Zverejnene patenty 18.08.2004

Deriváty kyseliny fenoxyoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5705

Dátum: 18.08.2004

Autori: Bonnert Roger Victor, Patel Anil, Thom Stephen

MPK: A61K 31/185, A61P 11/00, C07C 205/00...

Značky: kyseliny, deriváty, fenoxyoctovej

Text:

...O, S(O) (kde n 0, l alebo 2), NRB, a samotný je prípadne substituovaný halogénom alebo C| 3 alkylomR 6 a R 7 nezávisle znamenajú atóm vodíka alebo C 14 alkylR 9 znamená aryl, heteroaryl, C 3-C 7 cykloalkyl alebo C 15 alkyl, pričom posledné dve uvedené skupiny môžu byť prípadne substituované jedným alebo viacerými substituentmi nezávisle vybratými z halogénu, C 3-C 7 cykloalkylu, arylu, heteroarylu,OR a NR 6 R 7, S(O)R° (kde n o, 1 alebo 2),...

Antistatický papier a panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5474

Dátum: 18.08.2004

Autor: Schitter Leonhard

MPK: D21H 17/00, D21H 27/18, E04F 15/024...

Značky: antistaticky, papier, panel

Text:

...2 kVa vyššom. Taký výboj môze byt pri vyš ích napätiachTieto Výboje môžu tiež poškodiť elektronickéústrojenstvá, ako sú počítače a elektronické obvody.0009 Za účelom odstránenia tohto problému saPodľa EN 1815 môže byt panel označený ako astatický, pokiaľ0010 Poskytovanie určitých potlačených papierovs kvartérnymi zlúčeninami amónia na dosiahnutieantistatických vlastností na dekoratívne účely je známe.0011 Napríklad V patentovom spise...

Sukcinátová a malonátová soľ trans-4-(1R,3S)-6-chlór-3-fenyl-indán-1-yl)-1,2,2-trimetylpiperazínu a jej použitie ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12060

Dátum: 18.08.2004

Autori: Lyngso Lars Ole, Howells Mark, Lopez De Diego Heidi, Bang-andersen Benny, Dahl Allan, Nielsen Ole, Ringgard Lone, Svane Henrik

MPK: A61P 25/18, C07C 17/16, A61K 31/495...

Značky: použitie, trans-4-(1r,3s)-6-chlór-3-fenyl-indán-1-yl)-1,2,2-trimetylpiperazínu, sukcinátová, liečivá, malonátová

Text:

...antipsychotickými zlúčeninami, najmä klozapínom, použitými pri liečení schizofrénnych pacientov.0008 Bolo tiež navrhnuté, že centrálne (11 antagonistické pôsobenia prispievajú k zlepšeniu antipsychotických vlastností (Millan a kol., JPET, 2000, EP 1 658 277 34 1 201 M0009 Ďalej boli selektívne D 1 antagonisty spojené s Iiečenim porúch spánku a zneužívaním alkoholu (D. N. Eder, Current Opinion in Investigational Drugs,2002 3 (2)...

Kvapalný urýchľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11262

Dátum: 18.08.2004

Autori: Iwata Raita, Angelskar Terje

MPK: C04B 40/00, C04B 103/12

Značky: kvapalný, urychlovač

Text:

...alkanolamín, alkyléndíamin, kyselinu tluorovodikovú a 1 až 8,5 (z celkového obsahu alkálií) solí alkalických kovov, ako je hydroxid sodný,hydroxid draselný, uhličitan sodný, uhličitan draselný, síran sodný, síran draselný. Hoci tento kvapalný urýchľovač vynikal v urýchľovacom účinku a počiatočnom vývojipevnosti, mal problém týkajúci sa stability roztoku pri nízkych teplotách.Patentový dokument 1 japonská patentová prihláška predložená na...

Chránené pyrazinoylguanidínové blokátory sodíkového kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15068

Dátum: 18.08.2004

Autori: Zhang Jianzhong, Sargent Bruce, Johnson Michael, Molino Bruce

MPK: C07C 241/02, A61P 11/00, C07D 241/26...

Značky: pyrazinoylguanidinové, blokátory, kanála, chránené, sodíkového

Text:

...V súčasnosti existuje veľký neuspokojený dopyt v lekárstve po produktoch, ktore by špecificky liečili CB a CF na úrovni základného defektu, ktorý spôsobuje tieto ochorenia. Súčasné terapie chroníckej bronchitídy a cystickej ñbrózy sa zarneriavajú na liečbu symptómov a/alebo neskorších účinkov týchto ochorení. A tak sú pre chronickú bronchitídu všetky 3 agonisty, inhalované steroidy, anti-cholinergické činidlá a orálne teofylíny a...

Dentálny enosálny implantát na zaskrutkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2625

Dátum: 18.08.2004

Autor: Böttcher Robert

MPK: A61C 8/00

Značky: zaskrutkovanie, dentálny, enosálny, implantát

Text:

...triesok pri zaskrutkovávaní implantátu do kosti, ako aj nie je dané primárne zaistenie proti rotácii. Často sú tiež dimenzované boky závitu ako príliš malé, s tým dôsledkom, že implantát nenachádza v kosti0007 Úlohou vynálezu je vytvoriť enosálny dentálny implantát na zaskrutkovanie druhu uvedeného V úvode, ktorý odstraňuje nevýhody stavu techniky a ktorého priemer proporcionálne nerastie od apikálu ku krestálu a ktorého spodná časť počas...

Stabilný polymort bifepronox mezylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9531

Dátum: 18.08.2004

Autori: Zwier Klaas, Ter Horst-van Amstel Maria, Klein Gerrit, Eijgendaal Irene

MPK: A61P 25/16, A61K 31/42, C07D 263/58...

Značky: bifepronox, polymort, stabilný, mezylátu

Text:

...v pevnej forme, ak je to požadované po zmenšení veľkosti0006 Kryštalická polymorfná forma bifeprunox mezylátu podľa predloženého vynálezu je definovaná nasledujúcimí fyzíkálno-chemickými parametramirtg difrakčné záznamy (X-ray diffraction pattems) (tabuľka 1 a obrázok 1)Teplota topenia polymorfnej formy a je 277 °C (DSC rýchlosť ohrievania 10 K/min) (pozri DSC termogram, obrázok 2)Infračervené spektrum (tabuľka 2 a obrázok 3) v tabuľke...

Farmaceutické kompozície lavendustinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1831

Dátum: 18.08.2004

Autor: Kriwet Katrin

MPK: A61K 31/185, A61K 47/10, A61K 47/06...

Značky: farmaceutické, kompozície, lavendustinu

Text:

...množstve od približne 0,01 do približne 10 , napr. od približne 0,05 do približne 3 ,napr. od približne 0,1 do približne 2, napr. od približne 0,2 do približne 1, napr. približne 0,2 alebo približne 0,8 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť kompozicie.zvláčňujúce čínidlo môže byť prítomné vmnožstve od približne 5 do približne 40 ,výhodne od približne 5 do približne 30 hmotnostných, vztialmuté na celkovú hmotnosť kompozície.Kompozícíe...

Okluzívna pomôcka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1798

Dátum: 18.08.2004

Autori: Moszner Friedrich, Figulla Hans Rainer, Moszner Robert, Ottma Rüdiger

MPK: A61B 17/00

Značky: pomôcka, spôsob, výroby, okluzívna

Text:

...spojky, vsadenej v defekte, optimálne nelicuje. To smeruje k neúplnej endoteľializácii. Ďalej sa ukázalo, že mnoho V tele pacienta implantovaných systémov má počas dlhšieho časového intervalu priznačnom mechanickom zaťažovaní únavy materiálu a zlomy vkovových Štruktúrach. Tento prípad sa vyskytuje najmä vtedy, aksa medzi implantátom a septom trvale vyskytujú napätia.Aby sa tieto nevýhody odstránili, boli vyvinuté samostrediace okluzívne...

Systém profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 806

Dátum: 18.08.2004

Autori: Giesel Bernd, Schäfer Stefan

MPK: E06B 3/04, E06B 3/30

Značky: systém, profilov

Text:

...je o sebe známy profil okenného krídla, pri ktorom je zasklenie o sebe známym spôsobom zaŕixované medzi vonkajšiu časť presahujúcu sklo a vnútornú upevňovaciu lištu skla. Pri druhom okennom krídle sa na spôsob Štrukturálneho zasklievania použije stupňovité zasklenie, ktore je zlepené s okenným krídlom. Tento druhý profil okenneho krídla má podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia vynálezu centrálnu funkčnú komoru. Táto centrálna funkčná komora...

Nádorové bunkové línie NM-F9 (DSM ACC2606) a NM-D4 (DSM ACC2605), ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14615

Dátum: 18.08.2004

Autori: Schöber Ute, Baumeister Hans, Goletz Steffen, Schlangstedt Marion

MPK: A61K 39/00, C12N 5/09, A61P 35/00...

Značky: použitie, linie, acc2606, bunkové, nádorové, nm-d4, acc2605, nm-f9

Text:

...ktoré sú vhodné pre rôzne karcinómy s niekoľkými zdieľanými nádorovými antigénmi je nepredvídateľnou a zložitou úlohou. Okrem toho, je taktiež známe, že väčšina vysoko špecifických nádorových antigénov, ktoré sú exprimované na povrchu nádorových buniek, a proti ktorým je veľmi žiaduce získať imunitnú odpoved počas imunizácie súkarbohydrátovými antigénmi. Z dôvodu komplexnej povahy glykozylačného procesu, predovšet kým v cicavčích bunkách,...