Zverejnene patenty 08.07.2004

Spôsob výroby 1H-azolyl-metyl-amidov a ich použitie ako inhibítorov nitrifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13380

Dátum: 08.07.2004

Autori: Niclas Hans-joachim, Radics Ute, Michel Hans-jürgen, Wozniak Hartmut

MPK: C07D 231/12, A01N 43/653, A01N 43/56...

Značky: nitrifikácie, výroby, inhibítorov, 1h-azolyl-metyl-amidov, spôsob, použitie

Text:

...známeho princípu tvorby soli s kyselinami (EP-A 529 473, W 0 98/O 5 607, DEOS 4018 395).0009 Ako soli minerálnych kyselín nitrifikačných zásaditých pyrazolov, ako aj nitrifikačne pôsobiace pyrazoly, ktoré nesú na 1-N-dusíku hydrofilné skupiny, nemusia byť ako inhibítorynitrifikácie ešte úplne uspokojivé, pretože majú nízkustabilitu voči hydrolýze, čím sa znižuje trvanie pôsobenia V pôde a stabilita pri skladovaní. To sa týka napr....

Obrábací nástroj zahŕňajúci zariadenie na prenos čiastočiek magnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6481

Dátum: 08.07.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: B03C 1/02, E21B 21/00, B65G 54/00...

Značky: nástroj, zahŕňajúci, prenos, materiálů, zariadenie, obrábací, magnetického, čiastočiek

Text:

...reťazcovmagnetických čiastočiek cez gradientovú zónu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz ilustrovaný na príkladoch s odkazmi na pripojenéobr. 1 schematicky predstavuje prierez časti nástroja na hĺbenie objektuobr. 2 schematicky predstavuje povrchovú mapu usporiadania povrchuobr. 3 (časti a až c) predstavuje fotograñe nástroja z obrázka 1, na ktorom jezachytené narastajúce množstvo oceľových brokov na nosnej plocheobr. 4 (časti...

Zariadenie a spôsob na simultánne uskutočnenie stanovenia krvných skupín sérovej krížovej kontroly a test stanovenia protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4749

Dátum: 08.07.2004

Autori: Schwind Peter, Löster Klemens

MPK: G01N 33/558, G01N 33/80

Značky: spôsob, sérovej, skupin, protilátky, krvných, zariadenie, stanovenia, kontroly, uskutočnenie, simultánne, krížovej

Text:

...namierene proti tým antigénom krvných skupín A prípadne B, ktoré samotnému indivíduu chýbajú, tj. osoby s krvnou skupinou A majú anti-B, osoby s krvnou skupinou B majú anti~A, osoby s krvnouskupinou 0 majú anti-A a anti-B osoby s krvnou skupinou AB nemajú žiadne izoaglu tiníny. Reguláme protilátky sa nazývajú aj kompletné, pretože sú schopné priamo aglutinovat erytrocyty v prostredí NaCl. Iregulárne alebo aloprotilátky sa na rozdiel od...

Ohýbací stroj a metóda ohýbania pásu materiálu na vytvorenie strižnej matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4471

Dátum: 08.07.2004

Autori: De La Merced Marcus, Scott Wesley, Slovak Alois

MPK: B21D 37/20, B21D 53/00, B21D 1/00...

Značky: stroj, vytvorenie, metoda, materiálů, strižnej, matrice, ohýbací, ohýbania, pásu

Text:

...tak, aby mohol priviesť materiál z kotúča.0015 Konkrétne je vyrovnávací stroj tvorený radom predných azadných valčekov, každý zo zadných valčekov je inštalovaný na vložke, pričom vzdialenosť medzi prednými azadnými valčekmi je nastaviteľná pomocou upínacej matice namontovanej na vložke.0016 .le najlepšie, ak je vyrovnávacie zariadenie tvorené vyklápacím vekom,pričom otvorením tohto veka sa zabezpečí prístup kpredným azadným valčekom, otvorenie...

Laserové odstraňovanie vrstvy alebo povlaku z podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11277

Dátum: 08.07.2004

Autori: Dickinson Peter, Thomas Adrian, Davies Jonathan

MPK: B08B 7/00

Značky: vrstvy, laserové, odstraňovanie, povlaků, podkladů

Text:

...uvádza nižšie s cieľom odstrániť izolačné vrstvy. Použil sa NdYag laser s vlnovou dĺžkou 1064 nm, ktorý má konštantný priemerný menovitý výkon 60 W , špičkový výkon 85 kW a veľkosť bodu okolo 20 m. Velkosť bodu vytvára okolo 200 m priemer očistenej plochy. Laserje typu Qswitched. ktorý poskytuje pulzný lúč, ktorý má impulzy medzi okolo 100 nanosekundami a 200 nanosekundami, ktorý sa skenuje cez plochu, ktorá má byť obnažená. Rýchlosť...

Kombinovaná liečba rakoviny zahrňujúca AZD2171 a ZD1839

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4323

Dátum: 08.07.2004

Autor: Wedge Stephen Robert

MPK: A61P 35/00, A61K 31/517

Značky: liečba, rakoviny, azd2171, kombinovaná, zahrnujúca, zd1839

Text:

...Mukhopadhyay, D., J. Biol. Chem., 276 32714-32719, 2001 Gílle, H., Kowalski, J., Li, B., LeCouter, J., Moffat, B, Zioncheck, T. F.,Pelletier, N. a Ferrara, N., J. Biol. Chem., 276 3222-3230, 2001).0006 Chinazolínove deriváty, ktoré sú inhibítorrni VEGF receptorovej tyrozínkinázy, sú opísané vo zverejnenej medzinárodnej patentovej prihláške č. W 0 00/47212. Vo W 0 00/47212 sú opísané zlúčeniny, ktoré majú účinky voči VEGF receptorovej...

Zariadenie a spôsob na simultánne stanovenie antigénov krvných skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10078

Dátum: 08.07.2004

Autori: Schwind Peter, Löster Klemens

MPK: G01N 33/558, G01N 33/80

Značky: spôsob, skupin, krvných, antigénov, stanovenie, simultánne, zariadenie

Text:

...migrujú spolu s čelom kvapaliny pozdĺž poréznej membrány. Analyt nachádzajúci sa vo vzorke sa viaže s protilátkou, ktorá je naviazaná na indikátorovú časticu.Keď prejde vzorka cez indikátorovú zónu, dochádza v dôsledku reakcie analytu s protilátkouviazanou vindikátorovej zóne k imobilizácii komplexu analyt/indikátorová časticaV indikátorovej zóne, čo spôsobuje viditeľný signál.Ďalší známy formát analýzy určený pre malé analyty s len jednou...

Spôsob výroby derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284016

Dátum: 08.07.2004

Autori: Guilmard Daniel, Mazurie Alain, Bonnet Alain, Bouchet Raphaël

MPK: C07D 405/06, C07D 215/14, C07F 9/60...

Značky: spôsob, chinolinu, výroby, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby derivátov chinolínu všeobecného vzorca (IV), pri ktorom sa na kyselinu 1(2H)-chinolínkarboxylovú všeobecného vzorca (I), v ktorom skupiny alk1, alk2 a alk3 sú rovnaké alebo odlišné a predstavujú alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka, n predstavuje celé číslo od 0 do 8, R1 a R2 predstavujú O-alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka alebo tvoria spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané cyklický acetal,...

Katalytický reaktor s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284015

Dátum: 08.07.2004

Autori: Blackwell Benny, Koch Theodore, Mehdizadeh Mehrdad, Ashmead James, Kirby Gregory, Sengupta Sourav

MPK: B01J 12/00, B01J 19/08, B01J 19/00...

Značky: katalytický, ohrevom, indukčným, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne riadenie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze pri zvýšenej teplote zahŕňa nádobu (11) reaktora (10), obsahujúcu aspoň jeden vstup (12) reakčnej zložky na privádzanie plynnej reakčnej zložky do nádoby (11) reaktora (10) a aspoň jeden výstup (13) produktu na odvádzanie produktu z nádoby (11) reaktora (10), aspoň jeden katalyzátor (17) v tuhej fáze, umiestnený v nádobe (11) reaktora (10) v styku s plynnou reakčnou...

Klimatizačné zariadenie, najmä do motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284014

Dátum: 08.07.2004

Autori: Hildebrand Reinhard, Hartleb Thomas

MPK: B60H 1/00

Značky: zariadenie, motorového, najmä, vozidla, klimatizačné

Zhrnutie / Anotácia:

Klimatizačné zariadenie, najmä do motorového vozidla, vyrobené s reguláciou teploty výstupného vzduchu pomocou aspoň jednej zmiešavacej klapky (MKI, MKII) vzduchu, ktorá je usporiadaná pred zmiešavacím priestorom (MR), na nastavenie rôzneho zmiešavacieho pomeru prúdu studeného vzduchu za výparníkom (VD) a/alebo prúdu teplého vzduchu za výmenníkom (WT) tepla pred vstupom do zmiešavacieho priestoru (MR). V prúde studeného vzduchu vo výparníku...

Horák s excitačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284012

Dátum: 08.07.2004

Autor: Rákos Jaroslav

MPK: F23D 14/00

Značky: excitačným, horák, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie rieši úplnú kontrolu spaľovania horákov na všetky druhy paliva, pričom pôsobí na zložky, ktoré vstupujú do spaľovacieho procesu. Elektrické excitačné zariadenie pozostáva z budiča (1), ktorý obklopuje pracovný priestor (2), a je umiestnené tak, aby pôsobilo na ionizované časti paliva v spaľovacom procese bez toho, aby sa zapálil oblúk. Súčasťou konštrukcie je aj zmiešavacie zariadenie (3), prívod paliva (4), prívod vzduchu (5) a...

Uloženie vretena posúvača na vedenie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1963

Dátum: 08.07.2004

Autor: Katzenschwanz Martin

MPK: F16K 41/00, F16K 3/02, F16K 31/44...

Značky: uloženie, vedenie, vřetena, posúvača, tekutin

Text:

...jediného priloženéhovýkresu, ktorý ukazuje pozdĺžny rez uložením vretena podľa vynálezu, 0013 Na výkrese je horný diel posúvača označený vztahovou značkou 10 vreteno má vzťahovú značku 20 a ložiskové puzdro vcelku má vzťahovú značku 30. vreteno 20 je otočne uložené vo vnútri horného dielu posúvača 10, ato pomocou dvojdielneho Iožiskového puzdra 30, ktoré zahŕňa spodný diel 31 puzdra, ako aj horný diel 32 puzdra, ktorý je zachytený v...

Deriváty pyrolo[3,4-c]pyrazolu účinné ako inhibítory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8788

Dátum: 08.07.2004

Autori: Moll Jurgen, Vianello Paola, Fancelli Daniele, Forte Barbara, Varasi Mario

MPK: C07D 487/04, A61K 31/4162, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, kináz, účinné, pyrolo[3,4-c]pyrazolu, deriváty

Text:

...hematopoietického systému lymfatického pôvodu, vrátane leukémie, akútnej lymfocytickej leukémie, akútnej lymfoblastickej leukémie, lymfómu B-buniek,lymfómu T-buniek, Hodgkinovho lymfómu, nehodgkinského lymfómu, rakoviny vlasových buniek a Burkettovho lymfómu pri liečbe rakoviny hematopoietického systému myeloidného pôvodu, vrátane akútnej a chronickej rnyelogénnej leukémie,myelodysplastického syndrómu a promyelocyticke leukémie nádorov...

Zariadenie na rezanie alebo zváranie rúrkových obrobkov alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1590

Dátum: 08.07.2004

Autor: Wirth Peter

MPK: B23K 7/00, B23Q 1/00, B23K 5/00...

Značky: rúrkových, zváranie, zariadenie, obrobkov, podobně, rezanie

Text:

...byť rôzne odrezané rúrky alebo rúrkové diely zvarenés rúrkovým systémom, lebo tu nmsí byť zvárací horák vedenýpodobným spôsobom ako rezací horák.Úlohou predkladaného vynálezu je vytvoriť zariadenie vyššie uvedeného druhu tak, aby s ním mohli byt rezanê alebo zvárané rúrkové obrobky s rôznym priemerom obalového kruhu, s rôznymi prierezmi a s rôznymi hrúbkami stien.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že vodiaceCa) priechodný otvor, do...

Použitie 2H- [1, 3] oxazíno [3, 2-a] indólových derivátov na liečenie neuropatickej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1522

Dátum: 08.07.2004

Autori: Guglielmotti Angelo, Polenzani Lorenzo, Cazzolla Nicola, Alisi Alessandra

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5365

Značky: neuropatickej, indolových, oxazíno, derivátov, použitie, bolesti, liečenie

Text:

...sa uvádza, že antagonisti receptora 5-HT 4 potlačujú odpoved nociceptorov na distenziu kolorektapotkanov. SB-207266 A má účinok na citlivosć konečníka.Na obr. 1 je znázornený účinok hydrochloridovej soli zlúčeniny vzorca I, kde R n-butyl, na alodýniu vyvolanúpodviazaním sedacieho nervu potkana.Na obr. Je znázornený účinok hydrochloridovej zlúčeniny vzorca I, kde 5 n-butyl, na mechanickú hyperalgêziu potkanaPredmetom tohto vynálezu je...

Tepelno-elektromechanický spôsob a systém pre in-line navíjanie a odvíjanie za tepla valcovaného predbežne tvarovaného pásu zo škrupinového plynulého liatia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1499

Dátum: 08.07.2004

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21C 47/00, B21C 47/02, B21B 1/46...

Značky: navíjanie, systém, tepla, škrupinového, tvarovaného, tepelno-elektromechanický, odvíjanie, liatia, in-line, plynulého, předběžně, valcovaného, pásu, spôsob

Text:

...pre oceľové pásy majúce indukčné zahrievacie zariadenie iba na výstupe pásu vedúcemu k vonkajšej strane, vyrobené ako valčekové dráhy, bezakejkoľvek možnosti optimalizovania a zjednotenia teploty pozdĺž celého pásu.0007 Ešte s odkazom na vyššie uvedené patenty je možné poznamenať, že aby sa zamedzilo akémukoľvek chladeniu konca pásu, musel by byt tento navijaný vo vnútri, ale to znamená významné problémy pri jeho odobrati alebo by...

Použitie derivátov indazolu pri liečbe neuropatických bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1482

Dátum: 08.07.2004

Autori: Cazzolla Nicola, Guglielmotti Angelo, Alisi Alessandra, Polenzani Lorenzo

MPK: A61K 31/4523, A61P 25/00, A61P 29/00...

Značky: indazolu, použitie, derivátov, bolesti, neuropatických, liečbe

Text:

...liečiv V súčasnosti dostupných. Je teda jedným z hlavných cieľov farmaceutického priemyslu vyvinúť nové analgetiká. Naviac, navzdory všetkým výskumným snahám nájsť vhodnú analgetickú zlúčeninu, jestvujestále veľké množstvo pacientov, na ktorých ťažkosti neexistuježiadna odpovedajúca forma liečby Scholz J, Woolf C J, Can weObr.1 ukazuje vplyv hydrochloridovej soli zlúčeniny (I),kde R 4-OH a X CH, na alodynii, indukovanú...

Na uhlíku substituované metylamínové deriváty a ich použitie ako činidlá na riadenie reológie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8514

Dátum: 08.07.2004

Autori: Venderbosch Rudolf Anthonius Maria, Brinkhuis Richard Hendrikus Gerrit

MPK: C09D 5/04, C08G 18/28, C07C 273/18...

Značky: metylamínové, substituované, činidla, použitie, riadenie, reológie, uhlíku, deriváty

Text:

...linearneho alebo rozvetveného, substituovaneho alebo nesubstituovaného, nasýteného alebo nenasýteného hydrokarbylu alebo skupiny obsahujúcej heteroatóm, vrátane substituovaného alebo nesubstiluovaneho fenylu alebo naftylu, čím je každý z R 1, R 2 a R 3 rôzny, takže uhlíkový atóm je chirálnym centrom, s výhradou, že amínom nie je opticky aktívna aminokyselina a nie je to opticky aktívny ester aminokyseliny a s ďalšou výhradou, že výsledné...

Viacvrstvové potrubie určené najmä pre chladiace obvody tepelných motorov automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 909

Dátum: 08.07.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: B32B 27/28, B32B 1/00, B32B 27/08...

Značky: motorov, určené, potrubie, najmä, automobilov, obvody, viacvrstvové, tepelných, chladiace

Text:

...voči tlaku a teplote.0017 Použitá termoplastická látka obsahuje polyfenylénsulfid(PPS), ktorý vyrába napríklad firma CHEVRON PHILLIPS pod názvom RYTON XTEL, XE a najmä XE 3200 alebo XE 3400.0018 Látka vnútornej vrstvy 1 tvorí dvojitú bariéru chrániacu hmotu vonkajšej vrstvy 2, ktorá je nad 100 °C málo odolná hydrolýze.0019 Variantom látky použitej pre vonkajšiu vrstvu 2 môže byť látka stabilná voči hydrolýze a/alebo glykolýze a/alebo...