Zverejnene patenty 30.09.2004

Dverový rám na hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13659

Dátum: 30.09.2004

Autori: Graf Johann, Gawel Marek

MPK: G07F 17/32

Značky: automat, dverový, hrací

Text:

...tak, aby boli minimálne z väčšej časti súbežne s rovinou otvoreného portálu, resp. spríslušnou sekciou. Pri takomto usporiadaní možno dosiahnuť, že predné plochy displejov budú naklonené ku sebe, a nie od seba pri pohľade z prednej povrchovejplochy dverového rámu (t.j. povrch, ktorý je obrátený smerom ku hráčovi). V konečnomdôsledku toto usporiadanie umožňuje hráčovi pri minimálnej zmene polohy tela sledovať dvai viacero displejov, a...

Proteínový prášok a nápoj z neho pripravený, ktorý obsahuje proteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6502

Dátum: 30.09.2004

Autori: Sass Matthias, Wild Hans-peter, Eller Thomas, Rimmler Susanne

MPK: A23L 2/02

Značky: nápoj, proteinový, obsahuje, prášok, proteín, ktorý, pripravený

Text:

...oproti čerstvému tovaru výhodné. Preto existuje ekonomický záujem na tom, použiť ako východiskové látky pre kaliaci prostriedok pre nápoje nielen surovinu obsahujúcu proteín v čerstvej forme ale i vo forme sušenej.Stabilita získaných nápojov so surovinou obsahujúcou proteín v sušenej forme môžesa vurčitých medziach zlepšiť modiñkáciou množstva stabilizátora, podmienkami-3 homogenizácie apočtom homogenizačných priechodov. Nedosiahne sa však...

Spôsob prehrávania textovo založených titulkov z informačného úložného média použitím štýlových informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11786

Dátum: 30.09.2004

Autori: Park Sung-wook, Moon Seong-jin, Kang Man-seok, Jung Kil-soo, Chung Hyun-kwon

MPK: H04N 9/82, G11B 27/10, H04N 5/92...

Značky: titulkov, informačného, prehrávania, štýlových, media, informácií, založených, textovo, spôsob, použitím, úložného

Text:

...prezentovaného vynálezu.štýlu V súlade so zhotovením prezentovaného vynálezu.0011 Obr. 3 B opisuje iný značkovaci dokument, ktorý definujeskupinu štýlu v súlade so zhotovením predstavovaného vynálezu.0012 Obr.4 A opisuje značkovaci dokument, V ktorom je definovaná informácia o základom štýle v skupine štýlu V súladeso zhotovením predstavovaného vynálezu.0013 Obr. 4 B opisuje iný značkovací dokument, V ktorom je definovaná informácia o...

Synergické insekticídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3851

Dátum: 30.09.2004

Autori: Thielert Wolfgang, Jeschke Peter, Andersch Wolfram

MPK: A01N 51/00

Značky: insekticídne, zmesí, synergické

Text:

...insekticidov, obzvlášť vzorcov(l) až (Vll), sú synergicky účinné a sú vhodné na ničenie škodcov na zvieratách0006 Na základe tejto Synergie sa môžu používat podstatne nižšie množstvá účinných látok, t.j. účinok zmesi je vyšší než účinok jednotlivých0007 /zájomný pomer oboch použitých účinných látok, ako aj používané celkové množstvá sú závislé od druhu a výskytu hmyzu, príp. akarínov a môže sa pohybovať vširokom rozmedzí. Optimálne...

Stena pre čistenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3786

Dátum: 30.09.2004

Autori: Winand René, Dehbi Leila

MPK: B01D 53/88, A61L 9/18, B01D 53/86...

Značky: čistenie, vzduchu, stěna

Text:

...optimalizácia cirkulácie vzduchu vo vnútri zariadenia- kontrola teploty vonkajších stien zariadenia.Materiál, ktorý používa fotokatalytícký oxid je opísaný v EP-A-O 590 477.0009 Vynález je zameraný na poskytnutie riešenia, ktoré by umožnilo eliminovať nedostatky doterajšieho stavu techniky.0010 Cieľom vynálezu je poskytnúť čistič vzduchu integrovaný do konštrukčných prvkov.stavieb na úrovni ich múrov.0011 Cieľom vynálezu je najmä tiež...

Chirurgický svorkovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3773

Dátum: 30.09.2004

Autor: Bilotti Federico

MPK: A61B 17/068

Značky: chirurgicky, nástroj, svorkovací

Text:

...chýba tu dostatočný priestor pre správne veľké asilné podporné rameno na konci nákovky.Roy bolo možné prekonať túto prekážku, bolo navrhnutéprístupu k priestoru medzi nákovkoú a zásobníkom, ale ktorýsa posúva po zovretí tkaniva medzi zásobník a nákovku, abylo na správne nastavenie zásobníka k nákovke. Takýzadržiavací čap je uvedený V patente WO 20041 lO 285, ktorý nepatrí do doterajšieho stavu techniky v zmysle Článku 54(2) EPC. Zadržiavací...

Benzizoxazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3222

Dátum: 30.09.2004

Autori: Kalkman Hans, Nozulak Joachim

MPK: C07D 413/00, A61K 31/4523, A61P 25/00...

Značky: benzizoxazoly

Text:

...vo forme voľnej bázy alebo vo forme adičnej soli s kyselinou.Túto reakciu je možné uskutočňovať obvyklými spôsobmi, napríklad spôsobomopísaným v príklade l. X vo všeobecnom vzorci III prednostne predstavuje chlór alebo bróm.Spracovanie reakčnej zmesi a čistenie získaných zlúčenín je možné vykonávaťAdične soli s kyselinami je možné z voľných báz pripravovať známymi spôsobmi,čo platí i pre opačnú transformáciu. Ako adičné soli s...

Uzamykateľný nástroj pre trokár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2250

Dátum: 30.09.2004

Autori: Gilker Thomas, Hueil Geoffrey

MPK: A61B 17/34

Značky: nástroj, trokár, uzamykatelný

Text:

...s rukávom trokára. Zámková zostava obsahuje plášť zámkovej zostavy majúci presahujúci otvor. zámková zostava tiež obsahuje vahadlovu páku a elastomérny blok umiestený V plášti zámkovej zostavy. Vahadlová páka obsahuje prvý koniec otoćne zaistený k plášti zámkovej zostavy a voľný druhý koniec, ktorý je prispôsobený na riadenie používateľom, kde rotácia vahadlovej páky vedie elastomérny blok na zapojenie s nástrojom prechádzajúcim...

Spôsob dojenia zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1994

Dátum: 30.09.2004

Autori: Bos Greorgius Rudolphius, Van Den Berg Karel

MPK: A01J 7/00, A01K 1/00, A01J 5/00...

Značky: dojenia, spôsob, zvierat

Text:

...vlastnú kŕmnu vaňu. Prístup na plošinu a výstup z plošiny sa ovláda pomocouniekoľkých brán. Keď sa majú zvieratá dojiť, použijú sa automatické vodiace zariadenia na vedenie kráv na plošinu. Počas dojenia sa rýchlosť rotácie plošiny nastaví tak, aby zvera strávilo asi 10 až 15 minút na plošine (teda jedna rotácia plošiny zaberie asi 10 až 15 minút). Ked nie je potrebné dojiť, plošina sa použije ako kŕmna plošina. Vtomto prípade sa automatické...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1695

Dátum: 30.09.2004

Autori: Grote Thomas, Tormo I Blasco Jordi, Schöfl Ulrich, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard

MPK: A01N 43/90, C07D 487/00

Značky: fungicidně, zmesí

Text:

...spoločným alebo oddeleným použitím zlúčeniny l a zlúčeniny II alebo následným oddeleným použitím zlúčenín I a zlúčeniny Il dosiahnuť účinnejšie ničenie húb triedy Oomycetes ako je tomu pri použití jednotlivých zlúčenínZmesí zlúčeniny l a zlúčeniny ll prípadne súčasná spoločná aplikácia alebo oddelená aplikácia zlúčeniny l a zlúčeniny ll sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou proti hubám triedy Oomycetes patogénnym pre rastliny, najmä proti...

Zostava nosiča strukových násadcov a pohyblivej kŕmnej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1202

Dátum: 30.09.2004

Autori: Bos Greorgius Rudolphius, Van Den Berg Karel

MPK: A01J 7/00, A01J 5/00, A01J 5/003...

Značky: zostava, nosiča, strukových, násadcov, krmnej, plošiny, pohyblivej

Text:

...už nemusia byť umiestnené na kŕmnej plošine.Samotné umiestnenie strukových násadcov oddelene od plošiny je známe zUS-2,358,000. Pri zostave známej zUS 2,358,000 však zvieratám nie jeumožnené voľne sa pohybovať v priestore. Podľa tohto patentu USA musia zvieratá väčšinu času zotrvať na plošine. Len dočasne sa odvádzajú z plošiny na umývanie acvičenie na chodiacom páse. Zvieratá sa potom odvedú späť na plošinu. Tento druh ustajnenia zvierat...

Heteroarylom substituované deriváty 1,3-dihydroindol-2-ónu a lieky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19452

Dátum: 30.09.2004

Autori: Lubisch Wilfried, Wernet Wolfgang, Hornberger Wilfried, Unger Liliane, Oost Thorsten, Sauer Daryl Richard, Geneste Hervé

MPK: A61P 25/00, A61K 31/404, C07D 401/14...

Značky: obsahujú, lieky, deriváty, substituované, heteroarylom, 1,3-dihydroindol-2-ónu

Text:

...atóm kyslíka, a A môže byť nahradené radikálmi R, R 12 a/alebo R 13,kdeR, R 12 a R sú pri každom výskyte Vybraté nezávisle od seba zo skupiny, ktorá obsahuje vodík, chlór, bróm, jód, fluór, CN, CF 3, OCF 3,N 02, OH, O-C 1-C 4-aIkyl, O-fenyl, O-C 1-C 4-alkylén-fenyl, fenyl, Cq-Ca-alkyl,Cg-Cs-alkenyl, Cg-Cs-alkynyl, NHg, NH(C 1-C 4-aIkyl) a N(C 1-C 4-alkyI)2, R 3 a R 4 sú vybraté nezávisle od seba zo skupiny, ktorá obsahuje vodík,chlór, bróm,...