Zverejnene patenty 04.06.2004

Kombinačná terapia B-bunkových porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18820

Dátum: 04.06.2004

Autori: Gong Qian, Chan Andrew, Martin Flavius

MPK: A61K 39/395

Značky: b-bunkových, terapia, poruch, kombinačná

Text:

...Sú tu opisané spôsoby liečenia B-bunkovej neoplazmy alebo malignity, ktoré sa vyznačujú b-bunkami exprimujúcimi CD 20, pričom tento spôsob zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva CD 20 viažucej protilátky a BLyS antagonistu pacientovi trpiacemu takouto neopiazmou alebo malignitou. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať súčasne. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať postupne. BLyS...

Kombinačná terapia B-bunkových porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18819

Dátum: 04.06.2004

Autori: Martin Flavius, Chan Andrew, Gong Qian

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395

Značky: kombinačná, poruch, terapia, b-bunkových

Text:

...ktoré sa vyznačujú b-bunkami exprimujúcimi CD 20, pričom tento sposob zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva CD 20 viažuoej protilátky a BLyS antagonistu pacientovi trpiacemu takouto neoplazmou alebo malignitou. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať súčasne. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať postupne. BLyS antagonista sa môže podávať pred podaním CD 20 viažucej protilátky....

Použitie stabilizátorov HIF alfa na zvýšenie erytropoézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18161

Dátum: 04.06.2004

Autori: Lansetmo Parobok Ingrid, Klaus Stephen, Seeley Todd, Molineaux Christopher, Stephenson Robert, Guenzler-pukall Volkmar, Neff Thomas

MPK: A61K 31/165, A61K 31/00, A61K 31/395...

Značky: erytropoézy, stabilizátorov, použitie, zvýšenie

Text:

...zmeneného alebo abnormálneho metabolizmu železa a použitia, a spôsoby a zlúčeniny, ktoré sú účinné na zvýšenie celkovej alebo kompletnejerytropoézy zlepšením metabolických dráh súvisiacich s produkciou EPO, EPO citlivosťou a signalizáciou, a s dostupnosťou, využitím, vychytávaním,transportom, spracovaním železa, atď. Vodbore sú potrebné spôsoby prekonania alebo zmiernenia následkov cytokínmi indukovaných účinkov u jedincov majúcich...

Šesťčlenné amino-amidové deriváty ako inhibítory angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17116

Dátum: 04.06.2004

Autor: Chen Guoqing Paul

MPK: C07D 213/74, A61K 31/4439, A61P 35/00...

Značky: angiogenézy, šesťčlenné, inhibitory, deriváty, amino-amidové

Text:

...nových zlúćenln, ktoré môžu inhibovat VEGF receptorovú tyrozínkinázu, a použitia týchto zlúćenln na inhiblciu angiogenézy v liečbe nádorových alebo proliferaćných alebo chronických zápalových alebo angiogénnych ochorenl, ktoré sú spôsobené nadmernou alebo neprimeranou angiogenezou u cicavcov.V zlúćeninach podľa vzorca (l), X je O alebo S. výhodne OY je -N(R.)-, výhodne -NH Z., Z 2, Z 3, Z., sú nezávisle CR 5 alebo N výhodne Z., Z 2, Z 3 sú C...

Spôsob výroby substituovaných 3-aryl-butyl-aminozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5585

Dátum: 04.06.2004

Autori: Hell Wolfgang, Kegel Markus, Löbermann Hartmut, Akteries Bernhard, Heller, Holenz Jörg, Gladow Stefan, Buschmann Helmut, Drexler

MPK: C07C 211/00, C07C 217/00

Značky: spôsob, výroby, substituovaných, 3-aryl-butyl-aminozlúčenín

Text:

...3 tvorí spoločne nasýtený C 4.7-cykloalkylový zvyšok, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný, R 4 je zvolený zo skupiny zH, Cm-alkyl, rozvetvený alebo nerozvetvený,nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný, R 7 a R 8 sú nezávisle na sebe zvolené zo skupiny z H alebo C 1.3-alkyl,rozvetvený alebo nerozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovanýalebo raz alebo viackrát substituovaný,...

Modulovanie interakcie medzi beta reťazcom HGF a c-Met

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5461

Dátum: 04.06.2004

Autori: Lazarus Robert, Kirchhofer Daniel, Yao Xiaoyi

MPK: A61K 38/00, G01N 33/68, C07K 7/00...

Značky: interakcie, c-met, modulovanie, reťazcom, medzi

Text:

...je napríklad časť alebo celý a-reťazec HGF). Príklady takýchto B-reťazcov HGF zahŕňajú reťazce opisané vtejto prihláške, napriklad B-reťazec HGF podobný zymogénu (napríklad mutácia vpozicii 494), B-reťazec HGF (CysWSer) amutanty s oblasťou saktívnym miestom. HGF mutanty s mutácíou vjednej alebo vo viacerých pozíciách v B-reťazci (včítane mutácii voblasti s aktívnym miestom), ako sú napriklad pozicie 534, 578, 619, 673, 692, 693, 694, 695,...

Nelepivé práškové povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4839

Dátum: 04.06.2004

Autor: Cavero Jose

MPK: B29B 9/02, C09D 127/12, C09D 127/18...

Značky: nelepivé, práškové, povlaky

Text:

...vynálezu.PTFE TL-l Channel black Modaflow llIV súlade s predloženým vynálezom boli pripravené poťahovacie prostriedky s vyššie uvedeným zložením. Každá zložka je vyjadrená hmotnostným percentom.Ryton V 1 je polyfenylénsulfid s nízkou viskozitou od výrobcu Chevron-Phillips z Bartlesville,Oklahoma.PTFE TL 10 je fluórpolymér, najviac známy ako polytetrafluóretylén. Výrobcom je AGC Chemicals Americas, Inc., Downníngtown, Pennsylvanía.Channel black...

Spôsob výroby alkylénglykolu za prítomnosti homogénneho katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3120

Dátum: 04.06.2004

Autori: Van Kruchten Eugene Marie Godfried Andre, Powell Joseph Broun

MPK: C07C 29/00

Značky: katalyzátora, přítomnosti, alkylénglykolu, homogénneho, výroby, spôsob

Text:

...zlúčeniny svlastnosťami rozpustnosti, ktoré umožňujú jej oddelenie od reakčného produktu bez výskytu problémov, ktoré sú často spojené s použitím iných menej rozpustných zlúčenín katalyzujúcich hydrolýzu alkylénoxidov. Preto je jednou významnou črtou postupu podľa vynálezu použitie zlúčeniny katalyzujúcej hydrolýzu alkylénoxidu,ktorá má dobré katalytické vlastnosti, napriklad že zabezpečuje vysokú konverziu alkylénoxidu a selektivitu voči...

Prostriedok obsahujúci polyproteín NS3/NS4 a polypeptid NS5B z HCV, expresné vektory zahŕňajúce zodpovedajúce nukleotidové sekvencie a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9844

Dátum: 04.06.2004

Autori: Fournillier Anne, Parnot Marie, Abraham Jean-daniel, Dimitrova-tchomakov Maria, Inchauspe Geneviéve

MPK: C12N 5/10

Značky: nukleotidové, prostriedok, obsahujúci, zahŕňajúce, terapeutické, sekvencie, polyproteín, polypeptid, zodpovedajúce, použitie, vektory, expresné

Text:

...s dobre konzervovanou oblasťou (Major ME, Feinstone SM, Hepatology, jún 1997 , 25(6) 1527-1538).0007 V súčasnej dobe spája najúčinnejšia liečba hepatitídy Cpegylovaný interferón a ribavirín (Manns MP et al., The Lancet, 22. september 2001, Vol. 358, 958-965). I keď je táto terapia zvlášť účinná V prípade pacientov infikovaných vírusovými kmeňmi patriacimi ku genotypom 2 a 3, na genotypy la, lb a 4 má len obmedzený účinok (Manns MP,...

Zlúčeniny s dusíkatým heterocyklom a ich použitie pri zvyšovaní endogénneho erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9212

Dátum: 04.06.2004

Autori: Flippin Lee, Guenzler-pukall Volkmar, Du Xiaohui, Ho Wen-bin, Arend Michael, Turtle Eric

MPK: A61K 31/47, C07D 217/00

Značky: dusíkatým, endogénneho, zlúčeniny, použitie, zvyšování, heterocyklom, erytropoetínu

Text:

...tvorbu červených krviniek (erytrocytov), ktoré v organizme prenášajú kyslík. EPO je normálne secemovaný obličkami a endogénna EPO sa zvyšuje za podmienok zníženého kyslíka (hypoxie). Pre všetky typy anémie je charakteristická znížená schopnost krvi prenášať kyslík, takže sú ich prejavy a symptómy podobné bledost kože a mukóznych membrán,slabosť, závrat, snadná unaviteľnost a ospalosť, ktoré vedú na zníženie kvality života. Subjekty,...

Výrobok vybavený jednovrstvovým povlakom odolným proti korózii a posypu drvinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2113

Dátum: 04.06.2004

Autori: Courtecuisse Philippe, Besson-delabarre Catherine, Marthe Jean-pierre

MPK: C09D 175/00, C09D 163/00, C09D 17/00...

Značky: drvinou, výrobok, odolným, proti, posypu, vybavený, povlakom, korózii, jednovrstvovým

Text:

...zo živíc odvodených z epoxidových živíc ďalej polyuretánovej a/alebo vpolymočovinovej a/alebo po 1 y(uretán-močovinovej) živice a akrylovej živice, s najmenej jedným alky 1(C 5-Cn)amidom, s výhodou lineárnym a najmenej jedným zosieťovacím činidlom. S výhodou je alkylamid (Ca-Cm)amid. Dáva sa prednosť hmotnostnej zmesi 50/50 N,N-dimetyloktánamidu a N,N dimetyldekánamidu.vrstva povlaku na výrobku zhotovená podľa vynálezu má rovnakú a...

Implantovateľné zariadenie na privádzanie liečiv použitím otvorového mechanizmu umožňujúceho malé prietokové rýchlosti tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1667

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/168, A61K 9/00, A61M 5/14...

Značky: implantovateľné, malé, rychlostí, tekutin, otvorového, zariadenie, umožňujúceho, prietokové, privádzanie, mechanizmu, liečiv, použitím

Text:

...tekutín ani mechanizmy alebo zariadenia na prívod liečiv využívajúce typ mechanizmu, ktorý sa môže poskytnúťalebo vyrobiť neobyčajne účinným spôsobom, ľahko a pohotovoprispôsobivo akejkoľvek požadovanej navrhovanej konfigurácii as neobyčajne nízkymi nákladmi na výrobu.Predložený vynález sa týka nového implantovateľného zariadenia na privádzanie liečiv, ako je implantovateľná pumpaNa účely tohto zverejnenia výraz liečivo znamená akýkoľvek...

Spôsob výroby plných, dutých alebo otvorených profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1298

Dátum: 04.06.2004

Autori: Mayeres Jean-pierre, Navez Vincent, Frere Robert, Noel Emmanuel

MPK: B29C 44/00, B29C 44/34

Značky: dutých, otvorených, výroby, profilov, spôsob, plných

Text:

...spôsob dovoľuje Vytvoriť penu na báze polystyrénu s hustotou medzi 200 kg/m 3 a 350 kg/mĺ a pritom vykazuje hladký povrchový vzhľad, bez viditeľných závad.0011 Vďaka kontrole, účinnosti a homogénnosti realizovaného ochladzovania, tento spôsob dovoľuje zvýšiť produktivitu profilov, akosť komôrok a dobrú rovnomernosť.prekvapivo získané spôsobom vyvinutým v rámci predloženéhovynálezu, dokonca s optimálnymi teplotami penenia vyššími ako 135...

Spôsob prečistenia čriev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8303

Dátum: 04.06.2004

Autori: Raleigh Robert, Caballero Vivian, Aronson Bruce, Dennett Edmund, Pelham Russell, Cleveland Mark Vb

MPK: A61K 31/765, A61K 31/4402

Značky: čriev, prečistenia, spôsob

Text:

...postupov kolonickej evakuácie je pripomienkou potreby ideálneho prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa. Je potrebný postup, ktorý by bol vysoko účinný a bezpečný a súčasne tolerovaný pacientmi, ktorý by povzbudil0008 Boli vyvinuté veľkoobjemové orálne podávané kompozície na použitie ako gastrointestinálne preplachovacie prostriedky na diagnostické účely alebo ako purgatívne laxatíva. Také orálne podávané prípravky sú obvykle formulované ako...

Lekárske zariadenie na dopravovanie tekutín pri nízkom prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 824

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/142, A61M 5/168

Značky: lékařské, prietoku, nízkom, zariadenie, tekutin, dopravovanie

Text:

...požadovanú navrhnutnúkonfiguráciu a majúce extrémne nízke náklady na výrobu.Predkladaný vynález je namierený na oblasť dopravovanie liekov a týka sa oblasti dopravovania liekov a týka sa zariadenia na dopravovanie liekov pri využití nového otvoroveho mechanizmu. Pre účely tohto vynálezu znamená termin liek akýkoľvek typ molekúl alebo zlúčenín, ktoré je možne dopraviť pacientovi vo forme tekutiny, suspenzie alebo tekutine podobnej látky....