Zverejnene patenty 20.05.2004

Molekuly viažuce antigén CD20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10242

Dátum: 20.05.2004

Autori: Watkins Jeffry, Ondek Brian, Davies Julian, Marquis David, Allan Barrett

MPK: A61P 31/00, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: antigen, molekuly, viažúce

Text:

...antigénu CD 20. Molekuly podľa predloženého vynálezu viažuce antigén CD 2 O výhodne obsahujú variabilné oblasti ľahkého a/alebo ťažkého reťazca splne ľudskými rámcami(napr. ľudskými zárodočnými konzervatívnymi oblasťami).0008 Vniektorých uskutočneniach predložený vynález poskytuje kompozície obsahujúce molekulu viažucu antigén CD 20. Táto molekula obsahuje a) variabilnú oblasť ľahkého reťazca alebo časť variabilnej oblasti ľahkého reťazca,...

Zariadenie na meranie parametrov odvaľovania a spôsob merania profilu kolesa a vzdialenosti medzi vnútornými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283974

Dátum: 20.05.2004

Autori: Gomez Gomez Carlos Javier, Sanchez Revuelta Angel Luis

MPK: B61K 9/12, G01B 11/24

Značky: kolesa, spôsob, meranie, merania, medzi, zariadenie, plochami, parametrov, vzdialenosti, profilů, vnútornými, odvalovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje laserový generátor (5) podopretý oceľovými doskami (2) a snímač (9) polohy kolies (1) na vysielanie rovinného laserového lúča na prechádzajúce koleso (1), prípadne pomocou vnútorného osvetľovacieho zrkadla (7) alebo ďalšieho laserového generátora. Ďalej obsahuje oceľovými doskami (2) podopretú kameru (6) so šošovkami a filtrom, na zachytávanie obrazu vyvolaného rovinným lúčom laserového svetla na prechádzajúce koleso (1),...

Radič optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283973

Dátum: 20.05.2004

Autor: Macken Luk Jozef

MPK: G02B 6/44

Značky: řadič, optických, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Radič optických vlákien obsahuje rovinný nosič, na ktorom sú umiestnené prvé otvory (8, 9) a aspoň jeden druhý otvor (10, 11) pre optické vlákna (2). Prvé a druhé otvory (8, 10) sú umiestnené na protiľahlých stranách rovinného nosiča a medzi prvými a druhými otvormi (8, 10) je umiestnený aspoň jeden prostriedok na uloženie optických vlákien (2), ktorý obsahuje zakrivenú stenu (13, 14) vystupujúcu zo základne a obklopujúcu uzatvorenú oblasť na...

Počítač na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283972

Dátum: 20.05.2004

Autor: Masui Takuji

MPK: B62J 39/00

Značky: počítač, bicykel

Zhrnutie / Anotácia:

Počítač na bicykel (10, 100, 200, 300, 400) obsahuje základný prvok (14, 104, 214, 314, 414) konštruovaný na montáž k montážnemu prvku (19, 110, 219, 319, 419) kolesa. Kryt (18, 138, 218, 318, 418) obsahujúci vnútorný povrch (50, 134, 250, 350, 450) je odklopne spojený so základným prvkom (14, 104, 214, 314, 414) tak, že vnútorný povrch (50, 134, 250, 350, 450) sa môže pohybovať z uzavretej polohy, v ktorej vnútorný povrch (50, 134, 250, 350,...

Tricyklické zlúčeniny, spôsob výroby a farmaceutický prípravok ich obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283970

Dátum: 20.05.2004

Autori: Uchikawa Osamu, Fukatsu Kohji, Miyamoto Masaomi, Ohkawa Shigenori

MPK: A61K 31/34, A61K 31/35, A61K 31/40...

Značky: prípravok, spôsob, zlúčeniny, farmaceutický, obsahujúci, výroby, tricyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, amínovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu, R2 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, R3 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu, X znamená skupinu CHR4, NR4, atóm kyslíka alebo atóm síry, kde R4 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú...

Spôsob vťahovania cievok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283968

Dátum: 20.05.2004

Autor: Sadiku Sadik

MPK: H02K 15/06, H02K 15/085

Značky: zväzku, vykonávanie, plechov, statorových, zariadenie, spôsob, strojov, elektrických, drážok, vťahovania, cievok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa v prvej fáze vťahovacieho postupu synchrónne vedú vťahovacia hviezdica (16), krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (18) so svojimi nahor otvorenými koncami z prvej východiskovej pozície dopredu otvorom statora cez hornú hranu (26) statora do druhej polohy, v druhej fáze sa vedú vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) spoločne ďalej, pričom súčasne sa dlhé vťahovacie lamely (18)...

Vylepšené cytotoxické látky obsahujúce nové maytansinoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20307

Dátum: 20.05.2004

Autori: Widdison Wayne, Chari Ravi

MPK: A61P 35/00, A61K 31/5365, A61K 47/48...

Značky: obsahujúce, maytansinoidy, cytotoxické, látky, nové, vylepšené

Text:

...než konjugáty obsahujúce iné spojky. Pozri Lambert a kol. J. Biol. Chem. 26012035-12041 (1985) Lambert a kol. v lmmunotoxins 175-209 (A. Frankel, ed. 1988) Ghetie a kol. Cancer Res. 482610-2617 (1988). To bolo pripísané vysokej vnútrobunkovej koncentrácii glutatiónu prispievajúcej k účinnému štiepeniu disulfidovej väzby medzi molekulou protilátky a toxínom. Napriek tomu tu existuje iba niekolko uvádzaných príkladov použitia disulfidových...

(1S,5S)-3-(5,6-dichlór-3-pyridyl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán ako účinný analgetický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8506

Dátum: 20.05.2004

Autori: Ji Jianguo, Buckley Michael

MPK: A61K 31/407, A61P 29/00, C07D 487/04...

Značky: analgetický, prostriedok, účinný, 1s,5s)-3-(5,6-dichlór-3-pyridyl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán

Text:

...prijateľnej solí na použitie pri liečbe bolesti, najmä potom, ale nie je to nijako limitované, neuropatickej bolesti, podaním terapeuticky účinného množstva uvedeného (1 S,5.S)-3-(5,6-dichlór-3-pyrídy 1)-3,6-diazabicyklo 3.2.0 heptánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli cicavcovi v kombinácií s nesteroidnýmprotizápalovým prostriedkom zahŕňajúcim, ale nie je to nijako limitované, aspirin.0012 V ďalšom uskutočnení sa predložený...