Zverejnene patenty 14.06.2004

Obilninový a ovocný olej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13348

Dátum: 14.06.2004

Autor: Mattei Alissa

MPK: A23D 9/00, A23L 1/30

Značky: obilninový, ovocný

Text:

...vybrané zo skupiny, ktorá obsahuje kukuričný olej, ryžový olej, olej z pšenićných kllčkov, jačmenný olej, olej z ovsa, olej z raže, cirokový olej a olej z prosa.0018 Výhodne sú takýmito olejmi kukurićný olej, ryžový olej a olej zo pšeničných klíčkov. Uvedené ovocné oleje sú vybrané zo skupiny, ktorá obsahuje olej z vlašských orechov, olej z čiernych rlbezll, mandľový olej, olej z Iieskových crieškov, marhuľový olej, broskyňový olej,...

Spôsoby a kompozície na liečenie gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12861

Dátum: 14.06.2004

Autori: Currie Mark, Li Jing Sun, Mahajan-miklos Shalina

MPK: A61K 38/02, C07K 2/00, A61K 38/00...

Značky: liečenie, poruch, gastrointestinálnych, kompozície, spôsoby

Text:

...v kombinácii s preháňadlami, ktoré privádzajú tekutiny do čreva (napr. ľrsicol®, kombinácia monobázického monohydrátu fosforečnanu sodného a dibázického anhydrátu fosforečnanu sodného).0013 Ďalej, farmaceutické kompozície môžu zahrnovať jednu alebo viac látok vybraných zo skupiny zahrnujúcej blokátory Ca kanála (napr. zikonotid), úplné alebo čiastočné antagonisty 5 HT receptorov (napríklad 5 HT 3 (napr. alozetron, ATl-7000 Aryx Thearpeutics,...

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6099

Dátum: 14.06.2004

Autori: Eubanks Jeremy, Branyon David

MPK: F02B 33/02

Značky: štvortaktný, motor, cyklom, děleným

Text:

...od hlavy valca 18.Pokiaľ ide o obr. 2, zatvorenýje tak uzatvárací ventil 20 ako aj výtlačný ventil22, zmes sa komprimuje spolu so stúpaním piestu 16 (pozri smer šípky 44)v kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k homej úvrati (TDC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje v tejto časti na jednu osminu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až 1). Keď sa...

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5358

Dátum: 14.06.2004

Autori: Eubanks Jeremy, Branyon David

MPK: F02B 53/00

Značky: štvortaktný, děleným, cyklom, motor

Text:

...od hlavy valca 18.Pokial ide o obr. 2, zatvorený je tak uzatvárací ventil 20 ako aj výtlačný ventil 22. zmes sa komprimuje spolu so stúpanim piestu 16 (pozri smer šípky 44)V kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k hornej úvrati (T DC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje V tejto časti na jednu osmínu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až l). Keď...

Terapeutické činidlá užitočné pri liečení bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4921

Dátum: 14.06.2004

Autori: Sun Qun, Tafesse Laykea, Kyle Donald

MPK: A61K 31/495, A61P 25/00, A61K 31/44...

Značky: bolesti, liečení, činidla, terapeutické, užitočné

Text:

...ako ospalosť, sucho v ústach, Zápcha, zastrene videnie, bolesti hlavy, tachykardie a srdcové arytmie, čo znižuje komplianciu pacientov. Aj cez prevalenciu nežiadúcich anticholinergných účinkov u radu pacientov, sú v súčasnosti anticholinergiká pacientom trpiacim UI predepísované (The Merck Manual of Medical Information 631-634Vredy sú lezie, ktoré vznikajú vo výstelke tráviaceho traktu eróziou vyvolanou pôsobením žalúdočných kyselín alebo...

Proces konverzie uhľovodíkov a katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10810

Dátum: 14.06.2004

Autori: Hansen Jens, Byberg Birgitte, Ward John, Blom Niels Jorgen

MPK: C10G 47/20, C10G 47/16

Značky: konverzie, katalyzátor, uhľovodíkov, proces

Text:

...konverzii zložiek s vysokou teplotou varu na zložky produktu s teplotou varu nižšou ako je požadovaná konečnáv integračnom pracovnom postupe sú udržiavané V separovaných reakčných nádobách, ale príležitostne môže byť výhodné použiť jedinú reakčnú nádobu so spätným tokom obsahujúcu horné lôžko pre hydrogenačné častice katalyzátora a spodné lôžko pre hydrokrakovacie častice. Príklady takýchto integračných pracovných postupov je možné...

Skladací bicykel a spôsob jeho skladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3837

Dátum: 14.06.2004

Autor: Mihelic Miko

MPK: B62K 15/00

Značky: skládací, bicykel, skladania, spôsob

Text:

...rúrka od stredového zloženia a zadné koleso. Predná reťaz zostáva medzi predným prevodníkom a ozubeným kolieskom, na hriadeli, kým zadná reťaz zostáva medzi reťazovým kolieskom a zadným ozubeným kolieskom a posúva sa nahor spolu s rúrkou od stredového zloženia a zadným kolesom, a to bez zmeny vzdialenosti medzi predným ozubenýmkolieskom a zadným ozubeným kolieskom. V tomto usporiadaní sa pri skladaní kolesa nahor zadne koleso otočí okolo...

Aktivátor na bielenie buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3416

Dátum: 14.06.2004

Autori: Mathews Alison Jane, Miller Gary, Marland Alan Michael

MPK: D21C 9/16

Značky: bielenie, aktivátor, buničiny

Text:

...Peroxid vodíka a anhydrid kyseliny octovej reagovali spolu vo vodnom prostredí V prítomnosti hydroxidu amónneho.0009 Je potrebné vyvinúť jednoduchý a nenákladný postup, pri ktorom je možná produkcia perkyseliny v dobrom výťažku.0010 Predkladaný vynález poskytuje postup na bieleniecelulózových vláken zahŕňajúci krokya)spracovanie čerstvej vody a chelatačným činidlom na zabezpečenie stabilizovanej Vodyb)pridanie peroxidu vodíka k stabílizovanej...

Reaktor na kultiváciu buniek s expozíciou v kvapalnej-plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3220

Dátum: 14.06.2004

Autori: Bushnaq-josting Hikmat, Riedel Marco, Marx Uwe

MPK: C12M 3/06

Značky: kvapalnej-plynnej, kultiváciu, fáze, buniek, expozíciou, reaktor

Text:

...systému (1986, DE 24 31 450 Al a 1995, DE 42 30 194 A 1) neviedli ku kultivačným systémom, ktorých mierka by mohla byt zväčšená podľa požiadaviek, a V ktorých by mohli byť bunky rovnomeme zásobované. Vbioreaktoroch s dutými vláknarni, V ktorých sú bunky kultivované medzi dutými vláknami a živiny sú transportované vdutine vlákna, je zväčšenie mierky obmedzené dĺžkou dutých vlákien. Avšak dĺžka dutých vlákien je obmedzená spotrebou kyslíka...

Nosič konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2619

Dátum: 14.06.2004

Autori: Weiss Roland, Henrich Martin, Schneweis Stefan, Scheibel Thorsten, Ebert Marco

MPK: B29C 70/04, B29D 28/00, C21D 9/00...

Značky: nosič, konštrukčných, dielov

Text:

...zjednodielneho monoliticky vytvoreného rámu, na ktorý môžu byťpoložené zalomené tyče, ktoré slúžia na umiestnenie obrobkov. Podľajednej ďalšej formy uskutočnenia sa tento nosič skladá z trubkovej konštrukcie, dookola ktorej sa navíjajú zväzky vlákien, ktoréZo spisu JP-A-2000 304459 je známy nosič v tvare mreže z keramického materiálu, ktorý sa skladá z rámu a z mreže v tvareNa výrobu mreže je podľa spisu EP-A-O 560 038 upravená forma...

Tablety obsahujúce enrofloxacín a chuťové a/alebo aromatické látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1503

Dátum: 14.06.2004

Autori: Kanikanti Venkata-rangarao, Bongaerts Sabine

MPK: A61K 9/20

Značky: látky, chuťové, obsahujúce, tablety, enrofloxacín, aromatické

Text:

...pod označením Artificial Beef Flavor a BAYOPAL® FIRIEM Pharma Chemie (Artifícial Beef Flavor) a Haarmann und Reimer (BAYOPAL®). 0017 Mäsové arómy sa používajú výhodne vmnožstve 5 až 20 ,výhodne 77 až 15 a obzvlášť výhodne 9 až 11 . Percentuálne údaje sú pritom hmlotnostné percentá hotovej tablety.0018 Navyše k hore uvedeným účinným látkam môžu tablety podľa vynálezu obsahovat tiež ďalšie obvyklé farmaceutické nosiče a pomocné látky....

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8462

Dátum: 14.06.2004

Autori: Branyon David, Eubanks Jeremy

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, štvortaktný, děleným, cyklom

Text:

...ventil 20 ako aj výtlačný ventil 22, zmes sa komprimuje spolu so stúpaním piestu 16 (pozri smer šípky 44)v kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k hornej úvrati (TDC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje v tejto časti na jednu osminu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až l). Keď sa piest blíži k TDC, generuje sa v medzierke sviečky elektrickáPokial ide o...

Spôsob výroby nanokompozitných aditív so zlepšenou delamináciou v polyméroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 891

Dátum: 14.06.2004

Autori: Metzemacher Heinz-dieter, Schall Norbert, Seeling Rainer, Lübbe Günther

MPK: C08K 3/00, C08K 9/00

Značky: výroby, delamináciou, nanokompozitných, spôsob, zlepšenou, polyméroch, aditiv

Text:

...požadovaných zlepšení mechanickýchvlastnosti, akými sú prienik plynov a žiaruvzdornosť, preNanokompozitne aditíva použité tu ako aditíva pre plasty sú tvorené fylosilikátom, ktorý je modifikovaný katiónovou organickou zložkou a, pokiaľ je to vhodné, potom ďalšími zložkami ovplyvňujúcimi polaritu fylosilikátu. Na prípravu nanokompozitneho aditíva sa fylosilikát najprv disperguje vo vode a len potom sa pridá katiónová organická zložka pri...

Integrovaný programovateľný systém na identifkáciu a automatický management farmaceutických balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14745

Dátum: 14.06.2004

Autori: Zanotelli Alessandro, Daldin Ivo, Manfredi Fabrizio

MPK: G07F 11/42, A47F 1/00

Značky: programovatelný, systém, balení, integrovaný, farmaceutických, identifkáciu, management, automatický

Text:

...Automat môže byť nastavený podľa potrieb užívateľa. Avšak štandardný rozmer je okolo 200 cm na výšku a 150 cm na šírku (diagram 2 - Obr. l) na 80 cm hĺbky (diagram 2 Obr. 2) počet predmetov, ktoré môžu byť uložené, je úmerný rozmerom predmetov samotných.0013 Vo vnútri automatu sú dve úložné jednotky, ktoré sú symetrické a ležia naproti sebe(Predmet l a Predmet 2 z díagramu 3, ktorý znázorňuje pohľad zhora na automat). Zvláštne...