Zverejnene patenty 26.08.2004

Farmaceutický prípravok obsahujúci lantánové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7379

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ferdinando Josesphine Christine, Haslam Robert Paul, Trespidi Laura Anna

MPK: A61K 33/00, A61K 33/24, A61J 3/10...

Značky: farmaceutický, obsahujúci, lantánové, prípravok, zlúčeniny

Text:

...účinné množstvo uhličitanu Iantanitého, pričom prípravok je vyrobený postupom, ktorý zahŕňa kroky zlisovania uhličitanu Iantanitého do prútového materiálu alebo zhutnenie valcovanim do povrazcového materiálu a pomletie pripraveného materiálu na sypký materiál, potom miešanies pomocnými látkami a výsledná kombinácia sa zlisuje do tablety.Vo výhodnom aspekte je taký prípravok aj žuvateľný a chutný a uhličitanLantánovou zlúčeninou používanou...

Farmaceutický prípravok obsahujúci lantánové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18642

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ferdinando Josephine Christine, Trespidi Laura Anna, Haslam Robert Paul

MPK: A61J 3/10, A61K 33/00, A61K 33/24...

Značky: prípravok, zlúčeniny, obsahujúci, lantánové, farmaceutický

Text:

...ďalšom uskutočnení sa vynález týka konkrétnej kompozície na použitie pri liečbe hyperparatyroidizmu u pacienta s chronickou renálnou insuficienciou, ktorá zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva Iantánovej zlúčeniny, podľaV ďalšom uskutočnení sa Iantánová zlúčenina podáva v takom prípravku, aby boli plazmové hladiny Iantánu nizke, napr. minimálne také, aké ukazuje krivka strednej koncentrácie, kde sú hodnoty Cmax, Tma, a AUC...

Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17870

Dátum: 26.08.2004

Autor: Wei Guangwen

MPK: C07K 14/56

Značky: interferónov, strukturou, priestorovou, použitia, zmenenou

Text:

...respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu, alebo vírusom indukované ochorenia horných dýchacích ciest, a vhodný nosič.0019 Tento vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahŕňa účinne množstvo rekombinantného super-zloženého interferónu, ako je definovaný vyššie, ktoré je schopné inhibovať, predchádzať alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného...

Farmaceutické formulácie zahŕňajúce zlúčeniny lantánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16781

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ferdinando Josephine Christine, Trespidi Laura Anna, Haslam Robert Paul

MPK: A61J 3/10, A61K 33/24, A61K 33/00...

Značky: formulácie, zahŕňajúce, lantánu, zlúčeniny, farmaceutické

Text:

...Iantánovej zložky, pokiaľ je to možné s uhličitanom Iantanitým.0013 V ďalšom celku sa Iantánová zložka podáva v takej formulácii, že plazmatické hladiny Iantánu sú nízke, napr. prinajmenšom take dobré ako tie pri krivke priemernej koncentrácie, kde Cmax, Tmax a AUC sú, pokiaľje to možné, menej ako 1,5 ng/ml, približne po dobu 12 hodín, a menej ako 50 ng-hr/ml, pri dávke 3 g denne (napr. 1 g trikrát denne) tak, ako sa to dosahuje v...

Kombinačná terapia na liečenie očných neovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12300

Dátum: 26.08.2004

Autori: Calias Perry, Shima David, Adamis Anthony

MPK: A61K 31/00

Značky: kombinačná, terapia, očných, poruch, neovaskulárnych, liečenie

Text:

...liečba znižuje frekvenciu slepoty o 60 percent. Časná liečba makulárneho edému a proliferatívnej diabetickej retinopatie zabráni slepote počas 5 rokov pri 95 pacientov, zatiaľ čo neskorá liečba zabráni slepote iba v 50 percentách. Časná diagnóza a liečba sú teda esenciálne.0006 Ďalšia očná porucha zahŕňajúca neovaskularizáciu je vekom podmienená makulárna degenerácia (AMD), čo je ochorenie, ktoré postihuje približne jednéhoz desiatich...

Nádoba pre jedno použitie určená na namontovanie na rozstrekovaciu pištoľ za účelom preparácie, aplikácie a uchovania náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5138

Dátum: 26.08.2004

Autori: Guarino Joseph, Camilleri Michel

MPK: B05B 7/24

Značky: pištoľ, namontovanie, uchovania, určená, použitie, nádoba, aplikácie, preparácie, rozstrekovaciu, účelom, hmoty, náterovej, jedno

Text:

...dutá nádoba na plochej horizontálnej podpere. V dne (3) je vytvorený vzduchový otvor (6), ktorý umožňuje, aby vstupoval vzduch určený na premiestnenie používanej náterovej hmoty a náterová hmota tiekla. Tento vzduchový otvor (6) pre priechod vzduchu môže byť umiestnený stredove, alebo inak, ako je znázornené na obrázkoch. Tento vzduchový otvor je V súlade sosúčasným vynálezom vybavený uzavierateľným odvodným zariadenímBočná strana (2) je...

Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16035

Dátum: 26.08.2004

Autor: Wei Guangwen

MPK: C07K 14/56

Značky: zmenenou, použitia, interferónov, strukturou, priestorovou

Text:

...akútneho respiračného syndrómu(SARS) alebo vírusom indukovaných ochorení horného respiračného traktu u subjektu, ktorý zahrnuje podávanie subjektu účinného množstva rekombinantného super-zloženého interíerónu, ako je definovaný vyššie.0017 Super-zložený interferón sa môže podávať perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu,peritoneálnou injekciou, subkutánnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu, alebo inhaláciu cez...

Stierač na sieťotlač a zariadenie na sieťotlač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3351

Dátum: 26.08.2004

Autori: Winterhalter Elmar, König Ewald, Messmer Klaus

MPK: B41F 15/08

Značky: stierač, sieťotlač, zariadenie

Text:

...zaujímať približne zakrivený tvar, takže sa môže zaistiť, že stierač na sietotlač počas tlače dosadá neustálepo celej svojej šírke na tlačové sito a tým bezprostredne na potláčaný zakrivenýPomocou vodiaceho plechu sa môže zaistiť rovnomerné rozdelenie tlaku na tlačovú hranu nanášaného prvku. To má význam predovšetkým preto, pretože pri zakrivenom priebehu tlačovej hrany nanášajúceho prvku sa meni odstup tlačovej hrany od úchytnej časti. Pri...

Spôsob zhromažďovania a spracovávania reakčných plynov z výrobného zariadenia pre roztavené kovy a pridružené odprašovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9620

Dátum: 26.08.2004

Autori: Hampel Alfred, Engelmann Anton

MPK: B01D 39/00, B01D 46/00, C21C 5/38...

Značky: zhromažďovania, reakčných, spracovávania, pridružené, roztavené, zariadenia, spôsob, odprašovacie, výrobného, plynov

Text:

...zariadenia, kde súprivádzané pre ďalšie spracovávania.V primárnom odprašovacom zariadeni reakčné plyny, ktorésú vytvárané kontinuálne a V podstate vo vopred odhadnuteľnommnožstve, ktoré závisí na prívodných materiáloch, suzhromažďované V Chladenom odťahovom kryte, ktorý V podstate zakrýva ústie konvertora, a potom dochádza k odstraňovaniu obsiahnutého prachu vo viacstupňovom alebo aspoň dvojstupňovom odprašovacom procese v práčkach...

3′-N-Oxid, 3′-N-dimetylamín, 9-oxím-deriváty erytromycínu A a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284157

Dátum: 26.08.2004

Autori: Riley David, Ku Yi-yin

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: 3'-n-oxid, spôsob, přípravy, erytromycínu, 3'-n-dimetylamín, 9-oxím-deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 3'-N-O, 9-O-oxím-chránené, 6-O-alkyl-erytromycínové deriváty všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, ako aj spôsob prípravy 6-O-alkyl-erytromycínu A elimináciou 3'-N-oxidovej skupiny a 9-O-oxímovej chrániacej skupiny a prípadne odstránením skupiny chrániacej hydroxyskupinu v polohe 4''- pri vhodných reakčných podmienkach.

Samonavíjací káblový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 284156

Dátum: 26.08.2004

Autori: Kleindopp Günther, Steinmüller Jörg, Büttner Gerhard

MPK: B65H 75/44, H02G 11/02

Značky: samonavíjací, káblový, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka samonavíjacieho káblového bubna, ktorý pozostáva zo základnej dosky (1), na ktorej je na úložnom čape (2) uložený káblový bubon (3). Riešeným technickým problémom je stabilné a koncentrované usporiadanie všetkých funkčných prvkov na základnej doske (1) a kontaktné zariadenie s malým počtom súčastí. Do žliabku v tvare písmena U, ktorý je vymedzený druhou obvodovou stenou (19), druhou prstencovou stenou (20) a treťou obvodovou...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci levotyroxín nátrium a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284155

Dátum: 26.08.2004

Autori: Schreder Sven, Nischwitz Marion

MPK: A61K 31/195, A61K 9/20

Značky: prostriedok, levotyroxín, spôsob, farmaceutický, výroby, nátrium, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje levotyroxín nátrium, želatínu a plnivo a je bez zvyškov organických rozpúšťadiel. Spôsob jeho výroby, pri ktorom sa levotyroxín nátrium, suspendovaný vo vodnom roztoku želatíny, nastrieka na aspoň jedno plnivo a po primiešaní prísad sa zmes lisuje na tablety.

Orálna dávková forma z viacerých častíc formulovaná v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2052

Dátum: 26.08.2004

Autori: Schateikis Dieter, Ziegler Iris, Bartholomäus Johannes

MPK: A61K 9/16, A61K 31/424

Značky: tavenině, formulovaná, orálna, forma, částic, viacerých, dávková

Text:

...formou z viacerých častíc tormulovanou v tavenine podla tohto vynálezu, ktorá obsahuje klavulànovú kyselinu a/alebo aspoň jednu z jej fyziologicky prijateľných solí a aspoň jeden sacharózový ester mastnej kyseliny a prípadne aspoň jednu ďalšiu fyziologickyTieto orálne dávkové formy z viacerých častíc formulované v tavenine podľatohto vynálezu sú z väčšieho počtu častíc, výhodne vo forme granúl alebo peliet, a nie sú preto získané akýmkoľvek...

Satelitná anténa s fotovoltaickými prvkami na napájanie prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1816

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ten Haaft Andreas, Ten Haaft Michael

MPK: H01Q 1/32, H01Q 1/44, H01Q 1/12...

Značky: satelitná, anténa, fotovoltaickými, napájanie, prvkami, prúdom

Text:

...účelom sú po centrálnej časti reflektora parabolickejantény rozmíestené solárne články prispôsobenézakrivenie reflektora, ktoré by mali byťpriestupné pre elektromagnetické vlny.Znázornené usporiadanie obsahuje tiež motor pre nastavovanie parabolickej antény na jeden alebo viac satelitov, avšak v zásade sa vychádza z toho, že poloha antény pri nastavení na jeden geostacionárny satelit, ako napríklad ASTRA, sa automaticky nachádza aj vo vhodnej...

Spôsob odstraňovania trifenylmetánovej ochrannej skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8314

Dátum: 26.08.2004

Autori: Klecán Ondrěj, Rádl Stanislav, Stach Jan

MPK: C07D 257/04, C07D 403/10

Značky: ochrannej, skupiny, trifenylmetánovej, odstraňovania, spôsob

Text:

...alkalickćho hydroxidu draselného vprimárnych alkoholoch. Týmto spôsobom je možne pripraviť draselnú sollosartanu vzorca III a následná kryštalizácia je uskutočňovaná pridaním rozpúšťadla, v ktoromje draselná soľ losartanu nerozpustná. Pri uvedenej alkalickej detritylácii silnou bázou však0006 Jednou z najvýhodnej ších možnosti syntézy írbesartanu vzorca VI0007 Odstránením tritylovej ochrannej skupiny sa získa priamo irbesartan vzorca VI. Vo...

Použitie SAHA na liečenie mezoteliómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7657

Dátum: 26.08.2004

Autori: Miller Thomas, Chiao Judy, Paradise Carolyn, Richon Victoria, Bacopoulos Nicholas

MPK: A61P 35/00, A61P 43/00, A61K 31/00...

Značky: liečenie, použitie, mezoteliómu

Text:

...je zapojený proteín kinázy C (29). Štúdiami, vykonanými in vitro, boli získané základné informácie na vyhodnotenie schopnosti HMBA fungovat ako cytodiferenciačné činidlo V liečbe rakoviny u človeka (30). S HMBA bolo uskutočnených niekoľko klinických pokusov fázy l (31-36). Tieto klinické pokusy ukázali,že zlúčenina je schopná indukovať terapeutícký účinok u pacientov s rakovinou (35,36). Avšak fáza I klinických pokusov tiež...