Zverejnene patenty 30.06.2004

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Nagy Kalman, Barkóczy József, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Kótay Nagy Peter, Körtvelyessy Gyuláné, Gregor Tamás, Farkas Béla, Simig Gyula

MPK: C07D 495/00

Značky: inhibítora, přípravy, krystalického, doštičiek, polymorfu, agregácie, spôsob, liečivá, báze

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Systém na elektrické kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6207

Dátum: 30.06.2004

Autor: Mann Detlef

MPK: H05B 1/02

Značky: elektrické, systém, kúrenie

Text:

...termostatom v pripade, že ich systém zahŕňa niekolko.0009 V systéme na bezkontaktný pravidelný prenos signálov na ovládanie termostatu do výhrevných telies alebo do ich individuálnych zariadení na ovládanie môže byt termostat vybavený nezávislým napájaním elektrickou energiou (baterie, akumulátory). Preto nemusí byť spojený fyzickým vodičom,ale je mobilný a je teda možné ich umiestniť na ľubovoľnom mieste príslušnejmiestnosti. Z toho tento...

Pegylované jednoduché doménové protilátky (dAb)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5242

Dátum: 30.06.2004

Autor: Basran Amrik

MPK: C07K 16/18, A61K 47/48

Značky: dab, doménové, protilátky, pegylované, jednoduché

Text:

...variabilnej protilátkovej doméne.Vjednom uskutočnení sa cysteínový alebo lyzínový zvyšok nachádza na C-konci vjedínej variabilnej protilátkovej doméne.Vjednom uskutočnení sa PEG pripája na jedinú variabilnú protilátkovú doménu na cysteínovom alebo lyzinovom zvyšku, ktoré sa nachádzajú vo variabilnej doménovej kostrovej oblasti, ktorá sa líši od C-konca alebo N-konca tejto jedinej protilátkovej variabilnej domény.Vjednom uskutočnení sa...

Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby jeho výroby a overovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5136

Dátum: 30.06.2004

Autori: Heierli René, Eichenberger Martin

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10, G07D 7/00...

Značky: bezpečnostný, proti, overovania, prvkami, výroby, falšovaniu, spôsoby, předmět

Text:

...ktorý obsahuje substrát a hologramovú vrstvu s objemovýmhologramom, pričom hologramová vrstva je usporiadanána povrchu substrátu, pričom objemový hologram obsahuje0009 V súlade s posledným aspektom sa vynález týka spôsobu overovania pravosti bezpečnostného predmetu podľadruhého aspektu, tentoo spôsob obsahuje nasledujúce krokyosvetlenie objemového hologramu na vytvorenie odrazeniesveteľného pola, overenie prítomnosti aspoň jednej...

Výroba papiera s modifikovanými sólmi oxidu kremičitého ako mikročasticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4214

Dátum: 30.06.2004

Autori: Renner Gerd-friedrich, Hübbe Thomas, Thiele Bernd, Kijlstra Johan, Nennemann Arno, Puppe Lothar, Meisel Karlheinrich

MPK: D21H 23/00, D21H 17/00, C01B 33/00...

Značky: sólmi, oxidů, papiera, křemičitého, výroba, mikročasticami, modifikovanými

Text:

...najmä soli alkalických kovov, ako sodnéPrednostná sú také sóly oxidu kremičitého, ktoré majú naatóme kremíka naviazanú skupinu vzorca (I) a/alebo IIObzvlášť prednostne je B dvojvazbový, t.j. p znamená l. B predstavuje najmä poprípade jedným alebo viacerými atómami kyslíka prerušenú priamu alebo rozvetvenú alkylénovú skupinu s l až 15 atómami uhlíka, cykloalkylénovú skupinu s 5 až 8atómami uhlíka alebo jednotku vzorcaCelkom obzvlášť...

Výroba papiera s modifikovanými kremičitými sólmi ako mikročasticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9426

Dátum: 30.06.2004

Autori: Gerd-friedrich Renner, Bernd Thiele, Arno Nennemann, Karlheinrich Meisel, Lothar Puppe, Johan Kijlstra, Thomas Hübbe

MPK: C01B 33/146, D21H 17/68, D21H 17/09...

Značky: modifikovanými, papiera, sólmi, mikročasticami, výroba, kremičitými

Text:

...cykloch pri - 10 °C vždy úplne zmrznú a nechajú roztopit po čom sa následne usušia pri teplote 110 °C.Relativna viskozita sa stanovuje pomocou Ostwaidovho viskozimetra a z toho sa vypočíta relatívna objemová frakcia dispergovanej fázy. Podľa Illera a kol. sa z toho ziska pri znalosti koncentrácie pevnej látky S hodnota. S hodnota udáva podiel kremika v dispergovanej fáze v hmotnostných percentách. Výroba vzoriek krátko pred meranlm...

Spôsob výroby magnetických súčastí vyrobených z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284008

Dátum: 30.06.2004

Autori: Couderchon Georges, Verin Philippe

MPK: C21D 1/26, C22C 38/00

Značky: báze, železa, súčastí, výroby, strukturou, mäkkej, spôsob, zliatiny, magnetických, magnetickej, nanokryštalickou, vyrobených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej súčasti z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou, ktorej chemické zloženie je v % at. Fe => 60 %, 0,1 % <= Cu <= 3 %, 0 % <= B <= 25 %, 0 % <= Si <=30 % a ďalej obsahuje najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej niób, volfrám, tantal, zirkónium, hafnium, titán a molybdén v množstve 0,1 % až 30 %, zvyšok sú nečistoty z tavenia, zloženie ďalej vyhovuje...

Zariadenie na národnú a medzinárodnú identifikáciu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284007

Dátum: 30.06.2004

Autor: Van Zon Franklin

MPK: B60R 25/10, G08G 1/017

Značky: národnú, zariadenie, medzinárodnú, motorových, identifikáciu, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje aspoň jeden pasívny odpovedač (2, 3) v každom vozidle (1) na mieste, ktoré nie je viditeľné zvonku, v ktorom je uložený špecifický kód aspoň jednu prenosnú čítaciu jednotku (4) na čítanie kódu zvonku vozidla (1) a ústredný počítač (5) obsahujúci dátový súbor, v ktorom sú uložené kódy odpovedača motorového vozidla (1) spoločne s ďalšími údajmi motorového vozidla a s údajmi o jeho registrovanom vlastníkovi. Každá prenosná...

Hasiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284005

Dátum: 30.06.2004

Autori: Bonk Hans, Schremmer Ulf

MPK: A62C 35/02

Značky: hasiaci, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Hasiaci systém, najmä pre mobilné zariadenia, je tvorený nádržou (1) hasiaceho prostriedku, priestorom (2) pre beztlakové fluidum a tlakovým rezervoárom (4) na výtlačné médium. Priestor (2) pre fluidum a tlakový rezervoár (4) sú oddelené elastickou membránou (3) a priestor (2) pre fluidum je vybavený hrdlom (6) s uzatváracím prvkom, ktorým je ventil (5) alebo poistná platnička (22), hrdlo (6) je spojené s nádržkou (1) hasiaceho prostriedku....

Hasiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284004

Dátum: 30.06.2004

Autori: Schaefers Herbert, Schremmer Ulf, Kötter Karl, Büssem Rudolf

MPK: A62C 35/02

Značky: hasiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mimo chráneného priestoru (2) zariadenia je umiestnená najmenej jedna nádrž (4, 5, 6), napojená na najmenej jedno potrubie (9, 10, 11), vedené cez prívodné potrubie (12) do chráneného priestoru (2) a na konci vybavené jednou alebo viacerými rozdeľovacími dýzami (14).

Spôsob dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284003

Dátum: 30.06.2004

Autor: Maďar Ivan

MPK: C08F 8/50, C08J 11/10

Značky: depolymerizácie, organických, dekompozície, látok, nízkohodnotných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok, pri ktorom sa nízkohodnotné organické látky podrobia pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc vykonávajúcich vírivý pohyb, pričom pevné častice tvoriace pohyblivé lôžko sa dostávajú do vírivého pohybu intenzívnym miešaním a vírivé pohyblivé lôžko pevných častíc s priemerom 3.10exp(-5) až 3.10exp(-2) je tvorené čiastočne alebo úplne látkou, ktorá pri reakčných...

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie s časticami typu jadro/obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 284001

Dátum: 30.06.2004

Autori: Nováková-volfová Petra, Černáková Ľudmila, Chrástová Viera

MPK: C08F 12/08, C08F 2/22, C08F 212/08...

Značky: polymérnej, presietenej, styrén-butylakrylátovej, spôsob, výroby, časticami, disperzie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie so štrukturovanými latexovými časticami typu jadro/obal, kde polymerizácia prebieha v emulzii dvojstupňovou násadovou syntézou, s kontinuálnym dávkovaním monomérov, pri nízkych teplotách v kyslom prostredí, v systéme obsahujúcom iniciátor, aktivátor a zmesný emulgátor. V prvom stupni syntézy polymerizuje 30 až 45 % hmotn. styrénu bez alebo za prítomnosti funkčného monoméru...

Spona rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2085

Dátum: 30.06.2004

Autori: Wolf Heinz-peter, Geppert Helmut, Sommer Michael, Mann Stephan

MPK: F16L 27/02

Značky: spona, rúrky

Text:

...spočíva jeho tesnosť len v presne priliehajúcom vzájomnom dosadnutí pásikov spony a guľových pásiem rúrok, to znamená v úzkych toleranciách polomerov na sebe ležiacich plôch. Tesnosť spojenia je preto pre vysoké fluidné tlaky V rúrkach tiež nedostatočná. Dodatkovo je vo vnútri guľových pásiem. rúrok usporiadanýkrúžok, vybavený vo vnútri valcovými a na vonkajšej stranedvoma axiálne rozdelenými plochami V tvare guľových pásiem. Medzi týmito...