Zverejnene patenty 23.07.2004

Tricyklické inhibítory PARP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7178

Dátum: 23.07.2004

Autori: Curtin Nicola, Helleday Thomas

MPK: A61P 35/00, C07D 487/00, A61K 31/551...

Značky: tricyklické, inhibitory

Text:

...liek na liečbu rakoviny, v ktorej je rakovina spôsobená genetickou chybou v géne, ktorý sprostredkúva homologickú rekombináciu.0013 zlúčeniny oplsané vtomto dokumente sa dajú pripravovať syntetickými spôsobmi založenými na týchtospôsoboch uverejnených vo W 0 00/420410 a W 0 01/16136. 0014 Bude sa chápať, že kde sa robí referencie v tejto špecíñkácii na zlúčeniny vzorcov I až lll, referencia sa budevysvetľovať ako rozširujúce sa tiež...

Heteroaryltetrahydropiperidylové zlúčeniny užitočné na liečenie alebo prevenciu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6135

Dátum: 23.07.2004

Autori: Wen Kate, Sun Qun

MPK: A61K 31/4523, A61P 29/00, A61P 13/00...

Značky: bolesti, užitočné, heteroaryltetrahydropiperidylové, liečenie, zlúčeniny, prevenciu

Text:

...(1983. Tieto liečiva však nepôsobia u všetkých pacientov sneinhibovanými kontrakciami močového mechúra.Žiadny z liekov na UI, ktore sú v súčasnej dobe na trhu, však nie je plne úspešný uvšetkých typov týchto inkontinentných pacientov a žiadny tiež nie je bez závažnýchnežiadúcich účinkov. S anticholinergnou aktivitou tradičných liečiv na inkontinenciu sú spojene časté vedľajšie účinky, ako ospalosť, sucho v ústach, Zápcha, zastrené...

Piperidínové zlúčeniny a farmaceutické zlúčeniny, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5853

Dátum: 23.07.2004

Autori: Sun Qun, Wen Kate, Zhou Xiaoming

MPK: C07D 401/00, A61K 31/4523, A61P 29/00...

Značky: piperidínové, farmaceutické, zlúčeniny, obsahujú

Text:

...s neinhibovanými kontrakciami močového mechúra. Najdôležitejšie pri tomto type liečeniajeŽiadny z liekov na UI, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu, však nie je plne úspešný u všetkých typov týchto inkontinentných pacientov a žiadne tiež nie je bez závažných nežiadúcich účinkov. S anticholinergnou aktivitou tradičných liečiv na inkontinenciu sú spojene časté vedľajšie účinky, ako ospalosť, sucho v ústach, Zápcha, zastrené videnie, bolesti...

Spôsob pre redukciu číslicového obrazového alebo video súboru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5333

Dátum: 23.07.2004

Autor: Loiseau Pascale

MPK: H04N 7/26

Značky: redukciu, obrazového, číslicového, video, spôsob, súboru

Text:

...s pevnou dĺžkou, kde najvyššia hodnota tvorí referencíu, je najvyššou hodnotou 51, každý znak je zakódovaný na 6 bitoch namiesto 8 bitov v tradičnom systéme. Úspora bitov teda predstavuje 25 .0014 V rámci binámeho kódovanía s premenlivou dĺžkou efektívnosť tohto binárneho kódovanía je zvýraznená spôsobom, ktorý redukuje na pätinu maximálny register hodnôt,ktoré treba zakódovať najmenej frekventovaný prípad je kódovaný maximálne 7 bitmi...

Vnútorné jadro čalúnenia pozostávajúce z penového materiálu alebo latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3558

Dátum: 23.07.2004

Autor: Schoissengeyer Manfred

MPK: A47C 27/14

Značky: materiálů, vnútorné, čalúnenia, latexu, pozostávajúce, jádro, pěnového

Text:

...a priečnych rebier a vlny pozdĺžnych a priečnych rebier sú navzájom skĺbené. Čalúnenie s takto vytvoreným vnútorným jadrom má lepšie pružiace a odvzdušňovacie vlastnosti ako bolo doterazV nasledujúcom texte sa vynález bližšie opisuje na základe dvoch príkladov uskutočnenia znázornených na obrázkochbez toho, aby bol na tieto príklady obmedzený.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 znázorňuje vnútorné jadro podľa vynálezu sčiastočne...

Použitie RNAi inhibujúcej aktivitu PARP na výrobu lieku na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10157

Dátum: 23.07.2004

Autor: Helleday Thomas

MPK: A61K 38/00, C12N 15/11

Značky: aktivitu, liečenie, výrobu, rakoviny, lieku, použitie, inhibujúcej

Text:

...1-6) a tricyklické laktám indoly (Tl 1 ~ 5) (321. Dalšie inhibltory PARP možno identiñkovat bud podľa 33 alebo novým testom FIashPIate 34.0032 inhibítor PARP vo forme farmaceutického prostriedku možno podávať akýmkoľvek účinným vhodným spôsobom, ktorý je efektívny pri zacielovaní na rakovinové bunky, okrem iného napríklad orálnym, intravenóznym, intramuskulárnym, intranazálnym alebo lokálnym podaním. Nosiče alebo...

Tepelne tvarovo stále polymetakrylimidové penové hmoty s jemnými pórmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3252

Dátum: 23.07.2004

Autori: Jahn Torsten, Barthel Thomas, Seibert Hermann, Scherble Jonas, Maier Leonhard, Geyer Werner

MPK: C08F 220/00, C08L 33/00, C08J 9/00...

Značky: tepelně, hmoty, polymetakrylimidové, jemnými, pórmi, tvarovo, pěnové

Text:

...že živica s nízkou viskozitou celkom vyplňuje otvorene dutiny jadrového materiálu, a preto sú napr. pórovité materiály ako materiály jadra nevhodné.0009 Keď sa pena s uzatvorenými pórmi opracováva rezným nástrojom, tak na povrchu nutne vznikajú otvorené bunky. Tieto predstavujú dutiny, ktoré sa vyplnia živicami s nízkou viskozitou, a vedú tak k ťažším konštrukčným dielom. V prípade peny s celkom uzatvorenýmipórmi, teda absorpcia živice na...

Farmaceutická kombinácia G-CSF a PLGF užitočná pre krvné kmeňové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9967

Dátum: 23.07.2004

Autori: Colotta Francesco, Carlo-stella Carmelo, Gianni Alessandro Massimo

MPK: A61K 38/18, A61P 7/00

Značky: buňky, farmaceutická, užitočná, kombinácia, krvné, kmenové, g-csf

Text:

...LTC-IC v súvislosti s kinetikou, frekvenciou a absolútnymi číslami.Vyššie uvedené štúdie sa uskutočňovali použitím spôsobov a podmienok, ktoré sa veľmi podobajú spôsobom a podmienkam podávania hematopoetických rastových faktorov humánnym pacientom. Výsledky jasne demonštrujú prítomnost synergického účinku hG-CSF a rhPIGF na mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi.Predmetom vynalezu je teda kombinovaný prípravok obsahujúci G-CSF a...

Deriváty aminochinolínu a ich použitie ako ligandov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3014

Dátum: 23.07.2004

Autori: Kapui Zoltán, Boer Kinga, Vargane Szeredi Judit, Arányi Péter, Gerber Katalin, Bátori Sándor, Urban-szabo Katalin, Finet Michel, Timari Géza, Mikus Endre

MPK: A61P 11/00, C07C 229/00, A61K 31/47...

Značky: deriváty, ligandov, aminochinolínu, použitie, adenozínu

Text:

...vo vode rozpustných antagonistov receptora adenozínu A 3 (Ch. E. Müller et al., J. Med. Chem. 4523440, 2002 A. Maconi et al., J. Med. Chem. 453579, 2002). i 0010 Patentová prihláška W 0 02/096879 opisuje 2-amino-3-kyanochinolínové deriváty,ako štruktúme nové typy, ktoré sú účinnými antagonistami A 3. Zlúčeniny vzorca (l),opisované v patentovej prihláške W 0 02/096879 sú vysoko selektívnyrni antagonistami A 3.0011 Vo všeobecnom vzorci (I)R 1...

Spôsob a zariadenie na osadzovanie behúňa na konfekčný bubon pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2414

Dátum: 23.07.2004

Autori: Kaagman Mattheus Jacobus, Kooiman Franciscus Johannes Wilhelmus

MPK: B29D 30/30, B65H 20/00, B29D 30/52...

Značky: osadzovanie, behúňa, zariadenie, spôsob, pneumatik, konfekčný, bubon

Text:

...vynálezu, je ďalejzariadenie zabezpečené osou otáčania na vstupnej stranea prostriedkami na laterálny pohyb výstupnej strany počas transportu pásu, kedy dochádza ku rotácii zariadenia okolo osi.V uskutočnení, ktoré nie je súčasťou tohto vynálezu, zabezpečeného riadiacou jednotkou, je riadiace zariadenie operatívne spojené s prostriedkami laterálneho pohybu a s posuvnými prostriedkami hlavného posuvného pásu, aby bolo možné zistiť pozíciu pásu...

Inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284044

Dátum: 23.07.2004

Autori: Keldmann Erik, Reipur John

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátor

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor sa skladá z rúrky (11) z jedného kusa, ktorá má náustkovú časť, je určená na jedno použitie a ktorá definuje vnútri prietok vzduchu, pričom má rúrka (11) obdĺžnikové prierezy a vo vnútri prietoku vzduchu je uložená len jediná aktívna dávka inhalovateľnej časticovej látky (S), pričom táto dávka je utesnená alebo uzavretá pre vonkajšie prostredie uzávermi (13), ktoré užívateľ odstráni alebo otvorí pred použitím. Rúrka (11) má zakrivený...

Spôsob výroby azacyklohexapeptidov a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284043

Dátum: 23.07.2004

Autori: Leonard William, Belyk Kevin

MPK: C07K 7/56

Značky: medziprodukty, výroby, azacyklohexapeptidov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný stereoselektívny spôsob výroby azacyklohexapeptidov všeobecného vzorca (I). Podstatu riešenia tvoria aj nové medziprodukty na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu. Opísané zlúčeniny je možné využiť najmä na liečenie hubových infekcií.

Plochý kľúč do valcového zámku a valcový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284042

Dátum: 23.07.2004

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/04, E05B 27/10

Značky: zámok, kľúč, plochy, válcový, zámku, válcového

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kľúč (1) pre valcový zámok, ktorý je na postranné snímanie na svojich plochých stranách vybavený ovládacími plochami, ktoré sa dajú s cieľom dosiahnuť rôzne variácie zamykania usporiadať v rôznej hĺbke plochého kľúča (1). Riešenie spočíva v tom, že ovládacie plochy (11) sú tvorené rebrovými mostíkmi (10), usporiadanými na aspoň jednej z hrán tvoriacich chrbát (5) alebo čelo (6) plochého kľúča (1), ktorých poloha v hrúbke (13) plochého...

Príprava kovových solí mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2229

Dátum: 23.07.2004

Autori: Ezzitouni Abdallah, Duceppe Jean-simon, Zacharie Boulos, Penney Christopher

MPK: C07C 51/41

Značky: reťazca, príprava, kovových, strednou, dľžkou, kyselin, mastných, solí

Text:

...Lihlíkov (kyselina kaprónová, hexánová), 8 (kyselina kaprylová. oktánová), 10 (kyselina kaprínová, dekánová) a l 2 uhlíkov (kyselina laurová,dodekánová). Hoci výhodné uskutočnenie vynálezu zahrnuje dlžky reťazca o párnom počteLíhlíkov a ďalej prípravu ich solí kovu, vynález nie je obmedzený len na reťazce o pšrnom počteuhlíkov. Reťazec o nepárnom počte uhlíkových atómov zahrnujú 7 uhlíkov (kyselina heptánová), 9 uhlíkov (kyselina nonanová) a...

Skrytá anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2082

Dátum: 23.07.2004

Autor: Hopley Ian Benjamin

MPK: H01Q 1/38, H01Q 1/32, H01Q 1/44...

Značky: skrytá, anténa

Text:

...na pozdĺžny smer pásikov. Toto však nie je vždy tak vbezprostrednej blízkosti antény akonkávny povrch reflektora znamená, že E-3 vektor bude na neho dopadať pri rôznych uhloch. Preto, toto usporiadanie nie je také účinné ako matrica panelov opísaná vyššie.Panely môžu byť každý samostatne namontovaný na podklade alebo môžu byť vytvorené narezaním opticky retlexnej vodivej vrstvy, ktorá bola namontovaná na nevodivý podklad. Pokým sú zárezy...

Použitie folikulostimulačného hormónu na redukciu spermatozoových chromozómových aberácií u samcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2063

Dátum: 23.07.2004

Autori: De Leo Vincenzo, La Marca Antonio

MPK: A61K 38/24, A61P 15/00

Značky: redukciu, aberácií, folikulostimulačného, použitie, samcov, hormonu, chromozómových, spermatozoových

Text:

...terato- a/alebo asteno-zoospermiou. Navyše, pri ICSI sa tiež používajú vzorky spermií získané chirurgickými procedúrami (aspirácia spermií zo semenníkov TESA extrakcia spermií zo semenníkov TESE mikrochirurgická aspirácia spermií z nadsemenníkov MESA perkutánna aspirácia spermií z nadsemenníkov PESA).-3 Preto by sa mala aneuploidia spermií zisťovať uvšetkých pacientov, ktorí sa chystajú podstúpiť techniky asistovaného oplodnenia.Bolo by...

Imidazopyrimidíny a triazolopyrimidíny: ligandy benzodiazepínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1739

Dátum: 23.07.2004

Autori: Maynard George, Xu Yuelian, Chenard Bertrand, Xie Linghong, Gao Yang, Han Bingsong, Shaw Kenneth

MPK: C07D 487/00

Značky: triazolopyrimidíny, receptora, imidazopyrimidíny, benzodiazepinového, ligandy

Text:

...tried liečiv, ako je väzbové miesto presteroidy,väzbové miesto pre pikrotoxid a väzbové miesto pre barbituráty. Benzodiazepínové miesto receptora GABAA ješpeciálnym miestom na receptorovom komplexe, ktoré sa nekryjes miestami interakcie pre iné triedy liečiv alebo GABA.Pri klasickom alosterickom mechanizme naviazania liečiva na benzodiazepinové miesto mení afinitu receptora GABA kuschopnosť GABA otvárať kanály receptora GABAA, sú...

Zariadenie na výrobu formovaných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8685

Dátum: 23.07.2004

Autor: Braungardt Rudolf

MPK: B28B 1/08, B28B 7/00

Značky: telies, formovaných, výrobu, zariadenie

Text:

...prvkov. vzdialene radiálne od osi pridržného prvku v dôsledku použitia tlmiaceho materiálu, obmedzujú relatívny posun lbrmovacieho rámu a formovacej vložky vrámci stlačiteľnosti tlmia ceho materiálu vo vertikálnej rovine, prebiehajúcej v bočnom smere, a to ako horizontálne.tak aj vertikálne. Pri usporiadaní takýchto prídržných prvkov na viacerých stranách. najmä na pozdĺžnych stranách a priečnych stranách pravouholníkovej formovacej vložky,...

Vodná kompozícia a jej použitie pri výrobe papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1302

Dátum: 23.07.2004

Autori: Braig Volker, Blum Rainer, Baumann Peter, Dupuis Jacques, Esser Anton, Hähnle Hans-joachim, Neutzner Josef

MPK: D21H 17/00

Značky: použitie, vodná, kompozícia, papiera, výrobe

Text:

...plniva.V US-A~ 2002/0088579 je opísaná predbežná úprava anorganických plnívpomocou katiónových, aniónových a amfotérnych (amfolytických) polymérov. Úprava pozostáva pritom v každom prípade z minimálne dvoch stupňov. Odporúča sa najprv úprava pomocou katiónového polyméru a následná úprava pomocou aniónového polyméru. V ďalších krokoch je možné striedavo opät adsorbovat ďalšie katiónové a aniónové polyméry. Vodné suspenzie s vopred upravenými...

Tienopyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7806

Dátum: 23.07.2004

Autori: Musick Kwon Yon, Barrague Matthieu, Parkar Ashfaq Ahmed, Dharanipragada Ramalinga, Gillespy Timothy Alan, Du Yan, Weintraub Philip Marvin, Edwards Michael Louis, Jurcak John Gerard

MPK: C07D 495/00

Značky: tienopyrazoly

Text:

...skupinu alebo pripadne substituovanúheteroaryl je aromatický kruhový systém, ktorý obsahuje 5 až 14 členov kruhu, V ktorom jejeden alebo viac členov kruhu vybraných zo skupiny, ktorú tvoria dusík, kyslík a síra.heterocykloalkyl je nearomatický alebo čiastočne aromatický kruhový systém, ktorý obsahuje 5 až 14 členov kruhu, v ktorom je jeden alebo viac kruhových členov vybraných zo skupiny,ktorú tvoria O, S a NYQ, kde Y 9 je vodík, prípadne...