Zverejnene patenty 02.06.2004

Vstrekovacia forma s elektronickou pamäťou dát zahrnujúca počítadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 232

Dátum: 02.06.2004

Autor: Männer Hans Peter

MPK: B29C 45/17, B29C 45/76

Značky: zahrnujúca, forma, počítadlo, pamäťou, vstrekovacia, elektronickou

Text:

...formy a pomocou vedenia spojený s pamäťou dát, ktorá je hlavne mikroracličom alebo mikroprocesorom, ktorý prevádza hodnoty napätia, poskytované teplotným snímačom, na hodnoty teploty. Takto uskutočnený teplotný snímač môže s vysokou presnosťouzaznamenávat veľké výkywy teploty a odovzdávat ich do pamäti dát.Pritom môže prvok pre záznam času, usporiadaný V pamäti dát, hlavne v mikroradiči, slúžiť na záznam a ukladanie do pamäti dôb trvania...

Biarylové heterocyklické zlúčeniny a spôsoby ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13104

Dátum: 02.06.2004

Autori: Wang Deping, Zhou Jiacheng, Chen Yi, Lou Rongliang, Tran Jennifer, Chen Shili, Bhattacharjee Ashoke, Goldberg Joel, Wu Yusheng, Orbin Alia, Farmer Jay, Springer Dane, Salvino Joseph, Oyelere Adegboyega, Hanselmann Roger

MPK: C07D 413/00

Značky: výroby, biarylové, zlúčeniny, použitia, heterocyklické, spôsoby

Text:

...Viď, Tsiodras et al Lancet. 200 l, 358, 207 Gonzales et al., Lancet. 200 l,357, 1179 Zurenko et al Proceedings Of The 39 th Annual lnterscience Conference On Antibacterial Agents And Chemotherapy (|CAAC) San Francisco, CA, USA, (26.-29. september 1999). Keďže linezolid je klinicky účinne aj komerčne významné anti-mikrobiálne činidlo, výskumníci pracujú na vývoji ďalších účinných derivátov linezolidu.0006 Bez ohľadu na uvedené sú...

Spôsob nahradenia programu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4984

Dátum: 02.06.2004

Autor: Shiomi Takakazu

MPK: G06F 9/445, G06F 9/46

Značky: nahradenia, spôsob, programů

Text:

...funkcií terminálovej stanice. Vzniká teda problém, že užívateľ nemôže používať terminálovústanicu, ak je potrebné častejšie sťahovanie programov.0004 Odkazujúc na publikáciu Cable Television Laboratories,Inc. opencable Common Download Specification, z 26. novembra2002, XP 00235 l 350, ktorá obsahuje charakteristickú črtu0005 Predložený vynález je definovaný v nárokoch. Stručný opis výkresov0006 Výhody a znaky vynálezu vyplynú z jeho...

Metóda nahradzovania programov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4983

Dátum: 02.06.2004

Autor: Shiomi Takakazu

MPK: G06F 9/445, G06F 9/46

Značky: nahradzovania, programov, metoda

Text:

...skupín frekvencií natelevíznom systéme podľa prezentovaného vynálezu obr.5 zobrazuje príklad použitia skupín frekvencii na komunikáciu serveru z terminálovými aparátmi v káblovomtelevíznom systéme podľa prezentovaného vynálezuobr.6 je diagram zobrazujúci nastavenie terminálového aparátu v káblovom televíznom systéme podľa prezentovaného vynálezu obr.7 zobrazuje externý pohľad na terminálový aparát v káblovom televíznom systéme podľa...

Imunogénne prostriedky obsahujúce vektory s replikónom vírusu venezuelskej konskej encefalitíde a paramyxovírusové proteínové antigény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4407

Dátum: 02.06.2004

Autori: Kovacs Gerald Raul, Vasilakis Nikolaos, Mo Xiaoyan, Udem Stephen Alexander, Bhargava Sangeeta, Zamb Timothy Joseph

MPK: C07K 14/005, A61K 39/155

Značky: vírusu, paramyxovírusové, venezuelskej, prostriedky, vektory, konskej, obsahujúce, encefalitíde, antigény, replikónom, imunogénne, proteinové

Text:

...gény vírusu venezuelskej konskej encefalitídy, replikázové proteíny vírusu venezuelskej konskej encefalitídy, glykoproteín E 1 vírusu venezuelskej konskej encefalitídy, glykoproteín E 2 vírusu venezuelskej konskej encefalitídy aaspoň jeden paramyxovírusový glykoproteínový gén pričom táto populácia neobsahuje žiadne detegovateľný replikačne kompetentný vírus venezuelskej konskej encefalitídy a supernatanty z buniek infikovaných s týmito...

Vložka do obuvi z polyuretánovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3541

Dátum: 02.06.2004

Autor: Katzer Roland

MPK: A43B 17/00, B29D 31/50, A43B 7/14...

Značky: obuvi, polyuretánovej, vložka

Text:

...od stredu chodidla k oblasti päty. Tak je ho možno vhodným spôsobom formovať, aby pôsobilo ako opora napriklad pre priečne ploché nohya na druhej strane stabilizovalo mäkkú a pružnú polyuretánovú penu.0010 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu vykazuje jadro V oblasti päty výrez, ktorý je s výhodou oválny a ktorý má rozmery hlavných osi asi 10 mm až 40 mm krát 30 až 70 mm, zvlášť 30 mm krát 50 mm. To znamená, že táto vložka do obuvi...

Spôsob a zariadenie na separovanie dielcov z materiálov na báze železa obsiahnutých v zliatinách hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1197

Dátum: 02.06.2004

Autor: Pithan Ansgar

MPK: C22B 21/00, C22B 7/00, F27B 3/00...

Značky: obsiahnutých, materiálov, báze, hliníka, železa, zariadenie, spôsob, dielcov, separovanie, zliatinách

Text:

...od násypnej šachty, cez ktoré sú dielce zmateriálov na báze železa odstraňované po úplnom vypustení zliatiny hliníka sklopením jednokomorovej šachtovej pece do smeručistiacich dvierok pomocou sklápacieho mechanizmu.0006 S použitím taviacej pece podľa vynálezu je spojená nízka spotreba energie, pretože vsádzkový materiál je v násypnej šachte predłuievaný. Rozpúšťanie materiálov na báze železa do taveniny zliatiny hliníka sa dá redukovat na...

IL-17 A/F heterologické polypeptidy a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14606

Dátum: 02.06.2004

Autori: Hass Philip, Gurney Austin, Arnott David, Lee James, Wu Yan

MPK: C07K 14/54, A61K 38/20, A61K 39/395...

Značky: použitie, terapeutické, polypeptidy, il-17, heterologické

Text:

...z aminokyselinovej sekvencie humánneho lL-17 receptora (lL-R) (866 aminokyselín) vyplýva proteín s jedinou transmembránovou doménou a dlhou, 525-aminokyselinovou, intracelulámou doménou, táto receptorová sekvencia je unikátna a nepodobá sa na sekvenciu žiadneho z receptorov z rodiny receptorov precytokíny/rastové faktory. To súvisí s tým, že samotný lL-17 nie je podobný s inými známymi proteínmi, z čoho vyplýva, že IL-17 a jeho receptor môžu...