Zverejnene patenty 31.08.2004

Rotavírusová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14154

Dátum: 31.08.2004

Autori: De Vos Beatrice Arsene Virginie, Colau Brigitte Desiree Alberte

MPK: A61K 39/15, C12N 7/00

Značky: vakcína, rotavírusová

Text:

...rotavirusového sérotypu na prevenciu ochorenia spájajúceho sa s rotavlrusovou infekciou iného rotavirusového sérctypu. pričom sérotyp sa definuje prostrednictvom sekvencle rotavlrusoveho G proteinu.0026 V jednom aspekte opis opisuje rotavlrusovú populáciu. ktorá je charakteristická tým. že zahŕňa jediný variant alebo v podstate jediný variant, ktorý je definovaný nukleotidovou sekvenciou kódujúcou aspoň jeden z hlavných vlrusových...

1-Benzoylpiperazínové deriváty ako inhibítory vychytávania glycínu na liečenie psychóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5749

Dátum: 31.08.2004

Autori: Norcross Roger David, Nettekoven Matthias Heinrich, Alberati-giani Daniela, Stalder Henri, Narquizian Robert, Pinard Emmanuel, Jolidon Synese

MPK: A61P 25/00, A61K 31/495, A61K 31/496...

Značky: liečenie, glycínu, deriváty, psychóz, 1-benzoylpiperazínové, inhibitory, vychytávania

Text:

...Tieto vylúčené zlúčeniny sú produkty dostupné na trhu alebo látky konkrétne opísané vo WO 03/035602. Zlúčeniny podľa W 0 03/035602 je možné používať pri liečení ochorení na báze porúch metabolizmu lipidov, ako arteríosklerózy, diabetes, obezity alebo hyperlipémie. Vo W 0 03/004480 sú opísané zlúčeniny, kde skupina Ar môže predstavovať 4 pyridylskupinu. Zlúčeniny opísané vo W 0 03/004480 je možné používať pri liečení porúch, pri ktorých...

Malónamidové deriváty blokujúce aktivitu gama-sekretázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5651

Dátum: 31.08.2004

Autori: Jakob-roetne Roland, Galley Guido, Wostl Wolfgang, Flohr Alexander, Peters Jens-uwe, Kitas Eric Argirios

MPK: A61K 31/55, A61K 31/551, C07D 223/00...

Značky: gama-sekretázy, deriváty, blokujúce, aktivitu, malónamidové

Text:

...boli identiñkované a bolo zistené. že najviac obsahujú proteiny s dĺžkouaminokyselín 695, 751 a 770. Všetky vznikajú zjedného génu rôznym spojením Abeta peptidy sú odvodené z rovnakej domény ako APP. ale líšia sa v ich N- a C -zakončenL pričomhlavne zlúčeniny majú dĺžky 40 a 42 aminokyselín.0010 Aheta peptitíy vznikajú z APP postupnyin Šĺlťpćllĺm 2 proteolyticlçýrclí enzymo. nazý/vanýlch rš- a y-sekretazy l-sekretázzi sa Štiepi...

Farmaceutická formulácia obsahujúca derivát pyrimidín-a-onu a povlak z gastrorezistentného polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5412

Dátum: 31.08.2004

Autor: Van Schie Dirk Marinus

MPK: A61K 9/52, A61K 31/513, A61K 9/30...

Značky: povlak, pyrimidín-a-onu, derivát, polymerů, farmaceutická, gastrorezistentného, obsahujúca, formulácia

Text:

...prednostne je halogénom fluór.R 5 a. R 5 prednostne oba predstavujú CH- alkylskupinu, zvlášť prednostne oba predstavujú etylskupinu.V prednostnom uskutočnení je farmaceuticky účinnou zložkou 1-(N-(2-(dietylamino)-etyl)-N-(4-(4 trifluörmetylfenyl)benzyl)aminokarbonylmetyl)-2 ~(4 ~Účinná látka V jadre môže byť prítomná V akejkoľvek účelnej forme môže byť v mikronizovanej forme v rozdrobnenej forme, najmä forme získanej mokrým mletin v...

Vložkový list pre identifikačný dokument v knižnom vyhotovení, identifikačný dokument v knižnom vyhotovení a spôsob vytvorenia identifikačného dokumentu v knižnom vyhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3155

Dátum: 31.08.2004

Autor: Senge Carsten

MPK: B42D 15/10

Značky: vyhotovení, spôsob, identifikačného, knižnom, dokument, vytvorenia, identifikačný, vložkový, dokumentu

Text:

...sú preklápajúce sa obrazy alebo hologramy, ako aj ďalšie bezpečnostné charakteristické znaky, známe z oblasti ID-1.0009 Základná myšlienka tohto vynálezu spočíva vtom, že vo vložkovom liste pre identifikačný dokument v knižnom vyhotovení, ktorý pomocou švového spoja vo väzbovej oblasti možno spájať pozdĺž jednej strany s ostatnými časťami knihy a pozostáva zprinajmenšom jednej vrstvy ztermoplastového elastického materiálu aprinajmenšom z...

Rotavírusová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20823

Dátum: 31.08.2004

Autori: De Vos Beatrice Arsene Virginie, Colau Brigitte Desiree Alberte

MPK: C12N 7/00, A61K 39/15

Značky: rotavírusová, vakcína

Text:

...Z jedného aspektu, opis uvádza rotavírusovú populáciu, charakterizovanú tým že obsahuje jediný variantalebo v zásade jediný variant, pričom tento variantje deñnovaný nukleotidovou sekvenciou kódujúcou najmenej jeden z veľkých virálnych proteínov, označených ako VP 4 a VP 7.0026 Z iného aspektu opis uvádza rotavírusovú populáciu na použitie pre efekt krížovej ochrany, zahŕňajúci virálne proteíny VP 4 a/alebo VP 7 z ECACC, depozit...

Neuroprotektívne bicyklické zlúčeniny a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20625

Dátum: 31.08.2004

Autori: Brimble Margaret Anne, Sieg Frank, Guan Jian

MPK: A61K 31/499, A61P 25/28, A61K 31/4985...

Značky: farmaceutické, bicyklické, zlúčeniny, obsahujú, kompozície, neuroprotektívne

Text:

...substituovaného arylalkylu, heteroarylalkylu a substituovaného heteroarylalkylu každé R je nezávisle zvolené zo skupiny pozostávajúcej z -H, alkylu, heteroalkylu, alkenylu, alkinylu, arylu, arylalkylu,heteroarylu a heteroarylalkylu R 2, R 3, R 4 a R 5 sú nezávisle zvolené zo skupiny pozostávajúcej z H, -OR, -SR, -NRR, N 02, -CN, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NRR, -C(NR)NRR, tiihalometylu, halogénu,alkylu, substituovaného alkylu, heteroalkylu,...

Čiastočná nakladacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1515

Dátum: 31.08.2004

Autor: Bär Gerd

MPK: B60P 1/44

Značky: nakladacia, plošina, čiastočná

Text:

...končí tento spojovací nosník čapom, ktorý je uložený v druhom nosnom ramene (zdvíhacomramene). Tým má plošina definované vedenie a stabilitu aj v priečnom smere. Aby sa plošinezabezpečila táto priečna stabilita aj pri uložení na zem, je nevyhnutné na plošinu namontovať druhé pozemné rolovacie koliesko. Tým má plošina nutnú priečnu stabilitu, aj keď leží na zemi. Uvedený spojovací nosník a ložisko v zdvíhacom ramene musia byť vytvorené tak,...

Kompozície a spôsoby použitia lamelárnych protilátok na terapeutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19605

Dátum: 31.08.2004

Autor: Dobbie James

MPK: A61K 31/683, A61K 31/575, A61K 31/685...

Značky: použitia, kompozície, protilátok, lamelárnych, terapeutické, spôsoby, účely

Text:

...zahŕňajúcim cystickú fibrózu, sinusitídu,bronchitídu a prekrvenie nosovej sliznice. V inom výhodnom uskutočnení je subjektom človek. V inom výhodnom uskutočnení lameláme telieska obsahujú okolo 44-70 hmotnostných fosfatidylcholínu, okolo 15-23 hmotnostných sfmgomyelínu, okolo 6-10 hmotnostných fosfatidyletanolamínu, okolo 2-6 hmotnostných fosfatidylserínu, okolo 2-4 hmotnostné fosfatidylinozitolu a okolo 4-12 hmotnostných ...