Zverejnene patenty 14.05.2004

Stena pre automobilové vozidlo a automobilové vozidlo obsahujúce stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 199

Dátum: 14.05.2004

Autor: Marcq Philippe

MPK: B60R 13/01, E05D 1/02, B60R 13/02...

Značky: vozidlo, stěnu, stěna, automobilové, obsahujúce

Text:

...automobilového vozidla.Vynález bude možné lepšie pochopit na základe prečitania nasledujúceho opisu, poskytnutého len ako príklad, s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých- obr. 1 je schematický a pérspektívny pohlad na časť zadného konca automobilového vozidla podľa vynálezu, pričom druhý panel podlahy zadného batožinového priestoru (kufra) je smerom dolu v sklopenej polohe,- obr. 2 je čiastočný schematický pohľad, zväčšený a zospodu,...

Kombinovaná terapia s glatiramer acetátom a mitoxantrónom na liečenie roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16744

Dátum: 14.05.2004

Autor: Vollmer Timothy

MPK: A61K 38/02, A61K 31/137, A61P 25/28...

Značky: liečenie, mitoxantrónom, terapia, sklerózy, roztrúsenej, glatiramer, kombinovaná, acetátom

Text:

...človeku.0015 V súlade s predmetným vynálezom sú glatiramer acetát a mitoxantrón účinnými v kombinácii na liečenie formy roztrúsenej sklerózy, špecificky relapsujúcej-remitujúcej roztrúsenej sklerózy.0016 Tento vynález sa týka použitia glatiramer acetátu na výrobu lieku na liečenie formy roztrúsenej sklerózy. ktoré zahŕňa periodické podávanie jedincovi určitého množstva glatiramer acetátu a určitého množstva mitoxantrónu, pričom keď sa...

Napojenie listu rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5641

Dátum: 14.05.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/00

Značky: listů, rotora, napojenie

Text:

...má list rotora dva zakaždým jednokusovo s ním vytvorené, protiľahlé zosilnené úseky, a otvory sú usporiadané minimálne čiastočne v oblasti zosilnených úsekov. Zosilnené úseky prispievajúce krozšíreniu prierezu môžu byť vytvarované jednoduchým a známym spôsobom nalaminovaním viacerých vrstiev z0014 Obzvlášť výhodná je ďalej forma uskutočnenia, pri ktorej má list rotora v oblasti koreňa listu rotora v podstate rúrový koncový úsek, v ktorom sú...

Spôsob a zariadenie na rozprašovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15637

Dátum: 14.05.2004

Autori: Wheat Roger Alan, Brooking Greg Nigel, Brownlie Susan Myrtle, Morris Steven Peter, Faragher Neil, Bolus Robert Nicholas Edward, Craill Malcolm Shaun

MPK: B05B 1/26, B05B 1/18, B05B 1/34...

Značky: spôsob, rozprašovanie, kvapaliny, zariadenie

Text:

...umiestnené v jednej alebo viacerých dopredu definovaných zónachstriekacej hlavice alebo vložky striekacej hlavice, a skupinydýz, ktoré sú asymetricky umiestnené V jednej alebo viacerých odlišných dopredu stanovených zónach striekacej hlavice alebo vložky striekacej hlavice.0014 Výhodne skupiny dýz umiestnených smerom k okraju striekacej hlavice môžu byť konfigurované tak, že rozstreknutie opúšťajúce skupinu dýz sa pohybuje preč od stredu...

Spôsob zníženia obsahu acetaldehydu v polyesteroch spracovaných tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4350

Dátum: 14.05.2004

Autori: Rule Mark, Shi Yu

MPK: C08K 5/00

Značky: zníženia, spôsob, polyesteroch, obsahu, spracovaných, acetaldehydu, tavením

Text:

...prídavné zlúčeniny podľa tohto vynálezu obsahujú najmenej dva zložkové molekulové fragmenty, kde najmenej jeden zo zložkových molekulových fragmentov obsahuje predfonnovaný kruh akaždý zložkový molekulový fragment obsahuje najmenej dva vodíkom substítuované heteroatómy dusíka naviazané na uhlíky príslušného zložkového molekulového fragmentu. Zložkové molekulové fragrnenty organickej prídavnej zlúčeniny sú každý reaktívny sacetaldehydom...

Benzotiazolové deriváty ako ligandy receptoru adenozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3606

Dátum: 14.05.2004

Autori: Jakob-roetne Roland, Riemer Claus, Flohr Alexander, Norcross Roger David

MPK: A61P 25/00, C07D 417/00, A61K 31/428...

Značky: receptoru, adenozínu, ligandy, deriváty, benzotiazolové

Text:

...využíva cAMP. Receptory A, a A 3, sprialmuté s proteínmi G inhibujú adenylát cyklázu, čo vedie k zníženiu koncentrácie cAMP v bunke, zatial čo receptory A 2 A a A 23, sprialmuté s proteínmni 6 aktivujú adenylát cyklázu, čo vedie k zvýšeniu koncentrácii cAMP v bunke. Je známe, že systém receptoru A zahŕňa aktiváciu fosfolipázy C a moduláciu draslíkových i vápnikových iónových kanálov. Subtyp A 3 okrem toho, že asociuje s adenylát cyklázou,...

Spôsob identifikácie námrazy pri prevádzke veternej elektrárne a veterná elektráreň s identifikáciou námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2671

Dátum: 14.05.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 7/00

Značky: identifikáciou, námrazy, veternej, spôsob, veterná, elektráren, identifikácie, elektrárne, prevádzke

Text:

...je preto môcť prispôsobiť prevádzku vetemej elektrárne0014 Úloha sa podľa vynálezu rieši spôsobom so znakmi podľa nároku l a vetemouelektrárňou so znakmi podľa nároku 8.0015 Pritom základom vynálezu je poznatok, že pri pragmatickom posudzovaní je aj nárnraza na liste rotora (prechodná, meteorologicky podmienená) zmenou tvaru listu rotora. Z toho vyplýva, že nárnraza na listoch rotora veternej elektrárne vedie neustále k zmene...

Sacharidové deriváty rapamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2537

Dátum: 14.05.2004

Autori: Yatscoff Randall, Trepanier Daniel, Szweda Roman, Abel Mark, Foster Robert

MPK: A61K 31/4353, C07D 498/00, A61F 2/02...

Značky: deriváty, sacharidové, rapamycínu

Text:

...amerických č. 5,118,678. 0027 Patent Spojených štátov amerických č. 5,100,883. 0028 Patent Spojených štátov amerických č. 5,151,413. 0029 Patent Spojených štátov amerických č. 5,120,842. 0030 Patent Spojených štátov amerických č. 5,120,725. 0031 Patent Spojených štátov amerických č. 5,120,727. 0032 Patent Spojených štátov amerických č. 5,258,389. 0033 Patent Spojených štátov amerických č. 5,672,605. 0034 Patent Spojených štátov amerických...

Svetlometové zariadenie s otočnou doskou, najmä pre automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9489

Dátum: 14.05.2004

Autori: Hue David, Mensales Alexandre

MPK: F21V 14/08, B60Q 1/14, F21W 101/10...

Značky: doskou, svetlometové, otočnou, najmä, automobil, zariadenie

Text:

...103 z prvej polohy 105 do druhej polohy 104.Jednotlivé platné normy vyžadujú, aby sa otočné dosky usporiadané vo svetlometových zariadeniach, či už ide o infračervený filter alebo sklopnú masku, v prípade nefunkčnosti uvažovaného svetlometového zariadenia vrátili do bezpečnej polohy. Bezpečná poloha je takou polohou, v ktorej svetlometové zariadenie predstavuje pokiaľ možno čonajmenej problémov pre ostatných vodičov. V obidvoch uvedených...

Spôsob výroby laserom označiteľných vlákien alebo výrobkov z vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2209

Dátum: 14.05.2004

Autori: Sakai Yoshiaki, Loyrion Frédéric, Tsujimoto Yutaka

MPK: D01F 1/10, D01F 1/02

Značky: výroby, laserom, označiteľných, vlákien, výrobkov, spôsob, vlákna

Text:

...polyuretány a podobne.Príklady použiteľných polosyntetických vlákien zahŕňajú acetáty,triacetáty, promixy a podobne.Príklady použiteľných regenerovaných vlákien zahŕňajú umelý hodváb,meďnatý hodváb a podobne.Príklady použiteľných anorganických vlákien zahŕňajú uhlíkové vlákna, keramické vlákna a podobne.Medzi umelými vláknami sú obvykle využívané syntetické vlákna a najmä polyestery. Špecifické príklady polyesterov obsahujú polyetylény...

Elektrický vodič povlieknutý adhéznou vrstvou a spôsob výroby takého elektrického vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1130

Dátum: 14.05.2004

Autori: Pascault Jean-pierre, Fenouillot Françoise, Pinto Olivier, Tribut Laurent, Fournier Jérôme, Piechaczyk Arnaud

MPK: C08K 3/00, C08K 7/00, C08L 71/00...

Značky: spôsob, elektricky, výroby, adhéznou, povlieknutý, vrstvou, vodiča, takého, elektrického, vodič

Text:

...typ vodiča pre Vinutie. Jedná sa o elektrický vodič, ktorý bol predbežne povlieknutý klasickou izolaćnou vrstvou, navinutý do cievky a ponorený do impregnačného laku na báze živice,tvorenej napríklad nenasýteným polyesterom alebo epoxidom V rozpúšťadle. Následne tepelné spracovanie umožňuje odstránenie rozpúšťadla z Vinutia a vytvrdnutiespotrebiteľom vodiča, je náročný, dlhý a ťažko uskutočniteľný a škodlivý pre životné prostredie...

Spôsob prípravy N-(1-oxopentyl)-N-[[2´-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1´-bifenyl]-4-yl]metyl]-L- valínu (valsartanu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 957

Dátum: 14.05.2004

Autori: Dedinova Eva, Rádl Stanislav, Stach Jan

MPK: C07D 257/00

Značky: valsartanu, přípravy, spôsob, valínu, n-(1-oxopentyl)-n-[[2´-(1h-tetrazol-5-yl)[1,1´-bifenyl]-4-yl]metyl]-l

Text:

...syntćza dotialmutá až k valsartanu, ale len jeho benzylesteru. Pri použití analogického postupu ako V príklade 55, sme dosahovali čistotu valsartanu iba 85 , ktorý sa musel mnohokrát prekryštalizovat do požadovanej čistoty, čo má za následok zvýšené množstvo použitých surovín a tiež práce, čo prináša zvýšené náklady. Metóda je pre priemyselnú výrobu0008 Predmetom vynálezu je zlepšený spôsob výroby N 3(l-oxopentyl)-lV-2-(lH-tetrazol-5...

Tlakom vzduchu riadený ovládač pre pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14444

Dátum: 14.05.2004

Autor: Sacristán Emilio

MPK: A61M 1/10

Značky: tlakom, riadený, pneumatické, vzduchu, zariadenia, asistenčné, ovladač, ventrikulárne

Text:

...asistenčných zariadení, pneumatické zariadenia sa zdajú byť dobrou voľbou pre poskytovanie pulznej pulmonálnej augmentácie. Predsa však, ako už bolo uvedené vyššie,pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú náchylné nazlyhanie a môžu spôsobiť krvné poškodenie a zrážanie krvi. Okremtoho, pohonné jednotky ovládajúce pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú na báze motora (teda všeobecne mechanicky nespoľahlivé), a môžu...