Zverejnene patenty 23.06.2004

Liekové formy nepolárneho fotosenzibilátora na fotodynamickú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14168

Dátum: 23.06.2004

Autori: Neuberger Wolfgang, Scheglmann Dietrich, Fahr Alfred, Gräfe Susanna, Albrecht Volker

MPK: A61P 35/00, A61K 9/127, A61K 41/00...

Značky: terapiu, formy, liekové, nepolárneho, fotosenzibilátora, fotodynamickú

Text:

...lipidov derivatizovaných MPEG(pegylovaných) v dvojvrstvovej membráne stéricky stabilizovaných lipozómov vytvára účinnú stérickú bariéru proti interakciám s plazmatickými proteínmi areceptormi na bunkovom povrchu, ktoré sú zodpovedné za rýchlu intravaskulárnu destabilízáciu/porušenie a klírens retikuloendotelovým systémom pozorované po intravenóznom podaní bežných Iipozómov. Výsledkom je, že pegylované Iipozómy majú predĺžený biologický...

Viacnásobné častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6947

Dátum: 23.06.2004

Autori: Walden Malcolm, Whitelock Steve, Mohammad Hassan, Hayes Geoff, Martinelli Vincenzo, Tamber Harjit

MPK: A61K 31/485, A61P 29/00

Značky: viacnásobné, částice

Text:

...28,8 49,7 50,9 uvoľnením q 6 h -J u jedinej dávky ACC AUCmnú, u viac dávok AUC AUCWTdáta získané u dobrovoľníkov, ktorým bol podaný naltrexon,ktorý môže zvýšiť absorpciu0009 Oxykodón je extenzivne metabolizovaný a odstraňovaný primárne močom, a to ako konjugované aj nekonjugované metabolity. Skutočný polčas odstraňovania oxykodónu po podaní OxyContin® Tabliet bol 4,5 hodiny V porovnaní s 3,2 hodinami pre oxykodón s okamžitým...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca cyklické somatostatínové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6451

Dátum: 23.06.2004

Autori: Lambert Oliver, Moser Katrin

MPK: C07K 14/435, A61K 38/31, C07K 7/00...

Značky: farmaceutická, kompozícia, somatostatínové, cyklické, obsahujúca, analogy

Text:

..., R 4 je H alebo CH , R 43 je benzyl,prípadne v kruhu substituovaný, každé z R 5 a R 6 nezávisle je H, Cmalkyl,co-amino-Cmalkylén, co-hydroxy-Cmalkylén alebo acyl, R 7 je priama väzba alebo C 1. óalkylén, každé z R 3 a R 9 nezávisle je H, C 14 alkyl, w-hydroxy-Cualkylén, acyl alebo CHzOH-(CHOHx-CHz- , kde c je 0, 1, 2, 3 alebo 4, alebo Rg a R 9 spoločne s atómom dusíka,na ktorom sú pripojené, tvoria heterocyklickú skupinu, ktorá môže obsahovať...

Viacnásobné častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16963

Dátum: 23.06.2004

Autori: Tamber Harjit, Mohammad Hassan, Walden Malcolm, Hayes Geoffrey Gerard, Martinelli Vincenzo, Whitelock Steve

MPK: A61K 31/485, A61P 29/00

Značky: viacnásobné, částice

Text:

...Tablety ql 2 h 5 mg s okamžitým 36,2 28,8 uvoľnenímpre jedinú dávku AUC AUCmi, pre viac dávok AUC AUCmT dáta získané u dobrovoľníkov, ktorým bol podaný naltrexon,ktorý môže zvýšiť absorpciu0009 Oxykodón je extenzivne metabolizovaný a odstraňovaný primárne močom, a to ako konjugované aj nekonjugované metabolity. Skutočný polčas odstraňovania oxykodónu po podaní OxyContin® Tabliet bol 4,5 hodiny v porovnaní s 3,2 hodinami pre oxykodón s...

Spôsob výroby gélových listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17694

Dátum: 23.06.2004

Autori: Lee Kang, Gould George, Stepanian Christopher John, Gronemeyer William

MPK: B29C 39/14

Značky: spôsob, listov, gelových, výroby

Text:

...matricový kompozit zo sypkého aerogélu svláknami rozptýlenými vsypkom aerogéli a spôsob prípravy aerogélového matricového kompozitu.Odkazujeme tiež na dokumenty FR 2 441 789 A a GB 1 014 791, ktoré uvádzajú spôsoby vytvárania zvitkov z nevytvrdených živíc.Podstata vynálezu 0007 Tento vynález sa týka spôsobu výroby gélových listov podľa nároku 1a spôsobu prípravy gélových listov podľa nároku 11.0008 Vynálezcovia presnejšie vyvinuli...

Použitie hyalurónovej kyseliny na prípravu kompozícii na liečenie recidivujúcich áft v dutine ústnej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5373

Dátum: 23.06.2004

Autor: Macchi Franco

MPK: A61P 17/00, A61K 31/715

Značky: recidivujúcich, dutině, kompozícií, použitie, přípravu, ústnej, kyseliny, hyaluronovej, liečenie

Text:

...zmierniť symptómy a skracovať čas zvredovatenia, ale aj jeho závažnosť.0014 Predložený vynález teda zahŕňa použitie hyalurónovej kyseliny na prípravu kompozícii na liečenie recidivujúcich aftóznych vredov vdutine ústnej, kde hyalurónová kyselina jejedinou účinnou zložkou a priemerná molekulová hmotnosť hyalurónovej kyseliny je medzi 800 000 a 4 000 000.0015 Kompozície obsahujúce hyalurónovú kyselinu na použitie vsúlade svynálezom sú...

Expandovateľný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5233

Dátum: 23.06.2004

Autori: Kleino Thomas, Harthcock Matthew, Kassa Abraham, Apfel Jeffrey, Barz William, Larsen Douglas

MPK: B62D 29/00

Značky: expandovateľný, materiál

Text:

...aktivovaný tak, aby slúžil na tlmenie zvuku, tesnenie alebo vystuženie príslušného typu výrobku.0007 Predkladaný vynález zverejňuje expandovateľný materiál podla nároku 1. Jedným zvýhodných materiálov pre výstuž je rozomleté aramidové vlákno, ktoré môže napomáhat riadeniu toku, odporu proti priehybu a/alebo0008 Tento materiál môže byť vyrábaný podľa rôznych protokolov. Vjednom z výhodných spôsobov sú rôzne zložky materiálu miešané...

Zariadenie na podoprenie a pripevnenie okenných alebo dverových rámov na vymedzenie otvoru v stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5053

Dátum: 23.06.2004

Autor: Steffen Markus

MPK: E06B 1/56

Značky: podoprenie, vymedzenie, otvorů, pripevnenie, dverových, stěně, zariadenie, okenných, rámov

Text:

...sa opiera na závitovom čape usporiadaná matica. Zásluhou toho je opomá plocha dostatočná ipri veľkých silách v dôsledku veľkých okien alebo dverí. Dosiahne sa takto tiež priaznivého trenia pri potrebnom prestavovaníPrehľad obrázkov na gýkresoch Ďalšie znaky podľa vynálezu a a zvláštne výhody sú v nasledujúcom opise ešte bližšievysvetlené na základe výkresov, ktoré znázorňujú naobrázku 1 šikmý pohľad na časť steny so zariadením na...

Topické použitie kyseliny valproovej na prevenciu alebo liečbu psoriázy a akné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4700

Dátum: 23.06.2004

Autori: Costanzo Antonio, Chimenti Sergio, Minucci Saverio, Paolino Donatella, Nistico Steven Paul, Pelicci Pier Giuseppe

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4427, A61K 31/185...

Značky: valproovej, použitie, kyseliny, psoriázy, akné, prevenciu, topické, liečbu

Text:

...antagonistickými enzýmovými aktivitami. Génová regulácia nukleárnymi receptormi0005 Také korepresorové komplexy, ktoré majú HDAC aktivitu,nesprostredkovávajú len represiu nukleámymi receptormi, ale tiež interagujú s ďalšími transkripčnými faktormi vrátane Mad-i, BCL-6 a ETO. Mnohé z týchtoproteínov majú kľúčové úlohy v poruchách bunkovej prolyferáce a diferenciácie(Pazin a Kadonaga, 1997, Cell 89, 325-8 Huynh and Bardwell, 1998, Onkogen...

N-[({4-substituované piperazin-1-yl}sulfonylmetyl)-alkyl]-N-hydroxyformamidové zlúčeniny ako inhibítory metalloproteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4608

Dátum: 23.06.2004

Autori: Waterson David, Finlay Maurice

MPK: A61K 31/496, A61P 19/00, A61P 11/00...

Značky: inhibitory, metalloproteináz, piperazin-1-yl}sulfonylmetyl)-alkyl]-n-hydroxyformamidové, n-[({4-substituované, zlúčeniny

Text:

...Johansson a kol., (1997) Am. J. Pathol. 151 (2) 499 - 508 a v epidermálnych nádoroch K. Airola a kol., (1997), J. Invest. Dermatol. 109 (2) 225 - 231. Tieto výsledky naznačujú, že kolagenáza 3 (MMP 13) je vylučovaná transformovanými epitelovými bunkami a môže byť zahrnutá v degradácii extracelulárnej matrix a interakcii bunka-matrix spojenej s metastázou, obzvlášť keď je zistená v léziách agresívnej rakoviny prsníka a pri malígnomraste...

Expandovateľný materiál a upevniteľný prvok pre tesnenie, tlmenie zvuku alebo vystužovanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10691

Dátum: 23.06.2004

Autori: Apfel Jeffrey, Kleino Thomas, Harthcock Matthew, Kassa Abraham, Larsen Douglas, Barz William

MPK: B62D 29/00, C08J 9/00

Značky: tesnenie, zvuku, materiál, vystužovanie, výroby, tlmenie, upevnitelný, spôsob, expandovateľný, prvok

Text:

...a podobne. Preto sa predkladaný vynález snaží poskytnúť expandovateľný materiál, ktorý by vykazoval aspoň jednu požadovanú vlastnosť bez velkého obmedzeniaminimálne jednej ďalšej vlastnosti.0006 Predkladaný vynález predstavuje spôsob podľa nároku 1 a poskytujeprvok navrhnutý tak, aby slúžil na tlmenie zvuku, tesnenie alebo vystuženieurčitého typu výrobku ako je napríklad vozidlo. Prvok sa všeobecne skladá z nosiča, expandovatelného materiálu...

Nový derivát imidazopyridínu s terapeutickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3268

Dátum: 23.06.2004

Autor: Nordberg Peter

MPK: A61P 1/00, C07D 471/00, A61K 31/4353...

Značky: derivát, imidazopyridínu, nový, účinkom, terapeutickým

Text:

...zásada, tak soli výsledného produktu tvoriasúčasť podľa predloženého vynálezu.0008 Pri príprave adičných soli s kyselinami sa výhodne použijú také kyseliny, ktoré tvoria terapeuticky prijateľné soli. Medzi príklady takýchto kyselín patria halogénovodíkové kyseliny, ako je kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, alifatické, alicyklické, aromatické alebo heterocyklické karboxylové alebo sulfónové...

Dosky so zasúvacím zástrčkovým profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10104

Dátum: 23.06.2004

Autor: Knauseder Franz

MPK: E04F 15/04, E04F 15/02

Značky: profilom, dosky, zasúvacím, zástrčkovým

Text:

...na úlohe poskytnúť zlepšené dosky, ktoré možnonavzájom spájať bez lepidla.0011 Úloha je vyriešená doskou so znakmi nezávislého nároku. Výhodnéúpravy vyplývajú zo závislých nárokov.0012 Doska podľa nároku zahŕňa bočne umiestnené zaisťovacie prvky,s ktorými môžu byt navzájom spojené dve dosky tvarovým stykom bez lepidla. Spojenie medzi dvoma doskami bez lepidla existuje, ked sú tieto spojenédohromady tvarovým stykom 1. kolmo na povrch dosky...

Spôsob výroby výliskov obsahujúcich polyuretánovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2884

Dátum: 23.06.2004

Autori: Willems Jan, Stalpaert Gert, De Winter Hugo

MPK: B05B 7/00, B05B 7/24, B05B 7/02...

Značky: výroby, vrstvu, polyuretánovú, výliskov, obsahujúcich, spôsob

Text:

...zmes akceleruje, aby tak nenastávali problémy s0005 Riešenie tohto problému navrhnuté v predmetnom vynálezepozostáva z toho, že prietok reakčnej zmesi prechádza kanálomalebo kanálmi, v ktorých je reakčná zmes akcelerovaná minimálnym prierezom S mmz, kde hodnota S je menšia než 1,0 a najvýhodnejšie menšia než 0,9, dalej v tom, že reakčná zmes je z dýzy rozprášená rýchlosťou prietoku W 7 rozsahu 10 x S a 80 x S g/s,ďalej v tom, že na...

Zostava invertného ramena pre sklársky tvarovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1624

Dátum: 23.06.2004

Autori: Soley David, Kirkman Thomas, Mohr Paul, Holbrook Patrick, Nadler Jonathan, Warnecke Ronald, Leidy Wayne, Mazur William, Shue Larry

MPK: C03B 9/00

Značky: stroj, sklársky, tvarovací, zostava, ramena, invertného

Text:

...obsahovala pracovne konektory, ktoré sú osadené v skrini, a aby všetky kvapalinové aelektrické pripojenia potrebné pre prevádzkovanie modulárnej jednotky zostavy invertného ramena boli umiestnené vjednom mieste jednotky. Taký modul s konektorrni môže napríklad obsahovať sieťový konektor motora, konektor rozdeľovača, vstup pre kvapalinu a výstup pre kvapalinu. Je žiaduce, aby každý z týchto konektorov mohol byť pripojený k svojmu párovému...

Krycie veko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1581

Dátum: 23.06.2004

Autori: Kurth Martin, Bügner Eric

MPK: B60R 13/02, B62D 25/00

Značky: krycie

Text:

...otvoreným v smere odvrátenom od okrajovej stojiny, a s ochranným úsekom, ktorý navonkajšej strane presahuje okrajovú stojinu, EP 1 651 470 32597/Tobr.2 vperspektivnom pohľade zdola krycie veko podľa obr. 1s pohyblivými opornými prvkami, vytvorenými na okrajovej stojine, obr. 3 príklad vyhotovenia podľa obr. 1 a obr. 2 v reze naprieč okrajovou stojinou a ochranným úsekom v oblasti oporného prvku, s tavnýmIepidlom, naneseným v oblasti...

Zostava na sťahovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8540

Dátum: 23.06.2004

Autor: Woulds William

MPK: B21D 45/06

Značky: sťahovanie, zostava

Text:

...mechanický sťahovač pôsobiaci na okraj plechovky. Pri vysokých rýchlostiach možno použiťsťahovač spoločne so vzduchovým sťahovaním, pri ktorom stlačený vzduchprechádza pozdĺž stredu razníka, aby podporoval vybratie plechovky a zamedzilvytvoreniu vákua, ktoré by mohlo zapríčiniť pretlačenie plechovky. 0010 Podľa tohto vynálezu je predložená sťahovacia zostava podľa nároku 1.0011 Pretože horný okraj plechovky nie je nikdy hladký, zabráni...

Zariadenie na výrobu dvojstennej termoplastickej rúry s hrdlom rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1457

Dátum: 23.06.2004

Autori: Lupke Stefan, Lupke Manfred Arno Alfred

MPK: B29C 49/78, B29C 49/00

Značky: rúry, výrobu, dvojstennej, zariadenie, termoplastickej, hrdlom

Text:

...obidvoch hadíca po vytlačení druhej hadice znovu oproti dolom vlny prvejhadice V jej ďalšom prvom úseku, sa priestor ě znova naplníRegulovanie, respektíve riadenie tlakov pl, p 2 a p 3 má zvláštny význam, pretože prostredníctvom vhodného nastavenia týchto tlakov sa môže veľmi dobre zabrániť vyklenutiam vnútornej hadice a/alebo nespojitostiam V hrúbke steny hrdla rúry. Pri Vyššie opísanom zariadení sa ukazuje ako ťažká najmä regulácia...

Mikroštruktúrovaná vysokotlaková dýza so zabudovanou filtračnou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8518

Dátum: 23.06.2004

Autori: Geser Johannes, Eicher Joachim, Hausmann Matthias, Reinecke Holger

MPK: A61M 15/00, A61M 11/06, B05B 1/00...

Značky: funkciou, vysokotlaková, zabudovanou, filtračnou, dýza, mikroštruktúrovaná

Text:

...pri pohľade v smere prúdenia, sa nachádza zberný priestor tiltrátupre už prefiltrovanú kvapalinu.Zo zberného priestoru sa kvapalina dostáva k výstupu, ktorý je výhodnejšie stvárnenývo forme dýzy s jedným alebo viacerými otvormi dýzy.Hlavný filter obsahuje veľký počet výčnelkov usporiadaných v rádoch výhodnejšie v tvare cik-cak, ktoré vyčnievajú z - výhodnejšie plochej - základovej platničky a tým tvoria integrálnu súčasť základovej platničky....

Spôsob výroby automobilovej tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1136

Dátum: 23.06.2004

Autori: Ryu Sungyong, Jin Yongwon

MPK: B44C 1/00, B41M 3/00, D06N 3/00...

Značky: výroby, automobilovej, tapety, spôsob

Text:

...tapeta je väčšinou vyrábaná vo veľkých množstvách, rovnakej veľkosti a tvaru, s použitím foriem. Pretože sa väčšina spracovania vo formách vykonáva pri vysokých teplotách a tlakoch, potlačovacie vzory, ktoré majú trojrozmerný účinok a sú vytvorené pomocou penovej potlače sa rozpučia a pôvodnýtrojrozmerný účinok sa stratí.Vzhľadom na to, že tento vynález vznikol preto, aby sa vyriešili súčasné problémy uvedené hore, je úlohou vynálezu...

Spôsoby výroby gélových listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19726

Dátum: 23.06.2004

Autori: Gould George, Stepanian Christopher John, Lee Kang, Gronemeyer William

MPK: B29C 39/16, B01J 13/00, B29C 39/14...

Značky: gelových, výroby, spôsoby, listov

Text:

...materiály, ako sú Cryogel®, Pyrogel® alebo SpaceIoftTM, predávané komerčne firmou Aspen Aerogels, lncorporated. U.S. patent č. 5 306 555 (Ramamurthi et al.) uvádza aerogélový matricový kompozit zo sypkého aerogélu svláknami rozptýlenými vsypkom aerogéli a spôsob prípravy aerogélového matricového kompozitu. Dokument W 0 00/10789 A 1 opisuje spôsob kontinuálneho odlievania gradientnej alebo negradientnej elektroforéznej gélovej doštičky zahŕňa...