Zverejnene patenty 12.07.2004

Paraziticídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12929

Dátum: 12.07.2004

Autori: Blakely William, Cromie Lillian

MPK: A61K 31/609, A61K 31/365, A61P 33/14...

Značky: kompozície, paraziticídne

Text:

...a tieto zlúčeniny sa opisujú v patente US 4 310 519. Okrem toho sa deriváty týchto základných averrnektínových zlúčenin pripravili rôznymi chemíckými postupmi.Niektoré zo zlúčenín avennektínovej skupiny obsahujú 22,23-dvojitú väzbu a iné obsahujú disacharid v polohe 13, ktorý pozostáva z u-L-oleandrozyl-u-L-oleandrozylovej skupiny. Jedna alebo obe sacharidové jednotky sa môžu odstrániť, čim sa vytvorí monosacharid alebo aglykón...

Zlepšený spôsob prípravy alfa-polymorfného hydrobromidu eletriptánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1521

Dátum: 12.07.2004

Autori: Ogilvie Ronald James, Ryan Vincent, Kelly Cornelius Joseph, Furlong Patrick Joseph

MPK: C07D 403/00

Značky: eletriptánu, zlepšený, spôsob, alfa-polymorfného, přípravy, hydrobromidu

Text:

...roztoku obsahujúceho hydrobromid eletriptánu ako východiskový material v zmesi Z-butanónu a vody, a (b) oddestilovávanie azeotropickej zmesi Z-butanónu a vody až do úplného dokončenie tvorby bezvodej formy oc-polymorfného hydrobromidu eletriptánu. Rovnako je možno uskutočniť pripadne stabilizačný stupeň (c), ktorý je opísaný vyššie.0020 Tento postup je výhodný najmä z toho dôvodu, že predchádzajúce funkčne uskutočnitelne postupy...

Blok na filtráciu častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1414

Dátum: 12.07.2004

Autor: Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022

Značky: plynoch, filtráciu, spaľovacieho, obsiahnutých, motora, výfukových, částic

Text:

...riziko odlepenia v prípade zvýšených tepelno-mechanických napätí.0016 Podľa iných výhodných charakteristík vynálezu- vyššie spomínaná nepravidelnosť sa tiahne V smere pozdĺžnej osi vyššie spomínaného bloku po celej dĺžke prvého bloku, čo výhodne umožní vytvárať túto nepravidelnosť v priebehu vytláčania- Vyššie spomínaná nepravidelnosť je vybraníe, nachádzajúce sa na jednej vonkajšej stene výstupného kanálika vyššie spomínaných plynov,...

Valcovacia stolica na výrobu bezšvovej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 927

Dátum: 12.07.2004

Autori: Leisten Thomas, Salomon Frank, Pietsch Jürgen

MPK: B21B 19/00

Značky: výrobu, stolica, valcovacia, rúrky, bezšvovej

Text:

...sú nielen valce 2 ale ivnútorný nástroj 4 vybavené špeciálnou kalibráciou, ktorá umožňuje valcovanie tenkostenného duteho bloku ako inasledujúce zhotovenietenkostenného predvalku rúrky v spätnom kroku.0021 Ako valec 2 tak ivnútorný nástroj 4 sú tak špecificky kalibrované na valcovanie uvedených tenkostenných dutých blokov.0022 V dierovacom procese( schematicky zobrazenom na obr. 1, sa východiskový polotovar 3(blok) posuva do valcovacej...

Konjugované biologické molekuly a ich príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19493

Dátum: 12.07.2004

Autori: Godwin Antony Robert, Brocchini Stephen James, Pedone Elisa, Choi Ji-won

MPK: A61K 47/48

Značky: molekuly, príprava, konjugované, biologické

Text:

...miestne špecifickej modifikácie proteínu prostredníctvom mutagenézy na zavedenie tiolových miest na pripojenie PEG. Takéto modifikácie však signifikantne zvyšujú náklady. Zavedený volný sulfhydral môže mať podobné obmedzenia ako sú uvedené vyššie v skonštruovanom proteíne, pretože môže dochádzať k miešaniu proteínov a dimerizácii proteínov. Proces mutagenézy a produkcie modifikovaného proteínu z bakteriálnych zdrojov často spôsobuje, že...