Zverejnene patenty 15.10.2004

Konektor pre obaly obsahujúce lekárske kvapaliny a obal pre lekárske kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13958

Dátum: 15.10.2004

Autori: Rahimy Ismael, Brandenburger Torsten

MPK: A61M 39/20, A61M 39/04, A61J 1/10...

Značky: konektor, lékařské, obsahujúce, obaly, kvapaliny

Text:

...konektor pre obal, ktorého vybranie v tvare kanála je uzatváranémembránou, ktorá lícuje s konektorom. Altematívna forma vyhotovenia sa týkaZ US 6,183,484 B 4 je známy konektor, ktorý umožňuje spojenie s kužeľovou koncovkou striekačky. Známy konektor spočíva na funkčnom princípe, kedy je membrána po zavedení kužeľovej koncovky zasúvaná späť dovnútra za účelom uvedenia mechanizmu do činnosti, ktorý otvára membránu.US 6,25,782 B 1 opisuje...

Jemný oceľový kord s nízkym štrukturálnym predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5916

Dátum: 15.10.2004

Autori: Bruyneel Paul, Vanderbeken Bert, Vancompernolle Stijn

MPK: D07B 1/00, F16G 1/00

Značky: predĺžením, nízkým, ocelový, štrukturálnym, jemný

Text:

...remeňa.Obidve tieto riešenia majú svoje nevýhody z hľadiska väčšieho množstva nepodarkov a/alebodrahších remeňov. Remene sú vyrábané širšie a širšie, čo je to produktívnejšie, pretože súpotom narezané na menšie remene. So zvyšujúcou sa šírkou je však výroba synchrónneho remeňa náchylnejšia k javu zvinovania sa (keď sa nechá remeň volne visieť, tak sa voľný koniec pootoči voči upevnenému koncu) alebo k javu šabľovitého sknicania (tá časť...

Prípravok s maskovanou chuťou obsahujúci klaritromycín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5050

Dátum: 15.10.2004

Autori: Guo Mintong, Nandi Indranil, Gassert Chad Michael

MPK: A61K 9/16

Značky: chuťou, maskovanou, prípravok, klaritromycín, obsahujúci

Text:

...látky), kde uvedené poťahovane mikropelety obsahujú (i) jadro obsahujúce klaritromycín (ii) vnútomý poťah obsahujúci aspoň jeden celulózový polymér, ktorý nie je polymérom pre enterické poťahy a (iíi) vonkajší poťah obsahujúci aspoň jeden polymér pre enterické poťahy, kde uvedené poťahované mikropelety majú strednú veľkosť častíc okolo 100 m až okolo 650 m. Podľa iného aspektu vynález poskytuje perorálnu suspenziu zahŕňajúcu (a)...

Napäťový transformátor pre železničnú lokomotívu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3943

Dátum: 15.10.2004

Autor: Brockmann Olaf

MPK: H01F 38/22, H01F 27/02, H01F 27/00...

Značky: železničnú, transformátor, lokomotívu, napäťový

Text:

...nachádzajúce sa pod tlakom odvádzané prostrednictvom zariadenia na dekompresíu plynu prednostne do prostriedku vozidla, aby sa zabránilo pripadnej tlakovej vlne smerujúcej na nástupište, pre ochranu osôb nachádzajúcich sa na tomto nástupišti.0011 Pomocou dekompresného kanála môžu byt plyny nachádzajúce sa pod tlakom nasmerovane do požadovaného smeru. Dekompresný ventil uzatvára dekompresný otvor,pokiaľ sa vo vnútornom priestore puzdra...

Tricyklické zlúčeniny ako inhibítory transportu glycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3438

Dátum: 15.10.2004

Autori: Marabout Benoit, Magat Pascale, Estenne-bouhtou Geneviéve, Roger Pierre, Dargazanli Gihad

MPK: C07D 471/00

Značky: zlúčeniny, inhibitory, transportu, glycínu, tricyklické

Text:

...výhodne s farmaceutický prijateľnými kyselinami, no aj soli iných kyselín, ktoré sú napríklad použiteľné na čistenie alebo izoláciu zlúčenín vzorca (I),tvoria taktiež súčasť vynálezu. Zlúčeniny vzorca (I) môžu tiež existovať vo forme hydrátov alebo solvátov, tj. vo forme asociácii alebo kombinácií s jednou alebo niekoľkýmimolekulami vody alebo s rozpúšťadlom. Takéto hydráty a solváty tvoria taktiež súčasť0008 Zlúčeniny podľa vynálezu...

Zariadenie na dávkovanie liečiv s pevne stanovenou dávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2339

Dátum: 15.10.2004

Autori: Barron Traci Jo, Hixson David William, Burroughs Andrew Christopher

MPK: A61M 5/315

Značky: stanovenou, liečiv, pevně, dávkovanie, zariadenie, dávkou

Text:

...dávky zahŕňa nulovaci segment,segment zapojovania matice a segment otáčania matice, spojené do postupnosti, pričom injekčná sekcia spája segment otáčania matice s nulovacím segmentom. spolupracujúce prvky matice a ovládača sú odpojené v dobe, keď sa ovládač nachádza v nulovacom segmente a spolupracujúce prvky matice a ovládača sa zapojujú v dobe, keď je ovládač posúvaný cez segment zapojovania matice medzi nulovacím segmentom a segmentom...

Deriváty N-[fenyl(pyrolidin-2yl)metyl]benzamidu a N-[(azepan-2-yl)fenylmetyl]benzamidu, ich príprava a použitie na liečebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2312

Dátum: 15.10.2004

Autori: Dargazanli Gihad, Rakotoarisoa Nathalie, Estenne-bouhtou Geneviéve, Medaisko Florence

MPK: C07D 207/00

Značky: použitie, n-[(azepan-2-yl)fenylmetyl]benzamidu, n-[fenyl(pyrolidin-2yl)metyl]benzamidu, príprava, liečebné, deriváty, účely

Text:

...získať zlúčeniny všeobecného vzorca (I) V čistej forme erytro alebo treo, napr. delením vysokorýchlostnou kvapalinovou chromatograñou. 0006 Pre nl s R, odlišným od atómu vodíka a X uvedenými vyššie je možne diamín všeobecného vzorca (Il) relatívnej konfigurácie treo alebo erytro alebo ich zmesi pripraviť spôsobom opísaným v Scheme 2 cestou A.Ketón vzorca (IV), kde P predstavuje zmes erytro /treo foriem skupiny Boc v alkohole (X),ktorých pomer...

N-[heteroaryl(piperidin-2-yl)metyl]benzamidové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2245

Dátum: 15.10.2004

Autori: Medaisko Florence, Estenne-bouhtou Geneviéve, Renones Maria-carmen, Dargazanli Gihad

MPK: C07D 417/00

Značky: terapii, použitie, príprava, deriváty, n-[heteroaryl(piperidin-2-yl)metyl]benzamidové

Text:

...skôr uvedený význam, v éterovom rozpúšťadle, akým je dietyléter, pri teplote v rozsahu -90 °C a-30 °C získa sa ketón všeobecného vzorca (VI), ktorý sa redukuje na alkohol s konñguráciou treo všeobecného vzorca (VII) redukčným činidlom, akým je K-Selectride® alebo L-Selectrideg) (tri-sek-butylborohydrid draselný alebo lítny), v éterovom rozpúšťadle, akým je tetrahydrofurán, pri teplote v rozsahu -78 °C a teplotou okolia. Karbamát všeobecného...

Zariadenie na zablokovanie pohyblivých dielov výhybiek, najmä uzáveru výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2088

Dátum: 15.10.2004

Autor: Klein Herbert

MPK: B61L 5/00

Značky: zariadenie, najmä, uzávěru, zablokovánie, pohyblivých, dielov, výhybiek, výhybky

Text:

...pričom na tento účel sú vytvorené blokovacie členy, ktoré zabezpečujú, že vonkajšia rúra a vnútomá rúra sa môžu dostať do polohy, v ktorej sú navzájom viazané silovým a tvarovým stykom. Výhodne sa pritom predpokladá, že vnútomá rúra vykazuje otvory na vloženie blokovacích členov, pričom blokovacie členy sú výhodne V radiálnom smere premiestniteľné a tyč vykazuje najmenej jednu na menší priemer osadenú oblasť a vonkajšia rúra vykazuje na...

N-[Fenyl(alkylpiperidín-2-yl)metyl]benzamidové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2053

Dátum: 15.10.2004

Autori: Veronique Corinne, Dargazanli Gihad, Estenne-bouhtou Geneviéve

MPK: C07D 211/00

Značky: terapii, použitie, príprava, n-[fenyl(alkylpiperidín-2-yl)metyl]benzamidové, deriváty

Text:

...vzorca III, v ktorom Y znamená aktivovanú skupinu OH alebo atóm chlóru a R 3 má už definovaný význam, s použitím spôsobov, ktoré sú pre odborníka v danom odbore Známe.0007 Diamín všeobecného vzorca II s R 2 V polohe 3, 4, 5 alebo 6 sa môže pripraviťspôsobom znázorneným ďalej uvedenou schémou 2.Podľa prvého reakčného mechanizmu sa uskutoční alfa-litiácia piperidínu všeobecného vzorca IV, v ktorom R 2 má už definovaný význam, a Boc znamená...

Multišpecifické deimunizované molekuly viažuce sa k CD3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9076

Dátum: 15.10.2004

Autori: Hamilton Anita, Itin Christian, Lenkkeri-schütz Ulla, Carr Francis, Williams Stephen, Bäuerle Patrick, Kohleisen Birgit, Hofmeister Robert

MPK: A61K 39/395, C12N 15/13, C07K 16/28...

Značky: multišpecifické, molekuly, deimunizované, viažúce

Text:

...čo vedie k produkcii ľudských anti-myších protilátok (HAMA)(Schroff (1985) Cancer Res. 45 879-885, Shawler (1985) J. lmmunol. 135 1530-1535). HAMA sú typicky vytvárané počas druhého týždňa liečenia myšou protilátkou a neutralizujú myšie protilátky, čím blokujú ich schopnosť viazat sa k ich zamýšľanému cieľu. HAMA reakcia môže závisiet od myších konštantných(Fc) protilátkových oblastí alebo/a povahy myších premenných (V) oblastí.0007 Doterajší...

Azabicyklické zlúčeniny na utíšenie bolesti a na liečbu porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7970

Dátum: 15.10.2004

Autori: Hawkins Gregory, Breining Scott, Miao Lan, Miller Craig, Phillips Teresa, Mazurov Anatoly, Bhatti Balwinder

MPK: C07D 471/00

Značky: zlúčeniny, bolesti, azabicyklické, liečbu, utíšenie, systému, centrálneho, poruch, nervového

Text:

...liekov, nesteroidné protizápalové látky (NSAID) a opioidy, pričom obe triedy majú značné terapeutické nevýhody. Pri rade zlúčenin, ktorélpôsobia na receptory nAChR, bola ukázaná účinnosť pri liečbe jedného alebo viacerých druhov bolesti u zvieracích modelov. Pozri napríklad Damaj et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 291390 (1999) Damaj et al.,Neuropharmacology 3922785-2791 (2000) Chiari et al., Anesthesiology 9121447 (1999) Lavanďhomme a...