Zverejnene patenty 22.09.2004

Kombinácia obsahujúca kandesartan a rosuvastatín na liečenie aterosklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6780

Dátum: 22.09.2004

Autor: Mehta Jay

MPK: A61K 31/505, A61K 31/4164

Značky: kombinácia, aterosklerózy, liečenie, obsahujúca, rosuvastatín, kandesartan

Text:

...prijateľné soli všeobecne taktiežzahrnujú soli vytvorené s kyselinou fosforečnou a kyselinou sírovou. Farmaceutický prijateľné soli vo všeobecnosti zahrnujú soli s bázami, ako napríklad soli s alkalickými kovmi, napríklad so sodíkoni, alebo soli s kovmi alkalických zemín, napríklad s vápnikom alebo horčíkom, soli s organickými amínmi, akými sú napríklad trietýlamín, morfolín,N-metylpiperidín, N-etýlpiperidín, prokaín, dibenzylamín,...

Spôsob prevádzkovania veternej elektrárne počas poruchy v sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11471

Dátum: 22.09.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: H02J 3/38, F03D 9/00

Značky: počas, spôsob, elektrárne, sietí, prevádzkovania, poruchy, veternej

Text:

...poruchou, obrázok 3 ukazuje profil napätia po odstránení poruchy v systéme podľa obrázka 1, obrázok 4 ukazuje základnú štruktúru veternej elektráme podľa vynálezu, obrázok 5 ukazuje základnú štruktúru testovacieho systému, obrázok 6 až 9 ukazujú výsledky merania pre testovací systém podľa obrázka 5,obrázok 10 až 13 ukazujú ďalšie výsledky testov pre systém podľa obrázka 4,obrázok 14 a 15 predstavujú analytické výsledky systému podľa...

Dopravný vozík so zaistením proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4528

Dátum: 22.09.2004

Autori: Sonnendorfer Horst, Wieth Franz

MPK: B62B 5/00

Značky: zaistením, krádeži, vozík, proti, dopravný

Text:

...ďalším obrusovaním zablokovaného valčeka. 0014 Kolieska sa uvádzajú automaticky do ovládacej polohy zodpovedajúcej uhluzablokovania, aby sa napríklad zabránilo jazde v priamom smere pri aktivovanej ochrane proti0015 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia.0016 Obrázok znázorňuje zjednodušene znázornenie nákupného vozíka l v pôdoryse.Forma, alebo formy uskutočnenia vynálezu0017 Užívateľ posúva, ťahá alebo riadi...

Spôsob zvárania zostavených telies a použitie laserového zariadenia pre výrobu zostaveného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4074

Dátum: 22.09.2004

Autori: Bronnsack Peter, Hoffmann Peter

MPK: B23K 15/00, B23K 26/00

Značky: tělesa, výrobu, zvárania, zostavených, zariadenia, zostaveného, laserového, spôsob, použitie, telies

Text:

...pri zvarovaní vedie pri výrobe k tomu, že rozvádzacie prstence, ktoré sú vyrábané známym spôsobomlaserového zvarovania, nemôžu byť použité napríklad voblastiSú známe i skrine pre elektrické rozvodné zariadenie. Tieto skrine sú vytvorené z dosiek. Pri výrobe týchto skríň sa pre spojenie dosiek dnes používa laserové zvarovanie. Aby sa zabránilo tomu, že by do vnútrajšku skrine vnikali emisie zo zvarovania, uskutočňuje sa zvarový šev pod ostrým...

Systém vstrekovania paliva podporovaný recirkuláciou výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3406

Dátum: 22.09.2004

Autor: Wieslaw Wiatrak

MPK: F02M 67/00, F02M 25/07, F02B 19/00...

Značky: podporovaný, systém, paliva, vstrekovania, plynov, výfukových, recirkuláciou

Text:

...Predmet vynálezu je predstavený ako príkladný výrobok na výkrese - obr. 1, ktorý ukazuje rez spaľovacím motorom s riadiacou jednotkou recirkulácie spalín, ktorá je vstavená medzi valcami motora a ktorá tvorí podpomý systém na vstrekovanie paliva v prípade typického0008 Riadiaca jednotka recirkulácie spalín, ktorá sa nachádza medzi valcami (ll) a (12) spaľovacieho motora má taníerový ventil (l), ktorý je pritláčaný smerom nadol pružinou...

Triazolo[4,5-d]pyrimidínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284199

Dátum: 22.09.2004

Autori: Guile Simon, Willis Paul, Springthorpe Brian, Ingall Anthony

MPK: A61K 31/519, A61K 31/4192, C07D 487/04...

Značky: triazolo[4,5-d]pyrimidínové, použitie, spôsob, obsahom, zlúčeniny, přípravy, farmaceutické, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané triazolo[4,5-d]pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jeden z R3 a R4 znamená hydroxyskupinu a druhý predstavuje vodík, hydroxyskupinu alebo NR9R10, pričom R9 a R10 predstavujú nezávisle od seba vodík alebo C1-6alkyl, význam ďalších substituentov R, R1 a R2 je uvedený v opisnej časti a ich farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty. Ďalej je opísaný spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich...

Axiálne odstredivé zariadenie na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284197

Dátum: 22.09.2004

Autori: Mihovec Bojan, Kavčič Marjan, Širok Branko, Štremfelj Branko

MPK: C03B 37/05

Značky: minerálnej, odstředivé, axiálně, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne odstredivé zariadenie (1) na výrobu minerálnej vlny (8) z vláken (7), ktoré sa získavajú z minerálnej taveniny (10) pomocou odstredivej sily, vyvolanej jedným alebo viacerými, obyčajne štyrmi, za sebou radenými rotujúcimi valcami (3) s čelami tvarovanými tak, aby tvorili ventilátor, ktorý vytvára dodatočný radiálny prúd (13) vzduchu, ktorý v spojení s axiálnym prúdom (12) vzduchu z dúchacích dýz (6) vytvára vírivý prúd (9) vzduchu, čím...

Okno s rámom z extrudovaných profilových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284196

Dátum: 22.09.2004

Autori: Vigenberg Stig Flemming, Lindgren Claes, Petersen Flemming Oluf

MPK: E06B 3/38, E05C 17/04

Značky: extrudovaných, rámom, prvkov, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

V okne s rámom z extrudovaných profilových prvkov je termotabuľa podopieraná na vnútornej strane sklenenou obrubou spojenou s rámovým profilovým prvkom. Hlavný rám pozostáva hlavne z drevených profilov, ktoré majú kryty odolné proti poveternostným podmienkam. Závesná os na vrchu okna je tvorená okrajovou časťou (28) extrudovaného profilového prvku spojeného s horným dielom (20) hlavnému rámu a závesová lišta je tvorená hákovitou stenovou časťou...

Použitie prostanových derivátov a kombinácia týchto látok s antibiotikami na liečenie bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 284195

Dátum: 22.09.2004

Autori: Angstwurm Klemens, Weber Jörg, Scholz Peter

MPK: A61K 31/557

Značky: antibiotikami, látok, týchto, kombinácia, liečenie, použitie, infekcii, derivátov, bakteriálnych, prostanových

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie prostanových derivátov všeobecného vzorca (I) a (Ia), v ktorých X1 znamená skupinu -CH2-CH2-, trans-CH=CH- alebo -C///C-skupinu, X2 znamená lineárny alebo rozvetvený nasýtený uhľovodíkový reťazec obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka, X3 znamená -O- alebo skupinu -CH2-, X4 znamená skupinu -CH2- alebo -(CH2)3-, X5 znamená atóm vodíka alebo skupinu -C///C-R2, R1 predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 atómov uhlíka,...

Adhezívny a tesniaci materiál na báze reaktívnych prepolymérov a jeho spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284192

Dátum: 22.09.2004

Autori: Schumann Manfred, Proebster Manfred

MPK: C08G 18/10, C09J 175/04, C08G 18/42...

Značky: spôsob, materiál, prepolymérov, reaktívnych, tesniaci, báze, výroby, adhezívny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezívny a tesniaci materiál obsahuje: a) aspoň jeden pri teplote miestnosti kvapalný reaktívny prepolymér a b) aspoň jednu ďalšiu zložku, ktorá pri teplote miestnosti je pevná, pri mierne zvýšenej teplote kvapalná, ako je aj aspoň čiastočne nekompatibilná s kvapalným prepolymérom (prepolymérmi). Zložka b) je výhodne pri teplote max. 50 °C kvapalná.

Substituované cykloheptény, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284186

Dátum: 22.09.2004

Autori: Englberger Günter Werner, Strassburger Wolfgang Werner Alfred, Zimmer Osvald, Kögel Babette-yvonne

MPK: C07C 13/02, C07C 13/24, C07C 13/00...

Značky: výroby, substituované, cykloheptény, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ich formy ako enantiomérov, diastereomérov, racemátov, báz alebo ich solí s fyziologicky prijateľnými kyselinami. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, ako i použitie týchto zlúčenín ako analgeticky účinných látok.

Rezné teleso, najmä na upichovacie a pozdĺžne sústruženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2235

Dátum: 22.09.2004

Autor: Havrda Franz

MPK: B23B 27/00

Značky: sústruženie, upichovacie, pozdĺžne, řezné, těleso, najmä

Text:

...britu spájajúceho vedľajší brit s hlavným britom. Oblúkový úsek môže byť zrkadlovo symetrický k osi uhla medzi hlavným britom a vedľajším britom. Vo výhodnom vytvorení sa však oblúkový úsek od takejto symetrickej formy aspoň trocha odchyľuje. Na prvý úsek oblúkového úseku utvárača triesok, privrátený k hlavnému britu, nadväzuje bezošvým spôsobom druhý úsek utvárača triesok, privrátený k jednému z vedľajších britov, pričom šírka oblúkového...

Systém rýchleho nastavenia pre kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1369

Dátum: 22.09.2004

Autori: Macht Gerhard, Hofmann Jörg, Landes Peter

MPK: B29C 47/90

Značky: nastavenia, systém, zariadenie, kalibračné, rychlého

Text:

...50 okrem toho už kalibračné zariadenie a vákuová nádrž/vákuové ~ nádrže nemusí byť správne ustavovane. Ďalšou výhodou je veľkézlepšenie kvality vytláčaných profilov.vynález je následne bližšie objasnený napríkladnom uskutočnení znázornenom na výkresoch. Pritom znázorñujúprestavovania kalibračného zariadenia, obr. 4 bokorys obr. 3, obr. 5 ustavovanie kalibračného zariadenia vákuovej nádrže aobr. 6 schématicky pohľad na odvádzanie...