Zverejnene patenty 18.06.2004

Varianty Gla domény faktora VII alebo VIIa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7384

Dátum: 18.06.2004

Autori: Haaning Jesper Mortensen, Andersen Kim Vilbour, Bornaes Claus

MPK: A61K 38/36, C07K 14/435, C12N 15/57...

Značky: domény, varianty, faktora

Text:

...pod obchodným názvom NovoSeven®. NovoSeven® je3 indikovaný na liečbu krvácajúcich prípadov u pacientov shemofíliou Aalebo B. NovoSeven® je jediný vsúčasností na trhu dostupný rhFVlla na účinnú a spoľahlivú liečbu krvácajúcich prípadov.0010 Vo W 0 91/11514 bola publikovaná inaktivna forma FV, v ktorej sú modifikované arginín 152 a/alebo izoleucín 153. Tieto aminokyseliny sú lokalizované v mieste aktivácie. WO 96/12800 opisuje inaktiváciu...

Spôsob a zariadenie na meranie charakteristík vozidla pohybujúceho sa po koľajniciach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6350

Dátum: 18.06.2004

Autor: Salvolainen Reijo

MPK: G01M 17/08, G01G 19/02, B61K 9/00...

Značky: zariadenie, vozidla, pohybujúceho, koľajniciach, spôsob, meranie, charakteristik

Text:

...zóny. Navyše pre predložený vynález je charakteristické, že dĺžka meracieho sub-rozsahu a tiež rozsahu sa mení programovo. S dlhým meracím rozsahom môžu byť štatisticky dosiahnuté spoľahlivé výsledky-3 a s primeraným meracím sub-rozsahom napríklad pre koleso, môžu byt tiež vplyvy vedľajších kolies spoľahlivo eliminované. Navyše, keď sa používa dlhý merací rozsah (pozostávajúci z množstva meracích sub-rozsahov),zistený mšiaci faktor...

Nové kryštalické formy perindopril erbumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12176

Dátum: 18.06.2004

Autori: Fässler Roger, Strässler Christoph, Lellek Vit

MPK: C07D 209/42

Značky: perindopril, formy, nové, krystalické, erbumínu

Text:

...až 1,1 obj. vody, sa pri 28 °C až 35 °C, výhodne pri 31 až 33 °C, dajú známe formy a a 3 očkovaním kryštalickou formou s zmeniť na kryštalickú formu s.0015 Tieto zmeny sa dajú vykonať aj bez očkovania, avšak v okrajovej oblasti sa bezpečne nedá predpovedať, či sa získa forma ô, forma a, alebo zmes týchto foriem.0016 Zmeny kryštalických foriem a a B na kryštalickú formu s sa dá vykonať aj pri 35 až 38 °C v terc-butylmetyléteri (MTBE), ktorý...

Endoskopické upevňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4965

Dátum: 18.06.2004

Autor: Hern Soren

MPK: A61B 17/34, A61B 1/12

Značky: zariadenie, endoskopické, upevňovacie

Text:

...vyplachovacej jednotky, je použité gumové tesnenie, napr. medzi vyplachovacou jednotkou a rúrovitým členom, gumové tesnenie sa zničí, ak sa ochranné puzdro vystaví sterilízačnému procesu, napr. pri autoklávovom procese.0035 vyplachovacia jednotka je určená na účely vyplachovania vnútomých orgánov v tele tak, aby sa vyplavili častice tkaniva alebo kostí. Kvapalinový vpust môže byť spojený so zásobníkom vody cez pružnú rúru na prúdenie čistej...

Pyridoxamín na použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10594

Dátum: 18.06.2004

Autori: Fox Wesley, Degenhardt Thorsten, Schotzinger Robert

MPK: A61P 13/00, A61P 3/10, A61K 31/4412...

Značky: použitie, pyridoxamín

Text:

...750, 800, 850, 900, 950 alebo 1000 mg pyridoxamínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli nebo akýkoľvek rozsah takých jednotkových Iiekových foriem. Vo výhodnom uskutočnení jednotkovej Iiekovej formy farmaceutických kompozíc obsahujú medzi 50 mg a 500 mg pyridoxamínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli. Také jednotkové Iiekové formy môžu obsahovať napríklad 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 alebo 500 mg...

Fosforečná soľ inhibítora dipeptidyl peptidázy-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2626

Dátum: 18.06.2004

Autori: Lee Ivan, Hansen Karl, Chen Alex Minhua, Cypes Stephen Howard, Wenslow Robert, Vydra Vicky, Ferlita Russell

MPK: C07D 487/00, A61K 31/4985, A61P 3/00...

Značky: inhibítora, peptidázy-iv, dipeptidyl, fosforečná

Text:

...je kryštalickým hydrátom kryštalický monohydrát.Ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu poskytuje dihydrogenfosforečnú soľ liečivej substancie štruktúmych vzorcov I až III, ktorá obsahuje kryštalický monohydrát prítomný v pozorovateľnom množstve. Ako liečivá substancia sa rozumie aktívna farmaceutické zložka(API). Množstvo kryštalického monohydrátu v liečivej substancii môže byt kvantiñkovane použitím fyzikálnych metód, ako je napríklad...

Kompozícia obsahujúca HIP/PAP polypeptid na použitie pri regenerácii pečene a na prevenciu zlyhania pečene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8321

Dátum: 18.06.2004

Autori: Pauloin Alain, Brechot Christian, Simon-gage-soufflot Marie-thérése, Christa Laurence, Tralhao Guilherme

MPK: A61K 38/17, A61P 1/16

Značky: kompozícia, použitie, obsahujúca, prevenciu, regenerácii, pečené, polypeptid, zlyhania

Text:

...okrem svojich špecifických prozápalových účinkov rastovú aktivitu. Pečeň je dôležitým miestom syntézy cytokinov a hlavným orgánom clearancie pre niektoré cytokíny. Pri ochorení pečene sú cytokíny zapojené do nástupu íntrahepatických imunitných reakcii. do regenerácie pečene a do fibrotickej a cirhotickej transformácie pečene.0005 Predpokladá sa tiež, že pečeňová bunka je riadená rôznymi rastovýminfaktonnl. Rastové faktory sú vyžadované na...

Hodnotenie rizika nežiaducich reakcií na lieky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8103

Dátum: 18.06.2004

Autori: Chen Yuan-tsong, Wu Jer-yuarn, Chung Wen-hung, Hung Shuen-iu

MPK: G01N 33/94, C12Q 1/68

Značky: hodnotenie, nežiadúcich, reakcií, rizika, lieky

Text:

...Shirato, S., et al. (1997). Stevens-Johnson syndrome induced by methazolamide treatment. Arch Ophthalmol. 1 l 5(4)550-553.0025 Tas, S., and Simonart, T. (2003). Management of drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome) an update. Dermatology. 206(4)353-356.0026 Wolkenstein, P., et al. (1995). A slow acetylator genotype is a risk factor for sulphonamide-induced toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson...

Zariadenie na farbenie elektrického vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14824

Dátum: 18.06.2004

Autori: Tanigawa Satoshi, Yamakawa Nobuaki, Ichikawa Hiroaki, Yanagawa Naoki

MPK: H01B 13/34

Značky: zariadenie, elektrického, vodiča, farbenie

Text:

...čo má za následok zníženie efektivity práce.0009 Cieľom predkladaného vynálezu teda je vyriešenie vyššie opísaného problému aposkytnutie zariadenia na farbenie elektrického vodiča, ktoré umožní priebežné farbenievodiča bez zníženia efektivity práce.0010 Zariadenie vúvode spomenutého typu je známe zpatentového dokumentu US 5,444,466. Dokument US 5,237,917 zverejňuje systém na označovanie vodičov pomocouSPÓSOBY RIEŠENIA TÝCHTO...

Salinosporamidy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19424

Dátum: 18.06.2004

Autori: Fenical William, Jensen Paul, Feling Robert, Mincer Tracy

MPK: C07D 491/044, A61K 31/407

Značky: použitia, salinosporamidy, spôsoby

Text:

...CNS, melanómovým bunkám a rakovinovým prsníkovým bunkám.0005 Článok William Fenical a kol., Pharmaceutical News, 2002, 9, strany 480-494, opisuje salinosporamid A, a uvádza, že salinosporamid A je overený inhibítor intracelulárneho proteozómu a je určený na liečbu rakoviny.0006 Dokument WO 2005/002572 je citovateľný proti nárokovanémuvynálezu pod článkom 54(3) EPC. Dokument W 0 2005/002572 opisuje zlúčeniny vzorca Ia uvádza, že tieto...