Zverejnene patenty 24.09.2004

Coriolisov prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7347

Dátum: 24.09.2004

Autori: Sukemura Norio, Nakao Yuichi, Kitami Hirokazu

MPK: G01F 1/76

Značky: prietokomer, coriolisov

Text:

...069 453 B).0005 Ako budiace prostriedky pre budenieprietokovej trubice je obecne využívaná kombinácia cievkya magnetu. Pokiaľ sa týka montáže cievky a magnetu, je žiadúce je namontovat V polohách, ktoré nie sú presadené vzhľadom k smeru vibrácií prietokovej trubice. Z tohto hľadiska, ako je opísané v japonskom patente Č. 2 939 242, sú dve prietokové trubice, usporiadané rovnobežne, namontované tak, aby boli Cievka a magnet nesené medzi nimi....

Optimalizovaná expresia HPV 45 L1 v kvasinkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6076

Dátum: 24.09.2004

Autori: Bryan Janine, Schultz Loren, Brownlow Michelle, Jansen Kathrin

MPK: A61K 39/12, C12N 15/34, C07K 14/005...

Značky: kvasinkách, optimalizovaná, expresia

Text:

...in.Virol. 19 67-74 (2000. Z tohto dôvodu L 1 a L 2 gény boli identifikované ako imunologické ciele pre vývoj profylaktických a terapeutických vakcín pre HPV modulácieVývoj vakcíny HPV a komercializácia boli zdržovanéobtiažami, spojenýnn so získaním vysokých expresných hladínexogénnych génov v úspešne transformovaných hostiteľských organizmoch, obmedzujúcich výrobu purifikovaného proteínu. Preto navzdory identifikácii prírodnej (wild type)...

Sušička, spôsob sušenia a prevádzka na sušenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12773

Dátum: 24.09.2004

Autor: Wilson David

MPK: C10F 5/00, F26B 17/12, F23K 1/04...

Značky: sušenia, spôsob, prevádzka, sušenie, sušička

Text:

...vlhkého V podstate pevného alebo pastového materiálu, ktoré má nádobu s dvojitými stenami podobnými žalúziám, výhodne s nastaviteľnými lištami, a majú prívodné a odvodné komory vzduchu. WO 2004/048868, ktorá bola publikovaná 10. júna 2004,uvádza zariadenie s kontinuálnym samospádom na ohrev a/alebo sušenie sypkého materiálu, ktoré má vertikálne usporiadanie a má vršok a dno s prietokovým priechodom pre sypký materiál medzi vonkajším a...

Deriváty tokoferolu s dlhým hydroxylovaným reťazcom, užitočné ako neurotrofné činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5957

Dátum: 24.09.2004

Autori: Muller Thierry, Morga Eleonora, Heuschling Paul, Luu Bang

MPK: A61P 25/00, A61K 31/352, A61K 31/335...

Značky: neurotrofné, hydroxylovaným, tokoferolů, činidla, dlhým, reťazcom, užitočné, deriváty

Text:

...myelínu ako pri dospelých oligodendrocytov, s cie ľom umožíníť rozloženia maximálneho objemu demyeliniznvaných zón. Ideálnym zdrojomoligodendrocytov by bolo veľmi mladé ľudské tkanivo (embryonálne), čo však vyvolávaetické a praktické problémy. Na druhej strane sa nevie, aké budú ich migračné vlastnosti.Problémom teda je, že u väčšiny pacientov ide o viacpočemé lézie a je iluzóme, že by sakaždá takáto lézia očkovala individuálne. Okrem...

Dýza a spôsob umývania kompresorov plynových turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5784

Dátum: 24.09.2004

Autori: Asplund Peter, Hjerpe Carl-johan

MPK: B05B 7/02

Značky: umývania, dýza, kompresorov, turbin, plynových, spôsob

Text:

...zariadení na plynovýchturbínach ukazuje, že sprej z bežných dýz prenikal do prúdu vzduchu niekoľko desiatok centimetrov. Pre plynové turbíny s najmenšou a strednou veľkosťou je účinné na dostatočné namočenie lopatiek rotora a čepelí statora. Jeden problém spočíva v tom, že bežné dýzy nedosahujú prúd vzduchu velkých plynových turbin.0007 Výhodný spôsob čistenia je založený na namočení súčiastok kompresora umývacou kvapalinou. Kvapalina...

Benzimidazolové deriváty, kompozície ktoré ich obsahujú, ich príprava a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5616

Dátum: 24.09.2004

Autori: Yang Hua, Walpole Christopher, Liu Ziping, Page Daniel

MPK: A61K 31/4164, C07D 235/00, A61P 25/00...

Značky: príprava, obsahujú, deriváty, použitie, benzimidazolové, kompozície

Text:

...alebo rozvetveným reťazcom, obsahujúcim aspoň jednu dvojitú väzbu uhlík-uhlík a obsahujúci aspoň 2 až okolo 12 atómov0013 Výraz alkinyl použitý samotný alebo ako prípona alebo predpona, sa týka monovalentného uhľovodíkového zvyšku s priamym alebo rozvetveným reťazcom,obsahujúcim aspoň jednu trojitú väzbu uhlík-uhlík a obsahujúci aspoň 2 až okolo 12 atómov0014 Výraz cykloalkyL použitý samotný alebo ako prípona alebo predpona, sa týka...

Sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, spôsob výroby a fotovoltaický modul so sériovým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5211

Dátum: 24.09.2004

Autori: Geyer Volker, Kaas Patrick

MPK: H01L 31/0248, H01L 31/042, H01L 31/05...

Značky: sériovým, integrovanými, modul, solárnych, polovodičovými, fotovoltaický, sériové, zapojením, spôsob, článkov, výroby, zapojenie, časticami

Text:

...polovodičovými časticami, ktorý možno vykonať smenším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0011 Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, ktoré je zhotovené s menším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0012 Úlohou vynálezu je ďalej pripraviť fotovoltaícký modul so sériovo zapojenými solárnymi článkami.0013 Podľa vynálezu bude táto úloha...

Spôsob a zariadenie na zisťovanie príčin porúch a obmedzenia výkonu v zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4313

Dátum: 24.09.2004

Autori: Wegner Christian-marius, Haaks Stefan, Michaelis Gerd

MPK: G05B 23/02

Značky: výkonu, zisťovanie, obmedzenia, zariadeniach, zariadenie, spôsob, poruch, príčin

Text:

...skúsenostiach expertov pre jednotlivé dielčie oblasti nejakého zariadenia. Celkovo to vedie na to, že V mnohých zariadeniach sa poruchy neodstraňujú trvale, zvýšenie výkonu nie je realizovanétrvale, potenciálne Vylepšenia sa nevyčerpajú. a obmedzenievýkonu alebo rušivé faktory sa predčasne dostatočneZo spisu DE 42 O 7 354 A je známy spôsob podľa predvýznaku patentového nároku 1, prípadne zariadenie podľa predvýznaku patentového nároku...

Dávka prostriedku zabalená vo fólii a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3907

Dátum: 24.09.2004

Autori: Reimann Matthias, Kraus Ingrid, Schreck Berthold, Karaoren Ipek

MPK: B65D 65/46, C11D 17/04

Značky: výroby, spôsob, fólií, prostriedku, dávka, zabalená

Text:

...dávku prostriedku zabalenú vo fólii, potom sa tieto údaje, ak nie je uvedené inak. vzťahujú na dávku prostriedku zabalenú vo fólii s prostriedkom alebo bez prostriedku, pričom fólia/fólie dávky prostriedku zabalenej vo fólii majú hrúbku od 1 m do 50 m, výhodne od 5 m do 38 m alalebo od 10 m do 30 m. výhodnejšie sa fyzikálne hodnoty, ako sú rozpustnosť alalebo dezintegrácie, vzťahujú nadávku prostriedku zabalenú vo fólii s prostriedkom alebo...

N-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4- yl}oxy)fenyl]-N’-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10386

Dátum: 24.09.2004

Autori: Takeuchi Craig Stacy, Khoury Richard George, Huynh Tai Phat, Xu Wei, Mann Larry, Forsyth Timothy Patrick, Nuss John, Dalrymple Lisa Esther, Bannen Lynne Canne, Chan Diva Sze-ming, Parks Jason Jevious, Chen Jeff, Leahy James William, Jammalamadaka Vasu, Wang Yong, Mac Morrison, Mann Grace

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22, A61P 35/00...

Značky: liečbu, rakoviny, n-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4, yl}oxy)fenyl]-n'-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid

Text:

...415 - 421). c-Kit (taktiež nazývaný receptor faktora kmeňových buniek alebo steel faktor receptor) je receptor tyrozín kinázy(RTK) typu 3, patriaci k subrodine od krvných doštičiek odvodeného receptora rastového faktora. cKit viaže Iigandový faktor kmeňových buniek (SCF) a spúšťa jeho mnohé signálne dráhy vrátane Src rodiny kináz, fosfatidyI-inozitol 3 kinázy, Ras-Raf-Map kinázovej kaskády a fosfolipázy C(Broudy a kol. Blood 1999 94 1979 -...

c-Met modulátory a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10261

Dátum: 24.09.2004

Autori: Mac Morrison, Forsyth Timothy Patrick, Nuss John, Khoury Richard George, Leahy James William, Xu Wei, Wang Yong, Parks Jason Jevious, Chan Diva Sze-ming, Bannen Lynne Canne, Mann Larry

MPK: C07D 215/22, A61K 31/47

Značky: použitia, modulátory, spôsoby, c-met

Text:

...BIume-Jensen a kol. Curr Biol 1998 8 779 - 782 Kissel a kol. EMBO J 2000 19 1 312 - 1 326 Lennartsson a kol. Oncogene 1999 18 5 546 - 5 553 Sue a kol. Blood, 199 892 1 242 - 1 149 Lev a kol. EMBOJ 1991 10 647 - 654). c-Kit je potrebný pre normálnu hematopoézu,.3 melanogenézu a gametogenézu. c-Kit je exprimovaný v žírnych bunkách, nezrelých myeloidných bunkách, melanocytoch, bunkách epitelu prsníka a intersticiálnych Cajalových bunkách (ICC)....

Tlakový ventilátor s konštrukčným prvkom pre laminárne prúdenie pred sacím otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2806

Dátum: 24.09.2004

Autori: Tungl Rudolf, Geiger Martin, Hopfensperger Reinhold

MPK: F24F 11/02, F04D 29/42, F24F 11/00...

Značky: sacím, prúdenie, ventilátor, otvorom, laminárne, prvkom, konštrukčným, tlakový

Text:

...dbať na to, aby vstupná štrbina bola spojená prúdom s prívodným otvorom jazýčkového konštrukčného prvku, pričom za vstupnou štrbinou je najlepšie k dispozícii stabilizačná komora pre stabilizáciu prúdeniavzduchu asenzor je upevnený vsenzorovom kanále, ktorý je spojený sostabilizačnou komorou prostrednictvom prívodného a vypúšťacieho otvoru prúdenia. Pomocou tohto opatrenia technológie prúdenia sa dosiahne maximálna miera stabilizácie média,...

Skrutka na pripevnenie kovových a/alebo plastových profilov alebo dosák na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 284198

Dátum: 24.09.2004

Autori: Palm Erich, Köppel Norbert

MPK: F16B 25/10

Značky: plášťových, kovových, dosák, podklad, skrutka, pripevnenie, profilov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri skrutke na pripevnenie profilov na podklad je stopka (2) vybavená vŕtacím úsekom (4) a závitovým úsekom (5), ako aj skrutkovou hlavou (3). Úsek (6) stopky (2) nadväzujúci na skrutkovú hlavu (3) je v smere k skrutkovej hlave (3) kužeľovo rozšírený. Na svojej spodnej strane (7) má skrutková hlava (3) prevýšenia (8) a/alebo prehĺbenia (9). Pri použití na pripevnenie profilov na podklad sa profil, ktorý sa má pripevniť, pritlačí kužeľovým...

Vykurovacie a klimatizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2071

Dátum: 24.09.2004

Autori: Vaccaro Antoine, Schreiber Bernard

MPK: F24B 1/00, F24F 13/02, F24F 1/00...

Značky: vykurovacie, zariadenie, klimatizačné

Text:

...reverzibilné klimatizačné zariadenia, ktoré ponúkajú aj vykurovaciu funkciu. Tento typ inštalácie však môže byť používaný na poskytnutie prídavnej tepelnej energie, ale neumožní zabezpečenie uspokojujúceho vykurovania veľkých priestorov. Okrem toho takéto zariadenia strácajú veľkú časť svojej efektívnosti akonáhle vonkajšia teplota klesne pod určitú hranicu, pričom efektívnosť reverzibilných klimatizačných zariadení sa obzvlášť zníži.0008...

Biologicky stabilná tekutá kompozícia FVIII, vWF alebo komplexu FVIII/ vWF ľudského pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1980

Dátum: 24.09.2004

Autori: Grancha Gamon Salvador, Jorquera Nieto Juan Ignacio, Massot Riera Marta, Ristol Debart Pere

MPK: A61K 38/36

Značky: tekutá, ľudského, povodu, stabilná, komplexu, fviii, biologicky, kompozícia

Text:

...stability, kde pre tieto liečivá savyžaduje použiteľnosť dlhšia než 6 mesiacov alebo výhodnejšie dlhšia než 1 rok.- V PCT W 0 96/30041 sa uvádza stabilizácia r-VIH SQ a FIX v roztoku. Táto stabilizácia sa uskutočňuje prídavkom sacharidu a znížením obsahu kyslíka vroztoku alebo prídavkom antioxidačného prostriedku a/alebo uchovávaním vatmosfére snízkym obsahom kyslíka alebo v atmosfére inertného plynu. Tento prípravok bol vyvinutý a...

Nosné zariadenie pre kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20450

Dátum: 24.09.2004

Autori: Heeke Gunther, Hartwig Rainer, Gretzinger Matthias

MPK: A61M 5/14, F16M 11/12

Značky: kontejnery, zariadenie, nosné

Text:

...meracích systémov. Avšak existuje najmenej jeden nedostatok týkajúci sa obidvoch systémov ohľadne nepresností V procese váženia. Točivý moment a torzná sila prítomná v systémoch váženia môže ovplyvniť presnosť merania hmotnosti. Navyše, vyváženie a kalibrácia súčasných systémov je časove náročná a proces vyžadujúci intenzívnu prácu. Navyše schopnosť súčasných systémov niesť niekoľko nádržiek (napr. 3 alebo viac) sa prejavila ako...

Spôsob synchronizovania alarmov v riadiacom systéme komunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1738

Dátum: 24.09.2004

Autor: Hirsch Lucian

MPK: H04L 12/24

Značky: riadiacom, siete, komunikačnej, systéme, spôsob, synchronizovania, alarmov

Text:

...pripravovať vždy výrobne špecifickú funkčnosť riadeniapre napríklad jednotlivé základné stanice systému základných stanic. V riadiacej rovine Siete (Network Management Level) realizujú riadiace centrá siete vždy jednu integrovanú funkčnosť riadenia, spravidla nezávislú na výrobcovi. Pritom môže mať väčší počet riadiacich centier siete prístup do toho istého zariadenia siete najbližšej nižšej riadiacej roviny,riadiacej roviny...

Lešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1580

Dátum: 24.09.2004

Autori: Filip Martin, Burda Vladimír

MPK: E04G 1/00

Značky: lešenie

Text:

...zavesenia ako nosníky.Taktiež dielce diagonálneho výztuženia môžu byt opatrené zhodným systémom zavesenia ako nosníky.Stojiny sú s výhodou postavené na výškovo nastaviteľných pätkách.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej objasnený pomocou výkresov, na ktorých obr.1 predstavuje jedno pole príkladného uskutočnenia lešenia podľavynálezu včelnom pohľade, obr. 2 lešenie podľa obr. 1 vbočnom pohľade, obr. 3 až 6 uzol napojenia...

Protinádorové činidlo obsahujúce inhibítor histónovej deacetylázy FK228 a inhibítor topoizomerázy II, doxorubicín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14648

Dátum: 24.09.2004

Autori: Sasakawa Yuka, Naoe Yoshinori

MPK: C07K 11/02, A61K 31/704, A61K 38/12...

Značky: obsahujúce, doxorubicín, činidlo, inhibitor, fk228, topoizomerázy, protinádorově, histónovej, deacetylázy

Text:

...javom je tak zmena v štruktúre chromatínu. Minimálnou jednotkou chromatínovej štruktúry je nukleozóm, kde je 146 párov báz DNA ovinuté 1,8 krát proti smeru hodinových ručičiek okolo histónového oktaméra (H 2 A, H 2 B, H 3 a H 4, každé 2 molekuly, histón jadra). Histón jadra stabilizuje nukleozómovú štruktúru prostredníctvom interakcie kladného náboja Nekonce každého histónového proteínu s DNA. Acetylácia histónu je kontrolovaná rovnováhou...