Zverejnene patenty 27.05.2004

Tepelne izolujúci obkladací prvok, obzvlášť na výrobu obložnia podlahovej dosky budovy a spôsob výroby takého obloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6037

Dátum: 27.05.2004

Autor: Schröder Peter

MPK: E02D 27/01, E04G 13/00

Značky: dosky, spôsob, obloženia, podlahovej, obzvlášť, výrobu, budovy, takého, obložnia, tepelně, izolujúci, výroby, prvok, obkládací

Text:

...jednotlivé zrezané ihlany môžu byť v svojej dolnejObkládacie prvky podľa vynálezu môžu mať vždy rozdielny vonkajší tvar. Pritom sa ukázalo obzvlášť na vytváranie obloženia v tvare vane na výrobu podlažných dosák ako účelné, vytvárať skladové zásoby ako obkladacích prvkov V tvare dosky, ktoré vykazujú na svojej hornej a dolnej strane spojovacie prvky v tvare nopkov (základnej dosky), tak aj obkladacích prvkov V tvare dosky, ktoré nesú...

Použitie kvartérnych amónium-karbonátov a bikarbonátov v antikorozívnych povlakoch pre kovové substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12128

Dátum: 27.05.2004

Autori: Kimler Joseph, Chiang Michael, Hall Larry, Scheblein Joseph

MPK: C23G 1/14, C09D 5/08, C23F 11/14...

Značky: amónium-karbonátov, kovové, kvartérnych, bikarbonátov, substráty, antikorozívnych, použitie, povlakoch

Text:

...Vo výhodnom uskutočnení, R a R 2 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I) a/alebo bikarbonátoch (II) znamenajú rovnakú C 100 alkylovú skupinu.0020 V ešte inom výhodnom uskutočnení, R 1 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I)a/alebo bikarbonátoch (II) znamená benzylovú alebo fenyletylovú skupinu.0021 Na rozdiel od tradičných kvartémych amónium-chloridov, tu opísané kvartéme amóniové zlúčeniny založené na karbonáte a bikarbonáte majú nielen nízke...

Spôsob inhibovania korózie použitím kvartérnych amónium-karbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5313

Dátum: 27.05.2004

Autori: Chiang Michael, Kimler Joseph, Hall Larry, Scheblein Joseph

MPK: C23F 11/10, C23G 1/14, C09D 5/08...

Značky: korózie, použitím, amónium-karbonátov, kvartérnych, inhibovania, spôsob

Text:

...prípadne kvartérny amónium-bikarbonát a (b) prípadne rozpúšťadlo, ako je opísané v nároku l. Tento spôsob je obzvlášť užitočný pre vrtne aplikácie v ropných poliach a pri0012 Predložený vynález je zameraný na inhibíciu korózie kovových substrátov. Výraz inhibícia korózie, ako sa tu používa, zahŕňa, ale nie je obmedzený na prevenciu alebo zníženie rýchlosti oxidácie povrchu kovu, obvykle keď je kov vystavený účinkom vody alebo...

Premiestniteľná a otočná panelová konštrukcia a jej vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16275

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hilliaho Erkki

MPK: E05D 15/06, E05D 15/58

Značky: vedenie, panelová, otočná, premiestnitelná, konštrukcia

Text:

...od častí vodiacej lišty použitej ako pánt. Na hornej strane panela je možné použiť časti vodiacej lišty zdoterajšieho stavu techniky a otvory vytvorené v hornom profile, ktoré umožňujú otvorenie panelu. Normálne je otváraniemožné len v jednom priečnom smere vzhľadom k vodiacim lištám.0008 Vynález bude ďalej podrobnejšie opísaný svyužitím príkladného uskutočnenia, pričom bude zároveň odkazované na priložené obrázky, kdeObr. 1 zobrazuje...

Pec na pečenie produktov z cesta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4637

Dátum: 27.05.2004

Autor: Bott Ulrich

MPK: A21B 5/00

Značky: cesta, pečenie, produktov

Text:

...pecí na pečenie oblátok spočíva vtom, že sa môžu nasadzovat výlučne plynné palivá, ktoré však nie sú kdispozícii0009 Ďalej sa javí ako nevýhodné, že veľkost platní na pečenie je obmedzená na približne 350 mm x 700 mm, pretože vopačnom prípade by mohli byt iba ťažko vyvinuté prídržné sily na zatvorenie páru platní na pečenie počas operácie pečenia. Zväčšenie platní na pečenie by však mohlo pri nepodstatnom zväčšení celkového objemu stroja...

Pružný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3690

Dátum: 27.05.2004

Autori: Reimann Günther, Heinemeier Jürgen, Lückmann Burkkhard

MPK: B65D 33/01

Značky: plastů, pružný

Text:

...vedú k prerušeniu švíkov. Na zabezpečenie proti vniknutiu nečistôt a proti úniku plniacehomateriálu sú potrebné známe dlhé cesty medzi otvormi0011 Preto ďalej trvá potreba obalu cenovo výhodného a súčasne bezpečne chrániaceho pred znečistením a/alebo vlhkosťou pre také plniace materiály, pri ktorých v priebehu a/alebo po naplnení je potrebné odviesť pretlak.0012 Táto úloha je vyriešená pružným obalom podľa nároku l. 0013 Prekvapivo je možné...

Spôsob prípravy kyseliny 1-metylindazol-3-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9768

Dátum: 27.05.2004

Autori: Arad Oded, Saeed Shadi, Montviliski Dionne, Kaspi Joseph, Naddaka Vladimir

MPK: C07D 231/56

Značky: kyseliny, 1-metylindazol-3-karboxylovej, spôsob, přípravy

Text:

...(ester 1-MICA, ester 2-MICA a ester lCA).Podľa predloženého vynálezu možno 1-MICA získať touto reakciou bez in situ prípravy alkoxidu vzhľadom na to je spôsob podľa tohto vynálezu podstatne menej nebezpečný. Oxidy kovov alkalických zemín sú ľahko dostupné, lacné a bezpečné.Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy liečiva granisetron (endo-1 metyI-N-(Q-metyl-9 ~azabicyklo 3.3.1 non-3-yl)-1 H-indazol-3-karboxamid) alebo...

Terapeutický pančuchový výrobok a spôsob jeho výroby na kruhovom pletacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2675

Dátum: 27.05.2004

Autor: Pinelli Enzo

MPK: D04B 1/22

Značky: výroby, výrobok, stroji, spôsob, kruhovom, pančuchový, terapeuticky, pletacom

Text:

...je výhodne vytvorený s použitím spôsobu výroby terapeutíckého pančuchového výrobku na kruhovom pletacom stroji na pleteniepančuchových výrobkov podľa patentového nároku 15.Prehľad obrázkov na yýkresoch0016 Ďalšie charakteristické znaky a výhody vynálezu budú lepšie zrejmé z opisu výhodného,nie však výlučného uskutočnenia terapeutického pančuchového výrobku podľa vynálezu a spôsobu jeho výroby, znázomeného neobmedzujúcim príkladom na...

Tvorba umelých väzbových proteínov na základe ubiquitínových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9355

Dátum: 27.05.2004

Autori: Fiedler Markus, Rudolph Rainer, Fiedler Ulrike

MPK: C07K 14/47, C12N 15/09, C07K 14/435...

Značky: tvorba, proteínov, väzbových, umělých, ubiquitínových, základě

Text:

...veľký význam na liečbu rakoviny (imunotoxíny Reiter a Pastan, 1998). Pritom saselektívna väzba zodpovedajúcich fragmentov Ig na špecifické povrchové proteíny nanádorových bunkách využíva na miestne riadenú aplikáciu terapeutík (tumor targeting).0006 Metódy prípravy ñagmentov protilátok v E. coli však umožňujú nielen ich prípravu na diagnostiku a terapiu vo vyhovujúcej kvalite a množstve, ale aj jednoduchú a rýchlu modiñkáciu ich...

Zariadenie a spôsob kompletizácie elektrického výstroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8948

Dátum: 27.05.2004

Autor: Ohya Yoshiki

MPK: H01B 13/012

Značky: zariadenie, spôsob, elektrického, výstroja, kompletizácie

Text:

...je čas potrebný na inštalovanie káblového zväzku podľa schémy inštalácie rôzny a závisí od zručnosti pracovníkov. Ďalej zvýšenie množstva elektrických káblov akáblových zväzkov predlžuje čas takejto inštalácie apredlžuje sa aj čas, ktorý pracovník potrebuje nazískanie zručnosti pri kompletizovaní elektrického výstroja.0012 Teda cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob kompletizovaniaelektrického výstroja, ktoré by...

Zariadenie na absorbovanie šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1793

Dátum: 27.05.2004

Autor: Konz Oliver

MPK: H04B 15/02

Značky: zariadenie, absorbovanie, šumu

Text:

...feritového elementu. Ďalej pri prúdoch V rozsahu napríklad 4 ampérov vzniká ten efekt, žeferitový materiál sa zmagnetizuje a prejde donasýtenia. Aj tomu sa upravenim vzduchovej medzeryVzduchová medzera, ktoré je upravená medzi oboma čiastočnými elementmi, je zreteľne menšia než priemer prechodu pre kábel a zreteľne menšia než kábel samotný, takže vytvorenie z dvoch navzájom sa dopĺňajúcich čiastočných elementov je aj naďalejAby sa uľahčilo...

Čistiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1774

Dátum: 27.05.2004

Autori: Griebe Oliver, Wiesner Hubert, Kohlruss Gregor

MPK: A47L 1/00, A47L 13/10

Značky: čistiaci, systém

Text:

...spôsobom obtáčať okolo upínacieho telesa, pričomčistiaci prvok neustále obopína upínacie teleso.Ďalej je navrhované, aby čistiaci prvok priliehal k upínaciemutelesu elastickým predpätím a bol na tento pevne pripojiteľný zovretim pomocou rukoväte. Týmto je zaistené, aby bol Čistiaci prvok v príslušnej pracovnej polohe pridržiavaný na upínacom telese bez možnosti zošmyknutia. Výhodné je tu pritom to, že ak má čistiaci prvok mierne menší obvod...

Spojovacia konštrukcia pre pozdĺžne profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1431

Dátum: 27.05.2004

Autori: Dürrer Albrecht, Imnitzer Johann

MPK: B66B 23/22, B29D 29/00, B29C 65/50...

Značky: profily, spojovacia, konštrukcia, pozdĺžne

Text:

...leží vo zabudovanej polohe tahového prvku na nepohľadovej strane, prednostne ale na strane privratenej k hnaciemu zariadeniu, čim sa pridavne môže zvýšil hranica pevnosti a tým životnost tlahoveho pn/ku.0021 Stužujúca vrstva môže byt aspoň v určitej oblasti klznou vrstvou, pripadne výstužnou vrstvou, čím je jednak daná zlepšená pohyblivost tahoveho prvku na hnacom zariadeni, respektíve sa udržuje v stanovenom rozmedzí tvárnost...

Vodiaca reťaz pre káble/hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7877

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hart Anthony John

MPK: F16G 13/00

Značky: reťaz, vodiaca

Text:

...oleja apodobne. Články pozostávajú zhornej časti aspodnej časti, ktoré sa spájujú pre vytvoreniekrabicovito tvarovanej konštrukcie, ktorej vnútorný priestor je rozdelenýprostredníctvom stredovej steny. Kĺbové spojenia sú vytvorené na stredovej0009 Rôzne aspekty predloženého vynálezu sú ďalej opísané s odkazomobrázok 1 rozložený perspektívny pohľad na uskutočnenie podľapredloženého vynálezu obrázok 2 pôdorys spodnej puzdrovej Škrupiny,...

Vysokovýkonný test aktivity Lp-PLA2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7635

Dátum: 27.05.2004

Autori: Hu Yun-fu, Walker George

MPK: C12N 15/00, C12N 9/00, C12Q 1/00...

Značky: lp-pla2, aktivity, vysokovýkonný

Text:

...a tak by mohla byť použiteľná pri liečbe aterosklerózy. Okrem toho, Lp-PLA 2 môže byt použitá ako biologický marker na stanovenie toho, či je živočích v riziku rozvinutia ochorenia spojeného so zvýšenými hladinami Lp-PLA 2 alebo zvýšenou aktivitou Lp-PLA 2.0007 lnhibítory Lp-PLA 2 inhibujú oxidáciu LDL. lnhibítory Lp-PLA 2 môžu byť preto obecne použiteľné pri ktorejkoľvek nemoci, ktorá zahrnuje peroxidáciu iipidov v súvislosti...