Zverejnene patenty 15.09.2004

Viacvrstvová fólia z (met)akrylátového kopolyméru a polykarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6856

Dátum: 15.09.2004

Autori: Albrecht Klaus, Rüppel Mona, Wicker Michael, Reinheimer Eric, Kappacher Johann, Höllebauer Andreas, Schultes Klaus, Dassinger Gabriele

MPK: C08L 33/00, B32B 27/08, B32B 27/36...

Značky: kopolymerů, polykarbonátu, fólia, viacvrstvová, met)akrylátového

Text:

...°C a 100 °C. Ďalšími požiadavkami sú vysoká odolnost proti poveternostným vplyvom a chemickým látkam, ako aj vysoká tepelná odolnosť. Okrem toho však musia byť odpady fóliového materiálu aj znova zužitkovateľné. Toto je žiaduce nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale má to umožniť aj efektívne využitie fóliového odpadového materiáluvznikajúceho pri spracovaní ako odrezky.Úloha bola vyriešená prostredníctvomviacvrstvovej fólie,...

Selekčný systém obsahujúci ne-antibiotický selekčný marker

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17978

Dátum: 15.09.2004

Autori: Männik Andres, Adojaan Maarja, Laht Silja, Toots Urve, Ustav Mart, Tenson Tanel

MPK: C12N 15/61, C12N 15/70

Značky: obsahujúci, ne-antibiotický, selekčný, marker, systém

Text:

...na báze génov araD/araC ako sa opisuje v publikácii Ariza, R. R., et al., Carcinogenesis 14 (1993) 3033051. Tento selekčný systém sa však používa v štúdiách mechanizmov mutagenézy, ale nikdy sa skôr nepoužíval ako selekčný marker pre udržanieplazmidu. Vpublikácii Ariza et al. sa opisuje použitie kmeňa, kde gén araCobsahuje kodón terminácie a gén araD je deaktivovaný. Produkt génu supF,ktorý kóduje supresorovú tRNA, sa zaviedol do plazmidu. V...

Testovací prístroj na analýzu telových tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16563

Dátum: 15.09.2004

Autori: Miltner Karl, Schmid Wilfried, Hoenes Joachim, List Hans

MPK: A61B 5/00, A61B 5/15

Značky: tekutin, prístroj, telových, testovací, analýzu

Text:

...fólie.Pre informáciu uživateľa môže mať funkčný úsek informačné pole, z ktorého sa dáinformácia v jednoduchom písmu priamo čítať. Vo výhodnom uskutočnení prístroja sapredpokladá, že informačné polia sú usporiadané medzi testovacími úsekmi a sú očíslované,aby označili čísla zostávajúcich testovacích úsekov, ktoré sú ešte k dispozícii.Ďalšie zlepšenie funkcie a najmä hygieny spočíva v tom, že funkčný úsek obsahuje odsávacie pole pre...

Kondenzované heterocyklické zlúčeniny ako modulátory serotonínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5269

Dátum: 15.09.2004

Autori: Dvorak Curt, Deng Xiaohu, Mani Neelakandha, Kwok Annette, Rudolph Dale, Liang Jimmy, Wong Victoria, Chai Wenying, Carruthers Nicholas

MPK: C07D 487/00

Značky: kondenzované, zlúčeniny, modulátory, heterocyklické, serotonínového, receptora

Text:

...na priľahlých atómoch uhlíka skupinou -OC 1.4 alkylénO-, -(CH 2)2.3 NH-,-(CH 2)1.2 NH(CH 2) (CH 2)2-3 N(C 1-43 IKY) aĺeb 0 (CH 2)1-2 N(C 1 ~ 43 kY)(CH 2)-§vybraný zo skupiny, ktoru tvorí -OH, -Cmalkyl, -OCwalkyl, -Cgealkenyl,-OCMalkenyl, -Czgalkynyl, -OC 3 salkynyl, -CN, -NO 2, -N(RV)RZ (kde RV a RZ sú nezávisle vybrané zH alebo Cyealkylu), -(CO)N(RV)RZ, -(N-Rt)COR,-(N-Rt)SO 2 C 1.5 aIkyI (kde R je H alebo Cąôalkyl), -(CO)C 1.5...

Použitie ciklezonidu na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16005

Dátum: 15.09.2004

Autori: Engelstaetter Renate, Bethke Thomas, Wurst Wilhelm

MPK: A61K 31/57, A61K 31/58, A61K 9/00...

Značky: liečenie, ciklezonidu, použitie, ochorení, respiračných

Text:

...a vehikulá, ako je kyselina kromoglyková a/alebo nedokromil, ktoré sú obsiahnuté vkoncentráciách, ktoré nie sú terapeuticky a profylakticky aktívne (pozri W 000/07567). Pre suspenziové aerosóly by aktívna zložka mala byt mikronizovaná tak, aby umožnila inhaláciu v podstate všetkých aktívnych zložiek do pľúc po podaní aerosólovej formulácie, teda aktívne zložky budú mať priememú velkost častíc menej ako 100 mikrometrov, vhodne menej ako...

Suchý práškový prostriedok zahrňujúci spoločne prúdovo mleté častice pre pľúcnu inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11132

Dátum: 15.09.2004

Autori: Staniforth John, Morton David

MPK: A61K 9/14

Značky: pľúcnu, částice, zahrnujúci, spoločné, inhaláciu, mleté, práškový, prostriedok, suchý, prúdovo

Text:

...Andersenov kaskádový impaktor (ACI) alebo impaktor ďalšej generácie (NGI). Každý impaktor alebo prachomer mávopred stanovenú frakciu zberu aerodynamickej velkosti častíc pre každý stupeň. Hodnota F PR sa získa interpretáciou krok za krokom výťažku aktívneho činídla kvantitikovaného validovaným kvantitatívnym chemickým testom za vlhka, kde na stanovenie FDP je použitá buď frakcia zjedného stupňa, alebo je použitá zložitejšie matematická...

Viacvrstvová farmaceutická dávková forma obsahujúca látku, ktorá pôsobí modulačným spôsobom na uvoľňovanie aktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3808

Dátum: 15.09.2004

Autori: Petereit Hans-ulrich, Lizio Rosario, Assmus Manfred, Ravishankar Hema

MPK: A61K 9/28, A61K 9/20

Značky: aktívnych, uvoľňovanie, dávková, viacvrstvová, spôsobom, farmaceutická, ktorá, pôsobí, látku, obsahujúca, látok, forma, modulačným

Text:

...účinnú zložku a povrchovo aktívnu látku (surfaktant). Jadro môže prídavne obsahovať organickú kyselinu a je potialmuté (meoakrylátovými kopolymérmi skvartérnymi amóniovými skupinami. Dosahujú sa pulzujúce krivky uvoľňovania. Stupňovité krivky uvoľňovania sa môžu získat kombináciou rozlične potialmutých peliet vo farmaceutickej forme.0009 W 0 01/ 13895 opisuje bimodálny systém uvoľňovania pre účinné zložky so sedatívnym hypnotickým účinkom....

Formovateľná hmota obsahujúca matovacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3170

Dátum: 15.09.2004

Autori: Goldacker Thorsten, Schultes Klaus, Numrich Uwe, Müller Reiner, Spiess Andreas

MPK: C08J 5/18, C08L 101/00, C08F 265/00...

Značky: hmota, činidlo, matovacie, obsahujúca, formovateľná

Text:

...pričom súčet zložiek bl) a b 2), ako aj prípadne b 3) alebo/a b 4), je 100 hmotn. a matovacie čínídlo má teplotu skelného prechodu Tmg aspoň 20 °C.0009 Formovateľná hmota podľa vynálezu obsahuje len pomerne málo zosieťované matovacie činidlo na báze metakrylátu. Matovacie činidlo sa výhodne vyrobí neriadene, takže jeho molekulová hmotnosť je pomerne vysoká už V nezosieťovanom stave. Obrázky získané pomocou elektrónového mikroskopu...

Obalový systém pre stierač čelného skla obsahujúci zakrivený pásik a integrovanú pružnú štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2644

Dátum: 15.09.2004

Autori: Clamagirand Catherine, Houssat Stéphane

MPK: B60S 1/38, B65D 25/10

Značky: štruktúru, pružnú, pásik, obalový, obsahujúci, integrovanú, systém, stierač, zakřivený, čelného

Text:

...so zodpovedajúcimi nosnými povrchmi. Potom pružná vratná sila vyvolaná napätím pružnej štruktúry medzi rôznymi nosnými povrchmi znehybní lištu stierača čelného skla V jej puzdre.0013 Okrem toho, pretože je lišta nesená pri svojom hornom resp. dolnom konci, je priestor nachádzajúci sa pri bočných stranách uvedenej lišty voľný. Je teda možné ukázať takmer celújednu z bočných strán lišty, samozrejme pokiaľ je obal transparentný. Tým je možné...

Syntéza a výroba pentostatínu a jeho prekurzorov, analógov a derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20736

Dátum: 15.09.2004

Autori: Phiasivongsa Pasit, Redkar Sanjeev

MPK: C07H 19/00, C07H 19/16, C07H 19/22...

Značky: derivátov, syntéza, pentostatínu, prekurzorov, analógov, výroba

Text:

...Potom, čo sa 9 a (23 ) izoloval včístej forme, odstránila sa ochranná skupina a následne sa redukoval pomocou borohydridu sodného na pentostatín (Obrázok lC, 10 a), čo previedlo karbonylovú funkčnú skupinu na chirálnu hydroxylovú skupinu. Avšak pretože táto transformácia prebehla bez stereokontroly, získala sa diastereomérna zmes zlúčenin 10 a a 10 b.Chemické štruktúry zlúčenín 10 a a 10 b sú zobrazené nižšie.0008 Zvažovali sa...

Chinazolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1592

Dátum: 15.09.2004

Autori: Barlaam Bernard Christophe, Hennequin Laurent François André, Bradbury Robert Hugh

MPK: A61K 31/517, C07D 401/00, A61P 35/00...

Značky: chinazolínové, deriváty

Text:

...Project vyplýva, že v humánnom genóme sa identifikovalo okolo 90 tyrozínkináz, z ktorých 58 je receptorového typu a 32 je nereceptorového typu. Tieto kinázy sa môžu rozdeliť do podskupiny 20 receptorových. kináz a 10 nereceptorových tyrozínkináz (Robinson a kol., Oncogene, 2000,B, 5548-5557).0006 Receptorové tyrozínkinázy sú zvlášť dôležité v prenose mitogénnych signálov, ktoré iniciujú bunkovú replikáciu. Tietoveľké glykoproteíny, ktoré...

Automatické injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14994

Dátum: 15.09.2004

Autori: Raday Lior, Daily David

MPK: A61M 5/20

Značky: automatické, injekčné, zariadenie

Text:

...blokovať prvý aktivačný prostriedok, a druhý aktivačný prostriedok (16, 18, 46), schopný uvoľniť druhý aretačný prostriedok,ked je kontaktná časť vystavené tlaku.0005 Tento vynález, ktorý je delinovaný v nezávislom nároku 1 a v závislých nárokoch 2 až 23, sa pokúša poskytnúť vylepšené automatické injekčné zariadenie.0006 Podľa vynálezu sa tu poskytuje automatické injekčné zariadenie, obsahujúce prvok puzdra najmenej jeden pružný prvok,...

Lignocelulózový vláknito-živicový kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14595

Dátum: 15.09.2004

Autor: Scobie Michael

MPK: D21J 1/04, D21J 1/06, D21J 1/00...

Značky: vláknito-živicový, lignocelulózový, kompozitný, materiál

Text:

...mm, v prípade vlákien z mäkkého dreva je priememá dĺžka vlákna vybraná z rozsahu 1,0 - 4,0 mm a v prípade vlákien, ktoré nie sú z dreva je priememá dĺžka vlák na vybraná z rozsahu 0,5 - 10 mm.Výhodne má suspenzia z kroku (a) vláknitú konzistenciu V rozsahu 0,1 - 10 hmotn./hmotn. aodvodnený materiál vyrobený krokom (b) má suchú objemovú hustotu V rozsahu 0,1 - 0,9 g/cm 3.Aj ked má vláknítá konzistencia stále svoj význam, jej zvyšovanie...