Zverejnene patenty 22.06.2004

Zlepšenie integrity intestinálnej bariéry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5762

Dátum: 22.06.2004

Autori: Van Tol Eric Alexander Franciscus, Willemsen Linette Eustachia Maria, Stahl Bernd, Koetsier Marleen Antoinette, Beermann Christopher

MPK: A23L 1/29, A23L 1/30

Značky: integrity, zlepšenie, bariéry, intestinálnej

Text:

...dlžok reťazcov vedie ku stimulácii produkcie hlienu vrôznychčastiach ilea a hrubého čreva. Oligosacharidy skrátkym reťazcom (typicky so stupňompolymerizácie (DP) 2,3,4 a 5) stimulujú tvorbu mucínu vproximálnej časti hrubého čreva a/alebo V distálnej časti ilea, zatiaľ čo oligosacharidy s dlhším reťazcom (výhodne so stupňom polymerizácie (DP) 5 až 60) údajne stimulujú produkciu mucinu vo Vzdialenejších častiach0013 Aplikáciou aspoň dvoch...

Spôsob výroby dutého profilu s pozdĺžnou štrbinou s viacerými v priereze rôznymi pozdĺžnymi úsekmi z rovinnej plechovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3213

Dátum: 22.06.2004

Autori: Hömig Lothar, Flehmig Thomas, Kneiphoff Uwe

MPK: B21D 5/01, B21C 37/08, B21C 37/15...

Značky: rôznymi, dosky, plechovej, profilů, pozdĺžnymi, úsekmi, pozdĺžnou, rovinnej, štrbinou, výroby, dutého, priereze, viacerými, spôsob

Text:

...miestnym stenčeniam materiálu a prakticky nedôjde k žiadnemu tvoreniu záhybov. Dutý profil má byt po celom svojom povrchu čo najhomogénnejší, aby mohol byt dalejTáto úloha je pri spôsobe v úvode spomenutêho druhu0 Vychádza sa z jednodielneho prírezu. plechovej dosky, ktorá v každej prechodovej oblasti z menšieho prierezu naväčší prierez neskoršieho dutého profilu, prípadne obrátene,obsahuje zaoblené, prípadne zaguľatené, pozdĺžne hrany pre...

Substituované diketopiperazíny a ich použitie ako antagonistov oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2343

Dátum: 22.06.2004

Autor: Liddle John

MPK: A61K 31/496, C07D 413/00

Značky: antagonistov, oxytocinu, použitie, substituované, diketopiperazíny

Text:

...Afinitu k receptorom oxytocínu v maternici potkanou je napríklad možné určiť spôsobom podľa autorov Pettibone a spol., Drug Development Research, 1993,30, 129-142. Zlúčeniny vynálezu tiež prejavujú vysokú afinitu k ľudskému rekombinantnému receptoru oxytocínu v CHO bunkách a toto je možné prakticky demonštrovať s použitím postupu opísaného V práci Wyatt a spol., Bioorganic MedicinalZlúčeniny vynálezu majú tiež výhodný...

Spôsob zlepšenia integrity intestinálnej bariéry a prípravok pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2303

Dátum: 22.06.2004

Autori: Beermann Christopher, Koetsier Marleen Antoinette, Van Tol Eric Alexander, Stahl Bernd, Willemsen Linette Eustachia Maria

MPK: A23L 1/30, A23L 1/29

Značky: integrity, zlepšenia, bariéry, spôsob, intestinálnej, prípravok

Text:

...synergicky zlepšuje integritubariéry a/alebo synergicky znižuje intestinálnu priepustnosťstimulačnou redukciou priepustnosti tesných spojení a0010 V ďalšom aspekte predložený prostriedok zlepšuje kvalitu intestinálnej slizovej vrstvy. Slizová vrstva obsahuje muciny. Mucíny sú glykoproteíny s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré sú syntetizované a sekrétované pohárovými bunkami. Tvoria gélu sa podobajúcu vrstvu na slizovom povrchu,čím...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínových medziproduktov, 4-aminodifenylamínu a p-fenyléndiamínov a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283999

Dátum: 22.06.2004

Autori: Allman James Malcolm, Bashkin James Keane, Stern Michael Keith, Rains Roger Keranen

MPK: C07C 209/36, C07C 209/38, C07C 209/02...

Značky: 4-aminodifenylaminu, medziproduktov, 4-aminodifenylamínových, derivátov, spôsob, přípravy, p-fenyléndiamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby jedného alebo viacerých 4-aminodifenylamínových medziproduktov zahŕňajúceho kroky, v ktorých sa anilín alebo anilínové deriváty substituované na aromatickom kruhu uvedú do reaktívneho kontaktu s nitrobenzénom vo vhodnom rozpúšťadlovom systéme v prítomnosti vhodnej zásady, pričom reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti kontrolovaného množstva protického rozpúšťadla, a uvedená kontrola sa uskutočňuje jedným alebo viacerými z...

Spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283997

Dátum: 22.06.2004

Autori: Tillyer Richard, Desmond Richard, Dolling Ulf, Tschaen David, Frey Lisa

MPK: C07D 307/38

Značky: výroby, zlúčenín, spôsob, fenylheterocyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín vzorca (I) vhodných na liečbu zápalu a iných ochorení sprostredkovaných cyklooxygenázou-2.

Spôsob výroby R- alebo S-norbenzomorfánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283996

Dátum: 22.06.2004

Autori: Grauert Matthias, Schnaubelt Jürgen, Baltes Hanfried

MPK: C07D 221/26

Značky: s-norbenzomorfánov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby R- prípadne S- norbenzomorfánov všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená atóm vodíka, C1-C8alkylovú skupinu, C1-C8alkoxyskupinu, hydroxyskupinu a halogén, v ktorom sa 4-metylénpiperidínový derivát premení pôsobením kyseliny na zodpovedajúcu adičnú soľ s kyselinou, ktorá reaguje v reakčnom médiu s halogenidom hlinitým, výhodne s bromidom hlinitým alebo chloridom hlinitým, pri teplote v intervale od 0 do 150 °C a reakčný produkt sa po...

Spôsob zlepšenia technických vlastností pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283995

Dátum: 22.06.2004

Autor: Cohen Josy

MPK: C04B 28/14

Značky: pôdy, vlastností, spôsob, technických, zlepšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahrnuje rozrytie pôdy s jej rozrušením na prach, na ktorú sa aplikuje chemické činidlo obsahujúce: medzi 5 a 60 % hmotnostnými cementovaného puzolánu
medzi 20 a 80 % hmotnostnými síranu vápenatého
a medzi 15 a 50 % hmotnostných oxidu vápnika, a potom sa toto činidlo dôkladne premieša s pôdou a následne sa táto pôda zhutní.

Prípravok flupirtínu na liečenie neurodegeneratívnych ochorení zrakového aparátu a diebetes mellitus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9086

Dátum: 22.06.2004

Autor: Schmidt Karl-georg

MPK: A61P 3/10, A61K 31/44, A61P 27/06...

Značky: neurodegeneratívnych, mellitus, diebetes, liečenie, zrakového, prípravok, ochorení, aparátu, flupirtínu

Text:

...neurodegeneratívnych ochoreniach zrakového aparátu, ako je glaukóm (mechanizmus odumretia buniek pri glaukóme) alebo diabetes mellitus a makulopatia, najmä vekom podmienená makulopatia, avšak aj u geneticky podmienených makulopatíí, retinitis0010 Jedno uskutočnenie vynálezu sa tak týka farmaceutického prípravku obsahujúceho Ílupirtín na aplikáciu v terapii a/alebo profylaxii diabetes mellitus, diabetickej retinopatie,diabetickej makulopatie,...

Tesniaci prstencovitý spoj prípojnej rúrky a objímka s takýmto tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1096

Dátum: 22.06.2004

Autor: Travers Thierry

MPK: F16L 21/02

Značky: tesnením, tesniaci, takýmto, rúrky, prstencovitý, prípojnej, objímka

Text:

...obsahuje prstencovitú drážku schopnú uložit spoj s vyššie uvedenými charakteristikami.0016 Podľa špeciálneho spôsobu realizácie sa pomer medzi otvorom hrdla a šírkou tesnenia vymedzenou medzi krídlami na spodku drážky približne 0,7.0017 Prípojky sú podľa vynálezu prednostne blokujúceho typu.0018 Spoje sú vŕtaného typu, keď objímka vniká do spájaciehopotrubia, alebo hriadeľového typu, ked objímka obtáča potrubie tvoriace spojovací hriadeľ. V...