Zverejnene patenty 09.06.2004

Spôsob výroby kaleného profilového konštrukčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18084

Dátum: 09.06.2004

Autori: Brandstätter Werner, Fleischanderl Martin, Eibensteiner Herbert, Kolberger Siegfried, Landl Gerald, Faderl Josef, Raab Anna Elisabeth

MPK: B21J 5/00, B21D 22/04, B21D 22/00...

Značky: dielů, profilového, spôsob, kaleného, konštrukčného, výroby

Text:

...opotrebovaniu nástroja.0019 W 0 03/035922 Al a EP 1439240 Al ozrejmujú postup na výrobu kaleného proŕilového konštrukčnćho dielu z ocele s katodickou ochranou proti korózii, pričom sa galvanizovaný oceľový plech zahreje, následne sa rozhorúči na austenitizačnú teplotu a následne sa vytvaruje lisovaním za horúca. Tavenina Zn vytvárajúca vrstvy môže obsahovať prvky ako 0,08 - 0,4 Al.0020 US 6,564,604 B 2 má za cieľ poskytnúť oceľové plechy,...

Spôsob výroby doskových tepelných výmenníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6199

Dátum: 09.06.2004

Autori: Nilsson Peter, Rissler Per

MPK: B23P 15/26

Značky: výroby, tepelných, výmenníkov, doskových, spôsob

Text:

...dosiek, obmedzujúcich dve alebo viacero oddelených kvapalín ktoré si vymieňajú medzi sebou teplo. Na seba naskladané dosky sú navrhnuté s dvojitou stenou a sú vybavené otvormi, aby sa umožnil tok kvapaliny V trasách obmedzených. uvedenými doskami. V susedstve otvorov je vyrobený otvor (28), ktorý umožní unikajúcemu toku, aby sa pohyboval ďalej na okraj na seba naskladaných dosiek s dvojitou stenou. Otvor 28 je situovaný na povrchu, o...

Pneumatický systém na vyraďovanie výrobkov so vzduchovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5571

Dátum: 09.06.2004

Autori: Meagher Diarmuid, Moynihan Maurice, Bligh Anthony

MPK: B07C 5/36, F15B 15/00

Značky: pneumatický, systém, vyraďovanie, vzduchovou, pružinou, výrobkov

Text:

...svojich stenách bránami, vytvárajúcimi priame prepojenie, za riadenia ventilu, medzi dvoma komorami valca, pričom tento ventil v jednej zo svojich polôh dodáva tekutinu pod tlakom do komory valca a uzatvára prepojenie týchto 60 brán, čím spôsobuje posun piestu vjednom smere, pričom ventil V druhej polohe zastavuje prívod tekutiny pod tlakom a otvára prepojenie týchto brán, čím umožňuje piestu pohybovať sa v opačnom smere pôsobenímvratného...

Jednozložková polyorganosiloxánová kompozícia zosieťujúca na silikónový elastomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5471

Dátum: 09.06.2004

Autori: Chaussade Marc, Prebet Christiane

MPK: C08L 83/00, C08K 5/00

Značky: jednozložková, kompozícia, polyorganosiloxánová, zosieťujúca, silikonový, elastomér

Text:

...podstate poskytnutej vlhkosťou prostredia. Cieľom tohto vynálezu je najmä navrhnúť takú kompozícíu, ktorá má pozoruhodné rýchlu kinetiku povrchového vytvrdenia a následné úplné vytvrdenie v jadre.iĎalším cieľom vynálezu je navrhnúť takú kompozícíu, ktorá by neuvoľňovala pri zosietení žiadny prchavý toxický produkt.Týchto, ako i ďalších cieľov je dosiahnuté použitím zlúčeniny vanádu ako katalyzátora alebo urýchľovača zosieťovacej reakcie...

Spôsob selektívnej produkcie samčích a samičích sterilných rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11451

Dátum: 09.06.2004

Autori: Viner Russell, Dale Richard, Thompson Paul Anthony, Hawkes Timothy Robert

MPK: C12N 9/06, C12N 15/82

Značky: selektívnej, produkcie, samčích, samičích, spôsob, rastlín, sterilných

Text:

...produkciu hybridu existenciu troch typov línii, línie A (cytoplazmaticky zo samčieho hľadiska sterilný), linie B (udržovateľ zo samčieho hľadiska fertilný) a línie R (zo samčieho hľadiska fertilný s obnovovacími génmi).Trojcestné kríženie vytvárané týmto systémom zahŕňa udržovanie aprodukciu štyroch línii, A a B línii jedného inbredu a inbredy fertilné zo samčieho hľadiska druhých dvoch. Spoliehanie sa na jediný zdroj cytoplazmy sterilnej zo...

Azenapín na liečenie schizofrénie u pacienta s nadváhou alebo predispozíciou k nadváhe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3945

Dátum: 09.06.2004

Autor: Tonnaer Jeroen

MPK: A61K 31/407, A61P 25/00

Značky: nadváhe, schizofrénie, liečenie, pacienta, predispozíciou, azenapín, nadváhou

Text:

...a nadváhy diagnostikovanej lekárom, takže tento výraz sa tu používa skôr v mediclnskom význame ako vo význame (ne)žiaduceho fyzického vzhľadu človeka. Kvantitativne opatrenia sa definujú vdanej oblasti techniky tak, aby mali objektivnejšie kritériá pre nadváhu aobezitu. Bežne používaným parametrom je index telesnej hmotnosti (BMI) definovaný vzorcom G/Lz pričom G je telesná hmotnost v kg a L je telesná výška v metroch. Z lekárskeho hľadiska...

Kompaktné upínacie zariadenie s bočným upínacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3711

Dátum: 09.06.2004

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: zariadenie, upínacie, kompaktné, členom, bočným, upínacím

Text:

...člen 11 v smere lineárneho servomotora 14 uvedené pákové rameno 23 prvej tyče 17 je pripojené pomocou prvej osi 24 otáčania na vložené spojovacie tiahlo 16, ktoré ďalej pomocou druhej osi 25 otáčania je pripojené na axiálny člen 14 predného konca tyče lineárneho servomotora 14, napríklad piestnicu pneumatlckého valca.0022 Vyššie uvedená prvá a druhá os 24 a 25 otáčania vloženého kĺbového pákového spojovacieho tiahla 16 sú výhodne usporiadané...

Sklenené priadze vhodné pre vystuženie organických a/alebo anorganických materiálov, kompozity, ktoré ich obsahujú, a použité zloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3285

Dátum: 09.06.2004

Autori: Creux Sophie, Lecomte Emmanuel

MPK: C03C 13/00, C03C 3/076

Značky: priadze, vystuženie, organických, materiálov, zloženie, kompozity, obsahujú, skleněné, anorganických, vhodné, použité

Text:

...pokusy zvýšiť mechanickú pevnosť sklenených priadzí,avšak väčšinou sa zhoršila ich zvlákňovateľnosť, čim sa sťažilo spracovávanie alebo boli potrebné úpravy existujúcich zvlákňovacích zariadení.Preto existuje potreba sklenených vystužovacích priadzí, ktorých náklady sa čo najviac približujú kE-sklu a ktoré majú mechanické vlastnosti na výkonovejJedným z cieľov tohto vynálezu je poskytnúť kontinuálne sklenené vystužovacie priadze, ktorých...

Vypeniteľné zmesi obsahujúce izononylestery benzoovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1877

Dátum: 09.06.2004

Autori: Koch Jürgen, Grass Michael

MPK: C08J 9/00, C08K 5/00

Značky: benzoovej, obsahujúce, kyseliny, vypeniteľné, zmesí, izononylestery

Text:

...by mal významne znížiť ako viskozitu zmesi, spravidla plastizólu, taktiež jeho teplotu gélovania a tým umožniť jednoduchšie a rýchlejšie spracovanie. Okrem toho by mal alkylester benzoovej kyseliny disponovať pokiaľ možno lacnou0013 Prekvapivo sa zistilo, že rýchlo a ľahko sú spracovateľné vypeniteľné zmesi, ktoré vykazujú aspoň jeden polymér, Vybraný z polyvinylchloridu, polyvinylidénchloridu,chlórovaných polyalkênov a kopolymérov...

Deriváty benzotiazínu a benzotiadiazínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1458

Dátum: 09.06.2004

Autori: Lestage Pierre, Cordi Alex, Desos Patrice

MPK: A61P 25/00, A61K 31/54, C07D 513/00...

Značky: benzotiazínu, benzotiadiazínu, kompozície, obsahom, přípravy, deriváty, spôsob, farmaceutické

Text:

...O, R 7 predstavuje atóm vodfka alebo nerozvetvenú alebo rozvetvenú alkylovú skupinu(Cl-Cs) alebo R 5 a R 7 tvoria spolu s atómom dusíka, ktorý ch nesie, heterocyklickú skupinu, Rg, R 9 a R 10, identické alebo rozdielne, predstavujú atóm vodíka nerozvetvenú alebo rozvetvenú alkylovú skupinu (Cl-Cs), substituovanú prípadne jedným alebo viacerými atómami halogénu nerozvetvenú alebo rozvetvenú arylalkylovú skupinu(Cl-Có) alebo arylovú skupinu, R...

Benzo[4,5]tieno[2,3-D]pyrimidin-4-óny a ich použitie na liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8313

Dátum: 09.06.2004

Autori: Lehtovuori Pekka, Salminen Tiina Annamaria, Johnson Mark Stuart, Pentikäinen Olli Taneli, Johansson Nina, Koskimies Pasi, Nyrönen Tommi, Hirvelä Leena

MPK: A61P 15/00, A61K 31/519, A61K 35/00...

Značky: liečbu, použitie, benzo[4,5]tieno[2,3-d]pyrimidin-4-óny

Text:

...kryštalizovaný v rôznych funkčných stavoch (t.zn. s ligandom alebo bez ligandu,5 kofaktorom alebo bez kofaktoru). 178-HSD 1 katalyzuje in vitro redukciu a rovnako aj oxidáciu medzi estronom (El) a estradiolom(E 2). Ale in vivo, za fyziologických podmienok, tento enzým katalyzuje len redukciu estronu (E 1) na estradiol (E 2). Je známe, že 178-HSD 1 je exprimovaný v mnohých hormonálne dependentných tkanivách, t.zn. V placente a v tkanivách...

Spôsob výroby kalených konštrukčných dielov z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8114

Dátum: 09.06.2004

Autori: Raab Anna Elisabeth, Stall Wolfgang, Vehof Robert, Faderl Josef, Kolnberger Siegfried, Fleischanderl Martin, Landl Gerald, Brandstätter Werner

MPK: B21D 22/04, C21D 1/02, B21J 5/00...

Značky: spôsob, dielov, plechů, ocelového, kalených, výroby, konštrukčných

Text:

...prieťahu naEP 1 651 789 B 1 konštrukčnom dieli. Tento môže negatívne vplývať na ďalšie výrobné operácie, kvôli čomusa vytvárajú referenčné body na plechovom profile.0011 ZDE 197 23 655 Al je známy postup na výrobu výrobkov zoceľového plechu,pričom sa výrobok z oceľového plechu tvaruje v páre chladených nástrojov, pokiaľ je horúci anevytvrdne do martenzitickej štruktúry, zatial čo sa ešte stále nachádza V nástroji, takže nástroje slúžia...

Konštrukčný diel z oceľového plechu s galvanizovanou ochrannou vrstvou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14764

Dátum: 09.06.2004

Autori: Landl Gerald, Stall Wolfgang, Faderl Josef, Fleischanderl Martin, Vehof Robert, Brandstaetter Werner, Raab Anna Elisabeth, Kolnberger Siegfried

MPK: B21J 5/00, C21D 1/02, B21D 22/04...

Značky: galvanizovanou, ocelového, korózii, plechů, ochrannou, proti, konštrukčný, vrstvou

Text:

...sú potrebné dodatočné pracovné kroky. Na uskutočnenie je naplánované, že potom, čo boloceľový kus zahriaty na teplotu, ktorá mu privodí jeho austenitický stav, sa oceľový kus vloží medzi pár súčinných tvarovacích prvkov, na čo sa kus vylisuje a súčasne sa od kusu do výliskov rýchlo odvádza teplo. Výlisky sú počas celého procesu udržiavaná na teplote chladenia, takže na kus pôsobí účinok prudkćho ochladenia za pôsobenia tvámiaceho...