Zverejnene patenty 13.07.2004

Horná časť ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5642

Dátum: 13.07.2004

Autor: Hilchenbach Gerhard

MPK: F16K 43/00

Značky: ventilu, část, horná

Text:

...unášača spočíva v tom, že sa môže vytvoriť viazané spojenie.Podľa homej časti ventilu podľa vynálezu je unàšač tvorený záberom závitu, ktorým sú nastavovací prvok ahomá časť telesa udržiavané vzávitovom zábere. Výhoda tohto ďalšieho uskutočnenia spočíva vtom, že sa vytvorí viazané spojenie pomocou ktorého spolupôsobí nastavovací prvok na spôsob stúpajúceho vretena s telesom.Podľa výhodného uskutočnenia hornej časti ventilu podľa vynálezu...

Zostava spúšťača motorov s riadiacim vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12278

Dátum: 13.07.2004

Autori: Sinthomez Daniel, Latour Emmanuel, Perrocheau Régis

MPK: H01H 89/06, H01H 71/46

Značky: riadiacím, motorov, zostava, spúšťača, vedením

Text:

...sprogramovateľným riadiacim zariadením prostrednictvom koncentrátora, ku ktorému sú paralelne pripojené komunikačné káble vychádzajúce z iných zostáv spúšťačov motorov.0007 Komunikačný tlačený obvod môže, ako je obvyklé, obsahovať treti konektor na spojenie s reverzným stýkačom a štvrtý konektor na pomocné napájanie.0008 Môže byť výhodné, keď tlačený obvod obsahuje vybranie na pristup k tlačidlu člena nesúceho pohyblivé silové kontakty...

Pevný svetlomet na svietenie do zákruty pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3050

Dátum: 13.07.2004

Autor: Leleve Joël

MPK: B60Q 1/04

Značky: světlomet, zákruty, svietenie, pevný, motorové, vozidlo

Text:

...Optické osi zväzkov svetelných zdrojov môžu smerovať čím ďalej tým viac dovnútra zákruty. Vinej variante sú optické osi zdrojov vzájomnerovnobežne, pričom ale smerujú dovnútra zákruty.0015 Rozsvietenie každej elektroluminiscenčnej diódy môže byt zabezpečené tranzistorom ovládaným riadiacou jednotkou. ktorá prijíma signál o natočení kolies, najmä vysielaný volantovým snímačom.0016 Popri vyššie popísaných usporiadaniach vynález zahŕňa...

Dodávací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2853

Dátum: 13.07.2004

Autor: Riihimäki Teppo

MPK: A61K 9/08, A61K 31/58, A61K 31/565...

Značky: systém, dodávací

Text:

...difúzie terapeuticky aktívneho činidla zvnútra matrice. Aj tak vznik tuhej matrice zo systému dodávajúcebo kvapaliny niejeOkamžitý. ale bežne sa objaví za niekoľko hodín. Počas počiatočnej periódy maže byt3 rýchlosť difúzie aktívneho činidla omnoho väčšia než rýchlosť pri uvoľňovaní, ktorá odpovedá následne vytvorenej tuhej matrici. Počiatočné náhle uvoľnenie môže sa znížiť zahrnutím aktívneho činidla do zložky riadeného uvoľňovania a...

Použitie vodou riediteľných kondenzačných živíc ako dispergačných činidiel pre vodou riediteľné pigmentové koncentráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2807

Dátum: 13.07.2004

Autori: Hobisch Gerald, Morre Peter

MPK: C08K 3/00, C08K 5/00, C09C 3/10...

Značky: riediteľné, koncentráty, kondenzačných, pigmentové, živíc, vodou, riediteľných, použitie, dispergačných, činidiel

Text:

...takéto kopolyméry, v ktorých aspoň jeden z použitých olefinicky nenasýtených monomérov, totiž A 1, nesie aspoň jednu kyselinovú skupinu, výhodne karboxylovú skupinu. Jeden alebo viac týchto monomérov A 1 sa polymerízuje spoločne s jedným alebo viac monomérrni A 2,ktoré sú zbavené kyselinových skupín. Je tiež možné počas polymerizácie meniť zloženie zmesi monomérov. Vhodnou voľbou druhu a množstvamonomérov sa dá ľahko nastavit požadované číslo...

Spôsob získavania paklitaxelu z Taxus rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2754

Dátum: 13.07.2004

Autori: Zini Gianfranco, Gabetta Bruno

MPK: C07D 305/00

Značky: spôsob, získavania, rastlín, taxus, paklitaxelu

Text:

...z najmenej jednej frakcie na vytvorenie tretieho zvyšku. Paklitaxel je potom oddelený z tretieho zvyšku použitímštvrtého systému stĺpcovej Chromatografia obsahujúceho štvrtú stacionámu fázu a štvrté elučné rozpúšťadlo na získanie najmenej jednej frakcie obsahujúcej paklitaxel z tretieho zvyšku a následne odstránenie štvrtého elučného rozpúšťadla z najmenej jednej frakcie na vytvorenie štvrtého zvyšku. Paklitaxel je potom kryštalizovaný...

Deriváty nikotínamidu vhodné ako inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2351

Dátum: 13.07.2004

Autori: Barber Christopher Gordon, Harvey John Wilson, Bunnage Mark Edward, Mathias John Paul

MPK: A61P 11/00, A61P 37/00, A61K 31/4427...

Značky: inhibitory, vhodné, nikotinamidu, deriváty

Text:

...a alergických ochorení, porúch alebo stavov a na liečbu rán, pričom niektoré z týchto inhibítorov sú klinickyvyvíjané najmä na liečbu astmy, COPD, bronchitídy a emfyzému.0005 Účinky inhibítorov PDE 4 na rôzne odozvy zápalových buniek je možné využiť ako základ na profilovanie a selekcíu inhibítorov pri uskutočňovaní ďalších štúdií. Skupina týchto účinkov zahŕňa zvýšenie hladiny cAMP a inhibíciu produkcie peroxidu, degranulácie,...

Spôsob ohýbania obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2160

Dátum: 13.07.2004

Autor: Rosenberger Gerhard

MPK: B21D 7/00, B21D 43/04

Značky: spôsob, ohýbania, obrobkov

Text:

...toho môže odpadnúť doterazbežné upínacie zariadenie. prípadne doterajšie upínacie privodné zariadenie.Po ohnutí určité oblasti možno obrobok uchopiť pomocou robota, pripadne jeho úchopného ramena, aby mohol byť zasa napr. obrátene priamo upnutý v ohýbacom zariadení, prípadne jeho ohýbacej hlave, aby sa mohol obrobiť napríkladiný koniec obrobku. Toto nie je pri doterajších spôsoboch ohýbania možné.Obrobok sa pritom pomocou robota odoberá zo...

Deriváty nikotínamidu vhodné ako inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1884

Dátum: 13.07.2004

Autori: Harvey John Wilson, Bunnage Mark Edward, Mathias John Paul, Barber Christopher Gordon

MPK: A61P 37/00, A61P 11/00, A61K 31/4427...

Značky: nikotinamidu, vhodné, inhibitory, deriváty

Text:

...stavov a na liečbu rán, pričom niektoré z týchto inhibítorov sú klinickyvyvíjané najmä na liečbu astmy, COPD, bronchitídy a emfyzému.0005 Účinky inhibítorov PDE 4 na rôzne odozvy zápalových buniek je možné využiť ako základ na profilovanie a selekciu inhibítorov pri uskutočňovaní ďalších štúdií. Skupina týchto účinkov zahŕňa zvýšenie hladiny cAMP a inhibíciu produkcie peroxidu, degranulácie, chemotaxie a uvoľňovanie tumornekrotizujúceho...

Usporiadanie dýz vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1420

Dátum: 13.07.2004

Autori: Wolf Walter, Derleth Martin, Feith Thomas, Grieb Andreas

MPK: B60H 1/34, B60R 21/02

Značky: usporiadanie, vozidle

Text:

...nosičom a dýzou, ktoré zaručí posunovateľnosť v prípade potreby.Dýza môže byť aj nasunutá na nosič, pričom v tom prípade sú s výhodou na dýze upravené miesta požadovaného zlomu, ktoré aspoň čiastočne umožňujú posunutie dýzy na nosiči. S výhodou je jedno alebo viacej miest požadovaného zlomu usporiadanénaprieč na pozdĺžny smer dýzy medzi jedným klapkovým dielom ajedným dielom na vedenie vzduchu, v ktorom sú napríklad umiestnené lamely, takže...

Spôsob výroby mikrofluidných konfigurácií z doskovej kompozitnej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1379

Dátum: 13.07.2004

Autori: Reinecke Holger, Spitz Michael

MPK: B05B 1/02, B05B 1/14

Značky: kompozitnej, doskovej, konfigurácií, mikrofluidných, struktury, spôsob, výroby

Text:

...zvárania, atď.V súvislosti s týmto spôsobom ktorý sa týmto pokladá za známy,pri výrobe dýzových zariadení z doskovêho kompozitového útvaru obsahujúceho drážkové štruktúry o rozmeroch rádovo v mikrometroch vyvstáva problém, že počas mechanického opracovania, a osobitne počas rezania, dochádza k zanášaniu drážkových štruktúr. Pri mechanickomopracovaní sa z pravidla používa chladiaca a mazacia kvapalina, zvyčajne na báze vody. Z tohto dôvodu...

Eliptický osvetľovací modul bez clony vytvárajúci osvetľovací zväzok s obmedzením a svetlomet obsahujúci takýto modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1328

Dátum: 13.07.2004

Autor: Albou Pierre

MPK: F21S 8/10

Značky: clony, elipticky, zväzok, takýto, vytvárajúci, světlomet, osvětlovací, obmedzením, modul, obsahujúci

Text:

...obr. 6 podobný pohľad ako na obr. 2, ktorý znázorňuje variant uskutočnenia osvetľovacieho modulu z obr. 1- obr. 7 pohľad spredu, ktorý schemáticky znázorňuje osvetlovaci svetlomet vozidla obsahujúci osvetlovacie modulypodľa vynálezu a vytvárajúcl osvetfovaci zväzok stretávacích svetiel daný predpismi- obr. 8 schematický perspektívny pohľad na osvelľovací modul znázornený na obr. 1,- obr. 9 schematické znázornenie obrazu priemetu sveteľného...

Mikrozliatinová bainitická oceľ s vysokou odolnosťou voči únave a kontaktnej únave

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8246

Dátum: 13.07.2004

Autori: Ghidini Andrea, Cantini Stefano

MPK: C21D 9/34, C21D 1/18, C21D 1/78...

Značky: bainitická, voči, vysokou, odolnosťou, oceľ, únavě, mikrozliatinová, kontaktnej

Text:

...je cieľom tohto vynálezu poskytnúť oceľ vhodnú na výrobu kolies určených pre vlaky, električky a/alebo metro, vyznačujúcich sa vysokou odolnosťou voči poruchám z kontaktnej únavy.0014 Ďalej je cieľom tohto vynálezu poskytnut ocel vhodnú na výrobu kolies určených pre vlaky, električky a/alebo metro, vyznačujúcich sa vlastnosťami vysokej mechanickej odolnosti a tuhosti v kombinácii s vlastnosťami vysokej odolnosti voči opotrebeniu a...