Zverejnene patenty 03.08.2004

Stavebné stenové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3906

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kimerling Stanislav

MPK: E04C 2/32, E04C 2/26, E04B 1/62...

Značky: stavebné, panely, stěnové

Text:

...tenkostenných profilovaných výstuh tvaru C s rebrovaním, do polystyrénových dosiek, z vonkajších na strán.Plechové výstuhy zabraňujú defonnáeii polystyrénových dosiek a polystyrénová doska zabraňuje vybočeniu C proñlu pri tlakových namáhaniach.Toto spolupôsobenie je zabezpečené lepidlom.Vzniknutý stavebný prvok sa vyznačuje vysokým po merom medzi vlastnou hmotnosťou a užitočným zaťažením, čo umožňuje vytvárať steny stavebných objektov s...

Rozkladacia kuchynská skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3905

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kopačka Jozef

MPK: A47B 81/04, A47B 81/00

Značky: rozkladacia, skříňka, kuchyňská

Text:

...spočíva v tom, žc po zvesení hornej časti skrinky pripojením k dolnej a postavením na nožičky, ktoré boli zaistené na vrchnej doske uhlovými príložkami sa na spodnej časti skrinky vytvorí stôl.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l jc schernaticky znázomený nárys a obr. 2 až 5 detaily.Rozkladacia kuchynská skrinka je tvorená z dvoch na seba položených častí 1 a 2, pričom pod...

Spúšťací rám umožňujúci údržbu osvetľovacích telies zo zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3904

Dátum: 03.08.2004

Autori: Ivan Peter, Milošovič Ján

MPK: B66F 11/00

Značky: spúšťací, umožňujúci, osvětlovacích, telies, údržbu

Text:

...sú priehytené osvetľovacie telesá. Na koncoch ramien nosného rámu sú privarene vodiace drážky po ktorých pri zakotveni, alebo odkotvení kĺžu tri tiahla tvaru T rozmiestnene po 120 ° a sú pevne spojené s pohyblivým rámom. V prevádzkovej polohe je pohyblivý rám zavesený na tiahlach, ktoré sú zakotvené V osiach nosných oceľových lán na operných doštičkách. Spúšťanie, alebo dvíhanie pohyblivého rámu je riešené elektrickým kladkostrojom. Oceľové...

Okrúhla dutinka s lamelou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3903

Dátum: 03.08.2004

Autori: Krajger Frantisek, Wystron Alexander

MPK: B60R 16/00

Značky: dutinka, lamelou, okrúhla

Text:

...znázomená okrúhla dutinka s lamelou, slúžiaca ako koncovka vodiča na prenos elektrického prúdu.Okrúhla dutinka 1 je vybavená z vnútomej strany lamelou 2 a z vonkajšej strany pružnými zaisťovacími prvkami 1.2, pevnými zaisťovacimi prvkami 1.3, a zaisťovacími prvkami lamely 1.4. Lamela 2 pozostáva z pružných platničiek 2.1 ukončených na obidvoch koncoch prstencovou obrubou 2.2.Zaisľovacie prvky lamely 1.4 fixujú z obidvoch strán lamelu 2 vloženú...

Palivo a/alebo krmivo na báze rastlinných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3902

Dátum: 03.08.2004

Autori: Verner Lubomír, Marešová Hana

MPK: A23K 1/14, C10L 5/44

Značky: báze, krmivo, rastlinných, materiálov, palivo

Text:

...a/alebo krmiva, ako sú piliny, nadrvené usušené rastliny konope alebo štíavu, prípadne nadrvené usušené porasty lúk alebo viacročných krmovín a iných. Z materiálov nerastlinného pôvodu potom môže íst najmä o uhoľný prach a ine spáliteľné materiály, prípadne o odpady z bitúnkov a iných skŕmiteľných materiálov živočíšneho pôvodu.V porovnani s doterajším využitím odpadov z čistenia semien je toto technicke riešenie ekologicky aj ekonomicky...

Zariadenie na pohon plavidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3901

Dátum: 03.08.2004

Autor: Valíček Štefan

MPK: B63H 11/00

Značky: plavidla, zariadenie, pohon

Text:

...bola v tvare nepravidelného licvika, t. j. aby plocha vstupnej časti priebežného p 0 zdlžneho potrubia bola čo najväčšia a približovala sa ploche prednej časti plavidla, na ktorú pri plavbe plavidla pôsobí najväčší odpor vody.Rovnako je výhodné, ak hnané priamoprúdové čerpadlové obežné koleso tvori bud lodná skrutka alebo koleso rotora prečerpávajúcej vodnej axiálnej turbíny.Zariadenie na pohon plavidla podľa technického riešeniaje...

Zariadenie na prednú a/alebo bočnú svetelnú signalizáciu brzdenia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3900

Dátum: 03.08.2004

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60Q 1/44

Značky: brzdenia, prednú, zariadenie, bočnú, vozidla, svetelnú, signalizáciu

Text:

...svetiel, t. j. včasného upozornenia vodiča vozidla za brzdiacim vozidlom, že predchádzajúce vozidlo spomaľuje, toto riešenie umožňuje i priebežnú prednú a/alebo bočnú svetelnú informovanosť ďalším účastníkom cestnej premávky o brzdení vozidla v kritických dopravných situáciách, najmä v meste, t. j. napr. upozorňuje chodcov na prechode o spomaľovaní prichádzajúceho vozidla alebo vodiča predného vozidla o spomaľovaní zadného vozidla pred...

Spevnený antikorózny veľkoplošný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3899

Dátum: 03.08.2004

Autor: Lipovský Vladimír

MPK: B32B 5/02, B32B 5/18, B32B 5/28...

Značky: veľkoplošný, spevnený, materiál, antikorózny, obalový

Text:

...vrstvou, vytvorenou z niti alebo vlákien spevňujúceho materiálu, napr. drôtov, bavlny alebo chemických vlákien pravidelne usporiadaných a vzájomne spojených alebo cez seba preložených. Vlákno~ vá vrstva je vytvorená po celej šírke a dĺžke antikorózneho veľkoplošného obalovćho materiálu výhodne ako vrstva prostredná. Všetky vrstvy obalovćho materiálu sú navzájom spojené laminovanim alebo lepidlom. Takto vytvorený spevnený antikorózny...

Štvortaktný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3898

Dátum: 03.08.2004

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: B64C 27/12, F01B 1/08

Značky: motor, štvortaktný, spalovací

Text:

...rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomikov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého motora a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho...

Vidlicový kľúč s voľným spätným chodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3897

Dátum: 03.08.2004

Autor: Duffek Ladislav

MPK: B25B 13/46

Značky: spätným, volným, chodom, vidlicový, kľúč

Text:

...mechanicky narovná do vodorovnej polohy, pružina 5 sa oprie o výstupok 41, posuvný element 42 sa spodnou klznou plochou 422 uloží na vrchnú klznú plochu 312 vidlice 31, uvoľňovací prvok 4 sa priloží do bočného vybratia 30 a pružina 5 sa vloží do drážky 20. Prehnutie 401, sa mechanicky prehne cez rukoväť 2 tak, aby konicc vodiacej lišty 40 bol ním opretý o rukoväť 2 a uvoľňovací prvok 4 mohol klzat po rukoväti 2. Takto zložený vidlicový...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku dvoch hlavných valcov usporiadaných v tandeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3896

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 11/00

Značky: tandeme, usporiadaných, valcov, hlavných, vyrovnávanie, dvoch, tlaku, zariadenie

Text:

...12 s výstupným otvorom 13. Najednom konci telesa valca 1 je umiestnený výstupný otvor 7, ktorý je súčasťou zátky 14,pričom vstupný otvor 7 ústi do priestoru ventilovej komory 12. Na druhom konci telesa valca 1 je umiestnená prachovka 23. Na ústi vstupného otvoru 7 do ventilovej komory 12 je umiestnený driek 15 s ventilom 16 a v priestore ventilovej komory 12 je za piestom 2 umiestnená pružina 20 vedená miskou 21. Ďalej je vo valci 1...

Vypínací valec hydraulického okruhu spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3895

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: okruhu, hydraulického, vypínací, spojky, válec

Text:

...opotrebovanie obloženia, čím je znižovanájeho životnost.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vypínací valec hydraulického okruhu spojky, ktorý je tvorený telesom, v ktorého vrchnej časti je vytvorený najmenej jeden vstupný otvor a najmenej jeden odvzdušňovací otvor, v ktorom je rozoberateľne upevnená odvzdušňovacia skrutka a v ktorého vnútomej časti je posuvne uložený piest s vedením, vnútri ktorého je rozoberateľne uložená...

Ovládací valec brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3894

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: motorové, traktory, najmä, brzdy, válec, ovládací, vozidla, obdobné

Text:

...technického riešeniaOvládací valec brzdy, najmä pre traktory a obdobne motorové vozidlá sa skladá z hydraulickej a mechanickej časti, podľa obr. č. 1, ktoré sú spojené skrutkou 25 a podľa obr. č. 2 tiež vzájomne prepojené ovládacími pákami 26. Hydraulická časť, podľa obr. l, obsahuje hydraulický valec 1, ktorý má v strede vytvorený funkčný otvor 2, v ktorom sa nachádza piest 3 s tesniacou manžetou 4. V pieste 3 je uložené tlačidlo 5...

Vonkajší jednopólový odpájač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3893

Dátum: 03.08.2004

Autori: Ivanko František, Cziel Ján

MPK: B60M 1/00

Značky: jednopólový, odpájač, vonkajší

Text:

...na obr. 1. Na obr. 4 je znázomený vonkajší jednopólový odpájač podľa technického riešenia, kde ízolátor prívodného vodiča je umiestnený vzákryte s ízolátorom pevného a pohyblivého kontaktu. Na obr. 5 je znázornený pôdorysný pohľad na samotný rám,znázomený na obr. 4 a na obr. 6 je znázomený bokorys odpájača, znázomeného na obr. 4.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV danom príklade prevedenia má vonkajší jednopólový odpájač rám 1...

Brúsny kameň s upínacou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3892

Dátum: 03.08.2004

Autor: Súlovec Igor

MPK: B24B 35/00

Značky: brusný, upínacou, kamen, vložkou

Text:

...riešenia zobrazený na pripojenom obr. 1, pozostáva z kovovej upínacej vložky l, napr. oceľovej, hliníkovej a pod.,na ktorej sú z oboch strán protismeme čelne nalepené, napríklad lepidlom na báze epoxidových živíc a podobne, dva rovnako dlhé zhodné brúsne kamene 2, ktoré majú s upínacou vložkou l tvar úzkeho hranola.Brúsny kameň s upínacou vložkou podľa technického riešenia sa používa rovnakým pracovným postupom ako doterajší brúsny kameň bez...

Zariadenie na zastrešenie vysokostenných polovagónov, najmä na širokorozchodných tratiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3891

Dátum: 03.08.2004

Autor: Gomboš Ladislav

MPK: B61D 39/00

Značky: najmä, širokorozchodných, polovagónov, zariadenie, zastrešenie, vysokostenných, tratiach

Text:

...prezeraci otvor a v reze F - F je znázomená roštová konštrukcia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na zastrešenie vysokostenných polovagónov najmä na širokorozchodných tratiach znázomené na obr. l až 4 pozostáva z dvoch čelných tabuľových krytov l, dvoch tabuľových krytov 2 a z jedného stredového tabuľového krytu 3. Každý z nich má oceľovú roštovú konštrukciu 4. Čelné tabuľové kryty 1 majú po obvode z troch strán a tabuľové...

Vykurovacia emulzia a zariadenie na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3890

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kusák Tomáš

MPK: C10L 1/32, C10L 1/04

Značky: emulzia, vykurovacia, zariadenie, přípravu

Text:

...uhľovodíkov, pričom nie je súčasne riešená recyklácia kyslých odpadových dechtov.Uvedené nedostatky v rozhodujúcej miere odstraňuje jednoduchým a Iacným spôsobom vykurovacia emulzia a zariadenie na jej výrobu z odpadových kyslých dechtov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vykurovacia emulzia pozostáva z odñltrovaného roztoku neutralizovaných kyslých odpadových dechtov s množstvom do 30 objemových, ťažkých...

Automobilový nosič záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3889

Dátum: 03.08.2004

Autor: Pružina Marian

MPK: B60R 9/04

Značky: záťaže, automobilový, nosič

Text:

...prvku, kde sú vyznačené údaje PRED, ZAD, ktoré určujú predný resp. zadný nosný prvok, vyznačenie vzdialenosti predpripravených upínacích bodov výrobcom na karosérii vyznačenim OCT, FAB pre modely Škoda Octavia, Fabia respektíve označenie pre iné modely vozidiel. Vyznačená šípka udáva smer jazdy vozidla vpred.Takýmto vyznačením sa užívateľovi výrazne zjednoduší obsluha a následné nastavenie na konkrétny model, nosný prvok bude umiestnený...

Minerálna prísada do betónu, malty a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3888

Dátum: 03.08.2004

Autor: Vojtko Alexander

MPK: C04B 22/00

Značky: prísada, minerálna, malty, betonů, zmesí

Text:

...neupravcných alebo upravených častíc ametistu a/alebo horského kryštálu aíalebo lazuritu a/alebo lapis-lazuli a/alebo lazulitu a/alebo zaliru aJalcbo sodalitu a/alcbo akvamarinu a/alebo tyrkisu a/alebo ehaleedonu a/alebo kuncitu a/alebo smaragdu Li/alebo neľritu a/alebo turmalínu a/alebo tigrieho oka a/alebo jantaru a/alebo topasu Malebo eitrínu a/alebo karneolu a/alcbo mesačného kameňa aíalebo aehátu a/alcbo jaspisu a/alebo granátu walebo...

Pero na opravu mechanicky poškodenej vrstvy farebného laku karosérie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3887

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kučera Peter

MPK: B05D 7/00

Značky: karosérie, opravu, mechanicky, farebného, poškodenej, vrstvy, automobilů

Text:

...poškodenej vrstvy farebného laku karosérie automobilu naplnené akrylátovým farebným alebo bezfarebným lakom 2 a kovovým valčekom 6 voľne pohybujúcim sa v dutine pera. Zadná zúžcná valcovitá časť pera 1 je natretá odtieňom farebného akrylátoveho laku zhodujúcim sa s náplňou pera 2.Na obr. č. 2 je plastový uzáver hrotu pera 7.Výkres č. 2 Detail hrotu pera s odpruženou guličkou 10.Výkres č. 3 Detail hrotu pera s odpruženým kolikom 8.Príklady...

Komínová vypúzdrovacia a limitne dilatujúca konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3886

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kramár Cyril

MPK: E04H 12/28, F23J 13/06

Značky: komínová, limitne, vypúzdrovacia, konštrukcia, dilatujúca

Text:

...kde nosné prvky vypúzdrovacích segmentov obsahujú vymedzovacie driekové Úchytky.Výhody komínovej vypúzdrovacej a limitne dilatujúcej konštrukcie podľa technického riešenia spočívajú vo vytvorení originálnej konštrukcie, ktorý sa dosiaľ na trhu nevyskytuje. Podstatnou výhodou sa javí fakt, že je možne samostatne riešiť nosnú funkciu komínovej vypúzdrovacej sústavy a samostatne jc možné riešit aj jej vypúzdrovaciu funkciu pri zabezpečení...

Stena modulovej drevostavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3885

Dátum: 03.08.2004

Autor: Králíček Petr

MPK: E04B 2/56, E04B 2/70, E04B 1/02...

Značky: stěna, drevostavby, modulovej

Text:

...bude bližšie osvetlene pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornená príkladná zostava tvorenájedným zvislým stlpikom a šiestimi kvádrovitými modulovými prvkami v čelnom pohľade, na obr. 2 je spojenie dvoch kvádrovitých modulových prvkov so zvislým spojovým stlpi kom v čiastočnom reze, na obr. 3 je detail kvádrovitého modulového prvku a obr. 4 je rez kvádrovitým modulovým prvkom s výplňovými a omietkovými materiálmi.Stena modulovej...

Nosný stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3884

Dátum: 03.08.2004

Autori: Poszert - Schwarz Štefan, Budinský Marián

MPK: E04B 9/06, E04C 2/284, E04B 5/02...

Značky: stavebný, nosný, prvok

Text:

...vybavenia stavby. Kotviace dosky alebo kotviace lišty majú rozmer a tvar časti doskovćho bloku a sú do nosného stavebného prvku vložené, previazané a zlepené obdobne ako doskový blok.Pre možnosť uloženia vedení je výhodné, ak výška aspoň jedného doskového bloku je menšia od ostatných susediacich doskových blokov, čím sa vytvára drážka na povrchu nosného stavebného prvku alebo dutina v jeho telese,alebo je tento vo svojom jadre opatrený...

Ľahký stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3883

Dátum: 03.08.2004

Autori: Budinský Marián, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 1/74, E04B 2/14, E04C 1/40...

Značky: ľahký, stavebný, prvok

Text:

...plynom s vhodnými izolačnými vlastnosťami. Perforovaný výstužný pás môže byt tvorený sklotextilnou síeťkou.Prípadné medzery medzi plastovou fľašou a dutinou modulu, predovšetkým vo vertíkálnom smere, môžu byt vyplnené expandujúcou izolačnou penou, vstreknutou do dutín modulov pred ich spojením a zalepením lepiacou zmesou.Pre vzájomné spájanie ľahkých stavebných prvkov podľa tohto technického riešenia sa použije lepiaca hmota a...

Inteligentné splachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3882

Dátum: 03.08.2004

Autor: Medzihradský Vladimír

MPK: E03D 9/02, E03D 9/00, E03D 9/04...

Značky: zariadenie, splachovacie, inteligentné

Text:

...25, podľa obr. l, je prepojené cez programovateľnú riadiacu elektronickú jednotku 1 na elektroventil 22,ktorého otvorenie zabezpečí samotné spláchnutie. Otvorením elektroventilu 22 rozoberateľne spojeným so splachovacim potrubím 24 sa pomocou programovateľnej riadiacej elektronickej jednotky 1 prevedie samotné spláchnutie toaletnej misy 8. Pachový odsávač 41 prepojený cez programovateľnú riadiacu elektronickú jednotku 1 so splachovacim...

Orech dverového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3881

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kuchař Josef

MPK: E05B 63/08, E05B 63/00

Značky: dverového, orech, zámku

Text:

...v čiastočnom reze A-A,vedenom hornou časťou tohto tela a na obr. 4 je v náryse a v bokoryse, podobne ako na obr. l, znázomené vrchné telo orecha, kde bokorys je zobrazený v čiastočnom reze A-A,vedenom homou časťou tohto tela.Na obr. l je V náryse a v bokoryse znázomená zostava celého súboru orecha dverového zámku. Orech dverového zámku pozostáva z troch dielov, a to z celoplošného kovového plieška l, a z vrchného plastového tela 3 a...

Stavebný dielec na stavanie stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3880

Dátum: 03.08.2004

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04C 1/40, E04C 1/00

Značky: stavanie, dielec, stien, stavebný

Text:

...osových vzdialenostiach po dĺžke dielca vzniknú spojením dvoch jednoduchých profilov tak, že vzniknutý profil je v pôdorysnom priemete syrnetrický proti ose.Tieto atribúty umožnia dosiahnut previazanie V rohoch stien, resp, pripojenie priečok tak, že steny vytvárajú priestorovo tuhé spojenia, pričom ani susedné dielce v horizontálnom zmysle nie je potrebné navzájom spájať pomocou spojovacich prostriedkov.Požadovaný konštrukčný rozmer steny...

Veľký stenový stavebný panel a stavba z týchto panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3879

Dátum: 03.08.2004

Autor: Polsterer Hansdieter

MPK: E04B 2/42, E04C 2/38

Značky: stavba, stavebný, týchto, panel, stěnový, veľký, panelov

Text:

...nosné komory, pričom bočne voľne končiace predĺženia nosných škrupinových stien pri bočnom skladaní a spájani stenových stavebných prvkov sa na seba navzájom naviažu, resp. nalepia na tupý doraz. Týmto spôsobom sa potom v hotovej stavebnej konštrukcii vždy z dvoch susediacich, bočne otvorených nosných komôr dvoch bočne ksebe priliehajúco usporiadaných a lepením spojených stenových stavebných prvkov vytvorí vždy spoločná, taktiež zhora...

Mlecie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3878

Dátum: 03.08.2004

Autor: Lunter Ján

MPK: B02C 13/18

Značky: mlecie, zariadenie

Text:

...otvorom.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomené mlecie zariadenie v reze.Na obr. 2 je znázomené mlecie zariadenie s násypníkom.Na obr. 3 je znázomene mlecie zariadenie so súpravou ložísk, tesniacich krúžkov, mazníc a prepojovacích hriadelov.Na obr. 4 je znázomene mlecie zariadenie s vyznačeným mriežkovým priemerom DM a priemerom mlecej hlavy s mlecimi elementmi DH.Príklady uskutočnenia technického riešeniaMlecie zariadenie...

Pozdĺžnik pre ortopedický rošt matracov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3877

Dátum: 03.08.2004

Autor: Dohnal Pavel

MPK: A47C 19/02

Značky: matracov, pozdĺžnik, ortopedický, rošt

Text:

...je podstatou tohto riešenia, že na obryse výrezu je smerom k spodnej strane telesa vytvorené zúžené hrdlo,pričom záťažové vložky môžu byť vyrobené z materiálu rovnakej pevnosti ako je materiál telesa alebo materiálu tvrdšieho alebo mäkšieho.Výhodou nového riešeniaje, že si každý užívateľ môže pomocou odľahčovacích výrezov v pozdĺžniku nastavovat tvrdost odpruženia jednotlivých lamiel roštu veľmi jednoduchým vybranim a následným vložením...

Doplnok stravy s účinkami pri ochoreniach horných i dolných ciest dýchacích

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3876

Dátum: 03.08.2004

Autor: Horáková Jitka

MPK: A61P 11/06, A61P 11/08, A61K 35/78...

Značky: ochoreniach, horných, dýchacích, ciest, doplnok, účinkami, stravy, dolných

Text:

...aj cepaény, vrátane ich diastereoizomérov, sú pre priame pôsobení proti obštrukcii pri bronchiálnej astmy málo významné. Chemické a fyzikálne vlastnosti účinných látok umožňujú ich postupne koncentrovanie vo vodnom ctanole a tým byt neúplnou separáciou od organických zlúčenín majúcich taktiež účinné pôsobenie pri bronchokonstrikcii, ale zásadne iným mechanizmom. ch prítomnost nie je v žiadnom prípade dôvodom zníženia účinnosti...

Spôsob výroby ramienka stierača, najmä pre zariadenie na čistenie skiel vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4947

Dátum: 03.08.2004

Autor: Lösch Manfred

MPK: B60S 1/32

Značky: najmä, vozidlách, ramienka, výroby, čistenie, spôsob, zariadenie, skiel, stierača

Text:

...materiál coil - coating hrúbky 1,2 až 2Vo výhodnom spôsobe uskutočnenia vynálezu sa kĺbová časť ramienka stierača ohne do tvaru kanálika tvaru U. V tomto tvare je zvlášť vhodný na výrobu modemého ramienka stieračaĎalšie výhody a význaky vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu a priložených výkresov.- obrázok 1 schematický perspektívny pohľad na ramíenko stierača- obrázok 2 rez pozdĺž čiary II - II z obrázku 1 a- obrázok 3 Vývojový...

Lítium-silikátové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20643

Dátum: 03.08.2004

Autori: Bürke Harald, Schweiger Marcel, Höland Wolfram, Rheinberger Volker

MPK: A61K 6/02, A61K 6/027, A61K 6/00...

Značky: materiály, lítium-silikátové

Text:

...chemickou stabilitou, pričom podstupujú len veľmi obmedzené zmrštenie.0016 Tento lítium-silikátový sklokeramický materiál môže obsahovať nasledujúce komponentya ako hlavnú kryštalickú fázu obsahuje Iítium-metasilikát. 0017 Je výhodné, že tento lítium-silikátový materiál ďalej nezávisle na sebe obsahuje nasledujúce dalšie komponentyfarbivo a fluorescenčné oxidy kovov 0,5 - 7,5s Me 0, ktoré je jedným alebo viacerými členmi vybratými zo skupiny...

Modifikované ľudské IGF-1R protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8402

Dátum: 03.08.2004

Autori: Cohen Bruce David, Bedian Vahe

MPK: C07K 16/28

Značky: protilátky, modifikované, igf-1r, ľudské

Text:

...proti lGF-lR,ktoré by mohli byť použité tak na inhibíciu, ako aj na stimuláciu IGF-IR. Takéto protilátky sú opísané napríklad vo W 0 02/05359, zverejnenom 11. júla 2002. IGF-IR protilátky sú opísané aj v dokumente W 0 03/100008, zverejnenom 4. decembra 2003, W 0 03/106621, zverejnenom 24. decembra 2003 a W 0 03/59951, zverejnenom 24. júla 2003.0007 Predmetný vynález poskytuje ľudskú monoklonálnu protilátku alebo jej antigén väzbovú časť,...