Zverejnene patenty 26.05.2004

Výroba polyesteru s použitím rúrkového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16971

Dátum: 26.05.2004

Autori: Debruin Bruce, Bonner Richard

MPK: B01J 19/24, C08G 63/183, C08G 63/78...

Značky: použitím, výroba, rúrkového, polyesterů, reaktora

Text:

...polykondenzačný reaktor (voliteľne a znázomený ako rúrkový reaktor)ISA vedenie z polykondenzačného reaktora do rúrky (voliteľne)0015 V tomto opise a v nárokoch, ktoré nasledujú, sa termín polyester, pokial nie je uvedené inak, používa V širokom zmysle slova a označuje polymér, ktorý obsahuje viac než OO esterových väzieb (alebo viac než 100 zodpovedajúcich väzieb V prípade derivátov priamych alebo čistých polyesterov, ako sú...

Kolchikozidové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5352

Dátum: 26.05.2004

Autori: Bombardelli Ezio, Fontana Gabriele

MPK: C07H 15/00, A61K 31/7028, A61P 21/00...

Značky: analogy, kolchikozidové

Text:

...výsledky ukazujú, že zlúčenina tohto vynálezu okrem toho, že je účinnejšie, má aj pomer toxickej/účinnej dávky oveľa lepší ako tlokolchikozid.Tabuľka 2 Ošetrenie DEso mglkg i.p. DLso mglkg Lp. Zlúčenina (lb) izomér B-D 2,23 80zlúčeniny tohto vynálezu môžu byt začlenené do farmaceutických prostriedkov určených na perorálne,intravenózne, vnútrosvalové, podkožné a lokálne podávanie skonvenčnými excipientmi aspôsobmi, ako sú uvedené vpríručke...

Spôsob prípravy očného vodného roztoku obsahujúceho latanoprost a roztok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5285

Dátum: 26.05.2004

Autori: Cruz Olmos Enrique, Lopez Sanchez María Isabel, Jimenez Bayardo Arturo, Tornero Montańo José Rubén

MPK: A61K 31/557, A61P 27/00

Značky: spôsobom, týmto, latanoprost, obsahujúceho, spôsob, vodného, roztok, vyrobený, roztoku, očného, přípravy

Text:

...latanoprostom sa dosiahlo zníženie vnútroočneho tlaku aspoň o 30 0009 Inou výhodou latanoprostu sa zdá byť jednotnejšiezníženie vnútroočného tlaku trvajúce 24 hodín, zatiaľ čo timololje počas noci menej účinný. Dorzolamid je menej účinný ako latanoprost, ale umožňuje podstatne zníženie vnútroočného tlaku počas noci.0010 Existujú štúdie, kde latanoprost vykazuje aditívne účinky V rozpätí 13 až 37 , pokiaľ je kombinovaný s timololom, čo...

Komponent vozidla a spôsob výroby komponentov vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11116

Dátum: 26.05.2004

Autori: White Daniel, Johnson Jack

MPK: B60R 13/02, B29C 44/12

Značky: výroby, komponent, vozidla, komponentov, spôsob

Text:

...na poskytnutie komponentu a spôsobu výroby komponentov,ktoré je možné vyrobiť relatívne lahko a efektívne pri znižených výrobných a materiálnych nákladoch. Existuje tiež požiadavka na poskytnutie výrobného spôsobu na výrobu komponentov, ktoré obsahujú jednu alebo viacej čalúnených častí, ktorá využíva stávajúce vybavenie.0006 OBRÁZOK 1 je perspektívny pohľad na komponent alebo zostavu na použitie vo vozidle podľa príkladu...

Zlúčeniny, formulácie a spôsoby liečby alebo prevencie rosacey

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10994

Dátum: 26.05.2004

Autori: Rossi Thomas, Dejovin Jack

MPK: A61K 31/52, A61K 31/135, A61K 31/44...

Značky: zlúčeniny, formulácie, liečby, prevencie, rosacey, spôsoby

Text:

...je topická liečba, ako je topická aplikácia antibiotík a antifugálnych prípravkov (ako metronidazol) alebo steroidov, má však tiež obmedzenú účinnosť a nemôžu jej pomocou byť liečené všetky symptómy. Napríklad izoretinoín má vážne teratogénne vedľajšie účinky a choré ženy v plodnom veku musia užívať účinnú antikoncepciu alebo liečenie nepodstúpiť. Dostupná je topická liečba zahŕňajúca topicky aplikovaný metronidazol,topicky aplikované...

Spôsob výroby enzýmových granulátov a enzýmový granulát vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10634

Dátum: 26.05.2004

Autori: Waskow Mike, Jacob Michael, Rümpler Karlheinz

MPK: A61K 9/16, A23P 1/02, A23K 1/165...

Značky: enzýmový, výroby, enzýmových, granulát, vyrobený, granulátov, týmto, spôsob, spôsobom

Text:

...dno na prístup plynurozprestierajúce sa po celom priečnom priereze aparátus fluidnou vrstvou. Rozstrekovacie dýzy, používané na vpravovanie kvapaliny, rozstrekujú vertikálne smerom hore a sú priamo integrované v dne na prístup plynu (EP-A-0332929) alebo sú vo výške dna na vstup plynu obklopené triedičom (EP-A 0163836). Zárodky granulácie potrebné na proces sa vytvárajú čiastočným sušením za rozstrekovania vstrekovanej kvapaliny čiastočným...

Kompozícia obsahujúca alkándikarboxylové kyseliny a farmaceuticky účinnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2705

Dátum: 26.05.2004

Autori: Zollner Thomas, Johannsen Sönke

MPK: A61K 31/74, A61K 31/185

Značky: kyseliny, kompozícia, účinnú, alkándikarboxylové, obsahujúca, látku, farmaceutický

Text:

...kyselina suberová, kyselina azelaínová, kyselina sebaková, kyselina IB-nonándikarboxylová, kyselina 1,10-dekándíkarboxylová a kyselina 1,1 lundekándikarboxylová. Výhodnejšia je kyselina azelaínová alebo jej ester anajvýhodnejšia je kyselina azealaínová, Ako esterové skupiny sa môžu použit alkylové skupiny s l až 5 atómamí uhlíka pripojené,nezávisle na sebe, vpolohe alfa aomega. Je podstatné, aby bol ester štiepiteľný kožnýmienzýmami....

Laserový spôsob zvárania pre výrobu kovového radiaceho prvku prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2486

Dátum: 26.05.2004

Autor: Kirschdorf Dieter

MPK: F16H 63/30, B23K 26/00

Značky: laserový, radiaceho, prvků, kovového, zvárania, spôsob, výrobu, převodovky

Text:

...miestaspojenia, pretože vopred sa už musia vytvarovať odplyňovacie kanály v aspoňjednej z oboch súčastí, ktoré je potrebné zvariť. Okrem toho je zvarový šev rozdelený na sled diskrétnych čiastkových členov zvarového šva, čo jednak robí zvárací proces nákladnejším a jednak celkovo vedie k zmenšeniu zaťažiteľnosti miesta spojenia, čo sa dá vyrovnávat iba zvýšením počtu zvarových švov. Pretože sa pre radiace prvky prevodovky používajú...

Obkladačka s farebným pásikom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1789

Dátum: 26.05.2004

Autor: Dürnberger Gerhard

MPK: E04F 13/08, E04F 15/02, B44C 5/00...

Značky: obkladačka, farebným, pásikom

Text:

...pozdĺž plôch pozdlžnych strán. Tieto spojovacie prvky môžu vykazovat ľubovoľnú formu takéto spojovacie, resp. zaisťovacie prvky sú odborníkovi dobre známe. Tieto spojovacie prvky majú obkladačky držať spolu pozdĺž hrán ich pozdlžnych stran a prípadne aj pozdĺž plôch ich priečnych strán. aby sa dosiahla pevne zvíazaná skladbaZvlášť výhodný vzhľad obkladačky získajú. resp. optický dojem sa zosilni. ked sa vytvoria znaky nároku 2. Aj znaky...

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23D 14/04, F23N 1/00, F23K 5/00...

Značky: viacstupňový, plynů, rozdeľovacie, horák, potrubie

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Hydroxyamidínové a hydroxyguanidínové zlúčeniny ako inhibítory urokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19501

Dátum: 26.05.2004

Autori: Wosikowski Katja, Clement Bernd, Schmalix Wolfgang, Bürgle Markus, Sperl Stefan

MPK: A61K 31/495, A61K 31/18, A61P 35/00...

Značky: zlúčeniny, urokinázy, inhibitory, hydroxyguanidínové, hydroxyamidínové

Text:

...I. Zvlášť výhodne sú zlúčeniny všeobecného vzorca l, v ktorých E je Am.0015 Zlúčeniny podľa vynálezu majú hydroxyguanidínovú alebo hydroxyamidínovú funkciu. Takéto modifikácie boli známe len ako medziprodukty syntézy pri výrobe urokinázových inhibítorov guanidí nového alebo amidínového typu (W 0 03/072559 aWO 2004/011449). Farmaceutické účinnosť sa dosiaľ nepredpokladala.0016 Zlúčeniny môžu existovať ako soli, výhodne ako fyziologicky...

Topická kompozícia na použitie na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19385

Dátum: 26.05.2004

Autori: Dejovin Jack, Rossi Thomas

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/137, A61K 31/4174...

Značky: rosaceou, sčervenania, liečbu, použitie, topická, kompozícia, spôsobeného

Text:

...táto liečba však má obmedzenú účinnost a nie je možno jej pomocou liečiť všetky symptómy. Ak sú iné liečebné postupy neúčinné, môže byť ako posledná možnost predpísaná Chirurgická liečba, ako je odstránenie ciev lase rom. U chorého s hyperplaziou nosu môže zmenšenie nosu pomocou chirurgického zákroku zlepšiť vzhľad tohto chorého, nelieči však samotné ochorenie. Pre niektoré symptómy rosacey sa u niektorých chorých ukázala byť do istej miery...