Zverejnene patenty 02.07.2004

Visutý dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4659

Dátum: 02.07.2004

Autor: Christiansson Carsten

MPK: B65G 35/00, B65G 17/20

Značky: dopravník, visutý

Text:

...najmaurčený na pohaňanie dopravníka cez časť koľajnice, která nije pokrytá hnacou reťazou, napriklad cez prestavne miesto.0006 Úlohou tohto vynalezu je preto vyvinúť visuty dopravník, ktorý uspokojuje pozitivne znaky zhora uvedeného slimakoveho hnacieho dopravníka a okrem toho je výrazne menej0007 Táto a ďalšie úlohy byly splnené vyvinutimvisuteho dopravníkového systemu podľa nároku l.0008 Podla tohto vynálezu je každý nosič poháňaný...

Zváracie zariadenie a spôsob zvárania súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4360

Dátum: 02.07.2004

Autori: Dieterle Horst, Wagner Peter

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zváracie, zariadenie, spôsob, zvárania, súčastí

Text:

...40 860. Pritom pozostávajú prvky ohraničujúce kompresný priestor, ako posúvač a pevný dotyk, zásadne z viac časti, ktoré sú vzájomne silovo spojené prostredníctvom skrutiek.Vysokofrekvenčný rezonátor podľa DE-A-38 O 7 154 je prostredníctvom skrutkového spojenia spojený s busterom aleboOhraničujúce prvky kompresného priestoru ultrazvukového zváracieho zariadenia pozostávajúce 2 nosnej časti a pracovnej časti sú známe 2 DE-U-200 20 525....

Postup na konzervovanie čerstvých plodín a povlaková kompozícia na tento postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4227

Dátum: 02.07.2004

Autor: Petcavich Robert

MPK: A23B 7/00

Značky: kompozícia, čerstvých, postup, povlaková, plodin, konzervovanie

Text:

...a respiračnú výmenu, ale tiež indukuje nežiaduce symptómy vdôsledku asfyxie. Aj tu používanie polyetylénových vrecíek umožňuje skladovanie banánov pri teploteprostredia len niekoľko dní.Kompozícíe na konzervovanie čerstvých plodín vyvinuté doposiaľ bolipoužiteľné len na plodiny, ktoré majú šupu alebo kôru. Existuje teda potrebavyvinúť kompozícíe na konzervovanie plodín, ktoré nemajú šupu ani kôru, ktoré sa pred konzumáciou spravidla...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10627

Dátum: 02.07.2004

Autori: Feng Xiaogen, Yu Ruibiao, Mao Xiaohui, Cheng Qianwen, Wang Nongyue

MPK: C07C 209/36, C07C 211/55, C07C 209/60...

Značky: přípravy, 4-aminodifenylaminu, spôsob

Text:

...3) prevádzka je komplikovaná, a toto nie je na prospech kontinuálnejvýrobe a limituje priemyselné využitie 4) separáciaje náročná a čistota produktu nie je vysoká.0004 US 6,395,933 opisuje spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu reakciou nítrobenzénu a substituovaného anilínu pri určitej teplote v prítomnosti silnej bázy a katalyzátora fázového prenosu. Spôsob nie je uspokojivý z hľadiska výťažku a je tu mnoho vedľajších reakcií. V zmesi...

Verejné sanitárne zariadenie so zariadením na čistenie podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2759

Dátum: 02.07.2004

Autor: Gagosz Jean-claude

MPK: E03D 9/00

Značky: podlahy, čistenie, verejné, sanitárne, zariadenie, zariadením

Text:

...keď dôjde k čisteniu bude omývať dlážku 7.Hubíca 13 usmerňuje prúd vody tak, aby keď opustia kruhovú časť vodovodných potrubí 10, 11 narážal V pohode na plochý povrch dlážky 7.Vďaka tejto funkcií predstavuje hubica 13 predovšetkým hranatú drážku 14 spojenú s vodovodnými potrubia 10, 11, a tiež s deflektorom 15, ktorý prilíeha k drážke 14 na protíľahlej strane než vodovodné potrubia 10, 1 1.Ako je znázornené na obrázku 4, drážka 14 má časť...

Spôsob a zariadenie na zákazkovú výrobu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284011

Dátum: 02.07.2004

Autori: Park Sung Kyu, Palmer Bethe, Ruderman Gerald

MPK: G06F 17/00, G06F 15/00

Značky: výrobu, predmetov, zákazkovú, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zákazkovej výroby predmetov, najmä nohavíc, košieľ a ostatných odevov, obuvi, pokrývok hlavy a rukavíc, pri ktorom sa najprv zistia kritické miery subjektu. Na základe kritických mier sa z usporiadanej množiny skúšobných vzoriek rôznych rozmerov zvolí základná skúšobná vzorka, ktorá sa vyskúša na subjekte. Podľa výsledku skúšky a podľa preferencií zákazníka sa z usporiadanej množiny skúšobných vzoriek vyberie lepšie vyhovujúca skúšobná...

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284010

Dátum: 02.07.2004

Autori: Merkle Hans Rupert, Durein Alfons, Jäger Karl-friedrich, Hansen Hanspeter

MPK: C07D 285/16

Značky: přípravy, spôsob, solí, 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu všeobecného vzorca (I), kde R1 až R4 znamená nezávisle od seba vodík, nižší alkyl alebo hydroxyalkyl, pri ktorom sa nechá reagovať bentazón všeobecného vzorca (IIa) vo vode s amóniovou soľou všeobecného vzorca (IIIb) alebo nátriumbentazón všeobecného vzorca (IIb) s amóniovou soľou všeobecného vzorca (IIIc).

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-ón-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284009

Dátum: 02.07.2004

Autori: Durein Alfons, Jäger Karl-friedrich, Merkle Hans Rupert, Hansen Hanspeter

MPK: C07D 285/16

Značky: přípravy, solí, spôsob, 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazin-4-ón-2,2-dioxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy solí 3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-ón-2,2-dioxidu všeobecného vzorca (I), kde R1 až R4 znamená nezávisle od seba vodík, nižší alkyl alebo hydroxyalkyl, pri ktorom sa nechá reagovať bentazón všeobecného vzorca (IIa) v organickom s vodou nemiešateľnom rozpúšťadle s amínom všeobecného vzorca (IIIa) alebo s amóniovou soľou všeobecného vzorca (IIIb) a soľ všeobecného vzorca (I) sa extrahuje do vody.

Živice tvrditeľné žiarením na báze ketón- a/alebo močovino-aldehydových živíc a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1895

Dátum: 02.07.2004

Autori: Mindach Lutz, Glöckner Patrick

MPK: C09D 4/06, C08G 6/00, C08L 61/00...

Značky: výroby, báze, spôsob, živice, močovino-aldehydových, ketón, tvrditelné, živíc, žiarením

Text:

...ako filmotvornej zložkyÚlohou predloženého vynálezu bolo chemické modifikovanie ketón-aldehydových živíc a/alebo močovino-aldehydových živíc tak, aby vznikli živice tvrditeľné žiarením, ktoré sú odolné voči zmydelneniu a stále a majú aj vysokú odolnosť proti žltnutiu. Prekvapivo sa táto úloha mohla riešiť tým, že ketón-aldehydové živice a/alebo močovino-aldehydové živice sa polyméranalogicky zásobili etylénovo nenasýtenými časťami....

Akapsulárne mutanty i P. multocida hyaE /i delécie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1672

Dátum: 02.07.2004

Autori: Briggs Robert, Tatum Fred

MPK: A61K 39/102, C12N 1/20

Značky: akapsulárne, delécie, mutanty, multocida

Text:

...biosyntetického lokusu V skupine sérotypu A sú dobre známe a boli komplexne sekvenované. Chung et al. FEMS Microbiol. Lett. 166(2), 289-96, 1998. Lokus sérotypu A 21 obsahuje štyri otvorené čítacie rámce (ORF, open reading frame) V oblasti l (heXA, hexB, hexC a hexD), päť ORF V oblasti 2 (hyaA, hyaB, hyac, hyaD a hyaE) a dva ORF V oblasti 3 (phyA a phyB).V určitých uskutočneniach mutovaná baktéria neobsahuje žiadne, voči antibiotikám...

Závesové kovanie pre výklopné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1661

Dátum: 02.07.2004

Autori: Jensen Jan Fahlen, Sorensen Peter

MPK: E05D 7/08, E05D 1/00

Značky: výklopné, závěsové, kovanie

Text:

...tým, že listová pružina je vybavená aspoň jedným zádržným bodom na záber s aspoň jedným prvkom uvedenej záberovej súpravyna druhej časti závesu počas otočného pohybu.0011 Vynález poskytuje závesové kovanie riešiace problém nedostatku funkčných vlastností v dôsledku opotrebovania a trhlín záberového prvku, ktorý obsahuje jeden alebo viacero zádržných bodov, pretože listová pružina nie je integrálnou častou vodidla, priČOHl označením listová....

Pripojovacie tesnenie so zubami rohatky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8211

Dátum: 02.07.2004

Autor: Preisendörfer Gerhard

MPK: F16L 41/08, F16L 5/10, F16L 37/00...

Značky: zubami, tesnenie, rohatky, pripojovacie

Text:

...koncentrické pozostavovanie podporilo, je možnéupraviť vodiace plochy na elastomérovej vložke aj napripojovacom hrdle. Také vodiace plochy môžu byť upravené na vnútornom obvode otvoru elastomérovej vložky V oblasti oporného goliera a na vonkajšom obvode pripojovacieho hrdla V oblasti prechodu medzi záberovým koncom a hrdlovým koncom. Alternatívne alebo prídavne môžu byť upravené axiálne vodiace zariadenia vo forme axiálnych drážok V...

Čerpadlá kvapalín a spôsob čerpania kvapaliny, ktorá môže obsahovať plyn uvoľňovaný z roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 592

Dátum: 02.07.2004

Autor: Warren Leslie James

MPK: F04B 3/00, F04B 15/00, F04B 11/00...

Značky: čerpania, kvapalín, ktorá, roztoku, obsahovať, čerpadla, uvoľňovaný, môže, kvapaliny, spôsob

Text:

...je pri pracovnom zdvihu vypudený z tlakovej komory. To sa deje v dôsledku nastavenia vstupných ventilov do podoby sklonených priehradok, ktoré podporujú a uľahčujú vztlak a pohyb všetkých uvoľnených bublín smeronl hore, späť do hornej časti vstupného potrubia v priebehu pracovného zdvihu.0008 Po tretie, predložený vynález znižuje kavitáciu, pretoženespracovaný objem je, ako je už uvedené, minimálny. To jekriticke vzhľadom na účinnosť...