Zverejnene patenty 27.08.2004

Spôsoby liečenia endometriózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18680

Dátum: 27.08.2004

Autor: Bovindarajan Mirudhubashini

MPK: A61K 31/57, A61P 15/02, A61K 9/16...

Značky: liečenia, endometriózy, spôsoby

Text:

...depresie a atrofickej vaginitídy).0005 Napríklad Lamb, patent Spojených štátov č. 4038389, opisuje vodnúparenterálnu formuláciu medroxyprogesterónu (INN - názov medroxy EP 1 660 009 35 355/Hprogesterón acetát), obsahujúcu suspenziu 200-600 g.l mikronizovaného medroxyprogesterónu v zmesi vody, síranu sodného, kvartérneho amóniového zmáčadla a glycerolu, propylénglykolu, polyetylénglykolu alebo polypropylénglykolu, prípadne obsahujúcu...

Brána so zariadením na zlepšenie priebehu otvárania brány, predovšetkým sekcionálnej brány otvárajúcej sa k stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6811

Dátum: 27.08.2004

Autor: Grosse Dietmar

MPK: E05D 15/06, E05D 15/16

Značky: priebehu, stropů, brány, zlepšenie, predovšetkým, sekcionálnej, otvárania, zariadením, brána, otvárajúcej

Text:

...druhý priamy úsek (úložný úsek) koľajnicového systému bol predĺžený tak, že aj segment posledný vsmere otvárania tam môže byť úplne vtiałmutý dovnútra. Toto je z funkčného hľadiska pri sekcionálnych bránach otvárajúcich sa do strán a takých sekcionálnych bránach otvárajúcich sa k stropu, ktoré upúšťajú od lanovej kladky, celkom možné, má ale nevýhodu zvýšenej potreby miesta v hĺbke priestoru uzavretého bránou. Predovšetkým pri obzvlášť...

5-Fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové deriváty ako inhibítory fosfatidylinositol-3-kinázových enzýmov (P13) na liečenie zápalových chorôb dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5846

Dátum: 27.08.2004

Autori: Bloomfield, Le Grand M, Leblanc, Hayler Judy Fox, Bruce Ian, Mccarthy Clive

MPK: A61K 31/427

Značky: fosfatidylinositol-3-kinázových, inhibitory, dýchacích, zápalových, p13, enzýmov, liečenie, 5-fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové, deriváty, chorôb, ciest

Text:

...V 50 ml skúmavke) a pomaly sa otáča V mixéri pri 4 °C počas 2 až 3 hodín.Nenaviazaný prúd cez vzorku sa zbiera odstredením pri 1000 g počas 5 minút pri 4 °Cpoužitím odstredivky DENLEYTM. 1 ml živice GST, ktorá obsahuje naviazaný materiál sa prenesie do 15 ml centrifugačnej skúmavky FALCONW na nasledujúce premývanie a elučne kroky. Najprv sa uskutočnia série 3 cyklov premývania (miešanie pomalom inverziou) s použitím 15 ml ľadom chladeného...

Spôsob liečenia akútneho alebo nadmernou záťažou vyvolaného podvrtnutia a natiahnutia použitím kyseliny hyalurónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5492

Dátum: 27.08.2004

Autor: Petrella Robert John

MPK: A61K 31/726, A61P 19/00

Značky: natiahnutia, použitím, kyseliny, záťažou, vyvolaného, spôsob, hyaluronovej, nadměrnou, akútneho, podvrtnutia, liečenia

Text:

...the American Veterinary Medical Association, Vol. 194, No. 12,1989, strana 1779, sa týka použitia kyseliny hyalurónovej pri ochorení šľachy a šľachovej pošvy koní.0008 Rapp, H. J. et al., Medline prírastkove č. NLM 1641754, sa týka diagnózy a liečbytendonitídy na príklade športového koňa.0009 Zattoni et al. Eur. J. Rheumatol. Inflamm. Vol. 15, 1995, strany 63-69, sa týka účinnosti a znášanlivosti kyseliny hyalurónovej pri akútnom poranení...

Avermektíny a avermektín-monosacharidy substituované v polohe 4´- alebo 4´´-, vykazujúce pesticídne vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3727

Dátum: 27.08.2004

Autori: Maienfisch Peter, Cassayre Jérome, Hueter Ottmar Franz, Murphy Kessabi Fiona, Pitterna Thomas, Jung Pierre, Quaranta Laura

MPK: A01N 43/90, C07H 19/00

Značky: avermektín-monosacharidy, avermektíny, vykazujúce, substituované, vlastností, 4´´, pesticídne, polohe

Text:

...Cz-Cgalkenyloxy, Cz-Cgalkinyloxy, NH-C 1-C 5 alkyl-C(O)R 9, -N(C 1-C 5 alkyl)-C 1-C 5 alkyl-C(O)-R 9, -O-C 1-C 2 alkyl-C(O)R 9, -C 1-C 5 a 1 ky 1-S(O)gR 9 aryl, benzyl, heterocyklyl, aryloxy, benzyloxy, heterocyklyloxy alebo aryl, benzyl, heterocyklyl, aryloxy,benzyloxy alebo heterocyklyloxy, ktoré sú vkruhu nesubstituovane alebo mono- až trisubstítuované navzájom nezávisle halogénom, skupinou ako je nitro,...

Imunosupresívne účinky pteridínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3139

Dátum: 27.08.2004

Autori: Marchand Arnaud Didier Marie, Herdewijn Piet André Maurits Maria, Waer Mark Jozef Albert, De Jonghe Steven Cesar Alfons, Pfleiderer Wolfgang Eugen

MPK: A61K 31/541, A61K 31/5375, A61K 31/519...

Značky: imunosupresívne, účinky, pteridínových, derivátov

Text:

...ich farmaceuticky prijateľná adičná soľ a/alebo ich stereoizomér a/alebo ich monoalebo di-N-oxid a/alebo ich solvát a/alebo ich dihydro- alebo tetrahydropteridínový derivát. 0014 Vyššie uvedené nové zlúčeniny majú spoločný profil potenciálnej špecifickej biologickej aktivity a následnej využiteľnosti v medicínskej chémii.0015 V druhom uskutočnení sa predložený vynález týka neočakávaného objavu, že prinajmenšom jedna...

Antimykobakteriálna farmaceutická kompozícia obsahujúca antituberkulotikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2860

Dátum: 27.08.2004

Autori: Sinha Neelima, Upadhyaya Ram Shankar, Sinha Rakesh, Arora Sudershan Kumar

MPK: A61K 31/496, A61K 31/4409, A61K 31/131...

Značky: obsahujúca, antituberkulotikum, farmaceutická, antimykobakteriálna, kompozícia

Text:

...ich spektrum aktivity proti rezistentným kmeňom sa signifikantne nezlepšilo. Tieto molekuly sú proti multírezistentnýmkmeňom M tuberculosis skôr neúčinné. Ďalej sa u mnohých týchto zlúčenín ukázalo, že sú toxické.0010 Množstvo liečiv, ako je kyselina p-aminosalicylová, ízoniazid, pyrazinamid, etambutol,etionamid, rifampicín atď., boli na terapiu tuberkulózy použité bud samotné alebo v kombinácii. U týchto liečiv sa ukázalo, že sú...

Mobilné sanitárne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2627

Dátum: 27.08.2004

Autor: Wagner Werner

MPK: E03D 7/00, B62D 63/00

Značky: mobilné, zariadenia, sanitárne

Text:

...Stropná doska,výhodnejšie rovnakej štruktúry a/alebo z toho istého materiálu ako sú čelné a/alebo bočné strany, sa nasadí na tupo a zañxuje sa pomocou lepidla a/alebo (vertikálnych) skrutiek.Pre okná a dvere sa vyrežú do príslušnej jednodielnej platne čelnej strany, bočnej steny a/alebo stropného panelu otvory. Na čo najväčšie zamedzenie negatívneho vplyvu na samonosnú karosériu je vhodné vyhotoviť či najmenší počet otvorov, t.j. len absolútne...

Tepelne vodivé dosky z expandovaného grafitu, ako aj spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20882

Dátum: 27.08.2004

Autori: Kienberger Wolfgang, Kipfelsberger Christian, Neuert Richard, Guckert Werner

MPK: F28F 21/02, H05B 3/14

Značky: grafitu, vodivé, dosky, tepelně, expandovaného, výroby, spôsob

Text:

...vyrobiť samonosné plošné útvary, napr. pásy alebo dosky. Na tomto účinku, ktorý je známy z výroby gratitových fólií s hrúbkou od 0,15 do 3 mm,ktoré slúžia napríklad ako polotovar na výrobu plošných tesnení, je založená výroba a fungovanie tepelne vodivých dosiek podľa vynálezu. Na základe smerovaného pôsobenia tlaku v priebehu zhutňovania grafitového expandátu majú tepelne vodivé dosky podľa vynálezu štruktúrnu anizotropiu, a z toho...

Spôsob inštalácie vodičov pozdĺž výkonového systému na prenos elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9273

Dátum: 27.08.2004

Autori: O'connell Daniel, Devine Clifford

MPK: H02G 1/02

Značky: prenos, elektrickej, systému, pozdľž, inštalácie, spôsob, energie, vodičov, výkonového

Text:

...alebo odkláňaného cez iné vzdialené(0008) Dokumenty JP-A-2001 186616 a JP~A~O 3007007 zverejňujú metódu odbočenia pre vysokonapàťový vodič bez spôsobenia(0009) Predchádzajúce potreby sú vo veľkom rozsahu bratédo úvahy pri vypracovaní predloženého vynálezu, pričom z jednéhohľadiska v niektorých uskutočneniach je poskytnutý spôsob,umožňujúci práce na prenosových vedeniach vysokonapäťového výkonu, pri výmenách alebo údržbe, zatiaľ čo je...