Zverejnene patenty 14.10.2004

Inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6545

Dátum: 14.10.2004

Autori: Han Haiyong, Della Croce Kimiko, Munoz Ruben, Bearss David, Bashyam Sridevi, Hurley Laurence, Grand Cory, Von Hoff Daniel, Warner Steven, Vankayalapati Hariprasad, Mahadevan Daruka

MPK: C07D 239/00, C07D 405/00, C07D 487/00...

Značky: proteínkinázy, inhibitory

Text:

...smalou molekulou na liečbu rakoviny a ďalších stavov.0005 C-kit je transmembránový receptor patriaci ktypu 3 podskupiny receptorových tyrozinkináz, ktorý rovnako zahrňuje receptor rastového faktora odvodeného zkrvných doštičiek (PDGFR), receptor kolónu stimulujúceho faktora 1 (CSF-1) a tyrozinkinázu pripomínajúci FMS (Flt-3). Bolo preukázané,že gastrointestinálne stromálne nádory (GIST), ktoré sú najbežnejšlmi mezenchymálnymi nádormi...

Elektróda pre zariadenia na uskladnenie energie a elektrochemický superkapacitor založený na tejto elektróde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6349

Dátum: 14.10.2004

Autori: Logvinov Sergey, Timonov Alexander, Pivunov Dmitry

MPK: H01M 4/02, H01G 9/058

Značky: elektrodě, elektroda, zariadenia, uskladnenie, založený, tejto, superkapacitor, energie, elektrochemický

Text:

...energetickej kapacity známych superkapacitorov sú obmedzené predovšetkým povahou oxidov kovov materiálov použitých na výrobu elektród, ktoré tiež prispievajú k vysokej cene týchto zariadeni.0011 Vmedzinárodnej prihláške Polymérom modifikované elektródy pre zariadenia na uskladnenie energie a elektrochemický superkapacitor založený na tejto polymérom moditikovanej elektróde,WO 03065536 A 2, chemicky modifikované elektróda zahrnuje vodivý...

Dyhovaná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5095

Dátum: 14.10.2004

Autor: Schuster Johannes

MPK: B32B 21/00, B27D 1/00

Značky: dyhovaná, doska

Text:

...Títo uskutočňujú ďalšie povrchové spracovanie, ktoré spočíva v striedavom brúsení a lakovaní. K tomu používané brušné strojestoja cca l 5,000,00 EUR a sú vyhovujúce na obrábanie dyhy shrúbkou 0,5 až 0,9 mm, bez toho, že by vzniklo nebezpečenstvo, že bude miestami dyha prebrúsená.S krajín s lacnou pracovnou silou je známy ďalší spôsob k výrobe dyhovaných dosák, pri ktorom sú používané tenšie,napriklad cca 0,3 mm silné, dyhy, šetriace...

Amidometyl-substituované deriváty 2-(4-sulfonylamino)-3-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromén-6-ylu pôsobiace ako blokády draslíkového kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4387

Dátum: 14.10.2004

Autori: Ziegler Dieter, Mlinaric Michael, Sykes David, Witte Klaus, Boecker Christiane, Brueckner Reinhard, Moloney Brian, Marrison Lester, Fischer Yvan, Weske Michael

MPK: C07D 201/00

Značky: pôsobiace, 2-(4-sulfonylamino)-3-hydroxy-3,4-dihydro-2h-chromén-6-ylu, amidometyl-substituované, deriváty, kanála, blokády, draslíkového

Text:

...halogénom, C 14-alkylom, C 14-alkoxyskupinou alebo triflu órmetylom. R 3 znamená obzvlášť fenyl substituovaný jedným Cualkylom. Ak Raznamená halogénom substituovaný fenyl, prichádzajú ako halogény do úvahy fluór, chlór, bróm a jód. V zvlášť výhodnom prípade je R 3 4 etylfenyl.R 4 znamená prednostne vodik, C 35-alkyl alebo cyklopropyl-C 4 alkyl, zvlášť cyklopropylmetyl. Ak je R 4 Cyg-alkyl, je zvlášť rozvetvený a prednostne ním je neopentyl,...

Koľajovo vedený dopravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3642

Dátum: 14.10.2004

Autori: Kansy Dirk, Fischer Werner, Zorn Michael

MPK: B61L 27/00, B61L 23/00, B61B 13/04...

Značky: vedený, systém, koľajovo, dopravný

Text:

...vozíka prijíma resp.prostredníctvom linky prenosu dát na pojazdový vozík vysiela.S výhodou sa dátová komunikácia, medzi lokálnou stacionárnou komunikačnou riadiacou jednotkou na jednej strane a mobilnou komunikačnou riadiacou jednotkou pojazdného vozíka na druhejstrane, uskutočňuje priamo bez zaradenia linky prenosu dát.Lokálna stacionárna komunikačná riadiaca jednotka môže sprostredkovať na mobilnú komunikačnú riadiacu jednotku veľké...

Kryštalická forma analógu kyseliny gama-aminomaslovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10163

Dátum: 14.10.2004

Autori: Zacher Uwe, Raillard Stephen, Estrada Tono, Frauenfelder Christine

MPK: A61P 25/22, A61P 25/08, A61K 31/27...

Značky: gama-aminomaslovej, forma, kyseliny, krystalická, analogů

Text:

...skeletálnej bolesti), depresie, úzkosti, psychózy, záchvatov slabosti, hypokinézie, 3 kraniálnych porúch, neurodegeneratívnych porúch, paniky, zápalových chorôb (tj. artritidy). nespavosti, gastrointestinálnych porúch, návalov tepla, syndrómu nepokojných nôh, urinámej lnkontinencie alebo etanolového abstinenčného syndrómu u pacientov, ktori potrebujú takéto liečenie alebo prevenciu. Tieto spôsoby všeobecne zahrnujú podávanie pacientovi, ktorý...

Zariadenie na nastavovanie rozchodu kolies tej istej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2987

Dátum: 14.10.2004

Autor: Guesdon Alain

MPK: B62D 49/00

Značky: rozchodu, kolies, istej, nápravy, zariadenie, nastavovanie

Text:

...vzájomne spojených čapmi umožňuje jednak nastaviť rozchod kolies ako aj zmenu smeru riadenia v porovnani so zariadeniami opísanými v tu citovaných dokumentoch, kde zmenu šírky rozchodu kolies a zmenu smeru riadenia zabezpečovali dve od seba nezávislé zariadenia.Samozrejme, v dokumentácii US 4 241 803 ide o štyri osi čapov, ktoré sú usporiadané podľa vrcholov geometrickej sústavy, ktoré vytvárajú deformovateeľný rovnobežník, ale...

Zariadenie na odvádzanie moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9733

Dátum: 14.10.2004

Autori: Dobrowolski Zygmunt, Zurek Aleksy

MPK: A61F 5/453, A61F 5/44

Značky: zariadenie, moču, odvádzanie

Text:

...sa vrecka na odvod tekutín z ľudského tela. Má opakovane použiteľné Vonkajšie vrecko obsahujúce vnútorný vačok na jedno použitie, obsahujúci zodpovedajúce množstvo hydroñlnćho materiálu, výhodne s antibakteriálnymi a antiseptíckými vlastnosťami. Do vnútorného vačku je zhora vloženáprívodová hadička, cez ktorú pretekajú telesné tekutiny. Prívodová hadička nad vačkom mátrojsmerný ventil, ktorý otvára alebo zatvára prietok telesných...

Zmes na umývanie pokožky, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284219

Dátum: 14.10.2004

Autori: Charlton Lynda Rosemary, Mcgillycuddy Juliet Teresa, Owen Sharon

MPK: A61K 7/48, A61K 7/50

Značky: pokožky, umývanie, použitie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na umývanie pokožky určená na topikálnu aplikáciu na vodou zvlhčenú pokožku obsahuje alfa-hydroxykyselinovú aktívnu zložku, ktorá je pripravená v miernom a nedráždivom detergentnom základe, pozostávajúcom zo zmesi neiónovej alkylpolyglukozidovej povrchovo aktívnej látky a amfotérnej povrchovo aktívnej látky.

Dvojitá spojka, hlavne pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1935

Dátum: 14.10.2004

Autori: Dhalleine Christophe, Thery Pascal, Cuny Bernard, Marie Eric

MPK: F16D 21/00

Značky: motorové, spojka, vozidla, dvojitá, hlavne

Text:

...podmienkam.0009 Medzi týmito podmienkami si všimnime nevyhnutnosť nepretržite vykonávať axiálne zaťaženie na lamelách, aby sa zaistila neprítomnosť vôle na úrovni oblastí na pohyblivé pripojenie týchto lamiel počas obvyklej životnosti dvojitej spojky a to aj napriek opotrebovaniu týchto oblastí na pohyblivé pripojenie, zapríčinenému presunom lamiel. Navyše oblasti na pohyblivé pripojenie lamiel musia účinne odolávať axiálnym zaťaženiam...

Azolové deriváty vhodné ako protiplesňové látky so zníženou interakciou s metabolickými cytochrómami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7497

Dátum: 14.10.2004

Autori: Mascagni Paolo, Lattanzio Maria, Pinori Massimo, Modena Daniela

MPK: A61K 31/495, C07D 405/00

Značky: cytochrómami, deriváty, zníženou, interakciou, látky, azolové, protiplesňové, vhodné, metabolickými

Text:

...postupom podľa Schémy 1. Hat Het Het o HO OH VL Áz (F 0 0,4 O OH o o B o Hof ar oJ-Jĺ-»w of of ALŽ0012 Medziprodukty vzorca (IV) sú komerčne dostupné, alebo ich možno pripraviť známymi syntéznymí spôsobmi.0013 Zo vzorca (l) je zrejmé, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu obsahujú najmenej dva asymetrické atómy uhlíka, menovite atómy vpolohách 2 a 4 dioxolánového kruhu uvedené zlúčeniny sa podľa toho môžu nachádzať vodlišných...