môže byt expresia CD 4 O negatívnym prognostickým indikátorom (pozri napríklad Sabel et al. (2000)...

Použitie antagonistických anti-CD40 protilátok na liečbu autoimunitných a zápalových chorôb a rejekcie orgánového transplantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8304

Dátum: 04.11.2004

Autori: Yabannavar Asha, Zaror Isabel, Luqman Mohammad, Long Li

MPK: C07K 16/28

Značky: rejekcie, orgánového, protilátok, autoimunitných, zápalových, chorôb, anti-cd40, použitie, liečbu, antagonistických, transplantátu

Text:

...lmmunol. Today 19 502-O 6). V podskupine B lymfocytov bola tiež preukázaná signalizácia prostredníctvom dráhy Ras aMEK/ERK. Ďalšie dráhy zapojené do CD 4 O bunkovej signalizácie zahrnujú dráhu Pl 3 K/Akt a dráhu P 38 MAPK (Craxton et al. (1998) J. lmmunol. 5 439-447).0007 Bolo preukázané, že signalizácia prostredníctvom CD 4 O zabráni úmrtiu bunky apoptózou (Makus et al. (2002) J. lmmunol. 14 973-982). Apoptotické signály sú nevyhnutné na...

Spôsob skríningu parazitárnych preparátov na účinnosť pri prevencii a kontrole chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14944

Dátum: 04.11.2004

Autori: Weinstock Joel, Elliott David

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/50, A61K 35/56...

Značky: parazitárnych, účinnost, spôsob, skríningu, preparátov, kontrole, prevencii, chorôb

Text:

...s PBMC od putatívne imúnnych (Pl) jedincov. Vtejto štúdii boli skúmané mechanizmy, ktoré sprostredkovávajú túto bunkovú hyporeaktivitu u GEO nízka proliferativna reakcia v PBMC od GEO jedincov bola asociovaná s nedostatkom IL-4 produkcie a významne nižšou produkciou IL-5 v porovnaní s PBMC od PI jedincov, čo svedčí proti tomu, že všeobecný posun kT(h)2 reakcii je príčinou hyporeaktivity. Na rozdiel od toho sa ukazovalo, že IL-1 O a...

Diazaindol-dikarbonyl-piperazinylové antivírusové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8056

Dátum: 04.11.2004

Autori: Kadow, Yang, Meanwell, Bender

MPK: A61K 31/519, A61P 31/12, A61K 31/5025...

Značky: činidla, diazaindol-dikarbonyl-piperazinylové, antivírusové

Text:

...benzoxazinon(efavirenz) a deriváty bis(heteroaryl)piperazinu (delavirdine) sa vylepšili pre klinické použitie. Hlavnou nevýhodou vývoja aaplikácie NNRTI je tendencia k rýchlemu vývoju kmeňovrezistentných na liek ako V kultúrach tkanivových buniek tak i u liečených jedincov, zvlášť v tých prípadoch, kedy sa aplikuje monoterapia. Preto je nutné identifikovať NNRTI menej náchylné na vývoj rezistencie (Pedersen Pedersen, Ref 15). V...