Zverejnene patenty 08.09.2004

Mechanická upchávka pre tlakové prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3923

Dátum: 08.09.2004

Autori: Medovič Karol, Višňovský Ján, Jakubov Vladislav

MPK: F17B 1/02, F16J 15/26

Značky: tlakově, zariadenia, upchávka, mechanická, prepravné

Text:

...ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia tesnost a odolnost proti úniku plynu, kvapaliny do priestoru. Uvedená upchávka umožňuje bezproblémové prečerpávanie prepravovaného média - plynu, pričom nedochádza k úniku tesniacej kvapaliny do plynu. Zväčšením plochy tesniacich krúžkov sa zmenšuje tlak v styčných plochách krúžkov, čím sa zvyšuje tesniaci účinok. Zmenšenim tlaku sa...

Ortopedický matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3922

Dátum: 08.09.2004

Autor: Srněnský David

MPK: A47C 27/16, A47C 27/00

Značky: matrac, ortopedický

Text:

...profily 8 z materiálu s vyššou tuhosťou a naopak do miest, kde má byt ortopedický matrac mäkší, sa vkladajú profily 8 z pružnejšieho materiálu, prípadne sa v takej oblasti môžu profily 8 usporiadať vo vzájomnom odstupe, to znamená, že medzi jednotlivými, za sebou usporiadanými profilmi 8, sú v pozdĺžnom otvore 9 pružiaceho pozdĺžnika 6 ponechané voľné miesta.Takto vytvorené pružiace pozdlžniky 6 majú v jednotlivých zónach, napriklad v...

Obvodový plášť budov z vibrolisovaných betónových tvaroviek s tepelnoizolačnou vrstvou ľahčenej polystyrénbetónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3921

Dátum: 08.09.2004

Autor: Gálus Matej

MPK: E04B 1/74, E04B 2/42

Značky: zmesí, plášť, polystyrénbetónovej, betonových, tvaroviek, vrstvou, ľahčenej, tepelnoizolačnou, vibrolisovaných, budov, obvodový

Text:

...týchto dvoch konštrukcií V pripade použitia tepelnej izolácie zvnútra znižuje energetickú náročnosť vykurovania o cca 20- takto vytvorený obvodový plášť je cenovo najvýhodnejší,nakoľko pri výrobe jeho komponentov a celku sa nepoužíva tepelná energia a všetky komponenty sú vyrábané v tuzemsku,- konštrukcia je materiálovo jednotné nakoľko V oboch komponentoch je spojivom cement, čim sa eliminujú rozdielne pnutia materiálov obvodového...

Masážna guľová hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3920

Dátum: 08.09.2004

Autori: Takáč Marián, Rejda Ján

MPK: A61H 15/00

Značky: guľová, hlavica, masážna

Text:

...V jednej rovine Vo Vrcholoch rovnostranného troj uholníka.Prehľad obrázkov na výkresePre lepšie pochopenie podstaty technického riešenia je na výkrese znázomený rez celkovou zostavou Masážnej guľovej hlavice, V ktorom je znázomený systém odvaľovania masážneho guľového telesa ako i spôsob jeho upevnenia V jeho rotačnej osi.Masážna guľová hlavica obsahuje najmenej jednu až tri masážne gule l, ktoré sú uložené otočne vo Všetkých...

Manažér elektronických kľúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3919

Dátum: 08.09.2004

Autori: Szilárd Simon, Khandl Vladimír, Grečko Peter

MPK: G09F 9/00

Značky: elektronických, kľúčov, manažér

Text:

...alebo mechanický kľúč.Výhodou manažéra elektronických kľúčov podľa riešenia je, že dokáže kontrolovat pohyb kľúčov napr. na recepciách, vrátniciach podnikov, hotelov v skladoch a pod. Manažér elektronických kľúčov poskytuje dokonalý prehľad o pohybe kľúčov bez prítomnosti ľudského faktoru.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia sú bližšie vysvetlené pomocou priloženého obrázku, kde je znázomená ochranná skrinka s vloženými kľúčmi,...

Reklamný papierový nosič primárne využívaný na iný účel než je reklama

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3918

Dátum: 08.09.2004

Autor: Čunderlíková Soňa

MPK: G09F 23/02, G09F 23/10

Značky: papierový, účel, nosič, využívaný, reklamný, reklama, primárne

Text:

...reklama na cestovných lístkoch, či vstupenkách do kina či divadla.Prehľad obrázku na výkresochNa priložených výkresoch je znázomený príklad prevedenia vynálezu, kde obr. l znázorňuje reklamný papierový nosič v prvej výhodnej realizácii, obr. 2 znázorňuje reklamný papierový nosič V druhej výhodnej realizácii, obrázok 3 predstavuje reklamný papierový nosič v tretej výhodnej realizácii.Reklamný papierový nosič primáme využívaný na iný účel než...

Svetelná dekorácia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3917

Dátum: 08.09.2004

Autor: Sedlák Jozef

MPK: G09F 13/00

Značky: světelná, dekorácia

Text:

...a reklama je účelná.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje všeobecne riešenie svetelnej dekorácie, obr. 2 je rez a pohľad na jed notlive vetvy svetelného kábla s dvoma riešeniami upinacieho elementu, obr. 3 znázorňuje príklady plošných a priestorových svetelných dekorácií, obr. 4 znázorňuje všeobecne riešenie ovládacej jednotky. Obr. 5 vyobrazuje jedno konkrétne uskutočnenie ovládacej jednotky so štyrmi výstuprni...

Samozapínacia obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3916

Dátum: 08.09.2004

Autor: Pekár Peter

MPK: A43B 11/00

Značky: samozapínacia

Text:

...spodnú plochú časť, na ktorej ak je záťaž, nemôže sa odklápajúca sa časť odklopiť.Prehľad obrazkov na výkresochNa obr. l je pohľad zozadu. Na obr. 2 je nárys odklápajúcej sa časti. Na obr. 3 je bokorys odklápajúcej sa časti. Na obr. 4 je nárys pevnej časti odklápacieho mechanizmu. Na obr. 5 je pôdorys pevnej časti odklápacieho mechanizmu. Na obr. 6 je bokorys pemej časti odklápacieho mechanizmu. Na obr. 7 je schéma zatvorenej obuvi. Na obr....

Komunikačná infraštruktúra spolupracujúcej korporácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3915

Dátum: 08.09.2004

Autori: Brodský Jan, Řihák Miroslav, Brzek Miroslav, Neumann Libor, Nováček Miroslav

MPK: G06F 17/60

Značky: infraštruktúra, spolupracujúcej, komunikačná, korporácie

Text:

...času), ° neverejnú komunikáciu elektronickou poštou,- služby extemej autorizácie, v on-line prístup užívateľov a aplikácií spolupracujúcej korporácie k intemetu,- on-line prístup verejnosti k infonnačným systémom spolupracujúcej korporácie, so zabezpečením sieťovej bezpečnosti, dohľadu a prevádzkových informácií.° sústava virtuálnych privátnych sietí 25, o neverejná prepojovacia siet 21,- k nej pripojená internetová brána 22,- ďalej k...

Zariadenie na výrobu identifikačných štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3914

Dátum: 08.09.2004

Autori: Katerinčin Marián, Palček Peter

MPK: B21D 22/02, B44B 5/00, B21D 24/16...

Značky: výrobu, štítkov, zariadenie, identifikačných

Text:

...5, podľa obr. 5, umiestnený za posuvným mechanizmom 4 je tvorený blokom 501 strihacieho mechanizmu 5 v ktorom je posuvne uložený strižník 502, Strižník 502 je uložený na vratných pružinách 503, ktoré zabezpečujú jeho návrat do východiskovej polohy. V iných príkladných vyhotoveniach môže byt návrat strižníka 502 zabezpečený iným mechanizmom vykonávajúcim priamočiary vratný pohyb, napr. napr. pneumatický, alebo hydraulický valec alebo...

Potravinový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3913

Dátum: 08.09.2004

Autori: Hluchý Svätoslav, Rostoka Larisa, Kulčitský Oleg Konstantinovič, Jedlička Jaroslav, Balint Ľuba, Trakovická Anna, Angelovičová Mária, Daniška Jaroslav, Kovačic Vladimír, Turianica Ivan

MPK: A23D 9/00, A23L 1/304, A23L 1/30...

Značky: doplnok, potravinový

Text:

...príklady.Uskutočnil sa na pokusných organizmoch, ktorými boli krysy v počte 20 kusov. Krysy boli umelo udržiavaná v podmienkach deficitu jódu. V testoch sa zistilo zníženie rezervy jódu v krvnom sére, zníženie vylučovania jódu mo čom, zníženie funkcie štítnej žľazy a jódovo-hormonálneho zabezpečenia organizmov testovaných zvierat.Následný denný príjem 1 ml zmesi podľa technického riešenia, konkrétne obsahujúcej 0,0 001 hmotn. jódu,80 ...

Obálka s otváracou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3912

Dátum: 08.09.2004

Autori: Cháľ Ján, Mědílek Jiří

MPK: B65D 27/34

Značky: obálka, plochou, otváracou

Text:

...priesekmi a rôzne širokými spojovacími úsekmi. V perforácii 2 sú umiestnené otváracie jazýčky 7 tvorené priesekmi. Otváracia plocha 3 je v príkladnom prevedení umiestnená vnútri prednej steny 1 (obr. l a obr. 6). V inom príkladnom prevedení (obr. 2 a obr. 7) je jedna strana otváracej plochy 3 umiestnená v línii ohybu prednej steny l. V príkladnom prevedení na obr. 3 a obr. 8 sú dve strany otváracej plochy 3 umiestnené v líniách ohybu...

Dvojcestná obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3911

Dátum: 08.09.2004

Autori: Mědílek Jiří, Cháľ Ján

MPK: B65D 27/06

Značky: dvojcestná, obálka

Text:

...technického riešenia je jej jednoduchosť pre výrobu, univerzálnosť pre použitie, jednoduchosť pri všetkých manipuláciách a nenáročnosť na spotrebu materiálov pri výrobe.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady vyhotovenia dvojcestnej obálky podľa technického riešenia sú znázomené na obrázkoch.Na obr. 1 je znázornená neposkladaná dvojcestná obálka a na obr. 2 je znázomené príkladné vyhotovenie rovnakej dvojcestnej obálky ako na obr. l pri pohľade...

Priestorový pult na výber tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3910

Dátum: 08.09.2004

Autori: Hermán Ferenc, Hermánné Fogarassy Éva

MPK: A47F 9/00

Značky: priestorový, tovarů, výběr

Text:

...obsahuje najmenej jeden osobný vagón na usadenie dieťaťa.V tomto prípade je potom výhodné, ak v osobnom vagóne sú uložené hračky.Technické riešenie vzniklo na základe poznatku, že je treba vytvoriť priestorový pult, slúžiaci na výber tovaru,ktorý bude vyhotovený ako konštrukčná jednotka, ktorá je schopná prilákať pozomosť detí a dokáže ich zamestnať,takže dospelí v sprievode detí sú odľahčení a môžu si pokojne a pohodlne vyberať tovar, robiť...

Zariadenie na aromatizovanie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3909

Dátum: 08.09.2004

Autori: Medzihradský Vladimír, Lipták Jaroslav

MPK: F24F 3/00

Značky: zariadenie, aromatizovanie, priestorov

Text:

...na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. 1 je schematické znázomenie zariadenia na aromatizovanie priestorov.Príldady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na aromatizovanie priestorov, podľa obr. 1,je tvorené z jednej riadiacej jednotky l, ktorou je časový spínač. Riadiaca jednotka 1 je prepojená na jednu vzdušnú pumpu 2, zabezpečujúcou prívod čistého nenasýteného vzduchu. Vzdušná pumpa 2...

Vaginálne čapíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3908

Dátum: 08.09.2004

Autor: Novák Vladimír

MPK: A61K 9/02, A61K 35/78

Značky: čapíky, vaginálne

Text:

...jednotlivých čapíkov je 3,2 až 3,8 g.Prípravok polyetylénglykolu 1000 znižuje bod tavenia čapíkov. Tým sa zrýchli i proces rozpustenia čapíkov vo vagíne a zjednoduší sa aj výrobný proces.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAlu ve gél 0,2 Glycum 7,0Kombinácia polyetylénglykolu 1500 s polyetylénglykolom 1000 spôsobuje zníženie bodu tavenia a zaisťuje rýchlejšie rozpustenie čapíkov vo vagíne. Súčasne i výroba čapíkov s použitím...

Prípravok liečebnej kozmetiky na prevenciu a liečbu mykotických infekcií nechtov, nechtových lôžok a kože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3907

Dátum: 08.09.2004

Autor: Jánošíková Jana

MPK: A61K 7/48, A61K 7/00

Značky: infekcii, kôže, kozmetiky, nechtov, nechtových, lôžok, liečebnej, liečbu, prevenciu, prípravok, mykotických

Text:

...bez zmeny do produktu a podporujú antimikrobiálne a antimykotická účinky hlavnej obsahovej látky jablčného octu.Prípravok podľa tohto technického riešenia obsahuje 3 - 8 -tr 1 ýjablčný ocot v množstve od lO hmotnostriých do 70 hmotnostných vo vodnoalkoholickom roztoku od 15 do 30 -mej koncentrácii etylalkoholu, alebo v hydrofilných alebo hydrofóbnych masťových základoch, v ktorých je jablčný ocot pomocou emulgátora emulgovaný. Použitie...

Spôsob výroby nanovlákien z polymérneho roztoku elektrostatickým zvlákňovaním a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6993

Dátum: 08.09.2004

Autori: Sanetrník Filip, Kotek Václav, Jirsák Oldřich, Martinová Lenka, Chaloupek Jiří, Lukáš David

MPK: D01D 5/00

Značky: spôsobu, spôsob, roztoku, nanovlákien, polymérneho, výroby, uskutočňovanie, zvlákňovaním, elektrostatickým, zariadenie

Text:

...spracovaného polymérneho materiálu v čase. V prípade formovania nanovlákien mechanickými silami závisí priemer vytvorených nanovlákien okrem iného na pomere hmôt vzduchu a roztoku polyméru pretekajúcich zvlákňovacou tryskou. Pri formovaní coulombovskou silouvelektrostatickom poli sa musi na ústí zvlákňovacej trysky vytvoriť tak zvanýTaylorov kužeľ, ktorého existencia je podmienkou vzniku vlákien aje podmienená pomerne úzkym rozmedzím pomeru...

Spôsob recyklovania kolies z hliníkových zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17305

Dátum: 08.09.2004

Autori: Lobel Thomas, Bitton Daniel

MPK: B02C 23/08, C22B 7/00, C22B 21/00...

Značky: hliníkových, zliatin, kolies, spôsob, recyklovania

Text:

...viacerých separátnych skladovacích priestorov. Tieto kolesá môžu ísť separátne cez zvyšok procesu,ked sa nespracovávajú iné kolesá z hliníkových zliatin.-3 0016 Kontaminanty 13 sa odstraňujú napriklad umiestnením na odkláňacl pás 12 a skladujú v inom priestore (krok 14), kde sa potom môžu zbierať v kroku 16. Okrem toho akékoľvek koleso, ktoré nie je vhodné pre recyklovanie (napr. nie je vyrobené z hliníkovej zliatiny) sa taktiež môže odkloniť...

Dekoratívny laminát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17170

Dátum: 08.09.2004

Autori: Gruber Alois, Schitter Leonhard

MPK: B32B 27/20, B44C 5/04, B32B 29/00...

Značky: výroby, spôsob, laminát, dekoratívny

Text:

...metóda výroby laminátu, podľa ktorej sa dekoratívna vrstva najskôrimpregnuje suspenziou živice a táto sa ešte za vlhka prekryje disperziou obsahujúcou melamínovú živicu, kremeň, celulózu, deriváty celulózy avodu. Úplné obalenie častíc abrazívneho materiálu živicou potrebné na šetrenie Iisovacích platní pripadne Iisovacích pásov nie je - ako sa ukázalo možné zaistiť ani touto metódou.0020 Z EP 472 036 A 1 je známy dvojstupñový spôsob výroby...

Kryštalická forma vápenatej soli kyseliny bis [(E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énovej]

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5535

Dátum: 08.09.2004

Autori: Booth Rebecca Jane, Jones David Wyn Calvert, Horbury John, Crabb Jeffrey Norman, Cittern Peter Anthony

MPK: A61P 3/00, A61K 31/505, C07D 239/00...

Značky: krystalická, kyseliny, metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3r,5s)-3,5-dihydroxyhept-6-énovej, e)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2, vápenatej, forma

Text:

...uskutočňované použitím osobného počítača DECpc LPv 4335 x pracujúceho so softwa rom Diffrac AT (Socabim).Röntgenové práškové difrakčné spektrum typickej vzorky Formy B je znázornené na obr. l nižšie.Je zjavné, že hodnoty 2-teta röntgenového práškového difrakčného záznamu sa môžu ľahko líšiť od jedného prístroja k inému alebo od jednej vzorky Formy B k inej, a tak uvedené hodnoty nie sú predkladané ako absolútne. Je zjavné taktiež to, že...

Katalytická kompozícia na oligomeráciu etylénu obsahujúca monocyklopentadienylové zlúčeniny titánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10826

Dátum: 08.09.2004

Autori: Bonsignore Stefanio, Biagini Paolo, Santi Roberto, Fusco Roberto

MPK: C07C 2/32

Značky: monocyklopentadienylové, kompozícia, katalytická, obsahujúca, zlúčeniny, etylénu, titanu, oligomeráciu

Text:

...a 8 atömov uhlíka, ani distribúcia produktu medzi týmito0008 EP-A 681 106 (Phillips) opisuje katalytickê systémy nabáze alkanoátov chromitých, ktoré sa všeobecne aktivujúalebo jednej z jeho alkalických solí, a halogenačného činidla,výhodne GeCl používaného pri teplotách približne 100 °C, s tlakmi etylénu vyššími ako 40 atm. Tieto chrómové katalytickêsýstênąr produkujú 1-hexén so selektivitou vyššou ako 99 avysokou aktivitou len s vysokým...

Benzotiazolové deriváty na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2986

Dátum: 08.09.2004

Autori: Vitte Pierre-alain, Gotteland Jean Pierre, Gaillard Pascale

MPK: A61K 31/428, A61P 3/00

Značky: liečenie, benzotiazolové, deriváty, diabetu

Text:

...zahmujú etinyl (CECH), propargyl (-CH 2 CECH) a podobne.Cz-Có-alkinylaryl znamená Cz-Cő-alkinylové skupiny, ktoré majú arylový substituent,vrátane fenyletinylu a podobne.Cz-Cs-alkinylheteroaryl znamená Cg-Cs-alkinylove skupiny, ktoré majú heteroarylový substituent, vrátane 2-tienyletinylu a podobne.-3 C 3-Cg-caykloalkyl znamená nasýtenú karbocyklickú skupinu z 3 až 8 uhlíkových atómov,ktoré majú jediný kruh (napríklad cyklohexyl) alebo...

Mixér a nádobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2713

Dátum: 08.09.2004

Autor: Sands Lenny

MPK: A47J 43/04, A47J 19/00

Značky: mixer, nádobky

Text:

...uskutočnení môže mať nádoba valcový,mnohouholníkovitý, kockový alebo ihlanovitý tvar. Tiež môže byť nádoba utesnená pomocou jednoduchého veka alebo pomocouNádoba môže tiež obsahovať množinu rebier alebo výstupkov, ktoré vytvárajú stabilnú plošinu na postavenie nádoby ako bežné nádoby na pitie. To znamená, že nádobka v tvare guľky môže byť obrátená tak, že táto nádobka spočíva na rebrách, pričom vrchnák je jednoducho prístupný. Okrem toho...

Kryštalická forma P1-(2′-deoxycytidín-5′-)P4-(uridín-5′-)tetrafosfátu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284178

Dátum: 08.09.2004

Autori: Noda Yutaka, Maeda Hideaki, Miyashita Takanori, Mori Kenya, Sato Hiroshi

MPK: C07H 19/10, C07H 1/06

Značky: forma, p1-(2'-deoxycytidín-5'-)p4-(uridín-5'-)tetrafosfátu, přípravy, spôsob, krystalická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kryštalické formy P1-(2'-deoxycytidín-5'-)P4-(uridín-5'-)tetrafosfátu (dCP4U) alebo ich soli a spôsob prípravy týchto kryštálov. Kryštály dCP4U pripravené nárokovaným spôsobom majú v porovnaní s lyofilizovaným produktom vysokú čistotu, vysokú stabilitu, nie sú hygroskopické, a je ich možné preto použiť ako surovinu na prípravu liečiv. Spôsob prípravy dCP4U umožňuje použitie lacného UMP ako suroviny a dosiahnutie vysokých výťažkov, a...

Pentasacharidy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284176

Dátum: 08.09.2004

Autor: Petitou Maurice

MPK: C07H 15/04, A61K 31/70, C08B 37/00...

Značky: farmaceutické, použitie, kompozície, obsahujú, pentasacharidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je pentasacharid v kyslej forme a jeho farmaceuticky prijateľné soli, ktorých aniónová forma má všeobecný vzorec (I), v ktorom R je atóm vodíka alebo skupina -SO3-, alkylová skupina obsahujúca 1 až 3 atómy uhlíka alebo acylová skupina obsahujúca 2 až 3 atómy uhlíka, T je atóm vodíka alebo etylová skupina, n je číslo 1 alebo 2, ako aj farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie.

Granulát na prípravu rýchlo sa rozvoľňujúcich a rýchlorozpustných kompozícií s vysokým obsahom liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284175

Dátum: 08.09.2004

Autori: Mühlenbruch Aart, Dijkgraaf Bernardus Leonardus Johannes

MPK: A61K 9/16, A61K 9/20

Značky: rozvoľňujúcich, granulát, kompozícií, obsahom, přípravu, vysokým, liečivá, rýchlo, rýchlorozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Granulát obsahuje aktívnu zložku s rozpustnosťou vo vode 1 : >10, v zmesi s <= 15 % hmotn. vo vode dispergovateľnej celulózy, je poskytovaný na prípravu rýchlo sa rozvoľňujúcich a rýchlorozpustných kompozícií.

Synergická zmes stabilizátorov, kompozícia obsahujúca túto zmes a organický materiál a použitie tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284174

Dátum: 08.09.2004

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/34

Značky: tejto, obsahujúca, stabilizátorov, použitie, organicky, materiál, synergická, túto, zmesí, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická zmes stabilizátorov, ktoré obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a zlúčeninu všeobecného vzorca (III), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, ktoré slúžia na stabilizáciu organického materiálu, citlivého na svetlo, teplo alebo oxidačné látky.

Spojkový agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284173

Dátum: 08.09.2004

Autori: Meinhard Rolf, Kimmig Karl-ludwig, Wittmann Christoph, Maucher Paul, Reik Wolfgang

MPK: F16D 13/75

Značky: agregát, spojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spojkový agregát s prítlačnou doskou (3), ktorá je neotočne, avšak v axiálnom smere v obmedzenom rozsahu prestaviteľne spojiteľná s protiľahlou prítlačnou doskou (6), pričom medzi prítlačnou doskou (3) a protiľahlou prítlačnou doskou (6) je usporiadaný spojkový kotúč (8), na ktorý dosadá najmenej jedna prítlačná pružina (4) a spojkový agregát je ďalej vybavený zriaďovacím zariadením (16) na kompenzáciu najmenej oterov trecích...

Spôsob nanášania materiálu na substrát a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284172

Dátum: 08.09.2004

Autori: Vogt Howard, Scott Robert, Cutright Edwin

MPK: B05D 5/00, B05C 5/02

Značky: vykonanie, spôsob, zariadenie, nanášania, materiálů, substrát

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe nanášania materiálu na substrát (2) sa substrát (2) pohybuje pozdĺž prvej dráhy, materiál je na substrát nanášaný aspoň jedným otvorom (29) v pohyblivom páse (9), otvor sa pohybuje v prvom a druhom smere vzhľadom na substrát (2) pozdĺž druhej dráhy, ktorá je vytvorená ako nekonečná dráha a pozdĺž ktorej sa otvory (29) nepretržite premiestňujú. Časti druhej dráhy sa križujú s prvou dráhou a materiál sa do otvoru (29) dodáva v čase,...

Konštrukčný diel s ochrannou vrstvou pre ochranu konštrukčného dielu proti korózii a oxidácii pri vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9242

Dátum: 08.09.2004

Autor: Stamm Werner

MPK: C23C 24/00, C23C 30/00, C23C 14/16...

Značky: dielů, proti, ochrannou, oxidácii, konštrukčný, vrstvou, vysokých, teplotách, korózii, konštrukčného, ochranu

Text:

...vstupných teplôt u stacionárnych plynových turhín i u leteckých motorov má v odbornej oblasti plynových turbin veľký význam,pretože vstupné teploty predstavujú dôležité určovacie veličiny pre termodynamickć súčinítele ťtčinnosti, ktoré je možné dosiahnut plynovými turbínami. Použitým špeciálne vyvinutých zliatín vo forme základného materiálu pre tepelne vysoko zaťažovanć konštrukčné diely, ako sú rozvádzacíe a obežnć lopatky, najmä...

Laserom označkované polymérne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1879

Dátum: 08.09.2004

Autori: Langdon Donald Robert, Dordevic Michael

MPK: C08K 9/00, C08K 3/00, B41M 5/26...

Značky: polymérne, označkované, laserom, kompozície

Text:

...polyméry. Vrámci výhodnejšieho uskutočnenia sa polymémy materiál zvolí zo skupiny, ktorú tvoria polyuretány, polyamidy, ABS, polykarbonáty a kaučukom modifikované monovinylidénovć aromaticke živice, a ich zmesi. Najvýhodnejšie sú termoplastické polyuretánové živice.Sľudou alebo sľudovým materiálom použitým v rámci predkladaného vynálezu môže byť akýkoľvek takýto materiál, ktorý, ak sa zmieša s polymémou živicou a ožiari sa laserovým...

7-(4-substituovaný-3-cyklopropylaminometyl-1-pyrolidinyl)ový derivát chinolínkarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14918

Dátum: 08.09.2004

Autori: Asahina Yoshikazu, Takei Masaya

MPK: A61P 31/04, A61K 31/4709, C07D 401/04...

Značky: chinolínkarboxylovej, 7-(4-substituovaný-3-cyklopropylaminometyl-1-pyrolidinyl)ový, derivát, kyseliny

Text:

...PRSP a VRE.0008 Predmetný vynález teda zahrňuje1) Derivát kyseliny chinolónkarboxylovej reprezentovaný nasledujúcim všeobecným vzorcom (l)kde R 1 je alkylová skupina obsahujúca 1 až 6 atómov uhlíka, ktorá môže byť prípadne substituovaná 1 alebo 2 alebo viac atómami halogénu, cykloalkylová skupina obsahujúca 3 až 6 atómov uhlíka, ktorá môže byť prípadne substituovaná 1 alebo 2 alebo viac atómami halogénu, alebo arylová alebo heteroarylová...

Kovový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1007

Dátum: 08.09.2004

Autori: Zubcevic Esad, Orum Christian, Mikkelsen Poul, Jorgensen Niels Toft, Abolfazlian Mazyar, Bjerregaard Jan, Brix Torsten

MPK: G11B 33/04

Značky: kovový

Text:

...lastúr. Výhodne sa bočná stena/steny končia jemne zahnutou okrajovou časťou, ktorá je uspôsobená na zachytenie do príslušných okraj ov vnútomej časti na pripojenie k nej.Obal je výhodne štvoruholníkový a členy v tvare lastúry obsahujú smerom nahor sa rozprestierajúce bočné steny na najmenej troch okrajoch, takže lastúra v podstate obklopuje strany vnútornej časti na najmenej troch stranách.V jednom uskutočnení prvá a druhá strana...