Zverejnene patenty 20.09.2004

Skladaná nádoba a súvisiaci spôsob výroby a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5034

Dátum: 20.09.2004

Autori: Trombetta Tommaso, Carcano Maurizio, Bottini Giorgio, Goglio Franco

MPK: B31B 3/00, B65D 5/44, B65D 5/20...

Značky: nádoba, výroby, súvisiaci, spôsob, zariadenie, skládaná

Text:

...rovnakého mnohouholnlkového tvaru, avšak s pridaním spojovaclch strán v rohoch.0034 Na obrázku 1 osemuholnik označený pomocou g vytvorí dno nádoby 1, štyri lichobežníky označené pomocou g vytvoria bočné steny, pričom štvorce g vštyroch vrcholoch vytvoria štyri spojovacie steny medzi štyrmi bočnými stenami b. Spojovacie steny g a získajú zahnutím ôsmich trojuholníkových časti d, rozmiestnených medzi spojovacimi stenami g abočnými stenami b....

Žací stroj obsahujúci závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4424

Dátum: 20.09.2004

Autori: Higel Eric, Demanet Didier

MPK: A01D 78/00

Značky: zariadenie, žací, závesné, stroj, obsahujúci

Text:

...až kým nedosiahnu vertikálnu polohu. Bočné časti sú napojené na hydraulický obvod traktora (4),ktorý ich súčasne poháňa. Vtejto polohe je šírka stroja (1) ovela menšia, čo umožňuje presuny po lesných cestách alebo komunikáciách. Ako vyplýva zobrázku 2, výhodou stroja (1) je, že je symetrický vzhľadom k vertikálnej stredovej rovine (25) prechádzajúcej cez vertikálnu os (10 a) druhého spojenia (10).0020 Vprípade takýchto poľnohospodárskych...

Zariadenie na sanáciu potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10412

Dátum: 20.09.2004

Autor: Mühlin Michael

MPK: F16L 55/179, F16L 55/26

Značky: sanáciu, zariadenie, potrubia

Text:

...domovej prípojky. Mohli by sa vyskytnúť deformácie, ktoré sa pri vytvrdnutí tohto hadicového valcovitéhoZariadenie na sanáciu potrubia je tiež známe zo spisu EP 0253 588 Al. Tu sa však napája na hlavné potrubie hotový úsek pripojovacíeho potrubia. Nafukovací vak (bag 150) tvorí utesnenie pri vstrekovaní betónu. Vak má pripojovací ventil, na ktorý je pripojená hadica pre nafukovanie. Hadica sa pri napred určenom tlaku od pripojovacieho...

Piestový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3333

Dátum: 20.09.2004

Autori: Bo Giuseppe, Kakalejcik Jan

MPK: F04B 53/00, F04B 39/00, F16J 1/10...

Značky: piestový, stroj

Text:

...je vložený piestny čap 14 a obsahuje (obrázky 3 a 4) blízku časť 28 priľahlú k hriadeľu 20 a vzdialenú časť 30 majúcu hrúbku menšiu ako je hrúbka blízkej časti 28. Blízka časť 28 a vzdialená časť 30 malého konca 18 sú spojené stredovou časťou 32 majúcou prierez zužujúci sa smerom k vzdialenej časti 30.Spojovacia tyč 16 je pripojená na piestny čap 14 prostredníctvom spojovacích prostriedkov usporiadaných s presahom vnútri vzdialeného konca...

Nosné zariadenie produktu a transportné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3276

Dátum: 20.09.2004

Autor: Davidson Mats Ingvar

MPK: B65G 47/64, B65G 17/20

Značky: nosné, produktů, transportné, zariadenie

Text:

...udržiavajú vzájomnú osovú vzdialenosť, ktorá voveľkej miere korešponduje s daným intervalom medzier.0007 Prostredníctvom nosného zariadenia a prepravného zostavenia podľa vynálezu je dosiahnutá špecifická vzdialenosť a rovnomerné rozloženie nákladu medzi nápravami kolies, čo zabezpečuje bezpečnú a stabilnú funkciu prepravného zariadenia a umožňuje transportmedzi odlišnými typmi prepravných dráh. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0008 vynález bude...

Slnečník, dáždnik alebo podobné zariadenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284194

Dátum: 20.09.2004

Autor: Caspar Didier

MPK: A45B 17/00

Značky: slnečník, dáždnik, podobně, výroby, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Slnečník, dáždnik alebo podobné zariadenie má stĺpik (2), nad ktorým môže byť pomocou pružníc (4) roztiahnutá plachta (3), zložená zo segmentov (3A, 3B) spojených švom alebo zvarom. Plachta (3) je vybavená na obvode (8), najmä na koncoch (11) línií švov alebo zvarov (12) puzdrami (9) na vsunutie koncov (10) pružníc (4). Puzdrá (9) sú vytvorené z ohybného syntetického materiálu zodpovedajúceho kritériám pružnosti a odporu proti špeciálnemu...

Prostriedok na podávanie biologicky účinnej látky, zabezpečujúci jej pomalé uvoľňovanie, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284193

Dátum: 20.09.2004

Autori: Yli-urpo Antti, Kortesuo Pirjo, Fagerholm Heidi, Kurkela Kauko, Kangasniemi Ilkka, Ahola Manja, Kiesvaara Juha, Saarinen Niilo

MPK: C01B 33/16, A61K 47/02

Značky: prostriedok, farmaceutický, uvoľňovanie, účinnej, látky, zabezpečujúci, podávanie, obsahom, pomalé, biologicky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prostriedok na podávanie biologicky účinnej látky, zabezpečujúci jej pomalé uvoľňovanie, ktorý obsahuje časticu xerogélu oxidu kremičitého s priemerom nižším alebo rovnajúcim sa 500mím, pripravenú sól-gél postupom, pri ktorom gelácia sólu a odparovanie vody alebo rozpúšťadla nastáva súčasne, a biologicky účinnú látku odlišnú od samotného xerogélu oxidu kremičitého, zavedenú do štruktúry xerogélu oxidu kremičitého. Použitie uvedeného...

Spôsob výroby topánky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8628

Dátum: 20.09.2004

Autor: Herber Karl-heinrich

MPK: A43B 9/04, A43B 3/10, A43B 3/12...

Značky: topánky, výroby, spôsob

Text:

...vynálezu použiteľný vtedy, kedsa pri zvršku jedná o pásky sandála.0008 Vynález pripúšťa rôzne formy uskutočnenia. Pre ďalšie objasnenie jeho základného principu je znázornený a ďalej opísaný na obr. 1 rez odlievacou formou s do ňou vloženou topánkou, a0009 Výkres znázorňuje odlíevaciu formu 1, do ktorej bola najskôr vložená zhora podošva 2 z oteruvzdorného materiálu, ktorá plne vypĺňa voľný vnútorný prierez formy. Potom sa zhora plni do...

Soli a polymorfy pyrolom substituované indolínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8032

Dátum: 20.09.2004

Autori: Lu Qun, Song Dian, Mauragis Michael, Blasko Andrei, Jin Qingwu, Vonderwell Brenda

MPK: A61P 35/00, C07D 403/06

Značky: polymorfy, pyrolom, indolínové, substituované, zlúčeniny

Text:

...vynález týka kapsuly obsahujúcej farmaceutické kompozície podľa tohto vynálezu. Vkonkrétnom aspekte tohto uskutočnení uvedená kapsula obsahuje ekvivalent soli 5-(Z)-(5-fluór-2-oxo-1,2 dihydro-3 HindoI~ 3-ylidén)metyl-N-(2 S)-2-hydroxy-3-morfoIín-4-ylpropyl-2,4-dimetyl 1 H-p-yroIB-karboxamidu zodpovedajúci od 5 do 75 mg, výhodne od 10 do 25 mg0012 V ďalšom uskutočnení sa tento vynález týka soli podľa tohto vynálezu napoužitie pri liečbe...