Zverejnene patenty 19.05.2004

Zásobník sušiča vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7418

Dátum: 19.05.2004

Autori: Niemeyer Stephan, Milomo Ignitius, Paling Mark, Blackwood Andrew, Stephan Andreas, Fischer Christian

MPK: B01D 53/26

Značky: vzduchu, sušiča, zásobník

Text:

...svýhodou zahŕňa ventilový prvok, ktorý je prúdom tekutiny vstupujúcim do zásobníka cez prívod tlačený do uzavretej polohy, čím bráni prietoku tekutiny cez ventil. ventilový prvok môže mat formu pružného prvku. Vtakom uskutočnení môže byt pružný prvok vybavený proximálnou časťouupevnenou na časť zásobníka a pohyblivou distálnou časťou. V takom uskutočnenímôže byt pružný prvok umiestnený vdolnej časti zásobníka medzi filtrom a...

Farmaceutická dávková forma s okamžitým uvoľňovaním obsahujúca polymorfný tibolón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 165

Dátum: 19.05.2004

Autor: De Haan Pieter

MPK: A61K 6/00, A61K 9/20, A61K 31/567...

Značky: farmaceutická, polymorfný, uvoľňovaním, okamžitým, tibolón, forma, obsahujúca, dávková

Text:

...Takže bolo by želateľné poskytnúťfarmaceutickú dávkovú jednotku obsahujúcu ako účinnú látku polymorfný tibolón. Táto dávková jednotka obsahujúca ako účinnú látku polymorfný tibolón by však-3 mala mať podobnú biologickú dostupnosť ako 3 a-OH tibolón, čo je predávaný produkt.Teraz sa prekvapujúco zistilo, že dávková forma obsahujúca polymorfný tibolón, pričom tento sa v nej nachádza s priemernou veľkosťou častíc nižšou ako 22,8 m, má podobnú...

Systém na dodávanie liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13283

Dátum: 19.05.2004

Autori: De Graaff Wouter, Groenewegen Rudolf, Out Henk

MPK: A61K 9/24, A61K 31/565, A61K 9/00...

Značky: liečiv, dodávanie, systém

Text:

...EP 876 815 opisuje vaginálny krúžok(Nuvaring®), ktorý je navrhnutý na súčasné uvoľňovanie proqestogénnej steroidnej zlúčeniny a estrogénnej steroidnej zlúčeniny V pevne stanovenom fyziologickom pomere na predĺženú dobu. Tento systém na dodávanie liečiv obsahuje jedno oddelenieobsahujúce termoplastické polymérne jadro obsahujúce zmesprogestogénnej a estrogénnej zlúčeniny a termoplastický polymérny poťah, progestogénna zlúčenina je na začiatku...

Zariadenie a spôsob na šifrovanie a dešifrovanie bloku dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5716

Dátum: 19.05.2004

Autori: Junod Pascal, Vaudenay Serge

MPK: H04L 9/06

Značky: dešifrovanie, spôsob, šifrovanie, zariadenie, bloků

Text:

...Dve hlavné časti metódy sú substitučná vrstva a multipennutačná matica.0011 Substitučná vrstva má transformovať vstupnú hodnotu na hodnotu výstupu bez jednoduchého algebrického vzťahu. Najrýchlejší spôsob je použit vyhľadávaciu tabuľku obsahujúcu konštanty, pomocou ktorých sa dosiahne očakávaný chaotický výsledok.0012 Nakoľko v tomto vyhotovení majú vstupné dáta dĺžku 32 bitov, počet konštánt bude 232 hodnôt, každá s dĺžkou 32 bitov.0013 Podľa...

Nové pyridopyrazíny a ich použitie ako modulátory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4870

Dátum: 19.05.2004

Autori: Seipelt Irene, Günther Eckhard, Wixler Ludmilla, Rapp, Claus Eckhard

MPK: A61K 31/4985, A61P 17/00, A61P 35/00...

Značky: modulátory, kináz, pyridopyrazíny, použitie, nové

Text:

...substituenty,ako ínhibítory aktivity serín/treonín kináz Akt. Opísané je použitie týchto zlúčenín pri liečení rakoviny. Biologický účinok pyrido 2,3-bpyrazínových zlúčenín však nie je doložený príkladmi. Okrem toho sa tieto zlúčeniny svojou štruktúrouzreteľne líšia od pyrido 2,3-bpyrazínov podľa tohto vynálezu.V US 2002/0107251 A 1 (Shimazaki et al.) sú opísané 3-oxa-5-azachinoxalíny,ktoré sú v polohe 4 substituované arylskupinou a môžu...

Zlúčeniny imunosupresantov a ich kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11266

Dátum: 19.05.2004

Autori: Jiang Tao, Pan Shifeng, Gray Nathanael, Marsilje Thomas, Lu Wenshuo

MPK: A61K 31/397, A61K 31/216, A61K 31/195...

Značky: kompozície, zlúčeniny, imunosupresantov

Text:

...na liečenie a/alebo prevenciu chorôb alebo porúch sprostredkovaných interakciami lymfocytov. Tiež poskytuje spôsoby liečeniatakýchto chorôb alebo porúch.V tomto opise platí, pokiaľ nie je definované inakAlkyl ako skupina a ako štruktúmy prvok iných skupín, napríklad halogénom substituovaného alkylu, alkoxy, acylu, alkylsulfanylu, alkylsulfonylu a alkylsulñnylu, môže byť buď s priamym, alebo rozvetveným reťazcom. Alkenyl ako skupina a ako...

Chinolínové deriváty ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10855

Dátum: 19.05.2004

Autori: Lunniss Christopher James, Baldwin Ian Robert, Holman Stuart, Woodrow Michael, Dean Anthony William, Eldred Colin David, Redgrave Alison Judith, Jones Paul, Guntrip Stephen Barry, Gough Sharon Lisa, Evans Brian, Barker Michael David, Redfern Tracy Jane, Lindvall Mika Kristian, Hamblin Julie Nicole, Robinson John Edward

MPK: A61K 31/4709, A61P 11/00, A61K 31/4706...

Značky: chinolínové, deriváty, inhibitory, fosfodiesterázy

Text:

...1, a najviac 6, uhlikových atómov. Príklady pre alkyl ako je tu použitý, zahmujú ale bez obmedzenia, metyl, etyl, n-propyl, izo-propyl, n-butyl. sek-butyl, izo-butyl, t-butyl, n-penlyl a n-hexyl.Výhodná je Cpąalkylová skupina, napríklad metyl, etyl alebo izopropyl. Uvedené alkylové skupiny môžu byť voliteľne substituované jedným alebo viacerými atómami ñuóru, napriklad trifluórmetyl.0007 Ako je tu použité, výraz alkoxy znamená priamu alebo...

Metóda a zariadenie na separáciu tekutých zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10731

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kibbe Mark, Mcgovern Paul, Ellsworth James

MPK: B01L 99/00

Značky: tekutých, zložiek, separáciu, metoda, zariadenie

Text:

...ako je odobraná a množstvo činidla proti zrážaniu a špecifické použité činidlo ovplyvňuje hustotu, hlavne u červených krviniek. To podmieňuje miesto odberu. a výsledkyz vplyvu činidla proti zrážaniu na osmolaritu doštičiek.Napríklad. ak činidlo proti zrážaniu je ACD dextrózas kyselinou citrónovou a citranom. sodným, červené krvinky sa stanú hypoosmolárne a nasávajú vodu, cez jamkovú membránu, čo znižuje hustotu krviniek. Iné činidlá proti...

Chinolínové deriváty ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3651

Dátum: 19.05.2004

Autori: Woodrow Michael, Jones Paul, Barker Michael David, Lunniss Christopher James, Redfern Tracy Jane, Dean Anthony William, Redgrave Alison Judith, Eldred Colin David, Hamblin Julie Nicole, Guntrip Stephen Barry, Holman Stuart, Robinson John Edward, Lindvall Mika Kristian, Baldwin Ian Robert, Evans Brian, Gough Sharon Lisa

MPK: A61K 31/4709, A61P 11/00, A61K 31/4706...

Značky: inhibitory, chinolínové, fosfodiesterázy, deriváty

Text:

...reťazec obsahujúci aspoň t, a najviac 6, uhlikových atómov. Príklady pre alkyl ako je tu použitý, zahmujú ale bez obmedzenia, metyl, etyl, n-propyl, izo-propyl. n-butyl, sek-butyl, izo-butyl, t-butyl, n-pentyl a n-hexyl. Výhodná je Ciaaikylová skupina, napríklad metyl, etyl alebo izopropyl. Uvedené alkylové skupiny môžu byt voliteľne substituované jedným alebo viacerými atómami fluóru, napriklad trifluórmetyl.0007 Ako je tu použité, výraz...

Jednorazová ventilová jednotka na reguláciu prietoku moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3439

Dátum: 19.05.2004

Autor: Iversen Jorgen

MPK: A61F 5/44, F16K 3/00

Značky: jednotka, moču, prietoku, ventilová, reguláciu, jednorázová

Text:

...urinálne vrecko, ktoré nie sú zaťažené ncdostatkami predchádzajúcich systémov a pri ktorých je možné jednoduchým spôsobom prerušiť tesnenie ventilovej jednotky bez použitia väčšej sily v prstoch a bez rizika, že sa používateľ znečistí močom, pričom ventil je jednorazový a je veľmi podobný opakovane použiteľnému ventilu, takže je pri výrobe možné použiť s menšou úpravou existujúce nástroje. Konštrulccia tiež zabezpečuje, že jednorazový...

Furazanobenzimidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3369

Dátum: 19.05.2004

Autori: Bachmann Felix, Srivastava Sudhir, Eberle Martin, Strebel Alessandro, Roy Subho, Saha Goutam

MPK: C07D 413/00, A61K 31/4245, C07D 417/00...

Značky: furazanobenzimidazoly

Text:

...buniek hladkého svalstva vaskulatúry v stenách aitérií a perzistentné infekcie,ku ktorým dochádza v prípadoch neúspešnej eradikácie buniek infikovaných baktériami a vírusmi. Apoptózu je možne vyvolať alebo obnoviť v epiteliálnych bunkách, v endoteliálnych bunkách. v svalových bunkách a iných bunkách. ktoré stratili kontakt s extracelulámou matricou. Tieto bunky potenciálne môžu kolonizovat iné orgány, a môžu teda viest k takýmV publikáciách...

Spôsob automatizovaného zisťovania rozsahu škôd v objektoch v dôsledku výpadku technických komponentov zapojených do výrobného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3131

Dátum: 19.05.2004

Autori: Hachmann Frank, Sachgau Christian, Peschel Dietmar

MPK: G06F 11/32, H04L 12/24

Značky: procesu, dôsledku, rozsahu, výrobného, spôsob, zapojených, technických, škôd, výpadku, automatizovaného, objektoch, zisťovania, komponentov

Text:

...Táto úloha je podľa vynálezu riešená spôsobom podľa patentového0008 Tento spôsob na základe dát, ktoré sú kdispozícii a ktoré sú aktuálne zistované, automaticky zisťuje a rozsah priamych a nepriamych peňažných škôd, napr. v mene E, pre objekt, miestnost alebo budovu.Za týmto účelom sa vyhodnocujú závislosti postihnutých technickýchkomponentov medzi sebou navzájom. Potrebné parametre a veličiny súk dispozícii v príslušných...

Zlúčeniny ako inhibítory hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3038

Dátum: 19.05.2004

Autori: Bordeleau Josée, Rancourt Jean, Forgione Pasquale, Goulet Sylvie, Ghiro Elise, Gorys Vida, Halmos Teddy, Bhardwaj Punit, Bailey Murray, Goudreau Nathalie, Llinas-brunet Montse

MPK: C07D 417/00, A61P 31/00, C07K 5/00...

Značky: zlúčeniny, inhibitory, hepatitidy

Text:

...cieľ, inhibícia ktorého môže tak blokovat vírusovú replikácíu, ako aj obnoviť odozvu interferónu buniek infikovaných HCV.0010 Vo W 0 00/09543 sa opisujú zlúčeniny vzorcav ktorom výhodným významom R 2 je nesubstituovaný alebo mono- alebo disubstituovaný chinolínový zvyšok, ako sa v ňom definuje, ako inhibítory NS 3 vírusovej proteázy hepatitídy C, enzýmu nevyhnutnému na replikáciu vírusu hepatitídy C.0011 Predkladaný vynález poskytuje...

Nový reklamný predmet a propagácia výrobku pomocou nového reklamného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9891

Dátum: 19.05.2004

Autori: Guthrie Andrew, Legg-bagg Gregory, Tiller Robert

MPK: B65D 77/04, B65D 51/28, B65D 8/00...

Značky: reklamný, reklamného, pomocou, nový, předmět, výrobků, nového, předmětů, propagácia

Text:

...aby sa zabránilo vizuálnemu zisteniu prítomnosti vnútornejkomory cez priehľadné vonkajšie steny týchto komponentov.Vjednej forme obal zahŕňa predmet ako cenu, svýhodou mobilné komunikačné zariadenie, napriklad mobilný telefón, umiestnený vo vnútornejĎalšia forma vynálezu poskytuje spôsob spotrebiteľskej propagáciefľaškovanej kvapaliny s vonkajším vzhľadom, ktorý zahŕňa nasledujúce krokyposkytnutie obalu s cenou podľa vynálezu, ktorý má...

Roztoky gemcitabínu hotové na upotrebenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2965

Dátum: 19.05.2004

Autori: Merbach Bernd, Schridde Edgar, Gimmel Stefan-peter

MPK: A61K 31/70, A61K 47/08

Značky: roztoky, upotrebenie, gemcitabínu, hotové

Text:

...s týmitolyofilizátmi dochádzať k závažným problémom pri liečbelátky alebo mikrobiálnej kontaminácii roztoku pripraveného zKvôli rozmanitým zdrojom nebezpečenstva a chýb pri upotrebení lyofilizovanej účinnej látky na prípravu roztokov gemcitabínu bolo preto žiaduce mať k dispozícii roztoky liečivhotové na upotrebenie, V nasledujúcom texte nazývané ajAko je známe, V súčasnosti používané roztoky gemcitabínu rekonštituované z...

Glykozaminoglykány na liečenie emocionálnych dysfunkcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2864

Dátum: 19.05.2004

Autori: Fareed Jawed, Lorens Stanley, Cornelli Umberto, De Ambrosi Luigi, Mervis Ronald, Lee John, Hanin Israel

MPK: A61P 25/00, A61K 31/715

Značky: liečenie, emocionálnych, glykozaminoglykány, dysfunkcií

Text:

...Animal Care and Use Committee (lAUC) Loyala University Medical Center (IACUC).Glykozaminoglykánové frakcie spriememou molekulovou hmotnosťou 2400 (i 200) D(ďalej identifikované symbolom C 3) sa získali depolymerizáciou heparínu gama žiarením anáslednou frakcionáciou za získania požadovanej molekulovej hmotnosti, ako je opísane v EP 1118024, a pozostávali z vo vode rozpustného bieleho prášku. Tento sa rozpustil v pitnej vode v takej...

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B23C 3/12, B23Q 1/25

Značky: čelných, obrábacie, stranách, polotovarov, hrany, doskovitých, zariadenie, opracovanie

Text:

...na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z...

Umelý imunitný orgán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2682

Dátum: 19.05.2004

Autori: Riedel Marco, Bushnaq-josting Hikmat, Giese Christoph, Marx Uwe

MPK: C12M 3/04, C12M 3/06, C12N 5/06...

Značky: umělý, orgán, imunitný

Text:

...zabezpečujúci dodávanie živín aodvádzanie konečných produktov metabolizmu. Použité membrány zdutých vlákien Cuprophane umožňujú prestupovať molekulárn až do veľkosti 10 kDa. V extrakapilárnom priestore obldopujúcom duté vlákna sa kultivujú bunky. Dva otvory umožňujú naočkovanie bunkami a médiom, ako aj odber. Objem extrakapilárneho modulu zdutých vlákien predstavuje približne 4,3 ml. Reaktor Tecnomouse® bol najskôr zavedený na prípravu...

Tvrdé karamely s podpornými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1689

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kowalczyk Jörg, Hasslinger Bernd, Bernard Jörg

MPK: A23G 3/00

Značky: tvrdé, podpornými, karamely, farbivami

Text:

...do karamelovej hmoty, dokiaľ je ešte horúca, a výsledná hmota je ihneď ochladená, takže častice s podporným farbivom nie sú kompletne rozmelnené. Nehomogénna konzistencia tvrdých karamelov podľa tohto vynálezu, ktorá je dosiahnutá touto cestou, sa potom prejaví, keď spotrebiteľ tento karamel konzumuje, zvlášť pokiaľ ho cicia, čo je značne prekvapujúce a tiež príjemne. Tvrde karamely podľa tohto vynálezu teda majú istý vizuálny...

Systém ochrany chodcov pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1563

Dátum: 19.05.2004

Autor: Steeg Claus-christian

MPK: B60R 21/34, B60R 21/01, G06K 9/64...

Značky: ochrany, motorové, chodcov, vozidla, systém

Text:

...Tieto pasívne bezpečnostné opatrenia, ktoré vedú konštrukčne na zväčšenie deformačnej dráhy v prípade nárazuchodca, dlhodobo ovplyvňujú dimenzovaním po prvéZo stavu techniky sú známe rôzne ochrannésystémy chodcov pre motorové vozidlá a v súčasnej dobe sa používajú, respektíve skúšajú. Používané ochranné systémy chodcovvykazujú konštrukčne podmienené rôzne správanie a schopnosť ochrany. Je napriklad navrhnuté ochranné zariadenie pre...

Peptidy upravujúce aktivitu transkripčného faktora Engrailed

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1397

Dátum: 19.05.2004

Autori: Prochiantz Alain, Sonnier Laure, Lesaffre Brigitte, Volovitch Michel

MPK: C07K 7/00, A61K 38/10

Značky: upravujúce, transkripčného, engrailed, aktivitu, faktora, peptidy

Text:

...Acad. Sci. USA, 88, 18641868, (1991) DEROSSI et al. J. Biol. Chem., 269, 14, 10444-10450, (1994) BRUGlDOU et al. Biophys. Biochem. Res. Com., 214, 685-693, (1995), ako aj v patente US 5888762,Patente US 6080724, alebo prihláške PCT WO 00/01417 alebo prihláške PCT WO 00/29427.0017 Predmetom tohto vynálezu je tiež zlúčenina obsahujúca regulačný peptid zhodný s vynálezom, spojený s peptidom obsahujúcim transdukčnú doménu, najlepšie...

Tvarový prvok pre zvukovo izolačné rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1337

Dátum: 19.05.2004

Autori: Volkel Christian, Bräuer Stefan, Griesshammer Klaus

MPK: E06B 9/11

Značky: rolety, izolačné, tvarový, zvukovo, prvok

Text:

...môže byť zvukovo absorpčným materiálom vláknitý materiál. S takýmito materiálmi je možné jednoduchým spôsobom docieliť cenovo priaznivé dobre zvukovo absorpčné vlastnosti.Pritom môže byť výhodné, ak je zvukovo absorpčným materiálom rúno. Rúno sa vyznačuje veľmi dobrými zvukovo absorpčnými vlastnosťami a dobrou spracovateľnosťou.V ďalšom alternatívnom uskutočnení môže byť zvukovo izolačný prvok tvorený membránou, s výhodou z umelej hmoty. S...

Použitie estrogénnej zložky na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie alebo predchádzanie muskuloskeletálnej bolesti cicavca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1308

Dátum: 19.05.2004

Autori: Coelingh Bennink Herman Jan Tijmen, Bunschoten Evert

MPK: A61P 19/00, A61K 31/565

Značky: predchádzanie, estrogénnej, liečenie, zložky, cicavca, výrobu, muskuloskeletálnej, farmaceutického, použitie, bolesti, prostriedku

Text:

...Kvôli väčšej presnosti aromatáza katalyzuje konverziu androstendiónu na estrón rovnako ako konverziu testosterónu na estradiol. Aromatáza je teda rýchlosť obmedzujúcim enzýmom na biosyntézu menovaných estrogénov. Inhibítory aromatázy sú látky schopné inhibovať katalytickú aktivitu aromatázy, ktoré sa0007 Liečenie nádorov citlivých na estrogén, ako je rakovina prsníka, inhibítormi aromatázy si získava zvyšujúcu pozornosť. Výsledky tak...

Pripevňovanie pridržiavacích čeľustí na nástrojovom prstenci pre stroj na výrobu klincov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7834

Dátum: 19.05.2004

Autor: Jensen J Rn Boie

MPK: B21G 3/00

Značky: pripevňovanie, stroj, čelustí, nástrojovom, výrobu, prstenci, pridržiavacích, klincov

Text:

...aby sa získané usporiadanie, v ktorom sú pridržiavacie čeľuste umiestnené, dalo dosiahnuť v zrkadlovej verziina spolupracujúcom nástrojovom prstencí, aby každá dvojica čeľustí mohla dobre fungovat.Jedna vývojová fáza vyššie uvedeného stroja je navyše známa zUS patentu č. 6 508 715 B 1, ktorý sa vo všeobecnosti zaoberá podobami usporiadania zodpovedajúceho spôsobu výroby klincov. Aby sa umožnilo ľahšie zovretie pridržiavacích čeľustí, sú...

Batériová skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 464

Dátum: 19.05.2004

Autori: Streuer Peter, Pietzekatis Karl-heinz

MPK: H01M 2/10

Značky: bateriová, skriňa

Text:

...batériovej šnúry dovnútra sa naproti tomu dosahuje zvieracími blokovacími prvkami nezávislými od pozdĺžne diery, kde otvorená vkladacia strana je usporiadaná v smere príslušných koncov pozdĺžne0013 Tým môže byť slučka šnúrového úseku prstencovo uzavretej batériovej šnúry s uchopovacím úsekom a šnúrovým úsekom ľahko vedená cez pozdĺžnu dieru. Prevlečenie slučky cez pozdĺžnu dieru je podstatne jednoduchšie a rýchlejšie, ako navliekanie...