Zverejnene patenty 05.10.2004

Skladacia vložka na prepravu nákladov v dodávkových i osobných automobiloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3963

Dátum: 05.10.2004

Autor: Chlad Pavel

MPK: B60R 9/00

Značky: dodávkových, vložka, prepravu, nákladov, skladacia, automobiloch, osobných

Text:

...6. 7. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 8. 2004Číslo plioritnej prihlášky 2003-14426 Dátum podania prioritnej prihlášky 8. 7. 2003Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 10. 2004 Vestník UPV SR č. 10/2004Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 24. 8. 2004 Číslo pôvodnej prihlášky(67) Číslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej...

Modulový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3962

Dátum: 05.10.2004

Autor: Babej Ladislav

MPK: F28D 7/06

Značky: výmenník, tepelný, modulový

Text:

...voda vystupuje z modulového tepelného výmenníka v homej časti modulového tepelného výmenníka, ktorá je pripojená k tepelnému zásobníku.Najvýhodnejšie usporiadanie nezávislých výmenníkov tepla je usporiadanie nad sebou, i ked môžu byt umiestnené i vedľa seba, alebo kombinovane.Spoločná komora i samostatné komory jednotlivých nezávislých výmenníkov tepla sú tepelne izolované.Zdrojom energie na ohriatie vody v jednotlivých nezávislých...

Zapojenie linky na spracovanie sóje a jej podobných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3961

Dátum: 05.10.2004

Autor: Lunter Ján

MPK: A23L 1/20

Značky: zapojenie, spracovanie, produktov, podobných, sóje, linky

Text:

...mlecej nádrže, v ktorej sa nachádza voda. Spracovávaný produkt je z mlecej nádrže dodávaný prostredníctvom tumiketu, ktorý môže byť rôznej konštrukcie a ktorý zabezpečuje pomerne zmiešavanie produktu s vodou do mlecieho zariadenia rôznej konštrukcie. Z mlecieho zariadenia sa pomletý produkt presunie na ďalšie spracovanie.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázomená schéma zapojenia linky na spracovanie sóje.Príklady uskutočnenia...

Absolventská ročenka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3960

Dátum: 05.10.2004

Autor: Jurkovičová Lujza

MPK: B42D 1/08, B42D 15/00

Značky: absolventská, ročenka

Text:

...textu, obr. 3 znázorňuje list s aspoň jednou plochou pre skupinovú fotografiu a ostatnou časťou tohto listu je plocha na umiestnenie textu, obr. 4 znázorňuje list s aspoň jednou plochou na umiestnenie identifikačných znakov zadávateľa absolventskej ročenky, ostatná čast tohto listu je plocha na umiestnenie textu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAbsolventská ročenka podľa obr. l, pozostáva z listu l,ktorý obsahuje plochy P...

Zariadenie na vytvorenie sústredenej a smerovanej tepelnej výmeny v rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3959

Dátum: 05.10.2004

Autori: Martakov Vadym, Barakhtenko Gennadiy, Jurínyi Ľudovít

MPK: F27B 7/00

Značky: smerovanej, vytvorenie, tepelnej, zariadenie, peciach, sústredenej, rotačných, výměny

Text:

...prednosti- významne sa znižujú zdroje energie na uskutočnenie termodynarnického procesu žíhania (spekania),- zvyšuje sa efektívnosť procesov výmeny tepla,- znižuje sa unášanie prachu z práškových materiálov,- rozširujú sa hranice použitia technologického zariadenia,- zvyšuje sa kvalita využitia pri regulovaní technologickým reglementom pri riadení toku tepla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. l je znázomená rotačná pec, na obr. č. 2 je...

Prostriedok ovplyvňujúci výnosy semien obilnín, olejnín a ďalších plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3958

Dátum: 05.10.2004

Autori: Socha Vít, Socha Jaromír, Sochová Kamila

MPK: A01N 25/12, A01N 33/06, A01N 25/02...

Značky: prostriedok, výnosy, ovplyvňujúci, semien, plodin, olejnín, dalších, obilnin

Text:

...technického riešenia je, že aktívne látky zložky pôsobia na rastliny vo veľmi nízkych dávkach. Prostriedok obsiahnutý vpostrekovacom roztoku je dobre sorbovaný listami aj koreňmí a nepôsobí škodlivo na včely a ryby. Je možné ho kombinovať nielen s hnojivami aplikovanými na list, ale tiež s insekticídmi, fungicídmi a selektívnyrni herbicídmi, pokial sú tieto pesticídy aplikované vo forme vodného roztoku pozemnými aj leteckými...

Svetelný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3957

Dátum: 05.10.2004

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 8/00, F21S 10/00

Značky: stojan, světelný

Text:

...a zmenšovaním stojana. Uvedené dáva pocity pulzácie. Takto vytvorené dynamické pochody sú zmyselné a účelné.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje všeobecné riešenie svetelného stojana, obr. 2 je rez ďalšieho uskutočnenia svetelného stojana, obr. 3 znázorňuje pohľad zhora na usporiadanie svetelných vetví. Obr. 4 a znázorňuje ďalšie uskutočnenia svetelného stojana s vonkajším upevnením,obr. 4 b znázorňuje...

Hudobný multimediálny panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3956

Dátum: 05.10.2004

Autor: Raffesberg Milan

MPK: G07F 17/00, G07F 17/30

Značky: hudobný, panel, multimediálny

Text:

...zariadenia mechanicky alebo elektronickým technickým prístrojom, výber reprodukcie multimediálnych súborov rôzneho druhu. Vyznačuje sa jednoduchosťou aktualizácie databázy záznamov, má nízku hmotnost a minimálnu veľkost pri zachovaní veľkej kapacity. Môže byť individuálne aj komerčne využitý, spĺňa reklamnú, prezentačnú a estetickú funkciu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie, jeho systém a usporiadanie je znázomené blokovou schémou...

Stojan na tlačové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3955

Dátum: 05.10.2004

Autor: Neubert Robert

MPK: A47F 3/14, A47F 7/14, G09F 1/10...

Značky: stojan, materiály, tlačové

Text:

...odklápania a priklápania, vrátane vloženej tlačoviny, ked je homá doska priklopená a na obr. 7 b je homá doska odklopená.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStojan na tlačové materiály znázomený na obr. 1 sa skladá z pevnej spodnej dosky 1 a priehľadnej homej dosky 2, ktoré sú na jednej strane spojené klipsou 5, pričom jedno rameno klipsy 5 je skrutkou 8 pripevnené k spodnej doske 1. Druhé rameno klipsy 5 je spojené skrutkou 8 s hornou...

Prídavný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3954

Dátum: 05.10.2004

Autori: Náhlý František, Šimo Jaroslav

MPK: B65D 41/46, G09F 23/00

Značky: přídavný

Text:

...výrobcu a/alebo reklamným sloganom a/alebo označením inej firmy a/alebo iným reklanmým, súťažným textom a Vyobrazením. V priestore medzi prídavným krytom a homou časťou plechového obalu a/alebo V prídavnom kryte je umiestnený reklamný alebo podobný predmet.Výhody krytu podľa technického riešenia spočívajú predovšetkým v zabezpečení hygieny distribúcie hlavne nápojov balených v plechových obaloch. Súčasne kryt spĺňa navyše funkciu priestoru...

Uzáver obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3953

Dátum: 05.10.2004

Autori: Náhlý František, Šimo Jaroslav

MPK: B65D 41/46, G09F 3/00

Značky: uzáver, obalů

Text:

...obdobných účelov tak pre výrobcu tovaru v obale takto zabaleného, ako aj pre iné tinny a pre rôzne druhy súťaži a podobne.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUzáver obalu, predovšetkým hliníkové veko, plastová alebo hliníková fólia a podobne, opatrená na vonkajšej ploche označením výrobku a predpísanými náležitosťami, prípadne bez označenia, je upravený tak, že vnútomá plocha fólie prípadne veka, ktorá je v styku s potravinami, je...

Tvarované textílie so zlepšenými odevno-fyziologickými, najmä termoizolačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3952

Dátum: 05.10.2004

Autori: Piller Bohumil, Vlček Mario

MPK: D04B 21/14, D04B 21/16

Značky: zlepšenými, termoizolačnými, tvarované, textilie, najmä, odevno-fyziologickými, vlastnosťami

Text:

...syntetické. Ďalej vlákna na báze celulózy a syntetické vlákna sú vlákna polyamidové, polyesterové, kopolyesterové, polyalcrylnitrilové, modakrylové, polyvinylchloridové a/alebo elastanové. V tvarovaných textíliách podľa technického riešenia sú použité predovšetkým väzby jednolícna krytá, jednolícna plyšová, dvojlícna krytá a dvojlícna chytová alebo žakárová a/alebo v tvarovanej textílii je použitá predovšetkým väzba plyšová, najmä na...

Plynové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3951

Dátum: 05.10.2004

Autori: Nagy Peter, Nagy Miroslav

MPK: F24D 5/00

Značky: vykurovacie, plynové, těleso

Text:

...ktorými prúdi do miestností kyslík. Zatiaľ nikto nebol udusený ani inak zdravotne postihnutý spalinami nachádzajúcimi sa v miestnosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie podľa predloženého úžitkového vzoru bude v ďalšom bližšie objasnené prostredníctvom výkresu, na ktorom predstavuje (v schematickom náčrte) obr. l klasické plynové kachle podľa doterajšieho stavu techniky obr. 2 plynový kotol podľa doterajšieho stavu...

Vodováha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3950

Dátum: 05.10.2004

Autor: Andreánsky Andrej

MPK: G01C 9/24, G01B 13/18, G01C 9/18...

Značky: vodováha

Text:

...hadicových vodováh. Známa je elektronická hadicová vodováha s displejovým zobrazením meranej veličiny podľa SK PÚV č. 1474 - 1995 alebo integrovaná vodováha s displejovým zobrazením meranej veličiny podľa SK PÚV č. 1470 až 1995.Pri meraní takýmito typmi vodováh však bolo zistené,že rovnako ako u klasických vodováh dochádza k nepresnostiam ich merania. Nevýhodou takýchto vodováh je jednak zložitosť ich elektronických snímacích a...

Držiak ponuky alebo pútača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3949

Dátum: 05.10.2004

Autor: Wagner Boris

MPK: A47B 97/04, A47F 5/00

Značky: držiak, ponuky, pútača

Text:

...súťažné podujatia a to v najjednoduchšej verzii alebo v kompletnom vyhotovení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie držiaka ponuky alebo pútača bude ďalej objasnene pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 zobrazuje jeho jednoduchú verziu. Na obr. 2 je zobrazený držiak ponuky alebo pútača v zložitejšej verzii. Na obr. 3 je zobrazený iný spôsob uchytenia podstavca k plochému násuvnému úchytu. Na obr. 4 je zobrazené umiestnenie držiaka...

Rastlinná potravinová esencia zo živých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3948

Dátum: 05.10.2004

Autor: Nagyová Danica

MPK: A23L 1/30, A23L 1/29, A61K 35/78...

Značky: rastlinná, potravinová, živých, rastlín, esencia

Text:

...rastlín, bez tepelnej úpravy je tvorená lekárenským liehom v množstve 43 hmotn. alkoholu a výťažkom kôry uncaria tomentosae.Rastlinná potravinárska esencia zo živých rastlín, bez tepelnej úpravy je tvorená lekárenským liehom v množstve 43 hmotn. alkoholu a výťažkom z čerstvých listov a plodov gingka dvojlaločného v množstve 50 hmotn. a výťažkom z čerstvých listov imela bieleho V množstve 50 hmotn.Rastlinná potravinárska esencia zo...

Tkaniny s permanentnou odolnosťou proti horeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3947

Dátum: 05.10.2004

Autori: Papajová Vladimíra, Huljaková Kamila, Lovászová Anna, Začka Alexander, Balogová Ľudmila

MPK: A41D 31/00, D03D 15/12

Značky: permanentnou, odolnosťou, tkaniny, proti, horeniu

Text:

...vlákien.Tkaniny sa vyznačujú tým, že obsahujú v svojej štruktúre 100 hmotnostných para -aramídových, alebo 100 hmotnostných meta-aramídových vlákien, alebo zmes vlákien para-aramidu v rozsahu od l do 99 hmotnostných a meta-aramidu od 99 do 1 hmotnostných. Iné typy nehorľavých vlákien v zmesi s aramidovými vláknami môžu byť zastúpené v rozsahu od 10 do 80 hmotnostných.Plošná hmotnost tkanín sa pohybuje od 80 - 500 g/mz.Výhodou uvedených...

Adaptér laserového diaľkomera na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3946

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41G 1/32, F41C 27/00

Značky: prístroj, nočného, videnia, adaptér, diaľkomera, laserového

Text:

...s upínacou rybinou 1 a skrutkarni 7 s laserovým diaľkomerom 4. Ďalej je tu vyobrazený opomý mostík 5 a redukčné trubka 3.Samotný adaptér pozostáva zo základnej doštičky 2, na ktorej je prípevnená rybina 1 a redukčnej trubky 3.Základná doštička 2 s pripevnenou rybinou l je tromi skrutkami 7 pripevnená na teleso laserového diaľkomeru 4. Tvar rybiny l je podľa normy MIL-STD-1913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná...

Adaptér streleckého ďalekohľadu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3945

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41C 27/00, F41G 1/32, G02B 23/16...

Značky: nočného, ďalekohľadu, střeleckého, adaptér, prístroj, videnia

Text:

...3, ktorá je pevne spojená skrutkamí 7 so základňou 2, táto je spojená skrutkamí 6 s telesom prístroja 9 pre nočné videnie. Ďalej je tu vyobrazená redukčné trubka 4, strelecký ďalekohľad 1 a uťahovacia skrutka 5.Samotný adaptér pozostáva zo základne 2, ktorá je štyrmi skrutkamí 6 prípevnená k telesu prístroja 9 pre nočné videnie. Pomocou skrutiek 7 je k základní 2 pevne prichytená objímka 3, do ktorej sa vsúva strelecký ďalekohľad 1 a...

Adaptér streleckej optiky na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3944

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41C 27/00, F41G 1/32, G02B 23/16...

Značky: adaptér, nočného, prístroj, optiky, videnia, streleckej

Text:

...pre nočné videnie. Redukčné trubka zaisťuje správnu polohu prístroja nočného videnia a zároveň prispôsobuje výstupnú pupilu prístroja nočného videnia na veľkost vstupnej pupily streleckej optiky. Rybina má tvar definovaný normou MIL-STD-l 9 l 3 (AR).Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je vyobrazená celková zostava prístroja 3 pre nočné videnie s upínacím mechanizmom 5, zásuvnou rybinou R na vrchnej časti A objímky l, držiakom 6...

Elektronické zapojenie pre mikroplatby prostredníctvom mobilných a /alebo pevných komunikačných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3943

Dátum: 05.10.2004

Autor: Jankovič Roman

MPK: G06F 17/60, H04L 12/02, H04B 7/26...

Značky: mobilných, zapojenie, komunikačných, mikroplatby, elektronické, sietí, alebo, prostredníctvom, pevných

Text:

...SMS prostrednictvom jednoznačne definovaných komunikačných prostriedkov. Základom komunikačného modelu je systém SMS platobného bloku 2, ktorý je umiestnený na hardvérových prostriedkoch. Odosielanie SMS požiadaviek a prijímanie SMS odpovedí je realizované prostredníctvom mobilnej stanice 1 napríklad mobilného telefónu, ktorý je komunikačné prepojený so SMSC - SMS centrom 1.2 operátora a prenosové prostriedky sú tvorené operátorom 1...

Výcviková budova, hlavne na výcvik vojakov, policajtov a záchranárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3942

Dátum: 05.10.2004

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: E04H 3/00

Značky: výcviková, budova, výcvik, hlavne, vojakov, policajtov, záchranárov

Text:

...rámy s výplňou atď.Niektoré prestaviteľné priečky 2 majú zabudované dvere 5. Opäť sa predpokladá, že k dispozícii sú priečky 2 s rôznymi typmi dverí 5.Tiež okolitý terén okolo výcvikovej budovy môže byt upravený tak, aby simuloval rôzne prístupové cesty.Vo výhodnom uskutočnení môže byť strop nad priečkami 2 z priehľadného materiálu, napriklad z tabúľ nerozbitného skla, uložených v pozdlžnych nosnikoch z kovových valcovaných profilov. Toto...

Cvičný náboj kalibra 155 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3941

Dátum: 05.10.2004

Autori: Sadloň Ľudovít, Gregorovič Juraj, Bohdálek Aleš

MPK: F42B 8/02

Značky: cvičný, kalibra, náboj

Text:

...vzdialenosti 3000 m bežným vizuálnym pozorovaním a s použitím optických pozorovacích zariadení zo vzdialenosti 4000 m pri bežných atmosférických podmienkach. Cvičný náboj l 55 mm je navrhnutý tak, že obsluha zbrane získa pri výcviku návyky, a to s manipuláciou municie pri príprave streľby ako aj pri streľbe, ktoré sú nutné pre použitie ostrej municie.Cvičný náboj s redukovaným dostrelom kalibra l 55 mm, je delostrelecký delený náboj zložený z...

Ochranná stena nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3940

Dátum: 05.10.2004

Autori: Švec Jiří, Nétek Václav, Mindl Karel, Klíma Ladislav

MPK: F41H 11/00, E04H 9/04, F41H 3/02...

Značky: nemocničných, buniek, účinků, ručných, proti, stěna, ochranná, zbraní

Text:

...nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva zo steny, ktorá je opatrená homým sklopným uzáverom a dolnou sklopnou opierkou,pričom stena je tvorená polyamidom a opatrená protipožiamym krytom.Výhodou ochrannej steny nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní podľa tohto technického riešenia je to, že polyamidová stena je ncpriestrelná, ľahko namontovateľná a nemocničná bunka sa v dôsledku...

Univerzálny nábojový zdroj pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3939

Dátum: 05.10.2004

Autor: Fedák Ján

MPK: B62J 6/12

Značky: univerzálny, nábojový, zdroj, bicykle

Text:

...osku 16 (obr. č. 15 a)- cez vymedzovaci krúžok 17 medzi oskou 16 a ložiskom 18 základného telesa 2 (obr. č. 15 b)Elektrické vývody 19 statorového vinutia sú realizované dvojlinkou, alebo koaxiálnym káblom. Priestor medzi oceľovou oskou 16 a magnetickým obvodom 11 je vyplnený vnútomou výplňou 7, ktorá pevne spája obidve časti. Vnútomá výplň 7 je magnetický nevodívý materiál.2. Konštrukcia statora 8 s magnetickým obvodom 11 s ramenami 15 El...

Plávajúci koberec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3938

Dátum: 05.10.2004

Autori: Hajský Milan, Mišún Milan

MPK: E01C 7/32, E01C 15/00

Značky: koberec, plávajúci

Text:

...po zimnej prevádzke zas nebezpečné diery.Uvedený problem rieši plávajúei koberec, ktorého pod statou je, že pozostáva zo základnej spevnenej vrstvy opatrenej jednou vrstvou a druhou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík nad ktorými sa nachádza prekrývacia asfaltová zmes. Plávajúci koberec je možné vytvoriť aj jednou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík. Pri jeho využití sa z opotrebovaných pneumatík odoberie na samostatnom...

Dvojstupňový viacvýstupový harmonický prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3937

Dátum: 05.10.2004

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 1/10, F16H 1/28, F16H 49/00...

Značky: dvojstupňový, harmonický, převod, viacvýstupový

Text:

...až po veľmi veľké prevodové pomery. Prevodové stupne môžu byť osadené rôznym druhom ozubenia (evolventné, cykloidné a pod.) alebo môžu byt osadené trecimi plochami a vytvorit tak trecí prevod s možnosťou dosiahnutia veľkých prevodových pomerov. Maximálny dosiahnuteľný počet výstupných hriadeľov závisí najmä od technických možností riešenia počtu spoluzaberajúcich ozubeni tvoriacich druhý stupeň tohto prevodu. Minimálny počet výstupných...

Integrovaný harmonický prevod s kardanovým hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3936

Dátum: 05.10.2004

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 1/28, F16H 1/10, F16H 49/00...

Značky: harmonický, kardanovým, převod, integrovaný, hriadeľom

Text:

...jednotlivými výstupnými hriadeľmi. Zároveň vnútorne obežné koleso pomocou kardanových kĺbov transformuje svoju nútenú excentrickú rotáciu v jednostupňovom prevode na centrickú rotáciu ďalšieho koaxiálne uloženého výstupného hriadeľa. Tento prevod v sebe integruje jednostupňový a dvojstupňový harmonický prevod s diametrálne rozdielnymi veľkosťami prevodových pomerov. Integrovaný harmonický prevod V navrhovanom riešení môže pracovat aj ako...

Zapojenie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3935

Dátum: 05.10.2004

Autor: Molčan Jozef

MPK: E03B 3/00, E03B 3/02

Značky: zapojenie, zariadenia

Text:

...zariadenia majú zásobník nad úrovňou vane a prepravným zariadením sa použitá voda premiestňuje do upravovača vody. Zásobník môže byť umiestnený aj pod úrovňou vane s nútenou cirkuláciou vody. Je vhodné, ak do priestoru uzávierky pod výtok z vane je umiestnený prítok dažďovej vody. Pritok dažďovej vody môže byt privedený na ľubovoľne miesto, napríklad aj priamo do splachovacej nádržky.Výhodou technického riešenia zapojenia zariadenia na...

Farmaceutická kompozícia určená na ošetrenie nosnej dutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3934

Dátum: 05.10.2004

Autori: Hinterbuchner Eugen, Buriánová Tereza

MPK: A61K 31/4174, A61P 11/02, A61K 31/16...

Značky: ošetrenie, kompozícia, farmaceutická, nosnej, určená, dutiny

Text:

...sliznice, hojivým účinkom sa obmedzuje zápal a tým aj sekrécia z nosa.Látka so syrnpatomimetickým účinkom je výhodne zvolená zo skupiny zahmujúcej oxymetazolín, nafazolin,tetryzolin a xylometazolín, prednostné je to oxymetazolín. Výhodné množstvo oxymetazolinu je 0,0 l až 0,05 g/ l 00 ml.Farmaceutické kompozícia v rámci tohto technického riešenia predstavuje zmes účinných látok s aspoň jednou pomocnou famiaceuticky akceptovateľnou látkou.V...

Preklápacie zariadenie predovšetkým na presúvanie reklamného pútača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3933

Dátum: 05.10.2004

Autori: Karásek David, Hegmon Radek

MPK: G09F 15/00

Značky: pútača, reklamného, zariadenie, preklápacie, presúvanie, predovšetkým

Text:

...hrane pútača v tretej polohe,obr. 10 predstavuje axonometricky umiestnenie preklápacieho ramena na stene budovy s uchytením obojstranného reklamného pútača V bočnej hrane pútača v prvej polohe.Preklápacie zariadenie predovšetkým na presúvanie reklamného pútača je tvorené zvislým nosníkom 1 vybavený prvým homým otočným spojovacim dielom 2 a prvým spodným otočným spojovacim dielom 3 na otočné upevnenie o stenu resp. 11 roh 12 budovy 10, ktoré...

Spúšťací mechanizmus ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3932

Dátum: 05.10.2004

Autor: Martinusík Miroslav

MPK: H01H 71/40, H01H 71/00, H01H 71/52...

Značky: spúšťací, ističa, mechanizmus

Text:

...61 tejto drážky 81. Plôška, tvoriaca jednosmemú zarážku 911, môže mat aj určitú odchýlku od normály k prvej, pevnej stene 61 drážky 81, ale uhol tejtoodchýlky nesmie byt väčší, ako trecí uhol, zodpovedajúci trecej dvojici materiálov šmykovej pätky 8 a druhej, pohyblivej steny 91 tejto drážky 81. V opačnom prípade by totiž sila medzi šmykovou pätkou 81 a druhou, pohyblivou stenou 91, drážky 81 vyvodzovala nežiaducu dotykovú silu na uvedenú...

Usmerňovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3931

Dátum: 05.10.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/08, F24F 13/06

Značky: vzduchu, usmerňovač

Text:

...zárezy a zboku protiľahlé rovinné zárezy. Usmerňovacia plocha súdkovitého tvaru má aspoň jednu pozdĺžnu výstuhu na jej jednej strane a aspoň jeden ovládací prvok na jej druhej strane. Takto usporiadaný usmerňovači element má na svojich kratšich rovinných stranách kruhový doraz, z ktorého vystupuje čap. Súbežné zárezy nosiča v úrovni protiľahlých rovinných zárezov majú rozšírenie a/alebo odbočenie smerom von. Usmerňovacia plocha...

Zariadenie na úpravu čistiarenských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3930

Dátum: 05.10.2004

Autori: Mácha Jaroslav, Matějka Jaroslav, Jelínek Jiří

MPK: C02F 11/12, C02F 11/14

Značky: zariadenie, čistiarenských, kalov, úpravu

Text:

...najmä kvôli ich využitiu pri zúrodňovaní pôdy.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude podrobnejšie vysvetlená pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázomené zariadenie na úpravu a hygienizáciu čistiarenských kalov Vápnom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku znázomené zariadenie podľa technického riešenia zahmuje sitopásový kalolis 1 ústiaci do násypky 2 vretenového čerpadla 5. Do násypky 2 je...

Stavebný stenový prvok a jeho použitie na vytvorenie stavebnej priečky alebo obkladovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3929

Dátum: 05.10.2004

Autor: Konnerth Alfred

MPK: E04B 1/90, E04B 1/88, E04B 1/84...

Značky: prvok, použitie, stěny, vytvorenie, priečky, stavebný, stavebnej, obkladovej, stěnový

Text:

...jeho bočnej strany nasunuté pružné spony v tvare U a z opačnej bočnej strany, na zvýšené statické vystuženie, spoj ovací profil, ktorý je tvorený spojitýrn pásom v tvare U, z ktorého v predĺžení základne priečne vybiehajú k nemu pripevnené do tvaru L zahnuté pásiky. Celková šírka tohto profilu so zahnutými pásikmi v tvare L a spojitým pásom v tvare U zodpovedá hrúbke kompaktného celku dosky nosného jadra s pružnými blokmi a jeho dĺžka výške...

Poistný mechanizmus zapaľovačov s odisťovaním dvomi fyzikálnymi veličinami s pyrotechnickým mechanizmom maskovej istoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3928

Dátum: 05.10.2004

Autori: Hricko Milan, Turoň Miroslav, Chromý Emil, Sadloň Ľudovít

MPK: F42C 15/24

Značky: pyrotechnickým, dvomi, istoty, odisťovaním, fyzikálnymi, veličinami, poistný, zapaľovačov, maskovej, mechanizmom, mechanizmus

Text:

...ústrojenstvo pozostávajúca z rotora s rozbuškou uloženého na hriadeli. Výstupnou časťou detonačného ústrojenstva je prenosná náplň. Poloha rotora je blokovaná guľôčkou a tzv. odstredivým mechanizmom, ktorý je tvorený dvomi kolíkmi s pružinami, ktoré sú zabezpečené proti vysunutiu cez obrys tela kalíškami.Posledným časťou poistného mechanizmu je tzv. mechanizmus hlavňovej istoty. Mechanizmus hlavňovej istoty je tvorený kolíkom a pružinou,...

Zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3927

Dátum: 05.10.2004

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02H 3/02

Značky: zapojenie, rychlých, vývodov, ochrán, fázových, fázového, pomocou, prúdových, rychlého, vypínania, autonómnych

Text:

...nedostatky odstraňuje zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán, ktorého podstata spočíva v tom, že prípojnica 1 prvej fázy je spojená so silovým prepojom 4 prvej fázy a sílový prepoj 4 prvej fázy je spojený s Vývodom 7 prvej fázy cez výkonový spínač 10 prvej fázy, pričom výkonový spínač 10 prvej fázy je spojený s vypínacím blokom 16 prvej fázy cez spoločný vypínací prepoj 13...

Fortifikované krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3926

Dátum: 05.10.2004

Autori: Rusina Miroslav, Macho Vendelín, Fabini Miroslav

MPK: A23K 1/00, A23K 1/16, A23K 1/18...

Značky: krmivo, fortifikované

Text:

...mikromletého vápenca, 0,3 hydrogénkalciumfosfátu, 0,3 chloridu sodného,0,3 vitamíno-minerálneho premixu, 0,2 lyzínu a 0,15 treonínu. Kŕmne kvasnice (sušené kŕmne kvasnice) obsahovali 486 g/kg dusíkatých látok, 61 g/kg popola, 55 g/kg vlhkosti, konkrétnejšie ešte metionín, cystín, treonín, arginín, fenylalanín, izoleucín, valín, glycín, leucín, izoleucín, histidín, tyrozín, lyzín, tryptofán, histidín, v celkovom množstve 252 g/kg. Okrem...

Multikomponentný koncentrát krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3925

Dátum: 05.10.2004

Autori: Macho Vendelín, Rusina Miroslav, Fabini Miroslav

MPK: A23K 1/18, A23K 1/16, A23K 1/00...

Značky: koncentrát, multikomponentný, krmiva

Text:

...41,5 až 44,2 kg. Preto sa časovo medzi podávaním mleziva, resp. plnotučného mlieka začalo trikrát denne (včas ráno, na obed a večer) v 2,5 až 3,5 hodinových intervaloch medzi kŕmením (mlezivom, resp. plnotučným mliekom) podávať po 1,8 dm 3 fyziologického vodného roztoku, naforrnulovaného z multikomponentného koncentràtu krmiva na obsah 2,97 hmotn., z čoho (v hmotn.) 0,3 tvoril hydrogénuhličitan sodný, 0,35 chlorid sodný ,0,15 chlorid...

Protislnečná fólia, najmä pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3924

Dátum: 05.10.2004

Autor: Husár Miroslav

MPK: B60J 3/00

Značky: automobily, protislnečná, najmä, fólia

Text:

...pri normálnej teplote malú príľnavosť, v dôsledku čoho sa clona môže posúvat na iné miesto, momentálne vystavené slnečnému žiareniu. Uvedené riešenia sú založené na odlišnom princípe, sú pomeme zložité a materiálovo náročnejšie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje protislnečná clona podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že clona je vytvorená zo svetlo lámajúcej, farby nemeniacej fólie. Clona je vybavená...