Zverejnene patenty 16.09.2004

Acetónový solvát dimetoxy-docetaxelu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13810

Dátum: 16.09.2004

Autori: Didier Eric, Perrin Marc-antoine

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: dimetoxy-docetaxelu, acetónový, přípravy, solvát, spôsob

Text:

...kPa, pri teplote medzi 30 a 60 °C, výhodne pri teplote blízkej 40 °C.Bola uskutočnená štúdia týkajúca sa sušenia produktu. Takéto vzorky acetónového solvátu 4-acetoxy-2 a-benzoyloxy-SB,20-epoxy-1-hydroxy-7 B,10 B-dimetoxy-9-oxotax- l 1 -én l 3 a-yl-(2 R,3 S)-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátií zámeme spracované pri teplote vyššej než 70 °C (70 až 100 °C) vykazovali stratu obsahu acetónu rastúcu so zvyšujúcou sa teplotou....

4-((Fenoxyalkyl)tio)fenoxyoctové kyseliny a ich analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6402

Dátum: 16.09.2004

Autori: Wang Aihua, Zhang Rui, Kuo Gee-hong, Deangelis Alan

MPK: A61K 31/095, A61K 31/381, A61P 3/00...

Značky: 4-((fenoxyalkyl)tio)fenoxyoctové, kyseliny, analogy

Text:

...len malý účinok na HDL-C, a íibráty, teda agonisty PPARa,ktore sú len málo účinné a vyvolávajú iba mieme zvýšenie HDL-C. Ďalší rizikový faktor pre kardiovaskttláme ochorenie a diabetes, ktorým sú triglyceridy, môžu okrem fibrátov znižovať tiež agonisty PPARö. Ukázalo sa, že sa zvýšená hladina voľných mastných kyselín podieľa na inzulínovej resistencii a progresii diabetes (Boden, G. PROCEEDINGS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS (1999...

Zariadenie na drenáž povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12841

Dátum: 16.09.2004

Autor: King Robert James

MPK: E01C 11/22, E03F 3/04, E03F 1/00...

Značky: zariadenie, povrchu, drenáž

Text:

...drenážnych systémov.5 v 1 51 a 964 342 m, 0009 Riešenie tejto dilemy je navrhované vnašej európskej patentovej prihláške č. EP 03101666.0, ktorá je tiež v konaní.0010 Predkladaný vynález navrhuje formovač vstupu na povrchový drenážny systém, pričom formovač vstupu zahŕňa pozdĺžnu štrbinu, ktorá pri použití leží v povrchu, ktorý má byť drenážovaný a vedenie, ktorým je možné pri použití odvádzať tekutinu z povrchu cez formovač, pričom formovač...

Osvetľovacie zariadenie pre zapaľovač alebo multifunkčnú elektrickú zásuvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5567

Dátum: 16.09.2004

Autori: Andrieu Michel, Lau Francis, Can Jean-michel

MPK: B60N 3/00

Značky: zapalovač, zariadenie, zásuvku, multifunkčnú, elektrickú, osvetľovacie

Text:

...diódami. Využitie diód je výhodné, pretože tento typ svetelného zdroja je spoľahlivý, má dlhú životnost a šetrí spotrebu elektrickej energie. Samotné pripevnenie diód a ich príslušných tlačených obvodov do jedinej časti označovanej ako nezávislé puzdro osvetľovacej objímky je priemyselne výhodné. Nie je totiž potrebné menit koncepciu existujúcich osvetľovacích objímok, stači jednoducho na objímku namontovat osvetľovací modul s...

Kľúč pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16026

Dátum: 16.09.2004

Autor: Kamiki Hiroshi

MPK: B60R 25/00, E05B 17/22, B60K 28/06...

Značky: vozidlo, kľúč

Text:

...dát snímacieho prostriedku, na spracovanie alkoholu a/alebo drogy, aby sa určilo, či je alkohol a/alebo droga obsiahnutá vdychu používateľa podľa výstupného signálu snímača alkoholu a/alebo snímača drogy, a riadiaca jednotka má funkciu riadenia zapnutia/vypnutia jedného prostriedku zo súboru zahŕňajúceho hnací prostriedok, zamedzovací prostriedok a signálový vysielací prostriedok, buď v prípade, že používateľ nie je autentizovaný ako výsledok...

Jednodávkový inhalátor na lieky vo forme prášku na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11821

Dátum: 16.09.2004

Autori: Cossi Giampiero, La Barbera Mario, Cecchini Marco

MPK: A61M 15/00

Značky: lieky, jedno, jednodávkový, prášků, inhalátor, formě, použitie

Text:

...sekundárneho prúdu, je lepšie oddelenie lieku od pomocnej látky (obvykle Iaktózy) vďaka tomu, že sekundámy prúd naráža na primárny prúd a usmerňuje ho.0012 Ďalšou výhodou tohto inhalátora je nízka cena vďaka tomu, že aj napriek prítomnosti spodného kanála môže byť vyrobený z plastu vstrekovaním ako jednodielna štruktúra. Navyše je inhalátor vhodný na vloženie zásobníka,ktorý sa perforuje sám, napríklad zásobníka opísaného v dokumente W...

Antagonisty AlfavbetaA3 a alfavbetaA6 integrínu ako antifibrotické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4007

Dátum: 16.09.2004

Autori: Popov Yury, Schuppan Detlef, Jonczyk Alfred, Bauer Michael, Wiesner Matthias, Patsenker Eleonora, Goodman Simon

MPK: A61K 31/00, A61P 1/00, A61K 31/44...

Značky: alfavbetaa3, antifibrotické, alfavbetaa6, antagonisty, činidla, integrínu

Text:

...chrčka zvyšuje aktivitu Rho a tvorbu stresových vlákien (7), faktorov, ktore súvisia s adhéziou, migráciou a aktiváciou.Upregulácia systému PDFG (BB)-receptor PDGFB má dôležitú úlohu pri ñbrogenéze,tzn. tvorbe de novo a ukladaní extracelulámej matrice (ECM) v orgánoch, ako sú pečeň (8). Aktivovaný receptor PDGFB môže byť koimunoprecipitovaný spolu s integrinom GVB) (9) a nedávno sa ukázalo, že oLvB 3 interaguje s motívom RGD peptidu...

Aktín-rezistentný variant humánnej DNázy I

Načítavanie...

Číslo patentu: 284191

Dátum: 16.09.2004

Autori: Lazarus Robert, Shak Steven, Ulmer Jana

MPK: C12N 15/55, A61K 38/46, C12N 9/22...

Značky: humánnej, variant, dnázy, aktín-rezistentný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka aminokyselinovej sekvencie variantov humánnej DNázy I, ktoré majú zníženú väzobnú afinitu proti aktínu. Riešenie poskytuje nukleokyselinové sekvencie, kódujúce takéto aktín-rezistentné varianty, čím sa umožňuje produkcia týchto variantov v množstvách dostatočných na klinické použitie.

Vodný roztok na parenterálnu výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284190

Dátum: 16.09.2004

Autori: Guardiola Jaime, Wolf Martin

MPK: A61K 31/195, A23L 1/304, A23L 1/305...

Značky: výživu, roztok, vodný, parenterálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vodný roztok na parenterálnu výživu cicavcov, ktorý sa skladá z: a) vzoru aminokyselín, vypočítaného na 100 g/l aminokyselín izoleucín 4,0 - 5,5 g/l, leucín 8,0 - 10,0 g/l, lyzín 6,0 - 8,0 g/l, metionín 4,0 - 6,0 g/l, fenylalanín 4,0 - 6,0 g/l, treonín 4,0 - 6,0 g/l, tryptofán 1,0 - 2,0 g/l, valín 6,0 - 8,0 g/l, arginín 10,0 - 12,0 g/l, histidín 1,5 - 3,5 g/l, alanín 9,0 - 12,0 g/l, kyselina aminooctová (glycín) 11,0 - 16,0 g/l,...

Ventilová jednotka na automatickú reguláciu prietoku tekutiny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284189

Dátum: 16.09.2004

Autor: Pegoraro Giorgio

MPK: F16C 13/04, F16K 31/64

Značky: tlakom, jednotka, reguláciu, automatickú, prietoku, ventilová, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová jednotka obsahuje vstupný filter (13), umiestnený v prívodnom potrubí (3a) plynu, expanznú komoru (14) plynu, privádzaného z výtlačného potrubia (4a) do výparníka (2), a kontrolné prostriedky prietoku plynu. Kontrolné prostriedky obsahujú hlavný ventil (15), uložený medzi prívodným potrubím (3a) a výtlačným potrubím (4a) a obsahujúci prvý uzáver (150) na spoluprácu s termostatickým ovládačom (12), a poistný ventil (16) na prívod do...

Spôsob strojovej výroby listových výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284188

Dátum: 16.09.2004

Autor: Mcdonald George Wallace

MPK: B42C 11/02, B31D 1/00

Značky: výrobkov, vykonávanie, tohto, výroby, listových, zariadenie, spôsobu, spôsob, strojovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob strojovej výroby listových výrobkov obsahuje výrobný krok, v ktorom sa pripraví zložený list (10) papiera s harmonikovitými prehybmi. V priebehu aspoň časti tohto výrobného kroku sa zložený list (10) papiera udržiava v zloženom stave a v priebehu tohto kroku sa aspoň jeden segment zloženého listu (10) papiera vybaví aspoň jednou tuhou časťou (22). Zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu obsahuje podávacie prostriedky na podávanie...

Mäsový výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284187

Dátum: 16.09.2004

Autori: Büse Friedrich, Joll David John, Matthews Bernard Trevor, Koppers Werner

MPK: A23L 1/314, A23C 9/123

Značky: výroby, spôsob, masový, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Mäsový výrobok predstavuje jednoliaty kus mäsa, do ktorého sa vstrekuje jogurt a potom sa mechanicky spracováva tak, že sa jogurt väčšinou rovnomerne rozloží v celom kuse mäsa. Vstrekovaný jogurt môže tvoriť 5 až 50 % hmotnosti výrobku. Jogurt by mal mať pH nižšie než 5,2, výhodne okolo 3,8 až 3,9, čo zlepšuje trvanlivosť surového mäsového výrobku. Ak sa mäsový výrobok varí, jogurt by mal mať pH 4,8 až 5,1, čo zaisťuje, že celkové pH mäsového...

Spôsob prípravy substituovaných piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284185

Dátum: 16.09.2004

Autor: Rosen Terry

MPK: C07D 409/12, C07D 401/12, C07D 211/56...

Značky: piperidínov, přípravy, spôsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy substituovaných piperidínových derivátov všeobecného vzorca (IV), v ktorom R2 predstavuje tienylovú, benzhydrylovú, naftylovú alebo fenylovú skupinu, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny zahrnujúcej atóm chlóru, brómu, fluóru, jódu, C3-C7 cykloalkylskupiny, C1-C10 alkylové skupiny, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi atómami fluóru a C1-C10...

Kryštalická zlúčenina 4´-demetyl-4´-fosfát-2″, 3″-bispentalfluórfenoxyacetyl-4″, 6″-etylidén-B-D-glukozid epipodofylotoxínu vo svojej voľnej forme alebo vo forme solvátu s etanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2231

Dátum: 16.09.2004

Autori: Kruczynski Anna, Imbert Thierry, Guminski Yves

MPK: C07H 17/00

Značky: svojej, zlúčenina, 3"-bispentalfluórfenoxyacetyl-4, 6"-etylidén-b-d-glukozid, solvátů, krystalická, formě, 4´-demetyl-4´-fosfát-2, epipodofylotoxínu, etanolom, voľnej

Text:

...2 V amorfnej forme nemá významnébiologické Vlastnosti látky chemického vzorca 1. Je tedapotrebné vyriešiť problém získania látky chemického vzorca 2 V0004 Všeobecne je známe, že kryštalizácia amorfnej látky mže byt veľmi obtiažna, nakoľko je vždy problematické získanie zárodočných kryštálov POtOHl už kryštalizácia vďaka naočkovaniu pokračuje jednoduchšie.0005 V patente EP 537555 je opísaný solvát s 2 nwlekulami etanolu pre látku etopofos,...

Spôsob mono-, di- alebo trichromatického farbenia alebo potlače prírodných alebo syntetických materiálov z polyamidových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2193

Dátum: 16.09.2004

Autori: Giehl Andreas, Ehrenberg Stefan, Wörner Jörg

MPK: C09B 67/00, D06P 3/24

Značky: syntetických, materiálov, potlače, trichromatického, spôsob, vlákien, prírodných, polyamidových, mono, farbenia

Text:

...zmes farbív obsahujúca aspoň jedno farbivo všeobecného vzorca (l)-CHz-CHg-CHy, -CH 2-C(CH 3)2-CH 2-, CH, CH H C CH alebo Ť 3 3 som S°M V znamená skupinu vzorca R 2 HN SOfY/ R . V 2 znamená skupinu vzorca RI HR 1, R 2 a R 3 nezávisle jeden od druhého znamenajú vodík, metyl, metoxyskupinu alebo chlór R 4 znamená vodík alebo -SO 3 MY znamená Vinyl alebo 3-su 1 fátoetyl aM znamená vodík, sodík alebo draslík a/alebob) červeno farbíaca...

Kľúč pre vozidlo a zariadenie na zabránenie riadenia pod vlyvom alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20714

Dátum: 16.09.2004

Autor: Kamiki Hiroshi

MPK: E05B 19/00, B60R 25/00, B60K 28/06...

Značky: vlyvom, zariadenie, zabránenie, alkoholů, vozidlo, riadenia, kľúč

Text:

...zložky dychu môže obsahovať aspoň jeden snímač alkoholu a snímač drog a riadiacu jednotku na riadenie operácie zapnutie/vypnutie motora podľa výstupného signálu aspoň jedného zo súboru zahŕňajúceho snímač alkoholu a snímačdrog. Výstupkový člen môže byť umiestnený na časti kľúča. 001 5Kľúč od vozidla podľa vynálezu môže obsahovať snímací prostriedok na čítanie fyzického znaku užívateľa, pričom prostriedok na detegovanie zložky dychu...

4-((fenoxyalkyl)tio)-fenoxyoctové kyseliny na použitie na liečenie progresie podmienky médiovanej PPAR-delta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20003

Dátum: 16.09.2004

Autori: Kuo Gee-hong, Deangelis Alan, Wang Aihua, Zhang Rui

MPK: A61P 3/10, A61K 31/357, A61K 31/277...

Značky: ppar-delta, kyseliny, podmienky, médiovanej, použitie, liečenie, 4-((fenoxyalkyl)tio)-fenoxyoctové, progresie

Text:

...1 mRNA expresie u makrofágov môžu PPARÓ zvyšovať hladiny HDL-C u pacientov a odstraňovať prebytok cholesterolu z lipidom preplnených makrofágov, pričom inhibujú vznik aterosklerotických lézií. Existujúce terapie hypercholesterolémie zahrnujú statinové liečivá, ktoré znižujú LDL-C, ale vykazujú len malý efekt na HDL-C, a fibráty, agonisty PPARö, ktoré majú nízky potenciál a indukujú len slabú eleváciu HDL-C. Navyše podobne ako fibráty,...

4-((fenexyalkyl)tio)-fenexyoctové kyseliny a ich analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8119

Dátum: 16.09.2004

Autori: Kuo Gee-hong, Deangelis Alan, Zhang Rui, Wang Aihua

MPK: A61K 31/196, A61K 31/277, A61K 31/192...

Značky: kyseliny, 4-((fenexyalkyl)tio)-fenexyoctové, analogy

Text:

...obmedzujúci krok,transfer bunečného cholesterolu a fosfolipidov do apolipoproteín A-I zložky HDL, je sprostredkovaný pomocou ATP viazajúceho kazetového transportéru A 1 (ABCA 1) (Lawn a kol.,1999, J.Clin.Investigation 104(8) R 25-R 31). PPARö aktivácia bola znázornená ako zvýšenie HDL-C hladiny cez transkripčnú reguláciu pomocou ABCAl (Oliver a kol., 2001,Proc.Natl.Acad.USA 98(9) 5306-5311). Vdaka indukcii ABCA 1 HRNA expresie u...