Zverejnene patenty 12.05.2004

Bezdrôtová dátová komunikácia pre paketovú komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14246

Dátum: 12.05.2004

Autor: Nguyenphu Thinh

MPK: H04W 24/00

Značky: bezdrôtová, dátová, komunikácia, komunikáciu, paketovú

Text:

...spojenie stratí a bude sa musieť znova vybudovať, keď je mobilné zariadenie znova zapnuté alebo ked je odstránený dôvod blokujúci komunikáciu. Akonáhle prístupová brána a prístupový sieťový kontrolér určia, že mobilné zariadenie bolo vypnuté, alebo je inak mimo dosahu, kontextové súbory pre mobilné zariadenie sú obvykle zrušené.Môže sa stať že mobilné zariadenie nie je úmyselne deaktívovanć, ale skôr vypadne z oblasti pokrytia, alebo vstúpi do...

Peptidy, ktoré sa viažu na erytropoetínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13129

Dátum: 12.05.2004

Autori: Schatz Peter, Lalonde Guy, Zemede Genet, Palani Balu, Tumelty David, Yin Qun, Holmes Christopher

MPK: C07K 14/505, A61K 38/18, A61P 7/06...

Značky: erytropoetínový, peptidy, viažu, receptor

Text:

...majú celkovopribližne 400 vysoko a nizko afinitných EPO väzobných miest s približnou hodnotou Kd 100 pM a 800 pM (Landschulz, a spol.0009 Ďalšia práca naznačila, že dve formy EPO receptora (EPOR) sú kódované jedným génom. Tento gén bol klónovaný (pozri,napr., Jones, a spol. (1990) Blood 76, 31-35 Noguchi, a spol.(1991) Blood 782548-2556 Maouche, a spol. (1991) Blood 782557-2563). Napríklad, DNA sekvencie a kódované sekvencie pre myšie a...

Nové peptidy, ktoré sa viažu k receptoru erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6262

Dátum: 12.05.2004

Autori: Zemede Gemete, Schatz Peter, Lalonde Guy, Yin Qun, Holmes Christopher, Palani Balu, Tumelty David

MPK: C07K 14/435

Značky: peptidy, receptoru, viažu, erytropoetínu, nové

Text:

...polypeptidov, ktore by mali rovnakébiochemické a irnunologické vlastnosti ako prirodzený EPO bola purifikovaná, klonovaná aexprimovaná DNA sekvencie kódujúca EPO. Tiež bola pripravená rekombinantná molekulaEPO s rovnakými oligosacharidmi ako prirodzený EPO viď Sasaki, et al. (1987) J. Biol. Chem. 26212059-12076.Biologický účinok EPO je zrejme aspoň sčasti sprostredkovaný interakciou s receptorom na bunkovej membráne. Úvodné štúdie na...

Biotransformácia kolchicinoidných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6250

Dátum: 12.05.2004

Autor: Ponzone Cesare

MPK: C12P 19/00

Značky: kolchicinoidných, zlúčenín, biotransformácia

Text:

...hydrolyzáty, mäsové extrakty, kukuričný extrakt atď), jeden alebo viac zdrojov uhlíka(glukóza, glycerol, škrob, sacharóza atd), anorganické zdroje fosforu adusíka a anorganické soli rôznych iónov (K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn atď.).Rast baktérie a biotransformácia sú podporované jedným alebo viacerými organickými zdrojmi dusíka,výhodne mäsovým extraktom. peptónom, tryptónom, kazeínovými hydrolyzátmí, kukuričným extraktom. atď. Uhlíkovýmí zdrojmi...

Kvapalinou stabilizované formulácie interferónu-beta v potiahnutých farmaceutických obaloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16288

Dátum: 12.05.2004

Autori: Samaritani Fabrizio, Del Rio Alessandra

MPK: A61K 47/10, A61J 1/14, A61K 38/21...

Značky: potiahnutých, formulácie, kvapalinou, interferónu-beta, stabilizované, farmaceutických, obaloch

Text:

...pufre na regulovanie pH pri mierne kyslom pH po mierne zásadité pH zahŕňajú také zlúčeniny ako fosfát, acetát, citrát, arginín, TRIS a histidin. TRlS označuje 2-amino-2-hydro×ymetyl-1,3,-propándiol a akúkoľvek jeho farmaceutický akceptovateľnú soľ. Výhodné pufre sú acetátové pufre s fyziologickým roztokom alebo akceptovatelnou soľou.0025 izotonické činidlo je zlúčenina, ktorá je fyziologicky znášaná a formulácii dáva vhodnú tonicitu,...

Expanzná horninová kotva a systém na ukotvenie kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5001

Dátum: 12.05.2004

Autori: Kanflod Morgan, Öberg Fredrik

MPK: E21F 17/00, E21D 21/00

Značky: kotvy, horninová, systém, kotva, ukotvenie, expanzná

Text:

...potrebná špeciálne skonštruovaná upínacia hlava pre horninovú kotvu 7 podľa tohto vynálezu.0024 Vzobrazenom uskutočnení spojovacie puzdro 8 zahrnuje prirubu 13, o ktorú sa opiera hominová platňa 14. Ako podpera hominovej platne 14 do úvahy prichádzajú aj iné prostriedky než prlruba. Skutočnosť,že homínovú platňu 14 možno použit v spojení s horninovou kotvou 7, možno horninovú kotvu 7 použiť aj ako podpem hominy, čo nie je možné so závesnýmí...

Dvojdielny koncový nástavec určený na vsunutie do konca kotúčika papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4692

Dátum: 12.05.2004

Autor: Larsson Björn

MPK: A47K 10/24, B65H 75/18

Značky: papiera, nástavec, kotúčika, konca, určený, koncový, vsunutie, dvojdielny

Text:

...toho dva diely 2 a 3 sú zaistené proti vzájomnému posunu v smere osi prstencovou obrubou 6 vyčnievajúcou z vnútomého povrchu vonkajšieho dielu 3 a umiestnenou v drážke 7 vonkajšieho povrchu rúrkovej časti 4 vnútomého dielu 2. Vonkajší priemer rúrkovej časti 4 dielu 2 je o niečo menší, ako vnútomý priemer dielu 3 a drážka 7 má o niečo väčšie rozmery, ako prstencová obruba 6. Takto sa môžu dva diely 2a 3 voľne otáčať navzájom proti sebe.0010...

Spôsob a zariadenie na kotvenie výrubu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3236

Dátum: 12.05.2004

Autori: Kanflod Morgan, Öberg Fredrik

MPK: E21D 20/00

Značky: spôsob, výrubu, zariadenie, kotvenie

Text:

...už ďalej neopisaných tesniacich prvkov.Vonkajší koniec 29 najkrajnejšej napínacej časti 8 je po vsunutí zariadenia do vyvŕtanej diery 12 pripojený k zdroju tlakovej vody alebo podobného, na prenos tlaku veľkosti napriklad 300 bar na expanznú časť 5.Táto expanzná časť 5 sa takto pevne ukotví proti stene vnútomej časti 15 vyvŕtanej diery 12,takže už v tomto kroku sa dosiahne významné ukotvenie celého svomíka.Po ukončení expanzie, napínací...

Kontrolovaná expanzia skalnej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3197

Dátum: 12.05.2004

Autori: Örjas Niclas, Kanflod Morgan, Toivonen Tapio, Sjöstedt Göran, Öberg Fredrik, Persson Tommy, Gustavsson Hans

MPK: E21D 21/00, E21D 20/00

Značky: kontrolovaná, skrutky, expanzia, skalnej

Text:

...plní vodou(alebo inou kvapalinou), pričom tlak nemusí byť taký vysoký. Potom sa prekročí tlakový limit pretrvalú deformáciu, označené 2. Keď dôjde ktrvalej deformácii, fáza 3, tlak trochu poklesne a dôjde k osadeníu skalnej skrutky a zatlačeniu, vo fáze 4 na podopretie, do skaly. Vo fáze 4 dôjde tiež kpružnej deformácii skaly. Vposlednej fáze, čo je kritická fáza montáže, tlak dosiahne predpísaný limit. Tlak by sa mal udržiavať na tejto...

Vtáčia vakcína proti E. coli na ochranu proti kolibacilóze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3066

Dátum: 12.05.2004

Autori: Woodward Martin John, Fan Henry, La Ragione Roberto Marcello, Kumar Mahesh

MPK: A61K 39/108

Značky: vakcína, kolibacilóze, ochranu, proti, vtáčia

Text:

...podania apodobne. Vo všeobecnosti môžu byť účinné množstvá na dávkovú jednotku približne 102 až 10 jednotiek tvoriacich kolóniu (cfu),výhodne približne 5,0 x 102 až 5,0 x 10 cfu, výhodnejšie približne 3,0 x 10 až 6,0 x 10 ° cfu, a ešte výhodnejšie približne 5,0 x 10 ° až 6,0 x 10 ° cfu. Odbomík v danej oblasti techniky môže počítať-3 s jednou alebo dvomi dávkovými jednotkami. Ak sa vyberú dve dávkové jednotky, výhodná je Vakcinácia približne v...

Zariadenie na úpravu vody stojatých vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2550

Dátum: 12.05.2004

Autori: Wesner Wolfgang, Klement Arnold

MPK: C02F 3/26, C02F 3/06, C02F 7/00...

Značky: zariadenie, úpravu, stojatých

Text:

...na rozpustné železnaté zlúčeniny, čím dochádza na uvoľňovanie orto-fosforečnanov, ktoré sa v priebehu aeróbnej prevádzky filtra viažu na povrch hydroxidu železnatého. Pretože fosórpredstavuje limitujúci prvok pre rást rias, dochádza v dôsledku toho naSpis DE lOl 27 412 Al opisuje spôsob spracovania vody biologickým filtračným stupňom, pričom do vody sa pred vstupom do tohto filtračného stupňa alebo vtomto filtračnom stupni privádza kyslík....

Zariadenie na kotvenie líca výrubu a na automatické kotvenie líca výrubu a kotvenie líca výrubu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2393

Dátum: 12.05.2004

Autori: Öberg Fredrik, Jonson Per

MPK: E21D 20/00

Značky: automatické, kotvenie, výrubu, líca, zariadenie

Text:

...so spojovacím výstupkom 16 vystupujúcim radiálne z otočného rukáva 13. Otočný rukáv je takto usporiadaný neotáčavo vzhľadom na vŕtačku.Spojovací výstupok 16 je určený na pripojenie k jednému zo zdrojov 8 alebo 9 na obr. l na vyplachovanie prípadne injektovanie zalievacieho média. Ako alternatíva, môžu tam byť samozrejme umiestnené dva spojovacie výstupky, jeden pre komunikáciu s každým zdrojom.Otočný rukáv 13 poskytuje tesnenia 15 na...

Obal na fľašu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1820

Dátum: 12.05.2004

Autor: Leuillier Paul

MPK: B65D 5/50, B65D 77/04, B65D 5/48...

Značky: fľašu

Text:

...štyri panely tvoriace bočné steny. Takto sa tiež realizuje tlmiaci prostriedok proti nárazom orientovaným pozdĺžV súlade s ďalším znakom vynálezu obal obsahuje klopytvoriace veko, pričom aspoň jedna z uvedených klop je prispôso bená na zablokovanie hrdla fľaše.V rámci špecifickej formy vyhotovenia pre obal na jednufľašu obsahujú bočné steny piaty panel zdvojujúci jednu z boč ných stien.V rámci dälšej formy vyhotovenia pre aspoň dve fľaše...

Cenný dokument s jedným bezpečnostným prvkom a spôsob výroby tohto cenného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8165

Dátum: 12.05.2004

Autori: Franz-burgholz Arnim, Muth Oliver, Jakob Kuen, Paeschke Manfred

MPK: G07D 7/12, D21H 21/48, B42D 15/00...

Značky: dokumentu, výroby, bezpečnostným, dokument, spôsob, tohto, prvkom, cenného, jedným, cenný

Text:

...navrhnutý tak, aby vzávislosti od vlnových dĺžok dochádzalo kčiastočněmuodñltrovaniu spektra emitovaného vlastným elektroluminiscenčným materiálom. Povlak jeokrem toho zhotovený ako opticky aktívna vrstva. Tu napríklad pri jednovrstvovom povlaku dochádza k vlnovo-selektívnej transmisii V dôsledku použitia nelineárne absorbujúceho povlaku. Pri takýchto nelineárne absorbujúcich povlakoch je napríklad možné cieleným dopovaním povlaku,...

Manipulátor pre skúšobné zariadenie na nedeštruktívne skúšanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1025

Dátum: 12.05.2004

Autor: Wüstenbecker Michael

MPK: G01N 23/00, G01B 5/00

Značky: skúšanie, nedeštruktívne, manipulátor, zariadenie, materiálů, skúšobné

Text:

...stabilné uskutočnenie. Odpadnutím otoćného pohonu sa pohybujúca sa hmota a zodpovedajúce krútiace momenty zredukujú a dosiahne sa úspora místa. Pretože sa pohybujúca sa hmota rozdeľuje na dva lineárne pohony,sú tieto odľahčené, takže je možné zaobísť sa bez protizávažia, prípadne podporovania zdvihu. Použitím dvochosi lineárnych pohonov môžu klesnúť výrobné náklady.Výhodne je na pohybovanie sa nosiča upravený vždy jeden vodiaci element...

Protilátky proti MASP-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19306

Dátum: 12.05.2004

Autori: Wahlers Ulla, Larsen Flemming

MPK: A61K 39/395, A61P 19/02, A61K 38/48...

Značky: protilátky, proti, masp-2

Text:

...časti ľudskej MASP-2, pričom Cterminálna časť ľudskej MASP-2 pozostáva z CCPl, CCP 2 a serínových proteázových domén (aa 293 až 686 zo SEQ ID Č. 1), pričom uvedená protilátka alebojej fragment viažuci antigćn špecificky rozpoznávajú aspoň časť epitopu rozpoznávaného jednou alebo viacerými referenčnými protilátkamizvolenými zo skupiny pozostávajúcej zi monoklonálnej protilátky produkovanej hybridómovou bunkovou líniou uloženou pod...