Zverejnene patenty 11.10.2004

Spôsob výroby 1-okténu z butadiénu v prítomnosti titánových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7191

Dátum: 11.10.2004

Autori: Delledonne Daniele, Rivetti Franco

MPK: C07C 2/00, C07C 5/00

Značky: přítomnosti, titanových, 1-okténu, výroby, butadienu, spôsob, katalyzátorov

Text:

...akatalytická účinnosť sú nízke.0010 Okrem toho je nutné použiť vysoké množstvo katalyzátora, pričom molárne pomery medzi butadiénom a paládiom sa pohybuje v rozmedzí od približne 1000 do 2000, čo vytvára problémy spojene s nákladmi a znovu získávaním katalyzátora. Pokial sa koncentrácia katalyzátora zníži nanižšie hodnoty, potom sa zníži selektivita na 1,7-oktadién.0011 Z vyššie uvedeného je zjavné, že je by bolo veľmi prospešné...

Spôsob výroby 1-okténu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6017

Dátum: 11.10.2004

Autori: Delledonne Daniele, Rivetti Franco

MPK: C07C 5/00, C07C 2/00

Značky: výroby, spôsob, 1-okténu

Text:

...sa koncentráciakatalyzátora zníži, zníži sa selektivita vzhľadom k 1,7-oktadiénu.Z vyššie uvedeného je zrejmé, že je potrebné vyvinúť účinnejší spôsob hydrodimerizácie butadiénu, pomocou ktorého by bolo možné dosiahnut vysokú mieru aselektivity konverzie na lJ-oktadién a tiež znížiť koncentrácie vzácneho kovu.V druhom stupni spôsobu opísaného vo W 0 03/31378 sa uskutočňuje čiastočná hydrogenácia IJ-oktadićnu na l-oktén. Reakcia podľa WO...

Inhibícia rastu chĺpkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5901

Dátum: 11.10.2004

Autori: Pedersen Torben Richard, Pedersen Jens Richard

MPK: A61K 8/18

Značky: rastu, chĺpkov, inhibícia

Text:

...vpráškovej forme vprítomnosti laktózy. Vtekutom roztoku je enzýmová aktivita stabilizovaná použitím ditiotreitolu, etylénglykolu a etyléndiaminotetraoctovej kyseliny (EDTA). Roztok bol pufrovaný na vhodné pH podľa proteolytického enzýmu prítomnćho v roztoku.0010 Tesne pred použitím bol enzým rozpustený vtekutine. Depilačná aktivita bola udržiavaná počas 7 dní v prípade, ked roztok obsahujúci enzým bol skladovaný pri teplote 2-6 °C a počas 4...

Nukleokyselinové konštrukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16304

Dátum: 11.10.2004

Autor: Fuller James

MPK: A61K 48/00, C12N 15/12, A61K 9/16...

Značky: konštrukty, nukleokyselinové

Text:

...v neprítomnosti hCMV lntrónu A. Dokumenty W 0 0231137 a WO 03011334 opisujúkonštrukty nukleových kyselín vhodné na použitie na imunizáciu nukleových kyselín0007 Konštrukt nukleových kyselín bol vytvorený pomocou upravených vírusových promótorových/expresivnych sekvencií, ktoré poskytujú zvýšenú expresiu heterológnych kódujúcich sekvencií v hostiteľských bunkách. Konštrukt je vhodný na účinnú expresiu antigén-kódujúcich génov a teda môže byť...

Zariadenie pre zobrazovanie informačných nosičov najmä pre reklamné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4646

Dátum: 11.10.2004

Autor: Serdült Gyula

MPK: A47F 11/00

Značky: reklamné, informačných, zariadenie, nosičov, najmä, zobrazovanie, účely

Text:

...dokola priehľadnej platne aokraje priehľadnej platne sú v kontakte s týmto pruhom a pri pohľade na ňu sú za priehľadnou platňu V smere pohľadu zdroje svetla.Úloha riešená týmto vynálezom je poskytnutie zariadenia pre vystavenie produktov,pomocou ktorého je možné výrazne zvýšiť efektívnosť reklamy vporovnaní so súčasne známymi riešeniami, ktoré sa používajú na tieto účely, a je možné zvýšiť intenzitu reklamy.Vynález je založený na poznaní, že...

Modulácia syntézy a degradácie hyalurónanu pri liečení ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15342

Dátum: 11.10.2004

Autori: Brown Tracey Jean, Brownlee Gary Russell

MPK: A61K 31/395, A61K 31/7105, A61K 31/711...

Značky: hyalurónanu, syntézy, ochorenia, liečení, degradácie, modulácia

Text:

...degraduje rodinou enzýmov známych ako hyaluronidázy, ktoré sa v súčasnosti označujú HYALl,HYALZ, HYAL 3 a PH-20, pričom rovnako ako enzýmy, ktoré produkujú HA, sú navzájom odlíšene vzhľadom na prechodnú a diferenciálnu expresiu v priebehu rôznych fyziologických pro cesov a chorobných stavov.V práci, ktorá viedla kpredkladanému Vynálezu sa pozorovalo, že HAS a HYAL sú diferenciálne exprimované za rôznych fyziologických podmienok. Pozitívne sa...

Opätovne uzatvárateľné fóliové viečko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3736

Dátum: 11.10.2004

Autori: Savrij Droste Fred Willem, Jouillat Jean-françois René

MPK: B65D 77/10, B65D 17/00

Značky: opätovné, fóliové, uzatvárateľné, viečko

Text:

...lemom. Je bežné vybaviť okraj otvoru ústia zosilneným lemom. Toto má zabrániť, aby lem otvoru netvoril ostrý okraj materiálu nádoby. zabezpečením zosilneného lemu je zaistený oblejší okraj. Teraz vhodným usporiadanimzosilneného lemu možno vytvoriť tiež drážku do tohto okraja.0013 V ešte ďalšom uskutočnení kombinácie podľa vynálezu je drážka vytvorená skrútenou časťou lemu otvoru ústia.0014 V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení kombinácie podľa...

Tepelné podušky a zariadenie obsahujúce takéto podušky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3464

Dátum: 11.10.2004

Autor: Jouhannet Guy

MPK: A61F 7/02

Značky: obsahujúce, takéto, tepelně, zariadenie, podušky

Text:

...sú tieto podušky určené. Medzery V týchto komôrkových paneloch sú príčinou mnohých nevýhod. Jednak znižujú tepelnú kapacitu panelu a jednak vytvárajú prekážku homogénnej činnosti panelu,keď je tento priložený na kožu pacienta.0008 V spise FR 1 018 835 A sa popisujú tepelné poduškyobsahujúce sieť priehradok obsahujúcich tepelný materiál, avzájomne spojených poddajnými membránami. Sieť priehradok je uzatvorená, V poddajnonl obale,...

Fungicídny prostriedok, spôsob ničenia húb a použitie tohto fungicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284214

Dátum: 11.10.2004

Autori: Jautelat Manfred, Dutzmann Stefan, Stenzel Klaus

MPK: A01N 43/653

Značky: prostriedku, ničenia, tohto, použitie, prostriedok, fungicídný, spôsob, fungicídneho

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny prostriedok obsahuje 2-[2-(1-chlórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4- dihydro-[1,2,4]-triazol-3-tiónu vzorca (I) a ďalšie známe fungicídne účinné látky, ktoré sú veľmi vhodné na ničenie fytopatogénnych húb, a spôsob ničenia húb aplikáciou tohto prostriedku na miesto ich výskytu.

Cykloalkanopyridíny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284213

Dátum: 11.10.2004

Autori: Schmeck Carsten, Paulsen Holger, Conrad Michael, Stoltefuss Jürgen, Bischoff Hilmar, Schmidt Günter, Naab Paul, Schuhmacher Joachim, Schmidt Delf, Lögers Michael, Bremm Klaus-dieter, Angerbauer Rolf, Brandes Arndt, Giera Henry, Müller-gliemann Matthias

MPK: A61K 31/435, C07D 215/20, C07D 221/04...

Značky: spôsob, farmaceutické, obsahujúce, látky, použitie, výroby, prostriedky, tieto, cykloalkanopyridíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cykloalkanopyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie artériosklerózy a dyslipidémie, a tiež medziprodukty na ich výrobu.

Spôsob výroby kŕmnych granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: 284211

Dátum: 11.10.2004

Autori: Fuss Ernst-otto, Weber Heinrich, Gradert Hansjörg

MPK: A23P 1/08, A23K 1/00

Značky: granúl, spôsob, krmných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kŕmnych granúl, pri ktorom sa jednotlivé zrná, predovšetkým obilné zrná, strukovinové zrná alebo olejnaté semená obaľujú plášťom, ktorý obsahuje živiny a/alebo účinné látky vo vopred zvolenom zložení. Vopred zvolené, kŕmnym zrnám prispôsobené množstvo živín a/alebo účinných látok sa melie na vopred zvolenú jemnosť a premiešava sa na homogénnu zmes, vopred určené množstvo zŕn cirkuluje v zásobníku a s použitím spojiva so...

Spôsob a usporiadanie na realizáciu zvárania trením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7933

Dátum: 11.10.2004

Autori: Eckert Siegfried, Wagner Reinhard, Michel Werner

MPK: B29C 65/00, B23K 20/00

Značky: trením, zvárania, usporiadanie, spôsob, realizáciu

Text:

...prepnutím výstupného výkonovćho stupňa.Výhodné stvárnenie usporiadania podľa vynálezu spočíva vtom, že Výstupný výkonový stupeň je tvorený prvou vetvou mostíka pozostávajúcou zdvoch sériovozapojených polovodičových spínačov s paralelne zapojenými nulovými diódami advomiďalšími vetvami mostíka pozostávajúcimi vždy z jedného sériového zapojenia polovodičovćho spínača a diódy, že cievky elektromagnetov sú zapojené medzi spojovacie miesto...