Zverejnene patenty 25.10.2004

Kompozícia na výživu obsahujúca stopové prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6437

Dátum: 25.10.2004

Autor: Stiefel Thomas

MPK: A61K 33/04, A61K 33/16, A23L 1/304...

Značky: prvky, kompozícia, stopové, výživu, obsahujúca

Text:

...pochody, na ktorých sa tieto prvky podieľajú. Ktomu však ešte veľkou mierou chýbajú nevyhnutné duagnostické metódy. Stanovenie potrebných dávok orientované na biochemické parametre,sú k dispozícii len pre niektore stopové prvky. Tiež analytické postupy pre niektoré vzácnejšie stopové prvky nie sú na všetkých klinikách k dispozícii. Z tohto dôvodu sa tak na zistenie stavu stopových prvkov ďalej ako orientačný údaj používa hladina...

Imunomodulačné oligosacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5771

Dátum: 25.10.2004

Autori: Garssen Johan, Stahl Bernd, M'rabet Laura, Boehm Günther, Vos Arjan Paul

MPK: A61K 31/70, A61K 31/732, A61P 37/00...

Značky: imunomodulačné, oligosacharidy

Text:

...prevenciu ulpievania škodlivých látok na eukaryotických bunkách. Spis DE 4 223 6 l 3 popisuje spôsob prípravy nenasýtených uronidov z pektínupodobných látok anaeróbnej fermentácie používajúci napríkladlyázy pektátu. Táto príprava sa môže používať pri lekárskomošetrení intoxikácie ťažkými kovmi.0007 Popísane sú tiež kombinácie kyslých a neutrálnych oligosacharidov. Spis EP 1 105 OO 2 popisuje probiotický prostriedok obsahujúci...

Chladiace kompozície na báze fluórovaného alkénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11952

Dátum: 25.10.2004

Autori: Thomas Raymond, Singh Rajiv

MPK: C10M 171/00, C09K 5/04

Značky: fluorovaného, chladiace, kompozície, báze, alkenů

Text:

...Inou dôležitou vlastnosťou pri mnohých aplikáciách je horľavosť. To znamená, že pri mnohých aplikáciách, vrátane aplikácií zahrnujúcich predovšetkým prenos tepla, je dôležitéalebo nevyhnutné používať také kompozície, ktoré sú nehorľavé. Je teda často výhodné v takýchkompozícíách používať zlúčeniny, ktoré sú nehorľavé. Výraz nehorľavý, ako je tu použitý,znamená zlúčeniny alebo kompozície, ktoré sú nehorľavé podľa štandardu ASTM E-681 z...

Použitie halogenidového derivátu kyseliny hydroximovej pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4677

Dátum: 25.10.2004

Autori: Urbanics Rudolf, Burnstock Geoffrey, Greensmith Linda

MPK: A61K 31/4523, A61P 25/00

Značky: derivátů, kyseliny, hydroxímovej, liečbe, neurodegeneratívnych, ochorení, použitie, halogenidového

Text:

...306 821-27, 2003 a Cummings JL Use of cholinesterase inhibitors in clinical practice evidence based recommendations Am J Geriatr Psychiatry 11 131-45, 2003.). Ďalšie testy liečby AD zahŕňajú extrakt zginko biloba - ako antioxidant. avšak štúdie doposial nepreukázali jasnú účinnosť medzi AD pacientami.Nesteroidné protizápalové látky testované do súčasnosti sa nepreukázali ako účinné.V Európe novo schválený liek Ebixa (memantln), čo je...

Synbiotická kompozícia pre malé deti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4573

Dátum: 25.10.2004

Autori: Knol Jan, Speelmans Gelske, Garssen Johan, Haarman Monique

MPK: A23L 1/29, A23L 1/30, A61K 31/702...

Značky: synbiotická, kompozícia, malé

Text:

...typu, zatiaľ čo typická detská bíñdobakteriálna flóra bola nájdená v zdravých malých deťoch,čo naznačuje koreláciu medzi výskytom určitých druhov Bzfidobacterium a predpoklady pre vývin alergie. Tieto výsledky udávajú, že stimulàcia rodu Bijidobacterium v detskom hrubom čreve nemusí stačiť. Cieľom je dosiahnuť u detí kŕrnených z fľaše flóru podobajúcu sa druhovejštruktúre flóry dojčených detí.0008 Na účely tohto vynálezu sa termín dojčené...

Imunomodulujúce oligosacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4142

Dátum: 25.10.2004

Autori: Boehm Günther, Vos Arjan Paul, M'rabet Laura, Stahl Bernd, Garssen Johan

MPK: A61K 31/732, A61K 31/70, A61K 31/702...

Značky: oligosacharidy, imunomodulujúce

Text:

...a neutrálnych olígosacharidov na prevenciu adhézie patogénov na epiteliálne0008 Sú známe dojčenské výživy obsahujúce lipid, proteín, Sacharidy, vitamín a aspoň jeden sacharid vybraný z disacharidu alebo vyššieho sacharidu obsahujúceho galaktózu, jeho derivátu, sacharidu obsahujúceho N-acetylneuraminov kyselinu a jeho derivátu (EP 1332759).0009 Až doteraz sa predpokladalo, že podávanie (kyslých) oligosacharidov poskytuje...

Kapsula s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2969

Dátum: 25.10.2004

Autori: Denisart Jean-paul, Vavillet Gilles, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/40, B65D 81/00

Značky: utesňujúcim, prostriedkom, kapsula

Text:

...prvým predmetom predloženého vynálezu je navrhnutá kapsula, ktorá má obsahovať nápojové ingrediencie (alebo iné ingrediencie pre kvapalné potraviny). Kapsula je navrhnutá tak, aby sa začleňovala do zariadenia na výrobu nápojov, aby nútila kvapalinu vstupovať do kapsuly pod tlakom a interagovat s ingredienciami v kapsule. Podľa vynálezu vonkajší povrch kapsuly obsahuje pružný utesňujúci člen, ktorý je štrukturálne usporiadaný na utesňujúce...

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových penových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 284233

Dátum: 25.10.2004

Autori: Dietrich Karl Werner, Heilig Gerhard, Eisen Norbert

MPK: C08G 18/48, C08J 9/14, C08G 18/50...

Značky: hmot, polyuretánových, spôsob, tvrdých, pěnových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvrdých pien obsahujúcich uretánové a prípadne močovinové a izokyanurátové skupiny spočíva v tom, že sa táto tvrdá polyuretánová penová hmota vyrobí reakciou a) aromatického polyizokyanátu s b) polyolovou zložkou majúcou v priemere najmenej 3 vodíkové atómy reaktívne proti izokyanátu, obsahujúce 1. 30 až 80 % hmotn. aromatického polyéteru štartovaného amínom s molekulovou hmotnosťou 300 až 800 na báze 70 až 100 % hmotn....

Dlažbový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 284230

Dátum: 25.10.2004

Autor: Kortmann Karl

MPK: E01C 5/06, E01C 15/00

Značky: dlažbový, dielec

Zhrnutie / Anotácia:

Dlažbový dielec, predovšetkým z betónu, má vonkajší obrys výhodne tvaru šesťuholníka, ktorého bočné plochy (2) sú pri kladení na vozovku alebo podobnú plochu spôsobilé aspoň vo svojich častiach vzájomného opretia v kladenej polohe. Bočné plochy (2) šesťuholníkového dlažbového dielca (1, 101, 201) sú vybavené opornou profiláciou (3), ktorou je dosiahnutá spoľahlivá tesnosť v oblasti škáry medzi šesťuholníkovými dielcami (2), okrem toho môžu byť...

Kapsula s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2407

Dátum: 25.10.2004

Autori: Gavillet Gilles, Yoakim Alfred, Denisart Jean-paul

MPK: A47J 31/40, B65D 81/00

Značky: utesňujúcim, prostriedkom, kapsula

Text:

...vynálezu budú priemernému odbomíkovi v oblasti zrejmé po prečítaní nasledujúceho podrobného opisu uskutočnení predloženého vynálezu,v spojitosti s obrázkami na priložených výkresoch.Obrázok l znázorňuje extrakčnú kapsulu známu z EP-A-512470Obrázok 2 znázorňuje prvé uskutočnenie, v ktorom je kapsula umiestnená na držiaku kapsuly,ale ešte nedosiahla svoju uzatváraciu polohu v zariadení na výrobu nápojovObrázok 3 znázorňuje zväčšenú časť...

N-Tiazol-2-yl-benzamidové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1854

Dátum: 25.10.2004

Autori: Larsen Mogens, Sams Anette Graven, Mikkelsen Gitte

MPK: A61K 31/426, C07D 277/00

Značky: deriváty, n-tiazol-2-yl-benzamidové

Text:

...vyvolanej neurotoxicity u cerebrálnych granulových buniek (CGC) a modeli QA vyvolanej smrti neuronálnych buniek v potkaních organotypických rezoch kultúr (Brambílla R. a spol. Glia., 2003 Aug 43 (2) 190 - 4 Dalľlgna O.P. a spol. Br. J. Pharmacol., 2003 Apr 138 (7) 1207 - 9 Tebano M.T. a spol. Eur. J. Pharmacol., 2002 Aug 30 450 (3) 253 - 7).Súhrne, antagonistické látky pre A 2,( receptor môžu účinne chrániť rôzne neuróny pred rôznymi formami...

Kapsula s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1534

Dátum: 25.10.2004

Autori: Gavillet Gilles, Yoakim Alfred, Denisart Jean-paul

MPK: B65D 81/00, A47J 31/40

Značky: utesňujúcim, prostriedkom, kapsula

Text:

...mohli byť používané spolu s kapsulou podľa predloženého vynálezu.Tento cieľ je dosiahnutý prostredníctvom znakov nezávislých nárokov. Závislé nároky podrobnejšie rozvíjajú ústrednú myšlienku predloženého vynálezu.V súlade s prvým predmetom predloženého vynálezu je navrhnutá kapsula, ktorá má obsahovať nápojové ingrediencie (alebo iné ingrediencie pre kvapalné potraviny). Kapsula je navrhnutá tak, aby sa začleňovala do zariadenia na výrobu...

Nukleové kyseliny užitočné pre spúšťanie letality nádorovej bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8538

Dátum: 25.10.2004

Autori: Sun Jian-sheng, Dutreix Marie

MPK: A61K 31/711, A61K 31/7105, A61K 31/7088...

Značky: nádorovej, nukleové, užitočné, spúšťanie, letality, buňky, kyseliny

Text:

...ktoré sú tiež dôležitýmí faktormi pre radiačne indukovanú bunkovú smrt vedúcu k aditívnym alebo dokonca lepším0008 synergickým prínosom kombinácií rôznych liečení pri terapiách rakoviny.0009 V uplynulej dekáde boli vtejto oblasti uskutočnené mnohé výskumy. Zložitosť signálnej transdukcie na odpoveď na žiarenie sa začala rysovať.0010 Medzi gény zvláštneho záujmu ako cieľa ionizujúceho žiarenia patria tie, ktoré sú zapojené do regulácie...

Spôsob korekcie výškového uhla svetlometu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 995

Dátum: 25.10.2004

Autori: Goncalves Manuel, Ba Sidy

MPK: B60Q 1/04

Značky: korekcie, vozidla, spôsob, výškového, motorového, světlometu

Text:

...vytváraný na základe signálu reprezentujúceho okamžitý náklon vozidla.0023 V druhom uskutočnení vynález navrhuje spôsob korekcie výškového uhla aspoň jedného svetlometu motorovéhovozidla v závislosti od zmien náklonu vozidla, ktoré obsahuje prostriedky na vytváranie signálu reprezentujúceho okamžitýnáklon vozidla, prostriedky na vytváranie signálu reprezentujúceho zmeny pozdĺžneho zrýchlenia vozidla a prostriedky nakorekciu výškového uhla...

Spôsob výroby oddeľujúcej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8091

Dátum: 25.10.2004

Autori: Przybylla Sonja, Zimmermann Jörg, Kusmierz Hilmar, Weichmann Josef, Fründt Mathias, Wache Steffen

MPK: C04B 24/26, C04B 40/00, C04B 28/02...

Značky: spôsob, vrstvy, výroby, oddeľujúcej

Text:

...ale umožňuje bez veľkej spotreby časua práce nanášanie na podklad, ktorý sa má oddeliť. 0008 Táto úloha bola podľa vynálezu tak vyriešená, že saako oddeľujúca hmota používa jedno- alebo dvojkomponentný sám sa rozlievajúci maltový systém, ktorý ako plnivo obsahuje qumovú múćku, resp. gumový granulát. Prekvapujúco sa totiž ukázalo, že sa týmto spôsobom môže vyrobiť zodpovedajúca oddeľujúca vrstva bez veľkej spotreby času a práce, lebo...

Modifikovaný kakaový produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8044

Dátum: 25.10.2004

Autor: Colarow Ladislas

MPK: A23G 1/04, A23G 1/02, A23G 1/00...

Značky: produkt, modifikovaný, výroby, kakaový, spôsob

Text:

...tohto vynálezu je moiárny pomer fosfatidylcholínu (PC) k lyzofosfatidylcholínu (LPC) znížený na 1 1.0030 Použité kakaové sušiny zbavené tuku hexánom sú užitočné na autentifikáciu modifikovaných a nemodiñkovaných kakaových variantov. Odstránenie tukov použitím hexánu odstraňuje z kakaovej matrice väčšinu voľných Iipidov, akými sú acylglyceroly. Okrem toho odstránenie tukov odstraňuje lecitín zo sójových bôbov, ktorý sa pridáva do práškových...