Zverejnene patenty 28.09.2004

Katalyzátorový nosičový materiál, katalyzátory z neho vyrobené a spôsob spracovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7307

Dátum: 28.09.2004

Autori: Jorgensen Claus, Hoj Jakob Weiland

MPK: B01D 53/86, B01J 21/00

Značky: katalyzátory, vyrobené, spracovania, nosičový, materiál, katalyzátorový, spalin, spôsob

Text:

...(priečne dierovane, zvlnené alebo doskovite) katalyzátory, skôr ako katalyzátory pre pevné lôžko V aplikáciách s Veľkým množstvom suspendovaných pevných látok V spalinách, t.zn. aplikáciách s Veľkým obsahom prachu. Monoliticke katalyzátory majú množstvo V podstate rovných kanálikových dier V priečne dierovaných alebo zvlnených štruktúrach alebo štrbinách V doskových typoch katalyzátorov(napr. US patent č. 6 571 420 B 1). Tento...

Aktívny lístok s dynamickou charakteristikou, ako je vzhľad, s rôznymi možnosťami overovania platnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6927

Dátum: 28.09.2004

Autori: Saarinen Petteri, Yan Zheng, Lahteenmaki Mia

MPK: H04K 1/00, G07B 15/00

Značky: možnosťami, platnosti, aktívny, vzhľad, dynamickou, charakteristikou, overovania, rôznymi, lístok

Text:

...funkcia aktívneho lístka ukazuje infonnácie na lístku a iné informácie pomocou videa, zvuku, animácie,alebo niektorej ich kombinácie. Aktívny lístok je dynamický, pričom obsahuje algoritmus na zmenusvojho vzhľadu, ked nastane určitá udalosť (napriklad keď nastane čas exspirácie, ked sa lístok použil, atď.). Okrem toho do aktívneho lístka možno taktiež vysielať nové riadiace dáta, aby sa ďalej ovládal budúci vzhľad lístka.0017 Túto...

Systém anódy a spôsob pripojenia inertnej anódy pri výbere hliníka elektrolýzou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13420

Dátum: 28.09.2004

Autor: Lamaze Airy-pierre

MPK: C25C 3/16, C25C 3/12

Značky: spôsob, pripojenia, výbere, systém, taveniny, elektrolýzou, inertnej, hliníka, anody

Text:

...kovovými časťami vytvárajú mechanické napätie. Tieto riešenia súnavyše citlivé na vonkajšiu atmosféru spôsobujúcu koróziu elektrolytickýchčlánkov. Aby sa tento nedostatok odstránil, niektoré patenty navrhujú pridat tiež ochranné clony a/alebo inertný plniaci materiál. Tieto dodatočné ochranné prostriedky komplikujú uskutočnenie pripojení azvyšujú náklady na výrobu. Riešenie navrhované v patente US 6 264 810 predstavuje ešte jeden nedostatok...

Kŕmna kompozícia pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5887

Dátum: 28.09.2004

Autori: Rebiere Christian, Gillessen Hubert Jean Marie François

MPK: A61P 37/00, A61K 31/403, A61P 5/00...

Značky: kŕmna, zvieratá, kompozícia

Text:

...U rastlín sa väčšina lAA vyskytuje v konjugovanej forme (Slovin a kol. 1999, Biochemistry and molecular biology of plant hormones, Elsevier,Amsterdam, str 115-140) bud konjugovaná k cukrom prostredníctvom esterových spojok, alebo k aminokyselinám a peptidom prostredníctvom0011 Pojem voľná lAA sa používa v tomto dokumente tak, že označuje, že voľná lAA je vo voľnej alebo kyselinovej forme, zatiaľ čo pojem konjugovaná |AA označuje lAA,...

Inštalačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3559

Dátum: 28.09.2004

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/12

Značky: zariadenie, inštalačné

Text:

...zopne hlavné kontaktné miesto apotom vedľajšie kontaktné miesto apri zapnutí sa najskôr zopne vedľajšie kontaktné miesto apotom hlavné kontaktné miesto. Nevýhodou spínacieho zariadenia podľa spisu EP 1022 762 A je, že pohyblivý kontaktpomocného spínača nie je v priamom mechanickom kontakte so spínacou vačkou, a preto neukazuje spinaciu kontaktnú polohu.Spínacie zariadenie s vypínačom pri krátkom spojení s vypínačom pri preťažení je známe zo...

Nové použitie, farmaceutické prípravky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10302

Dátum: 28.09.2004

Autor: Roessler Berthold

MPK: A61K 47/20, A61K 31/185, A61K 31/675...

Značky: přípravky, nové, výroby, farmaceutické, použitie, spôsob

Text:

...je asi 140 mg/ml a rovnako tak saturačnú koncentráciu pri asi 5 °C, ktorá je asi 190 mg/ml. S použítím Mesny ako prostriedku zvyšujúceho rozpustnosť je možné úspešne pripraviť koncentrát ifosfamidu stabilný pri skladovaní zhľadiska jeho fyzikálnych vlastností V koncentračnom rozmedzí od asi 10 (hmotnjobj.) do 50 (hmotn./obj.).0009 Použitie Mesny ako prostriedku na výrobu presýtených roztokov ifosfamidu nie jev súčasnosti v...

Tetrahydroimidazopyridínom substituované deriváty tropánu s účinkami antagonistu receptora CCR5 na liečenie HIV a zápalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3026

Dátum: 28.09.2004

Autor: Stupple Paul Anthony

MPK: A61K 31/4164, C07D 471/00, A61P 31/00...

Značky: liečenie, deriváty, antagonistu, účinkami, tetrahydroimidazopyridínom, receptora, substituované, zápalu, tropánu

Text:

...týchto zlúčenín.0016 Medzi farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín všeobecného vzorca (l) patria adičné soli s kyselinou a adičné soli s bázou.0017 Vhodné adičné soli s kyselinou sa vytvárajú z kyselín, ktoré tvoria nejedovaté soli. Medzi príklady týchto solí patria acetát, aspartát, benzoát, besylát,bikarbonát, bisulfát, borát, bromid, kamsylát, karbonát, chlorid, citrát, edisylát, esylát,mravčan, fumarát, gluceptát, glukonát,...

Spôsob a zariadenie na vŕtanie otvorov v pôdnom alebo skalnom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2272

Dátum: 28.09.2004

Autori: Mocivnik Josef, Egger-mocivnik René

MPK: E21B 7/20

Značky: vŕtanie, materiáli, skalnom, spôsob, zariadenie, otvorov, pôdnom

Text:

...namáhanie obalovej rúrky, pôsobiace na konci odvrátenom od vŕtacej korunky, zvolilo menšie než ťahové namáhanie vykonávané na ochrannú rúrku. Tým, že sa tlakové namáhanie obalovej rúrky zvolí menšie než ťahové namáhanie ochrannej rúrky sa zaistí, že sa výhodným spôsobom zavádza do vŕtaného otvoru ibajednoduchým zásuvným spojením v uložení ochrannej rúrky prijatá obalová rúrka, a to nie voväčšom rozsahu, než je to v prípade vŕtacej korunky...

Synergické fungicídne kombinácie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14593

Dátum: 28.09.2004

Autori: Elbe Hans-ludwig, Rieck Heiko, Suty-heinze Anne, Dahmen Peter, Dunkel Ralf, Wachendorff-neumann Ulrike

MPK: A01N 43/56, A01N 43/653, A01P 3/00...

Značky: účinných, látok, kombinácie, synergické, fungicidně

Text:

...možných definícii je A pyrazolylový zvyšok. Definícia R 2 ako bifenylový zvyšok je tiež uvedená len pre jednu z veľmi mnohých možností opísaných v D 1. Rozdiel voči D 1 spočíva nie len vo veľkých štruktúmych odchýlkach kombinačného partnera podľa vynálezu (1-1) voči amidovým zlúčeninám preferovaným V D 1, ale aj v odchýlkach pri výpočte triazolového kombinačného partnera. Triazoloví kombinační partneri - (3-15) protiokonazol a (3-21)...