Zverejnene patenty 26.07.2004

Transdermálna formulácia obsahujúca ópiové analgetikum a kompozíciu aloe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13186

Dátum: 26.07.2004

Autori: Altenschöpfer Peter, Baumann Angelika, Meyer Elisabeth, Mcleod Sarah

MPK: A61K 9/70, A61K 31/485

Značky: transdermálna, formulácia, analgetikum, obsahujúca, ópiové, kompozíciu

Text:

...Guide to Medical0006 Aloe, rastlinný druh pochádzajúci z Afriky, je známy ako ľalia púšte, rastlina nesmrteľnosti, a liečivá rastlina. Meno bolo odvodené od arabského výrazu alloeh, čo znamenátrpký kvôli trpkej kvapaline nachádzajúcej sa V listoch.V roku 1500 pred našim letopočtom, sa podľa egyptských záznamovpoužívala rastlina na liečbu popálenín, infekcii a parazitov.0007 V súčasnosti existuje 500 druhov aloe rastúcich V rôznych...

Transdermálna formulácia obsahujúca ópiové analgetikum a kompozíciu aloe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13176

Dátum: 26.07.2004

Autori: Meyer Elisabeth, Baumann Angelika, Mcleod Sarah, Altenschöpfer Peter

MPK: A61K 31/485, A61K 9/70

Značky: transdermálna, obsahujúca, kompozíciu, analgetikum, formulácia, ópiové

Text:

...Biomaterial A Comprehensive Guide to Medical0006 Aloe, rastlinný druh pochádzajúci z Afriky, je známy ako ľalia. púšte, rastlina nesmrteľnosti, a liečivá rastlina. Meno bolo odvodené od arabského výrazu alloeh, čo znamenátrpký kvôli trpkej kvapaline nachádzajúcej sa v listoch.V roku 1500 pred našim letopočtom, sa podľa egyptských záznamovpoužívala rastlina na liečbu popálenín, infekcii a parazitov.klimatických podmienkach. Starovekí Gréci,...

Inhibítory kinázy na báze tienopyridínu a furopyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5175

Dátum: 26.07.2004

Autori: Frey Robin, Muckey Melanie, Betschmann Patrick, Curtin Michael, Davis Heather, Heyman Howard, Wada Carol, Davidsen Steven, Calderwood David, Rafferty Paul, Hrnčiar Peter, Michaelides Michael, Hirst Gavin, Burchat Andrew

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4353, C07D 491/00...

Značky: furopyridínu, báze, kinázy, inhibitory, tienopyridínu

Text:

...indazolylu, indolylu, ízoxazolylu, izochínolylu, izotiazolylu, naftyridinylu,oxadíazolylu, oxadiazolylu, oxazolylu, pyridylu, pyridazinylu, pyrímidinylu, pyrazínylu,pyrazolylu, pyrolylu, chinolylu, tíazolylu, tienopyridylu, tienylu, triazolylu, tiadiazolylu a triazínylu, akde heterocyklyl je vybraný z azetídínylu, benzodioxolylu, benzotíazolylu, díazepanylu,dihydroindolylu, dihydroízoindolylu, dihydropyridylu, l,3-dioxánylu,...

Stanovenie sekvencie polynukleotidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4602

Dátum: 26.07.2004

Autor: Densham Daniel Henry

MPK: C12Q 1/68

Značky: polynukleotidů, stanovenie, sekvencie

Text:

...na inkorporácíu. Preto pokiaľjediný dostupnýnukleotid nie je komplementárny. polymeráza sa viaže na polynukleotid po skrátenú dobu a takje možne zistit identitu komplementárnej sekveitcie cieľového jaolynukleotidu.Podľa prvého aspektu vynálezu spôsob identifikácie sekvencie polynukleotidu zahrnuje(i) obsah cieľového polynukleotidu senzýmom polymerázy a prítomnost jedneho znukleotidov A T(U). G a C za podmienok vhodných na uskutočnenie...

Očkovacia kompozícia na báze emulzia-olej vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3766

Dátum: 26.07.2004

Autori: Charreyre Catherine, Parisot Alexis Guy Andre, Nordgren Robert, Des Gouilles-blechet Stephanie Marie-catherine

MPK: A61K 39/02, A61K 39/102, A61K 39/12...

Značky: kompozícia, báze, očkovacia, emulzia-olej

Text:

...typu olej vo vode(o/v) so zvýšenou stabilitou v prítomnosti bakteriálnych alebo vírusových suspenzií, špeciálnekoncentrovaných a neprečistených alebo slabo prečistených.Ďalšie uskutočnenie podľa predloženého vynálezu poskytuje emulziu o/v stabilnú,bezpečnú a jednoduchú na podanie, obzvlášť na injekčné podanie, vo funkcii nosiča na podanie farmaceutickej kompozície obsahujúcej aspoň jednu aktívnu zložku, ktorou môže byťEšte ďalšie uskutočnenie...

Predoperačné liečenie pooperačnej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3244

Dátum: 26.07.2004

Autori: Reidenberg Bruce, Spyker Daniel

MPK: A61K 31/485, A61K 9/70

Značky: bolesti, liečenie, predoperačné, pooperačnej

Text:

...al., Int J Clin Pharmacol Res 1996, 16 109-1 16 Capogna et al., Anaesthesia 1988, 431128130 Adrianensen et al., Acta Anaesthesiol. Belg. 1985, 36133-40 Tauzin-Fin et al., Eur. J. Anaesthesiol 1998, l 5 l 47-152 Nasar et al., Curr. Med. Res. Opin. 1986, l 0251-255). V literatúre je opísaných niekoľko typov transderrnálnych formulácií buprenorfínu. Viď napríklad US patent č. 5 240 711 (Hille et al), US patent č. 5 225 199 (Hidaka et aľ), US...

Liečenie odvykacieho stavu pri závislosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2909

Dátum: 26.07.2004

Autori: Spyker Daniel, Reidenberg Bruce

MPK: A61K 31/485, A61K 9/70, A61P 25/00...

Značky: závislosti, odvykacieho, stavu, liečenie

Text:

...č. 5 069 909 (Sharma et a 1.), US patent č. 4 806 341 (Chien et al.) US patent č. 5 026 556 (Drust et al.) US patent č. 5 613 958 (Kochinke et al.) a US patent č. 5 968 547 (Reder et a 1.). V Európskej únii sú na trhu systémy na transdermálne podávanie buprenorñnu od firmy Lohmann Therapie-Systeme GmbH Co. pod ochrannou známkou TRANSTEC®. Tieto náplasti obsahujú 20, 30 a 40 mg buprenorfínu, pričom približná rýchlosť dodávky či toku je 35,...

Použitie polymorfizmov ľudského OATP-C asociovaného s vplyvom na farmakokinetiku statínov u ľudí pri liečení statínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2615

Dátum: 26.07.2004

Autori: March Ruth, Ambrose Helen Jean

MPK: C12Q 1/68

Značky: farmakokinetiku, statínov, použitie, liečení, asociovaného, ľudí, oatp-c, vplyvom, polymorfizmov, statínmi, ľudského

Text:

...prediktívne pre PK profily pacientov alebo íných populácii, alebo pre PK profily iných statínov, ktore sa môžu líšiť V afmite pre0008 Populačná PK modelová analýza využívajúca údaje, ktoré zhromaždila AstraZeneca v klinickom vývojovom programe rosuvastatínu, potvrdila, že pokiaľ ide o distribúciu rosuvastatínu, zdraví dobrovoľníci a pacienti sa líšia. Pacienti, ktorí dostávajú statíny na zníženie lipidov môžu užívať aj iné lieky, ktoré sú...

Zariadenie na pásové liatie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284048

Dátum: 26.07.2004

Autori: Spitzer Karl-heinz, Urlau Ulrich, Brühl Michael, Reichelt Wolfgang, Freier Paul, Schwerdtfeger Klaus, Feuerstacke Ewald, Kroos Joachim, Von Hinrichs Thomas

MPK: B22D 11/06

Značky: pásové, liatie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na pásové liatie s bočnými ohraničeniami tesne dosadajúcimi na nosný pás. Bočné ohraničenia sú, rovnako ako výhodne privádzacie zariadenie na tekutý kov, vytvorené kmitateľne, spojené so zariadením na vytváranie kmitania. Tým sa môže zamedziť napaľovaniu stuhnutého materiálu.

Baktérie rodu Serratia obsahujúce dihydrodipikolinát syntázu desenzibilizovanú na spätnú inhibíciu L-lyzínom a ich použitie na produkciu L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284047

Dátum: 26.07.2004

Autori: Kawamura Kazue, Ogawa Yuri, Sano Konosuke, Kojima Hiroyuki

MPK: C12N 9/12, C12N 1/21, C12N 15/52...

Značky: serratia, spätnú, syntázu, použitie, l-lyzínom, dihydrodipikolinát, l-lyzínu, inhibíciu, obsahujúce, produkciu, bakterie, desenzibilizovanú

Zhrnutie / Anotácia:

Baktérie rodu Serratia, ktoré sú transformované zavedením DNA kódujúcej dihydrodipikolinát syntázu pochádzajúcu z baktérií rodu Escherichia nesúcu mutáciu na desenzibilizáciu spätnej inhibície L-lyzínom, a DNA kódujúcej aspartokinázu pochádzajúcu z baktérií rodu Escherichia alebo Serratia s mutáciou na desenzibilizáciu spätnej inhibície L-lyzínom, sa kultivujú vo vhodnom médiu, L-lyzín je produkovaný a akumulovaný v produkčnom médiu odkiaľ sa...

Deriváty 1,2,4-triazolo[4,3-b]pyrido[3,2-d]pyridazínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284046

Dátum: 26.07.2004

Autori: Gracia Ferrer Jordi, Vega Noverola Armando, Fernandez Garcia Andrés, Crespo Crespo Ma Isabel

MPK: C07D 471/14, A61K 31/5025

Značky: farmaceutické, prostriedky, obsahom, přípravy, použitie, spôsob, 1,2,4-triazolo[4,3-b]pyrido[3,2-d]pyridazínu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 1,2,4-triazolo[4,3-b]pyrido[3,2-d]pyridazínu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená H, -(CH2)m-Y, m je číslo 0 až 4 a Y znamená C1-6alkyl, halogén C1-6alkyl, C1-6alkoxy, C1-6alkoxykarbonyl, C3-7cykloalkyl, norbornyl alebo C7-12fenylalkenyl, alebo fenyl, alebo pyridyl, pričom skupina Y je prípadne substituovaná jedným alebo niekoľkými halogénmi, R2 znamená fenyl, naftyl alebo tienyl, ktoré sú prípadne substituované jedným alebo...

Zariadenie na uvoľniteľné upevnenie doplnkového kolesa na kolese vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284045

Dátum: 26.07.2004

Autori: Schaad Fritz Johann, Schaad Rudolf

MPK: B60B 11/02

Značky: upevnenie, vozidla, doplňkového, kolese, uvolnitelné, kolesa, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na zariadení na uvoľniteľné upevnenie doplnkového kolesa (2) na kolese (1) vozidla je aspoň jeden pripínací prostriedok (3), s ktorým sa dá doplnkové koleso (2) cez dištančnú objímku (10) upnúť proti kolesu (1). Pripínací prostriedok (3) má zakotvujúci dielec (13), ktorý je spojený s výplňou (6) kolesa ráfika (4) kolesa (1) a ktorý má otvor (18), ktorý má priechod (20) so zúžením (19). Do otvoru (18) zakotvujúceho dielca (13) je vsadená hlava...

Bezpečné mutantné vírusové vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8662

Dátum: 26.07.2004

Autori: Calvert Jay Gregory, Cao Xuemei, Welch Siao-kun Wan, O'hara Michael

MPK: A61K 39/12, C07K 14/18, A61K 39/295...

Značky: vírusové, bezpečné, vakcíny, mutantné

Text:

...genetických alterácií, napríklad špecifických delécií vírusových sekvencií, o ktorých je známe, že udelujú virulenciu, alebo inzerciousekvencií do vírusového genómu. Jedným z problémov pri používaní oslabenýchživých vírusových vakcín je, že oslabené mutantné vírusy sú schopné rekombináciou in vivo eliminovať oslabujúce mutácie a tým obnoviť virulentnosť. Napríklad v prítomnosti virulentnej prírodnej línie (divokého typu) sú oslabené vírusy...

Spôsob zásobovania farbou elektrostatického nanášacieho zariadenia a spojovacie zariadenie k tomuto účelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8337

Dátum: 26.07.2004

Autor: Giuliano Stefano

MPK: B05B 5/16, B05B 12/14

Značky: účelu, spojovacie, elektrostatického, zariadenie, farbou, tomuto, spôsob, zásobovania, zariadenia, nanášacieho

Text:

...ktorých dlžka môže bytnezávislá na počtu voliteľných, a tým zredukovanie strát farieb a vyplachovaTento známy systém však mátu nevýhodu, že vmnohých prípadoch sa požadovanénaplnenie systému vopred určeným objemom farby a obmedzeným napríklad pre nanášanie farby na jeden predmet alebo jednu oblast tohto predmetu necha prakticky realizovať len vo vnútri hadícovćho vedenia vedúceho k rozstrekovztču, čo je spojene nielen s...