Zverejnene patenty 06.08.2004

Nové deriváty 4,4’-ditiobis-(3-aminobután-1-sulfonátov) a kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7223

Dátum: 06.08.2004

Autori: Llorens-cortes Catherine, Fournie-zaluski Marie-claude, Corvol Pierre, Roques Bernard Pierre, Inguimbert Nicolas

MPK: C07F 9/00, C07C 323/00

Značky: deriváty, nové, kompozície, obsahom, 4,4’-ditiobis-(3-aminobután-1-sulfonátov

Text:

...alebo COOR, kde R znamená C C 6 alkylovú skupinu alebo CHgfenyl,- fenylovú skupinu, voľnú alebo substítuovanú jedným alebo niekoľkými zvyškami zvolenými z množiny zahŕňajúcej atóm halogénu, hydroxylovú skupinu, ktorá je pripadne chránená, C|C 4 alkylovú skupinu, kyanoskupinu, voľnú, neutralizovanúalebo esteriñkovanú karboxylovú skupinu a amidovú skupinu. Každá skupina R 3 je identická s druhou skupinou R 3 a znamená atóm...

Spôsob výroby antistaticky potiahnutého tvarovaného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4879

Dátum: 06.08.2004

Autori: Seyoum Ghirmay, Hasskerl Thomas, Neeb Rolf, Becker Patrick

MPK: C08J 7/00, C09D 5/24

Značky: spôsob, tělesa, potiahnutého, antistaticky, tvarovaného, výroby

Text:

...tvarovaných telies z umelej hmoty s elektricky vodivým povlakomtým, že sa tvarované teleso z jednej, dvoch alebo viacerých strán známym spôsobom potiahnelakovým systémom zloženého za) spojiva alebo zmesi spojív,b) prípadne rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel ad) zahusťovadlá alebo zmesi zahusťovadiel, e) 5 až 500 hmotnostných dielov (vzhľadom na zložku a elektricky vodivého oxidu kovu alebo tiež sólu oxidov kovov so strednou veľkosťou...

Zásobník kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4671

Dátum: 06.08.2004

Autori: Ishizawa Taku, Kimura Hitotoshi, Seino Takeo, Shinada Satoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: zásobník, kvapaliny

Text:

...dýzového typu a kazetový zásobník atramentu používajú ako mechanizmus na bezpečné upevnenie kazetového zásobníka atramentu vo vopred stanovenej polohe telesa zariadenie, napríklad, mechanizmus vktoronl je kazetový zásobník atramentu prítlačený a pripevnenýpripevňovacou páčkou, ovládanou potom, čo je kazetový zásobník atramentu vložený do držiaka kazetového zásobníka v telese zariadenia.Odvolanie sa na patent 1 WO 99/59823Odvolanie sa na patent...

Príprava somatostatínových peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3909

Dátum: 06.08.2004

Autori: Prikoszovich Walter, Pachinger Werner, Hellstern Heribert, Wietfeld Bernhard

MPK: C07K 14/435, C07K 7/00

Značky: somatostatínových, peptidov, príprava

Text:

...NH skupina je tiež chránená chrániacou skupinou aminoskupiny, a kde je to potrebné, odstránenie chrániacej skupiny(skupín) a izoláciu takto získanej zlúčeniny vzorca I vo voľnej forme alebo vo fonne soli.Vhodnými chrániacimi skupinami aminoskupiny sú napr. skupiny opísané napríklad v Protective Groups in Organic Synthesis, T. W. Greene et al., John Wiley Sons Inc., druhé vydanie 1991. Príklady takýchto chrániacich skupín aminoskupiny sú...

Hadica s hadicovým koncom poskytnutá s okrajom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3229

Dátum: 06.08.2004

Autor: Cöl Isa

MPK: F16L 35/00, F16L 33/02

Značky: poskytnutá, hadicovým, koncom, hadica, okrajom

Text:

...predkladanom návrhu na Obr. 1 až 3 - sú výrazne skosené.Obr. 5 zobrazuje hadícový koniec 1 ešte raz v perspektívnom pohľade. Je vidieť, že homé strany výbežkov 6 až 8 sú skosené smerom von, z toho vyplýva, že tieto homé strany neprebiehajú v tej istej rovine ako okraj 5.Obr. 6 zobrazuje výkres zostavy, na ktorom je znázomený hadícový koniec l, strmeň 14 a Spojovacia prípojka 15. Strmeň 14 vykazuje skrutku 16 s nezobrazeným závitom, kde sa...

Usporiadanie výťahu, zahnujúce kabínu s rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2887

Dátum: 06.08.2004

Autor: Bluteau Jean-yves

MPK: B66B 11/02

Značky: kabínu, rámom, výtahu, zahnujúce, usporiadanie

Text:

...rýchlosti a jedno Záchytné zariadenie.0007 Ďalším Charakteristickým znakom vynálezu je to, že kabína obsahuje v jednej zo svojich stien vstupné dvierka, vďaka ktorým je umožnený prístup k riadiacemu celku.0008 Charakteristické prvky vynálezu spomenuté vyššie a ďalej vtexte budú zreteľnejšie vďaka nasledujúcemu opisu a prikladu uskutočnenia. Opis zodpovedá priloženým nákresom,pričomobr. 1 znázorňuje pohľad z perspektívy na kabínu výťahu s...

Cyklické somatostatínové hexapeptidy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284087

Dátum: 06.08.2004

Autori: Weckbecker Gisbert, Lewis Ian, Bruns Christian, Chandramouli Nagarajan, Bauer Wilfried, Albert Rainer

MPK: A61K 38/31, C07K 14/655

Značky: farmaceutická, cyklické, kompozícia, obsahom, použitie, hexapeptidy, somatostatínové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy somatostatínu, obsahujúce sekvenciu somatostatínu všeobecného vzorca (I), kde X1 je substituovaný zvyšok Thr, Ser, Tyr, Glu alebo Cys a X2 je alfa-aminokyselina, ktorá má aromatický zvyšok na Calfa postrannom reťazci, alebo jednotka aminokyseliny zvolená zo skupiny zahrnujúcej Dab, Dpr, Dpm, His, (Bzl)HyPro, tienyl-Ala, cyklohexyl-Ala a terc-butyl-Ala, vo voľnej forme, vo forme soli alebo v komplexe s detegovateľným prvkom,...

Obslužné zariadenie klimatizačnej automatiky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284086

Dátum: 06.08.2004

Autor: Schramm Michael

MPK: G05G 1/28, B60H 1/00

Značky: klimatizačnej, motorového, obslužné, automatiky, zariadenie, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Obslužné zariadenie klimatizácie motorového vozidla s nastavovacími prostriedkami a/alebo ukazovacími prostriedkami aspoň na "rozdelenie vzduchu", "množstvo vzduchu" a "teplotu vzduchu" má nasledujúce znaky: a) ako nastavovací prostriedok požadovanej hodnoty na "rozdeľovanie vzduchu" a/alebo "množstvo vzduchu", a/alebo "teploty vzduchu" je usporiadané vždy jedno manuálne prestaviteľné analógové nastavovacie zariadenie (2, 3, 4) požadovanej...

Procesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284085

Dátum: 06.08.2004

Autori: Rodgers Scott, Huck Kamla, Glew Andrew

MPK: G06F 9/00

Značky: procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Procesor obsahujúci zbernicu (210), pamäť (204), vykonávaciu jednotku (201) pripojenú k zbernici na vykonávanie aritmetických funkcií, jednotku (205) vyvolávania a vydávania inštrukcií pripojenú na zbernicu na určenie prístupnosti vstupu a na prístup do ukladacieho priestoru v pamäti. Ďalej obsahuje jednotku (AGU) generovania adresy, pripojenú na zbernicu na generovanie adries, korešpondujúcich so vstupom, pričom jednotka (AGU) obsahuje súbor...

Železničné vozidlo na kombinovanú koľajovú a cestnú dopravu a dopravná súprava obsahujúca takéto vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284084

Dátum: 06.08.2004

Autori: Filhol Jean-jacques, Chappet Philippe, Lambert Michel

MPK: B61D 3/10, B61D 3/20, B61D 3/18...

Značky: súprava, kombinovanú, železničné, koľajovú, takéto, obsahujúca, dopravná, dopravu, vozidlo, cestnú

Zhrnutie / Anotácia:

Železničné vozidlo (1) obsahuje pohyblivú plošinu (4) uspôsobenú na uloženie kĺbovej zostavy typu ťahača a návesu, nesenú rámom (2) a pohyblivú zvislo vnútri rámu (2), pričom rám (2) je uložený na svojom každom konci na zodpovedajúcej podvozkovej jednotke (3) v zvislom čape (6), ležiacom vzhľadom na stred príslušnej podvozkovej jednotky (3) pred jej krajnou nápravou (3A), a na podvozkovej jednotke (3) spočíva v mieste (C ) na odovzdávanie...

Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284083

Dátum: 06.08.2004

Autori: Leopold Gunter, Wörner Christoph, Kaufmann Richard

MPK: D04B 15/48, D04B 15/50

Značky: elastomérnych, zariadenie, nití, přívod, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití, je vyrobené so skriňou, ktorá svojimi stenami obklopuje vnútorný priestor (23) a ktorá je rozdelená na diely (10, 11) pozdĺž deliacej škáry (8), s aspoň jedným prvým úložným valcom (13, 13'), ktorý je pevný a je uložený v skrini otočne okolo prvej osi otáčania, s aspoň jedným druhým úložným valcom (14, 14'), usporiadaným pevne v odstupe od prvého úložného valca (13, 13') rovnobežne s ním a...

Vymeniteľná čepieľková jednotka na holiaci strojček

Načítavanie...

Číslo patentu: 284082

Dátum: 06.08.2004

Autor: Gilder Bernard

MPK: B26B 21/22

Značky: čepieľková, holiaci, jednotka, vymeniteľná, strojček

Zhrnutie / Anotácia:

Vymeniteľná čepieľková jednotka na holiaci strojček obsahuje rámové puzdro (4), nesúce predné chránidlo (10), tri čepieľky (6), a zadný dosadací člen, ležiaci za čepieľkami (6), pričom čepieľky (6) sú usporiadané rovnobežne a so vzájomnými odstupmi medzi chránidlom (10) a zadným dosadacím členom, pričom medzi priľahlými čepieľkami (6) sú vytvorené medziľahlé medzery. Zadný dosadací člen je tvorený mazacím pásikom (8), vsadeným za čepieľkami (6)...

Holiaci strojček

Načítavanie...

Číslo patentu: 284081

Dátum: 06.08.2004

Autor: Gilder Bernard

MPK: B26B 21/22

Značky: strojček, holiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Os (C) otáčania čepieľkovej jednotky (2) je usporiadaná v priestore (S), ohraničenom jednak rovinou (R), vedenou zadným okrajom (10b) povrchu (10a) predného chránidla (10) a kolmou na holiacu rovinu (P), definovanú ako rovina dotyková k povrchu (10a) predného chránidla (10) a prechádzajúca reznou hranou (12) čepieľky (6), priľahlej k prednému chránidlu (10), a jednak touto holiacou rovinou (P) a ležiacim vzhľadom na tieto roviny (P, R) na...

Sorpčná kompozícia, spôsob jej výroby a použitie na odstránenie síry z prúdu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284080

Dátum: 06.08.2004

Autori: Khare Gyanesh, Kubicek Donald

MPK: B01J 20/30, B01J 20/06

Značky: použitie, prúdu, výroby, síry, kompozícia, tekutiny, spôsob, sorpčná, odstránenie

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpčná kompozícia sa pripraví tak, že sa (a) zinková zložka uvedie do styku s koloidnou oxidovou zložkou a so zložkou na báze oxidu kovu následne sa suší pri teplote 50 °C až 300 °C, čím sa odstráni v podstate všetko kvapalné médium koloidnej oxidovej zložky a následne (b) sa kompozícia získaná v kroku (a) podrobí pôsobeniu pary, pričom toto pôsobenie sa uskutočňuje pri teplote 200 °C až 900 °C počas 1 hodiny až 24 hodín. Opísaná je aj...

Deriváty erytromycínu, postup ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 284079

Dátum: 06.08.2004

Autori: Denis Alexis, Le Martret Odile, Chantot Jean-françois, Benedetti Yannick, Agouridas Constantin

MPK: A61K 31/70, C07H 17/08

Značky: deriváty, liečiv, postup, erytromycínu, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom buď R1 a R2, identické alebo rôzne, predstavujú atóm vodíka alebo uhľovodíkový zvyšok obsahujúci až 24 atómov uhlíka, nasýtený alebo nenasýtený, prípadne prerušený jedným alebo viacerými heteroatómami a prípadne obsahujúci jednu alebo viac funkčných skupín, alebo R1 a R2 tvoria spolu s atómom dusíka, s ktorým sú viazané, heterocyklus obsahujúci prípadne jeden alebo viac heteroatómov, zvolených medzi...

Zadlabaný závorový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284078

Dátum: 06.08.2004

Autori: Marton László, Egresits Árpád

MPK: E05B 25/02, E05B 63/08

Značky: zadlabaný, závorový, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok je ovládateľný kľúčom s dvomi zubami a je vložiteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách. V skrini zámku je vytvorená jednak pri zatváraní vysúvateľná hlava (8) závory (3), na ktorej sú vyhotovené zárezy, prispôsobené kľúču s dvomi zubami, páka (10) nasadená na spoločný kolík páky (10), zaisťujúci dvojstupňové zamknutie, a pružiny páky (10), ako aj prídržný kolík (11) páky (10), pričom ďalej je v skrini zámku upevnený vodiaci...

Výrobok z rýchloreznej ocele, vyrobený práškovou metalurgiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284077

Dátum: 06.08.2004

Autori: Stasko William, Wojcieszynski Andrzej

MPK: C22C 38/00, B22F 5/00, B22F 3/00...

Značky: rýchloreznej, metalurgiou, práškovou, ocele, výrobok, vyrobený

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutý výrobok z rýchloreznej ocele, vyrobený práškovou metalurgiou zo zlisovaných predlegovaných častíc z rýchloreznej ocele, ktorý pozostáva v podstate z 2,4 až 3,9 hmotn. % uhlíka, až 0,8 hmotn. % mangánu, až 0,8 hmotn. % kremíka, 3,75 až 4,75 hmotn. % chrómu, 9 až 11,5 hmotn. % volfrámu, 4,75 až 10,75 hmotn. % molybdénu, 4 až 10 hmotn. % vanádu, 8,5 až 16 hmotn. % kobaltu, so selektívne prítomnými 2 až 4 hmotn. % nióbu, pričom zvyšok...

Deriváty benzopyrano[3,4-f]chinolínov, ich použitie a farmaceutické kompozície ich obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 284076

Dátum: 06.08.2004

Autori: Edwards James, Kort Michael, Jones Todd, Coughlan Michael

MPK: C07D 491/052, A61K 31/44

Značky: deriváty, farmaceutické, použitie, obsahujúce, kompozície, benzopyrano[3,4-f]chinolínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, ako aj použitie týchto zlúčenín ako terapeutických agensov. Ďalej sú tiež opisované farmaceutické kompozície obsahujúce zlúčeniny vzorca (I) a ich použitie na výrobu liečiva na selektívnu moduláciu aktivačných, represívnych, agonistických a antagonistických účinkov glukokortikoidového receptora cicavca, ako aj ich použitie na výrobu liečiva na liečbu zápalu a...

Spôsob výroby magnetického jadra vyrobeného z nanokryštalického magneticky mäkkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284075

Dátum: 06.08.2004

Autori: Verin Philippe, Couderchon Georges

MPK: H01F 41/02, H01F 1/147

Značky: materiálů, nanokryštalického, mäkkého, magnetického, spôsob, vyrobeného, jádra, výroby, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby najmenej jedného magnetického jadra z magneticky mäkkej zliatiny na báze železa spočíva v tom, že sa z magnetickej zliatiny vyrobí amorfná páska, stanoví sa žíhacia teplota Tm, ktorá vedie v páske k maximálnej permeabilite, z pásky sa vyrobí najmenej jeden polotovar jadra a tento polotovar sa podrobí najmenej jednému žíhaniu, ktoré sa uskutočňuje pri teplote T, ktorá sa nachádza medzi Tm + 10 °C až Tm + 50 °C a táto teplota sa...

Modulový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2064

Dátum: 06.08.2004

Autor: Briosi Antonello

MPK: A47B 47/00, A47B 57/00

Značky: modulový, regál

Text:

...hrán. Vo výhodnom uskutočnení na obrázkoch, uvedené vybrania 20, výhodne znázorňujú štvoruholníkovú základňu akónicky sa vyvíjajúce pretlačenie vaxiálnom smere, končiac s vpodstate skosenou časťou. Maximálna hĺbka vybraní 20 je obsiahnutá medzi 1,0 a 3,0 mm. Vybrania 20 sú výhodne uskutočnené pozdĺž všetkých povrchov stojok 12, sú horizontálne avertikálne zarovnané avytvorené blizko vrcholov alebo okrajov uvedených stojok. Ako je zobrazené...

Kvantitatívna detekcia HDV s využitím real-time RT-PCR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2058

Dátum: 06.08.2004

Autori: Deny Paul, Gault Elyanne, Le Gal Frédéric

MPK: C12Q 1/70

Značky: kvantitatívna, využitím, detekcia, rt-pcr, real-time

Text:

...v reálnom čase na kvantifikáciu HDV-RNA v sére a navrhli možnú koreláciu medzivirálnou záťažou a klinickou fázou ochorenia pečene. Priméry, používané T.Yamashirom a kol. boli založené na báze oblasti, konzervovanej medzi typmi l, 2 a a 2 bHDV genotypov. Preto tieto priméry neberú do úvahy ostatné genotypy HDV.Všeobecné princípy kvantitatívnej RT PCR v reálnom čase sú odborníkom známe a-3 PCR vreálnom čase založené na TaqMan® technológii...

Ťažný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1753

Dátum: 06.08.2004

Autor: Gissibl Hermann

MPK: B60D 1/00

Značky: systém, tažný

Text:

...2 pôdorys ťažného oja bez týchto valčekových prepravníkov obr. 3 pohľad spredu na schránku držiacu prídržný čapobr. 4 bočný pohľad na schránku podľa obr. 3.0010 Podľa obrázka l je potrebné navzájonl prostredníctvom ťažného oja spojiť schematicky znázornený valčekový prepravnik I s taktiež schematicky a čiastočne znázorneným valčekovým prepravnikom ľľ. Pritom je na prednej strane valčekového prepravnika II okolo priečne na smer jazdy...

Adaptér pre programovateľné elektronické nosiče dát a jeho použitie v univerzálnom personalizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1485

Dátum: 06.08.2004

Autori: Mongin Hervé, Auchere Sylvain, Berthe Benoit, Beulet Frédéric

MPK: G06K 13/02, G06K 17/00, G06K 7/00...

Značky: adaptér, elektronické, nosiče, zariadení, programovatelné, personalizačnom, univerzálnom, použitie

Text:

...2 a a 3 a (a nový obr. 4 a) predstavujú pozdĺžny rez adaptéra podľa troch rozličných spôsobov vyhotovenia vynálezu, pričom programovateľný elektronický nosič je vložený do adaptéra,- obrázok lb predstavuje pohľad z perspektívy na adaptér podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. la,- obrázok 2 b až 2 e predstavujú pohľad z perspektívy na jednotlivé časti adaptéra podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. 2 a,- obrázok 3 b až 3 f...

Kvapalinová nádržka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8500

Dátum: 06.08.2004

Autori: Kimura Hitotoshi, Seino Takeo

MPK: B41J 2/175

Značky: kvapalinová, nádržka

Text:

...záznamové zariadenia atramentového dýzového typu a atramentovej kazety používajú ako systém na presné upevnenie atramentovej kazety vo vopred určenej polohe telesa zariadenia, napríklad mechanizmus, V ktorom je atramentová kazeta tlačená a upevnená upevňovacou pákou ovládanou po tom akosa atramentová kazeta vloží do držiaka kazety telesa zariadenia.0009 Ale takýto upevňovaci mechanizmus kazety vyžaduje oddelene kroky vykonávané nezávisle,...

Viečko, najmä na pohár na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1283

Dátum: 06.08.2004

Autor: Phillips Robert

MPK: A47G 21/00, B65D 81/00

Značky: pohár, použitie, jedno, najmä, viečko

Text:

...tomto uskutočnení nezlomných spojení, k telovej časti 15, čím umožnia užívateľovi stlačiť nápojové vrecúško, ked je zdvihnuté z nápoja a držať nápojové vrecúško v polohe zdvíhnutej znápoja, aby sa zabránilo ďalšiemu lúhovaniu, ako bude opísané detailnejšie ďalej. V tomto uskutočnení, spojenie krídlových členov 17, 19 k telovej časti 15 inde ako na príslušných závesoch 20 je uskutočnené prostredníctvom perforovaného spojenia 21, pričom toto...