Zverejnene patenty 18.05.2004

Nízkoprofilový letecký záchytný systém s cievkami so zabudovanými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13725

Dátum: 18.05.2004

Autor: Lopez Edmond

MPK: B64F 1/02

Značky: systém, zabudovanými, brzdami, cievkami, záchytný, letecký, nízkoprofilový

Text:

...hliníkových pristávacích podložiek lietadiel, a to typu dostupného na využitie pri stavbe dočasných pristávacich plôch alebo môžu mať inú formu vhodnej konštrukcie. V aplikáciách, v ktorých je vhodnou možnosťou inštalácia do zeme, je obmedzená výška systému kompatibilná s plytkým výkopom. Zákrytové panely je možné umiestniť na úroveň terénu a lietadlo ich môže podla potreby prechádzať.0012 Záchytný systém zobrazený na obrázku 1 môže...

Zariadenie na zavesenie a ovládanie skladacích dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6362

Dátum: 18.05.2004

Autor: Tarrega I Lloret Miguel Angel

MPK: E05D 15/06, E06B 3/32, E05D 15/26...

Značky: skládacích, zavesenie, dvier, zariadenie, ovládanie

Text:

...zúženého otvoru, orientovaného smerom nadol a vymedzujúceho dve bočné valivé dráhy pre príslušné vozíky,obsahuje na svojej hornej strane a stredových vetvách dve vertikálne a symetrické priehradky, tvoriace kanál pre pár koliesok alebo ložísk s vertikálnou osou, ktorými je vozíkvybavený na svoje primerané centrovanie.0011 Pojazdný vozík má ďalej stredový a vertikálny otvor, v ktorom je uložené puzdro s vnútorným závitom vybavené...

Spojovací systém skladacích dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6317

Dátum: 18.05.2004

Autor: Tarrega I Lloret Miguel Angel

MPK: E05D 7/04, E05D 5/00

Značky: dvier, spojovací, systém, skládacích

Text:

...dverových závesov spolupracujúcich na dverách, tieto lopatky sú vybavené na svojich okrajoch naproti dverovému závesu hlavou,ktorá má konštantný profil, ktorý je vhodný tvarom a veľkosťou na to, aby bol spojený spôsobom pero a drážka so zodpovedajúcimzarážaním pod tlakom v spolupráci s párom skrutiek (E pretinajúcich uvedenú hlavu tlačiacu proti dnu profilu,presnejšie medzi párom pozdĺžnych rebier, ktoré sú permanentne zablokovane...

Cylinder zámky s kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3563

Dátum: 18.05.2004

Autori: Wollweber Peter, Braun Peter, Ketzler Norman

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: kľúčom, cylinder, zámky

Text:

...sú na vrúbkovanie oproti stavu techniky viac ako jedna riadiaca stopa prebiehajúce okrem seba v smere zasunutie kľúča, ktoré vyžadujú zodpovedajúce čapy nastavovacieho količka v cylindri zámky. Každá riadiaca stopa nemusi mať rovnakú výškovú úroveň, ale i tu môžu byt dané rozdiely, čo vedie k zvýšeniu možností obmien zámky. Správne usporiadanie čapovnastavovacieho kolíčka je dané iba vtedy, keď sú všetky čapy nastavovacieho kolíčka voči...

Nové 3,3-dimetyl-5-kyanobenzoxepínové deriváty vhodné na prípravu 5-formylbenzoxepínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2943

Dátum: 18.05.2004

Autori: Brunet Michel, Le Borgne Guy

MPK: C07D 313/00

Značky: deriváty, 3,3-dimetyl-5-kyanobenzoxepínové, nové, 5-formylbenzoxepínových, přípravu, vhodné, derivátov

Text:

...(C 1-C 5)aIkyIovou skupinou alebo pripadne halogénovanou (C 1-C 5)alkoxyskupinou prípadne halogénovanej (C 1 C 1 e)alkylovej skupiny prípadne halogénovanej (C 1-C 15)alkoxyskupiny (C 3 C 1 o)arylu, (C 5-C 1 g)aryI(C 1-C 5)alkyIu, (Ce-Cmaryloxyskupiny, (Ca-Cmcykloalkylu,(Cg-Cmcykloalkenylu, (Ca-C 1 z)cykloalkyloxyskupiny, A (C 3 C 1 gcykloalkenyloxyskupiny (Ca-Cmaryloxykarbonylu alebo (Cs-Cmarylkarbonylu v ktorých arylové, cykloalkylové a...

Balík kotúčov izolačného pásu vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1314

Dátum: 18.05.2004

Autor: Vantilt Pierre

MPK: B65B 25/14, B65D 75/38, B65B 11/00...

Značky: kotúčov, izolačného, pásu, balík, materiálů, vláknitého

Text:

...počiatočná0009 Zvláštnou výhodou tohto balíka je to, že kotúče sú zabalené nielen na obvode, ale aj po celej ich dĺžke tak, že ich okraje sú udržiavané stlačené potahom. Kotúče sa nedeformujú dotvarov cievky, ktoré vyžadujú väčšiu plochu na palete a teda priskladovaní a transporte. Kotúče sú pozdĺžne odolnejšie, celé balenie je vzhľadom na kríženie obalovej fólie a poťahu lepšie a pravidelnejšie.0010 Účinkom obidvoch nepretržitých tlakov v...

Radiálne axiálne ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1233

Dátum: 18.05.2004

Autor: Gresley Ross

MPK: F16C 19/00

Značky: ložisko, radiálně, axiálně

Text:

...využití vopred daného konštrukčného priestoru dosiahne maximálna nosnost v radiálnom a v axiálnom smere.Rozhodujúca výhoda usporiadania ložiska podľa vynálezu spočíva V tom, že musí byt dosiahnuté súčasné zachytávaniekonštrukčnom priestore. Špeciálnym usporiadaním a vytvorením valivých telies radiálneho ložiska a axiálneho ložiska je kombinovaná ložisková konštrukčné jednotka upevnená ako V axiálnom, tak v radiálnom smere valcovým...

Obal so závesom vyrobený v jednom kuse

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14421

Dátum: 18.05.2004

Autor: Salice Giuseppe

MPK: B65D 43/16

Značky: závesom, jednom, vyrobený

Text:

...byť aj zaoblená.0029 Spojovací prvok 30 je pripojený k pološkrupine 4 v blízkosti alebo v podstate v jednej rovine s okrajom 32 hrdla 14 a spojovací prvok 30 a je pripojený k pološkrupine 2 v podstate v blízkosti alebo v jednej rovine s obrysmi ústia uvedenej pološkrupiny.0030 V prípade obalu v uzavretej konfigurácii stredné prvky 22 a 22 a ležia oproti stenám pološkrupín. Vtejto uzavretej konñgurácii sú tenkostenné závesy 24, 26 a 24 a, 26...