Zverejnene patenty 27.10.2004

Fluorescenčné sondy pre detekciu DNA pomocou hybridizácie s vylepšenou citlivosťou a nízkym pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17734

Dátum: 27.10.2004

Autori: Lukhtanov Eugene, Lokhov Sergey

MPK: C07H 21/04, C12Q 1/68

Značky: pomocou, hybridizácie, detekciu, sondy, citlivosťou, nízkým, fluorescenčné, pozadím, vylepšenou

Text:

...oligonukleotidový konjugát hybridizuje na spomínanú cieľovú sekvenciu ii) v nehybridizovanej forme, fluorescencia Fl v spomínanom oligonukleotidovom konjugáte je menej než 10 nehasenej fluorescencie a iii) keď spomínaný oligonukleotidový konjugát hybridizuje na spomínanú cieľovú sekvenciu, fluorescencia FI je prinajmenšom 50 jej nezhášanej fluorescencie pre poskytnutie zmesi(b) inkubovaníe spomínanej zmesi v podmienkach priaznivých pre...

Spôsob tlače a/alebo vyrezávania obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11637

Dátum: 27.10.2004

Autori: Berghs Kris, Defever Serge, Decloedt Bart, Heintjens Stefan

MPK: G06K 9/20, B41J 3/44, B26D 5/34...

Značky: tlače, spôsob, obrazů, vyrezávania

Text:

...na jeden kompletný obraz, zahmujúci referenčný rámec, obraz a dva číarové kódy.0010 Obr. 3 predstavuje pohľad na kotúč papiera obsahujúci niekoľko obrazov, ktoré majú byť spracované podľa spôsobu podľa vynálezu.0011 Obr. 4 znázorňuje premietanie z teoretického vektorového priestoru do oblasti tlačenia.0012 Obr. 5 znázorňuje uskutočnenie, v ktorom je referenčný rámec ďalej rozdelený namnožinu segmentov. 0013 Obr. 6 znázorňuje kroky...

Teleso z klzného materiálu z grafitu a spojiva zo syntetickej živice, odolnej voči oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11244

Dátum: 27.10.2004

Autori: Woizenko Adi, Metzinger Thomas

MPK: C08K 3/04, C08K 3/36, C08K 7/00...

Značky: klzného, syntetickej, těleso, grafitu, odolnej, oteru, živice, voči, materiálů, spojiva

Text:

...plniva na báze syntetického grafitu jednej z ďalej uvedených látok sú v telese z klzného materiálu obsiahnuté V množstve 20 až 50 hmotnostných percent elektrografit,petrolejový koks, čiernouhoľný smolný koks alebo sadzový koks, pričom sa tri naposledy menované látky použijú v grafitovej forme. V prípadoch, kde je teleso 2 klzného materiálu podľa vynálezu tvorené lichým počtom vrstiev,obsahujú obe vonkajšie vrstvy výhodne jeden z...

Zariadenie na pripevnenie pohonnej jednotky k podvozku vozidla pomocou tiahla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4265

Dátum: 27.10.2004

Autor: Fauconnier Alain

MPK: B60K 5/12

Značky: podvozku, jednotky, pohonnej, tiahla, pripevnenie, pomocou, zariadenie, vozidla

Text:

...vynálezu- obr. 2 predstavuje Vertikálny rez zariadením v rovine priečnej k smeru pohybu vozidla- obr. 3 predstavuje rez v obdobnej rovine, ktorý ukazuje tlmič vozidla s miskou.V tomto príkladnom uskutočnení je tiahlo 2 usporiadané pre elimináciu síl spôsobených zrýchleniami vozidla, kedy vozidlo naberá rýchlosť alebo keď naopak brzdí. Za týmtoúčelom prebieha tiahlo 2 pozdĺž smeru pohybu vozidla. Prvý koniec 3 tiahla je pripojený k motoru...

Protipovodňová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3912

Dátum: 27.10.2004

Autor: Lerchbaumer Dieter

MPK: E04H 9/14

Značky: ochrana, protipovodňová

Text:

...časti nároku 1. Vďaka realizácii vodotesného prostriedku na rýchle spojenie môže fólia, uložená mimo vlastné miesto montáže, napríklad v skladoch alebo vpriestoroch firmy špecializujúcej sa na protipovodňovú ochranu, byť pozdĺžjednej svojej strany rýchlo, bezpečne a vodotesne spojená s pripevňovacim prvkom, ktorý je zas sám pripevnený na budove. Protilahlá strana potom môže byť pripevnená v stanovenej výške, ktorá je prispôsobená...

Kvapalinový prúdový vŕtací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2377

Dátum: 27.10.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: E21B 10/00, E21B 7/18

Značky: vrtací, kvapalinový, nástroj, prúdový

Text:

...umiestnení vo vrte vgeologickej formácií nad profilom dna tvaru kopy priehlbina definuje tunel pre prúd abrazívnej tekutiny, cez ktorý táto prechádza. Priehlbina tým uľahčuje obmedzenie toku abrazívnej tekutiny, takže sa dosahuje pomerne vysoká hustota. Tým sa zvyšuje účinnosť energie pritomnej v prúde pri hĺbení.Keďže priestor medzi časťou vnútorného povrchu tvaru trúbky dištančného držiaka a povrchom dna vrtu je obmedzený, abrazivny tok...

Potiahnuté minitablety hydrochloridu venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2260

Dátum: 27.10.2004

Autori: Pandita Sandeep, Joshi Mayank, Kshirsagar Rajesh, Bhattacharya Sampad

MPK: A61K 9/30, A61K 31/137, A61K 9/48...

Značky: venlafaxínu, potiahnuté, uvoľňovaním, minitablety, hydrochloridu, predĺženým

Text:

...hydrochloridu venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním. Tieto prípravky sa od US patentu č. 6274171 a EP 0797991 odlišujú tým, že guľôčka z podstatnej časti neobsahuje HPMC.001 l Aj ked bola kapsula venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním vytvorená, bolo by výhodné pripraviť menej zložitú liekovú formu, ktorá napriek tomu zaisťuje predĺžené0012 W 0 94/27589 aWO 01/37815 opisujú osmotické liekové formy obsahujúce hydrochlorid venlafaxínu.0013...

OSB doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1870

Dátum: 27.10.2004

Autori: Schlusen Klaus, Steinwender Martin, Jacobs Stefan

MPK: B27N 3/00, B27N 3/04, B27N 1/00...

Značky: doska

Text:

...unikajúci z komory a obklopujúci skúšobnú vzorku teraz absorbuje formaldehyd unikajúci zo skúšobnej vzorky. Unikajúci Vzduch sa potom V pravidelných časových odstupoch analyzuje na svoj obsah formaldehydu. Obsah formaldehydu vo vzduchu klesá podľa skúseností so skúšobným časom a dosahuje konštantnú minimálnu hodnotu, takzvanú rovnovážnu koncentráciu. Skúšobná hodnota je rovnovážnakoncentrácia formaldehydu uvedená V ppm.Nakoniec treba ešte...

Objímka pre žiarovku automobilových svietidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1756

Dátum: 27.10.2004

Autor: Wallmeier Wilhelm Friedrich

MPK: H01R 13/502, H01R 33/05

Značky: objímka, svietidiel, žiarovku, automobilových

Text:

...a zadným koncom valcovej časti telesa objimky, vyplnená lepidiom.0012 Výkres znázorňuje výhodné uskutočnenie vynálezu, pričom zobrazujúobr. 1 perspektívne znázomenie objimky žiarovky zo zadnej stranyobr. 2 platňu so vsadenými dotykovými pružinami zo zadnej strany obr. 3 platňu so vsadenými dotykovými pružinami v pohľade od žiarovky a obr. 4 jednotlivé dotykové pružiny.0013 Objímka žiarovky má teleso 1 objimky, vytvorené z valcovitej časti...