Zverejnene patenty 15.09.2004

Viacvrstvová fólia z (met)akrylátového kopolyméru a polykarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6856

Dátum: 15.09.2004

Autori: Schultes Klaus, Kappacher Johann, Rüppel Mona, Höllebauer Andreas, Dassinger Gabriele, Reinheimer Eric, Albrecht Klaus, Wicker Michael

MPK: B32B 27/08, B32B 27/36, C08L 33/00...

Značky: met)akrylátového, kopolymerů, fólia, viacvrstvová, polykarbonátu

Text:

...°C a 100 °C. Ďalšími požiadavkami sú vysoká odolnost proti poveternostným vplyvom a chemickým látkam, ako aj vysoká tepelná odolnosť. Okrem toho však musia byť odpady fóliového materiálu aj znova zužitkovateľné. Toto je žiaduce nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale má to umožniť aj efektívne využitie fóliového odpadového materiáluvznikajúceho pri spracovaní ako odrezky.Úloha bola vyriešená prostredníctvomviacvrstvovej fólie,...

Selekčný systém obsahujúci ne-antibiotický selekčný marker

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17978

Dátum: 15.09.2004

Autori: Adojaan Maarja, Toots Urve, Tenson Tanel, Ustav Mart, Laht Silja, Männik Andres

MPK: C12N 15/70, C12N 15/61

Značky: ne-antibiotický, marker, systém, selekčný, obsahujúci

Text:

...na báze génov araD/araC ako sa opisuje v publikácii Ariza, R. R., et al., Carcinogenesis 14 (1993) 3033051. Tento selekčný systém sa však používa v štúdiách mechanizmov mutagenézy, ale nikdy sa skôr nepoužíval ako selekčný marker pre udržanieplazmidu. Vpublikácii Ariza et al. sa opisuje použitie kmeňa, kde gén araCobsahuje kodón terminácie a gén araD je deaktivovaný. Produkt génu supF,ktorý kóduje supresorovú tRNA, sa zaviedol do plazmidu. V...

Testovací prístroj na analýzu telových tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16563

Dátum: 15.09.2004

Autori: Schmid Wilfried, Miltner Karl, List Hans, Hoenes Joachim

MPK: A61B 5/00, A61B 5/15

Značky: testovací, tekutin, telových, prístroj, analýzu

Text:

...fólie.Pre informáciu uživateľa môže mať funkčný úsek informačné pole, z ktorého sa dáinformácia v jednoduchom písmu priamo čítať. Vo výhodnom uskutočnení prístroja sapredpokladá, že informačné polia sú usporiadané medzi testovacími úsekmi a sú očíslované,aby označili čísla zostávajúcich testovacích úsekov, ktoré sú ešte k dispozícii.Ďalšie zlepšenie funkcie a najmä hygieny spočíva v tom, že funkčný úsek obsahuje odsávacie pole pre...

Kondenzované heterocyklické zlúčeniny ako modulátory serotonínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5269

Dátum: 15.09.2004

Autori: Wong Victoria, Kwok Annette, Liang Jimmy, Mani Neelakandha, Deng Xiaohu, Rudolph Dale, Carruthers Nicholas, Chai Wenying, Dvorak Curt

MPK: C07D 487/00

Značky: heterocyklické, receptora, serotonínového, modulátory, kondenzované, zlúčeniny

Text:

...na priľahlých atómoch uhlíka skupinou -OC 1.4 alkylénO-, -(CH 2)2.3 NH-,-(CH 2)1.2 NH(CH 2) (CH 2)2-3 N(C 1-43 IKY) aĺeb 0 (CH 2)1-2 N(C 1 ~ 43 kY)(CH 2)-§vybraný zo skupiny, ktoru tvorí -OH, -Cmalkyl, -OCwalkyl, -Cgealkenyl,-OCMalkenyl, -Czgalkynyl, -OC 3 salkynyl, -CN, -NO 2, -N(RV)RZ (kde RV a RZ sú nezávisle vybrané zH alebo Cyealkylu), -(CO)N(RV)RZ, -(N-Rt)COR,-(N-Rt)SO 2 C 1.5 aIkyI (kde R je H alebo Cąôalkyl), -(CO)C 1.5...

Použitie ciklezonidu na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16005

Dátum: 15.09.2004

Autori: Engelstaetter Renate, Bethke Thomas, Wurst Wilhelm

MPK: A61K 31/57, A61K 31/58, A61K 9/00...

Značky: liečenie, respiračných, ciklezonidu, použitie, ochorení

Text:

...a vehikulá, ako je kyselina kromoglyková a/alebo nedokromil, ktoré sú obsiahnuté vkoncentráciách, ktoré nie sú terapeuticky a profylakticky aktívne (pozri W 000/07567). Pre suspenziové aerosóly by aktívna zložka mala byt mikronizovaná tak, aby umožnila inhaláciu v podstate všetkých aktívnych zložiek do pľúc po podaní aerosólovej formulácie, teda aktívne zložky budú mať priememú velkost častíc menej ako 100 mikrometrov, vhodne menej ako...

Suchý práškový prostriedok zahrňujúci spoločne prúdovo mleté častice pre pľúcnu inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11132

Dátum: 15.09.2004

Autori: Morton David, Staniforth John

MPK: A61K 9/14

Značky: prúdovo, prostriedok, zahrnujúci, mleté, spoločné, inhaláciu, práškový, částice, suchý, pľúcnu

Text:

...Andersenov kaskádový impaktor (ACI) alebo impaktor ďalšej generácie (NGI). Každý impaktor alebo prachomer mávopred stanovenú frakciu zberu aerodynamickej velkosti častíc pre každý stupeň. Hodnota F PR sa získa interpretáciou krok za krokom výťažku aktívneho činídla kvantitikovaného validovaným kvantitatívnym chemickým testom za vlhka, kde na stanovenie FDP je použitá buď frakcia zjedného stupňa, alebo je použitá zložitejšie matematická...

Viacvrstvová farmaceutická dávková forma obsahujúca látku, ktorá pôsobí modulačným spôsobom na uvoľňovanie aktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3808

Dátum: 15.09.2004

Autori: Assmus Manfred, Petereit Hans-ulrich, Lizio Rosario, Ravishankar Hema

MPK: A61K 9/28, A61K 9/20

Značky: viacvrstvová, forma, farmaceutická, modulačným, uvoľňovanie, pôsobí, látok, obsahujúca, aktívnych, látku, spôsobom, dávková, ktorá

Text:

...účinnú zložku a povrchovo aktívnu látku (surfaktant). Jadro môže prídavne obsahovať organickú kyselinu a je potialmuté (meoakrylátovými kopolymérmi skvartérnymi amóniovými skupinami. Dosahujú sa pulzujúce krivky uvoľňovania. Stupňovité krivky uvoľňovania sa môžu získat kombináciou rozlične potialmutých peliet vo farmaceutickej forme.0009 W 0 01/ 13895 opisuje bimodálny systém uvoľňovania pre účinné zložky so sedatívnym hypnotickým účinkom....

Formovateľná hmota obsahujúca matovacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3170

Dátum: 15.09.2004

Autori: Goldacker Thorsten, Spiess Andreas, Numrich Uwe, Müller Reiner, Schultes Klaus

MPK: C08L 101/00, C08J 5/18, C08F 265/00...

Značky: hmota, obsahujúca, matovacie, formovateľná, činidlo

Text:

...pričom súčet zložiek bl) a b 2), ako aj prípadne b 3) alebo/a b 4), je 100 hmotn. a matovacie čínídlo má teplotu skelného prechodu Tmg aspoň 20 °C.0009 Formovateľná hmota podľa vynálezu obsahuje len pomerne málo zosieťované matovacie činidlo na báze metakrylátu. Matovacie činidlo sa výhodne vyrobí neriadene, takže jeho molekulová hmotnosť je pomerne vysoká už V nezosieťovanom stave. Obrázky získané pomocou elektrónového mikroskopu...

Obalový systém pre stierač čelného skla obsahujúci zakrivený pásik a integrovanú pružnú štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2644

Dátum: 15.09.2004

Autori: Houssat Stéphane, Clamagirand Catherine

MPK: B60S 1/38, B65D 25/10

Značky: čelného, pružnú, systém, stierač, integrovanú, obsahujúci, pásik, zakřivený, obalový, štruktúru

Text:

...so zodpovedajúcimi nosnými povrchmi. Potom pružná vratná sila vyvolaná napätím pružnej štruktúry medzi rôznymi nosnými povrchmi znehybní lištu stierača čelného skla V jej puzdre.0013 Okrem toho, pretože je lišta nesená pri svojom hornom resp. dolnom konci, je priestor nachádzajúci sa pri bočných stranách uvedenej lišty voľný. Je teda možné ukázať takmer celújednu z bočných strán lišty, samozrejme pokiaľ je obal transparentný. Tým je možné...

Syntéza a výroba pentostatínu a jeho prekurzorov, analógov a derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20736

Dátum: 15.09.2004

Autori: Phiasivongsa Pasit, Redkar Sanjeev

MPK: C07H 19/16, C07H 19/00, C07H 19/22...

Značky: derivátov, prekurzorov, výroba, pentostatínu, syntéza, analógov

Text:

...Potom, čo sa 9 a (23 ) izoloval včístej forme, odstránila sa ochranná skupina a následne sa redukoval pomocou borohydridu sodného na pentostatín (Obrázok lC, 10 a), čo previedlo karbonylovú funkčnú skupinu na chirálnu hydroxylovú skupinu. Avšak pretože táto transformácia prebehla bez stereokontroly, získala sa diastereomérna zmes zlúčenin 10 a a 10 b.Chemické štruktúry zlúčenín 10 a a 10 b sú zobrazené nižšie.0008 Zvažovali sa...

Chinazolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1592

Dátum: 15.09.2004

Autori: Hennequin Laurent François André, Barlaam Bernard Christophe, Bradbury Robert Hugh

MPK: A61K 31/517, A61P 35/00, C07D 401/00...

Značky: deriváty, chinazolínové

Text:

...Project vyplýva, že v humánnom genóme sa identifikovalo okolo 90 tyrozínkináz, z ktorých 58 je receptorového typu a 32 je nereceptorového typu. Tieto kinázy sa môžu rozdeliť do podskupiny 20 receptorových. kináz a 10 nereceptorových tyrozínkináz (Robinson a kol., Oncogene, 2000,B, 5548-5557).0006 Receptorové tyrozínkinázy sú zvlášť dôležité v prenose mitogénnych signálov, ktoré iniciujú bunkovú replikáciu. Tietoveľké glykoproteíny, ktoré...

Automatické injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14994

Dátum: 15.09.2004

Autori: Daily David, Raday Lior

MPK: A61M 5/20

Značky: automatické, injekčné, zariadenie

Text:

...blokovať prvý aktivačný prostriedok, a druhý aktivačný prostriedok (16, 18, 46), schopný uvoľniť druhý aretačný prostriedok,ked je kontaktná časť vystavené tlaku.0005 Tento vynález, ktorý je delinovaný v nezávislom nároku 1 a v závislých nárokoch 2 až 23, sa pokúša poskytnúť vylepšené automatické injekčné zariadenie.0006 Podľa vynálezu sa tu poskytuje automatické injekčné zariadenie, obsahujúce prvok puzdra najmenej jeden pružný prvok,...

Lignocelulózový vláknito-živicový kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14595

Dátum: 15.09.2004

Autor: Scobie Michael

MPK: D21J 1/06, D21J 1/04, D21J 1/00...

Značky: materiál, vláknito-živicový, kompozitný, lignocelulózový

Text:

...mm, v prípade vlákien z mäkkého dreva je priememá dĺžka vlákna vybraná z rozsahu 1,0 - 4,0 mm a v prípade vlákien, ktoré nie sú z dreva je priememá dĺžka vlák na vybraná z rozsahu 0,5 - 10 mm.Výhodne má suspenzia z kroku (a) vláknitú konzistenciu V rozsahu 0,1 - 10 hmotn./hmotn. aodvodnený materiál vyrobený krokom (b) má suchú objemovú hustotu V rozsahu 0,1 - 0,9 g/cm 3.Aj ked má vláknítá konzistencia stále svoj význam, jej zvyšovanie...