Zverejnene patenty 06.05.2004

Chimérické proteíny zahrňujúce faktor zrážanlivosti-Fc na liečenie hemofílie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6383

Dátum: 06.05.2004

Autori: Bitonti Alan, Peters Robert, Rivera Daniel

MPK: C12P 21/08, A61K 39/395

Značky: faktor, chimerické, zrážanlivosti-fc, hemofílie, liečenie, proteiny, zahrnujúce

Text:

...podaný miniprasiatkam, kde faktor Vlla-Fc je monomérovým/dimérovým hybrídom zahrnujúcím dva polypeptidové reťazce, kde každý reťazec zahrnuje najmenej časť konštantnej oblastí imunoglobulínu, a kde faktor VII je spojený len s jedným z týchto dvoch reťazcov.0030 Obrázok 8 B znázorňuje koagulačnú aktivitu v čase pre faktor Vlla-Fc, podaný intravenózne miniprasiatkam, kde faktor VIla-Fcje monomérovým/dimérovým hybrídom zahrnujúcím dva...

Zlúčeniny stroncia na profylaxiu/liečbu ťažkostí s chrupavkou a/alebo kosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12774

Dátum: 06.05.2004

Autori: Christgau Stephan, Hansen Christian, Nilsson Henrik

MPK: A61K 33/24, A61K 31/592, A61K 31/593...

Značky: zlúčeniny, ťažkostí, kosťami, stroncia, chrupavkou

Text:

...podstatný pokrok v schopnosti predikovať a monitorovať osteoporózu, pretože sa zlepšili spôsoby na meranie hustoty kostných minerálov (BMD) a vyvinuli sa nové Špecifické biochemické markery resorpciea tvorby kosti a stali sa vhodnými pre rutinné klinicképoužitie. Vyvinuli sa tiež nové farmaceutické činidlá na liečbu a/alebo prevenciu osteoporózy. Väčšina týchto liečob je založená na substitúcii straty endogénneho estrogénu bud vo forme...

Kompozícia so stronciom a vitamínom D na profylaxiu a/alebo liečbu ťažkostí s chrupavkou a/alebo kosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12771

Dátum: 06.05.2004

Autori: Christgau Stephan, Hansen Christian, Nilsson Henrik

MPK: A61K 31/593, A61K 33/24, A61K 31/592...

Značky: ťažkostí, liečbu, vitamínom, profylaxiu, kosťami, stronciom, chrupavkou, kompozícia

Text:

...špecifické biochemické markery resorpcie a tvorby kosti a stali sa vhodnými pre rutinné klinické použitie. Vyvinuli sa tiež nové farmaceutické činidlá na liečbu a/alebo prevenciuosteoporózy. Väčšina týchto liečob je založená na substitúciistraty endogénneho estrogénu buď vo forme hormonálnej substitučnej terapie (HRT) alebo selektívnych modulátorov estrogénového receptora (SERM) alebo patria do skupiny nazývanej bisfosfonáty. SERM a...

Dávkové formy azitromycínu so zníženými vedľajšími účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4690

Dátum: 06.05.2004

Autori: Hagen Timothy Arthur, Mccray Scott Baldwin, Lyon David Keith, Herbig Scott Max, Crew Marshall David, West James Blair, Thombre Avinash Govind, Appel Leah Elizabeth, Lo Julian Belknap, Friesen Dwayne Thomas

MPK: A61P 31/00, A61K 9/16, A61K 31/7042...

Značky: účinkami, formy, dávkové, zníženými, azitromycínu, vedľajšími

Text:

...aplikovanej dávky azitromycinu, v porovnani s ekvivalentnou dávkou z komerčných kapsúl azitromycinu sokamžitým uvoľňovanim. Avšak neskôr bolo zistené, že biologická dostupnosť mnohých dávkových foriem s riadeným uvoľňovaním, najmä tých foriem, ktoré sú tu uvádzané ako príklady, je nižšia ako v pripade ich ekvivalentov sokamžitým0010 Preto sú potrebné dávkové formy azitromycinu, ktoré majú obdobnú biologickú dostupnosť a menšie vedľajšie...

Dverový modul pre dvere vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4584

Dátum: 06.05.2004

Autori: Mieglitz Hans-helmut, John Harald, Jones Derek, Schidan Alexander, Schröder Helmut

MPK: B60J 5/04, B60R 13/08, B60R 13/02...

Značky: modul, dveře, vozidla, dverový

Text:

...kovovou štruktúrou dverí vozidla a dielom vnútorného obloženia. Utesnenie ku kovovej konštrukcii nastáva cez tesniace vydutie, napríklad vypenenou tesniacou šnúrou, ktorá môže byť pripadne vybavená na povrchu špeciálnym povlakom, aby sa zamedzilo vnikaniu vlhkosti kapilámym účinkom. Plastová fólia sa na svojej strane spája zlepením so stranou dielu vnútorného oblože nia, ktorá smeruje smerom von, a prechádzajú cez ňu utesneným spôsobom...

Tŕň na oporu vrecka na držiaku na vrecká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3429

Dátum: 06.05.2004

Autor: Dickinson Adam

MPK: B65D 33/00, A47F 13/00

Značky: tŕň, vrecká, oporu, držiaku

Text:

...Toto usporiadanie však vedie knatrhnutiu horného okraja vrecka a ked je vrecko veľmi zaťažené, natrhnutie môže pokračovať a spôsobiť zlyhanie vrecka. To znamená, že vrecko musí byť vyrobené z pevnejšiehomateriálu, čo zvyšuje náklady na vrecko.Ďalší problém vzniká vznámych systémoch vtom, že držiak vyžaduje dvakolíky a zakrivený výstupok, ktoré sa musia zhodovať s otvormi v stohu vreciek. Jepotrebné zabezpečiť, aby otvory v jednotlivých...

Spracovanie ropných frakcii, fosílnych palív a ich produktov zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3217

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 31/00, C10G 15/00, B01D 1/00...

Značky: spracovanie, frakcií, produktov, palív, zvukovou, fosílnych, ropných, energiou

Text:

...je spôsobilý zlepšiť kvalitu-3 spracovávaného rafinovaného fosílneho paliva, v dôsledku čoho by mohol byt jednoducho využívaný rañnériách či už vo veľkom meradle alebo bo v malých prevádzkových podmienkach.Teraz sa zistílo, že fosílne palivá, ropné frakcie aveľa komponent získaných ztýchto zdrojov možno podrobiť rozmanitým prospešným premenám a vylepšiť ich rôznymi cestami spôsobom, ktorý aplikuje zvukovú energiu do týchto materiálov v...

Imidazo a tiazolopyridíny ako inhibítory JAK3-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3096

Dátum: 06.05.2004

Autori: Hemmerling Martin, Klingstedt Tomas

MPK: A61P 19/00, A61P 11/00, A61K 31/4353...

Značky: imidazo, inhibitory, tiazolopyridíny, jak3-kinázy

Text:

...z množiny dusík, kyslík a síra, alebo 5- až 7-členný heteroarylový kruh, obsahujúci l ažprípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami zvolenými z množiny CONR 4 R 5, NR 4 R 5, 01-08 alkyl, 01-03 alkoxy, s(o)01-0 alkyl, hydroxyl, CN, halogén,NHCOCl-Cg alkyl, Rz-(CHýp-OH alebo morfolínAr je fenyl, ktorý môže byť prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami zvolenými z množiny halogén, hydroxyskupina, kyanoskupina, C...

Kontajnerový podvozok s nastaviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3034

Dátum: 06.05.2004

Autor: Koch Josef

MPK: B62D 21/14, B60P 1/64

Značky: nastaviteľnou, kontajnerový, podvozok, dľžkou

Text:

...homého rámu považuje za dosadaciu úroveň pre kontajner. Výhodnejšie je ložný homý rám a podvozkový rám umiestnený v nemennej relativnej výškovej pozícii a prestavenie výšky ložného homého rámu sa uskutočňuje spoločne s podvozkovým rámom, naúčel prestavovania je možné výhodnejšie použiť obvykle prítomné pruženie podvozkovéhorámu. Za príklad pre prestavovanie výšky podvozku pomocou pneumatického pruženia je možne uviesť napríklad z už...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2845

Dátum: 06.05.2004

Autori: Krempel Kurt, Neuhaus Ralf, Demeter Jürgen, Kory Gad, Sötje Oliver, Winterling Helmut, Benisch Christoph, Deininger Jürgen

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...New York, 1977, S. 424-467, najmä na strane 444 až 446, z monomérov, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej Iaktámy,omega-aminokarboxylové kyseliny, nitrily omega-aminokarboxylových kyselín, amidy omega-aminokarboxylových kyselín, soli omega-aminokarboxylových kyselín, estery omega-aminokarboxylových kyselín, ekvimolárne zmesi zložené z diamínov a díkarboxylových kyselín, soli díkarboxylových kyselín/diamínov, dinitrily a diamíny...

Spôsob a pec na ohýbanie sklenených panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2588

Dátum: 06.05.2004

Autor: Yli-vakkuri Erkki

MPK: C03B 23/02, C03B 29/00

Značky: sklenených, spôsob, ohýbanie, panelov

Text:

...pre formy prítomné v homej trati vozíkov pre formy.0010 Každý vozík 9 pre formy obsahuje ohýbaciu formu 12 podopretú vozíkom 9 pre formy. Dvojice sklenených panelov sa umiestnia na ohýbacej forme 12, zatiaľ čo vozík 9 formy je mimo pece v navážacej komore 8. Vozík 9, forma 12 a dvojica sklenených panelov určených na ohýbanie sú vyzdvihnuté výťahom umiestneným v komore 8 a, ktorá je za navážacou komorou 8, na homú trať l, pričom sa zároveň...

Zneplatňovanie úložiska, čistenie záznamov z medzipamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9434

Dátum: 06.05.2004

Autori: Slegel Timothy, Heller Lisa, Plambeck Kenneth, Pfeffer Erwin

MPK: G06F 9/312, G06F 12/10

Značky: úložiska, čistenie, zneplatňovanie, medzipamäte, záznamov

Text:

...úložiskavýpočtového prostredia. Spôsob napriklad obsahuje uvedenie jednotkyúložiska, ktoré sa má zneplatniť, pričom jednotka úložiska obsahuje množstvostránok úložiska, a pričom uvedenie obsahuje poskytnutie deskriptora jednotky úložiska a zneplatnenie jednotky úložiska.0010 Tento vynález výhodne zabezpečuje spôsob uľahčovania čistenia medzipamätí výpočtového prostredia. Spôsob napriklad zahŕňa identiñkovanie jednotky úložiska pre ktoré sa má...

Karbamátové polyoly, a prostriedky a spôsoby, pri ktorých sa používajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2436

Dátum: 06.05.2004

Autori: Kaleem Kareem, Lynch Paul, Moussa Youssef, List Michael, Taylor Ron

MPK: C08G 18/00, C08G 65/00, C08G 71/00...

Značky: polyoly, prostriedky, karbamátové, používajú, ktorých, spôsoby

Text:

...V niektorých uskutočneniach bude R v rozsahu l až 10 uhlikových atómov, a V niektorých uskutočneniach bude mať 2 až 4 uhlikové atómy. Ak sa použije len jeden alkylénoxid, dve R skupiny budú rovnaké. Ak sa použije zmes alkylénoxidov, bude zrejmé, že R môže byt rôzne pre každú opakujúcu sa jednotku (tzn. (RO) a (RO),) v zlúčenine. Dve karbamátové funkčne skupiny sú lokalizované na každom konci zlúčeniny vzorca (l). R 1 môže byt vodik alebo...

Chimérické proteíny zahrnujúce faktor zrážavosti VII-Fc na liečenie hemostatickej poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9237

Dátum: 06.05.2004

Autori: Peters Robert, Bitonti Alan, Rivera Daniel

MPK: A61K 39/395, C12P 21/08

Značky: zahrnujúce, hemostatickej, chimerické, zrážavosti, faktor, poruchy, proteiny, liečenie, vii-fc

Text:

...ľudský Fc neonatálny receptor (shFcRn).0025 Obrazok 6 znázorňuje plazmové hladiny v čase pre orálne podaný faktor Vlla-Fc u neonatalnych potkanov.0026 Obrázok 7 porovnáva u neonatálnych potkanov orálnu absorpciu monomérových/dimérových hybridov faktora Vlla-Fc, zahrnujúceho dva polypeptidové reťazce, kde každý reťazec zahrnuje najmenej čast konštantnej oblasti imunoglobulínu. a kde faktor Vll je spojený len s jednym z týchto dvoch...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2215

Dátum: 06.05.2004

Autori: Wilms Axel, Benisch Christoph, Demeter Jürgen, Krempel Kurt, Sötje Oliver, Deininger Jürgen, Winterling Helmut, Kory Gad, Weiss Robert

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...soli dikarboxylových kyselín/diamínov, dinitrily a diamínyalebo zmesi takýchto monomérov.Ako monoméry prichádzajú do úvahymonoméry alebo oligoméry C 2- až C 20- výhodnejšie C 2- až C 15- arylalifatického alebo výhodnejšie alifatického laktámu, ako je enantoiaktám, undekanolaktám, dodekanolaktám alebo kaprolaktám, monoméry alebo oligoméry C 2- až C 2 o-, výhodnejšie C 3- až Cm-aminokarbowlových kyselín, ako je kyselina G-aminokaprónová,...

Strecha pre nákladné auto alebo príves so zhora plniteľným nákladným priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2166

Dátum: 06.05.2004

Autor: Peischl Ernst

MPK: B60J 7/08, B60J 7/02

Značky: priestorom, nákladným, zhora, přívěs, střecha, nákladné, plniteľným

Text:

...že na pohyb ramena je usporiadaný rotačný motor. Tento rotačný motor by mohol byt napríklad elektromotor, s výhodou je ale taktiež usporiadaný hydraulický rotačný motor. Pri výhodnom uskutočnení vynálezuvykazujú rovnobežne vedenia valčeky alebo ozubené kolesá.Prehľad obrázkov na yýkresochvynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia, znázorneného na výkresoch, bez toho aby bol naobr. 1 V schematickom znázornení strechu...

Spôsob dávkovania nápoja a zariadenia nato určené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2114

Dátum: 06.05.2004

Autor: Rasmussen Jan Noerager

MPK: B67D 1/00

Značky: určené, zariadenia, nápoja, dávkovania, spôsob

Text:

...na vytvorenie tesnenia s vnútornou stenou telesa na spodnom povrchu ružice a tak vytvorenie tlakovej komory medzivnútomou stenou telesa, valcovou časťou steny fľaše a prírubou na osadení fľaše. Keď jeuzatvorené veko, je tlakové médium zavedené do telesa. Zvýšený tlak v tlakovej komore bude tlačiť fľašu nahor smerom k nižšiemu tlaku okolitého prostredia, dovtedy, než sa homá časť príruby fľaše dotkne spodného povrchu ružice. Nápoj je...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2003

Dátum: 06.05.2004

Autor: Orlandi Christian

MPK: F28D 1/02

Značky: výmenník, tepla

Text:

...predloženého vynálezu výmenníkom tepla vyššie uvedeného typu, ktorý má v uvedenej vzduchovej medzere aspoň jedno dištančné teliesko, v podstate V tvare objímky, priliehajúce na hornom konci k susedným telesám atvoriace s nimi jeden celok, okolo príslušných otvorov ústiacich do uvedenej vzduchovej0014 Výmenník tepla obsahuje nepravidelnosti spojené s uvedeným aspoň jedným distančným telieskom, ktoré vystupujú do vzduchovej medzery na...

Metóda a reaktor pre kontinuálnu výrobu polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1849

Dátum: 06.05.2004

Autor: Karasiak Wolf

MPK: B01J 19/18, C08G 63/00

Značky: kontinuálnu, polymérov, metoda, výrobu, reaktor

Text:

...Je tu však možnosť privážania východzích materiálov do prvej reakčnej zóny aj oddelene. Tu sa prevedie premena na požadované monoméry. Prevádza sa kontinuálne odoberanie a cez potrubia ktore môžu ležať vo vnútri alebo mimo reaktora sa materiál privádzado nižšie umiestnenej reakčnej zóny.Pary aplyny vznikajúce pri výrobe monomerov alebo predpolymerov sú spojovacími potrubiami vedené z jednej reakčnej zóny do druhej anásledneSamozrejme môžu...

Chimerické proteíny zrážacieho faktora na liečbu hemostatickej poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20342

Dátum: 06.05.2004

Autori: Bitonti Alan J, Rivera Daniel S, Peters Robert

MPK: A61K 38/36, A61K 39/00, A61K 47/48...

Značky: chimerické, zrážacieho, faktora, hemostatickej, liečbu, proteiny, poruchy

Text:

...protrombínu na trombín, ktorý konvertuje frbrinogén na ñbrín ako konečnéštádium tvorby fíbrínovej zrazeniny.0006 Faktor VII podlieha post-translačným modifikáciám, vrátane karboxylácie závislej od vitamínu K, čoho výsledkom je desať zvyškov kyseliny ykarboxyglutamovej v oblastí N-konca molekuly. Ďalšie post-translačné modifikácie zahŕňajú pripojenie cukrovej skupiny na dvoch prirodzene sa vyskytujúcich N-prepojených glykozylačných miestach...

Zneplatňovanie úložiska, čistenie záznamov z vyrovnávacej pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8629

Dátum: 06.05.2004

Autori: Plambeck Kenneth, Slegel Timothy, Pfeffer Erwin, Heller Lisa

MPK: G06F 12/08, G06F 9/30, G06F 12/10...

Značky: pamäte, vyrovnávacej, zneplatňovanie, záznamov, čistenie, úložiska

Text:

...spojených s ďalšou jednotkou úložiska sa nevyčistia.0009 Výhodne je zaistená inštrukcia na uskutočnenie vo výpočtovomprostredí. inštrukcia obsahuje napriklad operačný kód na identifikáciuuskutočňovanej inštrukcie, miesto určenia zneplatnenia na určenie informácií spojených so zneplatňovanou jednotkou úložiska, pričom jednotka úložiska obsahuje množstvo stránok úložiska ďalšie označenie na určovanie dodatočných informácií na použitie...

Chladiaci systém pre prístrojové a sieťové skrine a spôsob chladenia prístrojových a sieťových skriní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1408

Dátum: 06.05.2004

Autor: Ebermann Heiko

MPK: H05K 7/20

Značky: skříní, chladenia, sieťových, chladiaci, sieťové, přístrojové, spôsob, přístrojových, skříně, systém

Text:

...výmenníky môžu byť namontované na obloženie skrine alebo na vonkajšiu oblasť bočnej steny alebo na zadné dvere alebo môžu byť usporiadané ako násuvné, a vnútorná teplotaskrine môže byť chladená až pod teplotu okolia.Nevýhodou je obsadenie vnútorného priestoru, ktorý potom už nie je k dispozícii pre osadenie modulovými jednotkami. Pri usporiadaní vzduchovodného tepelného výmenníka na bočnej stene je obmezené zoraďovanie skriní vedľa seba a...

Usporiadanie pre umiestnenie a pripevnenie osadzovacieho prvku na vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1141

Dátum: 06.05.2004

Autor: Dinant Franck

MPK: B60Q 1/26, B60Q 1/04

Značky: pripevnenie, osadzovacieho, usporiadanie, vozidlo, prvků, umiestnenie

Text:

...osadzovací prvok určený nato, aby bol umiestnený apripravený vdutíne štruktúrneho prvku motorového vozidla prostredníctvom usporiadania podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov,vyznaćujúce sa tým, že zahŕňa puzdro obsahujúce jediný vnútorný závit, ktorého pozdĺžna os je rovnobežná s prvou osou.0031 Predmetom vynálezu je rovnako vozidlo vybavené dotyčným zariadením.0032 Podľa výhodného uskutočnenia jeho puzdro obsahuje aspoň tri dotykové...

Prostriedok s regulovaným uvoľňovaním obsahujúci soľ stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14997

Dátum: 06.05.2004

Autori: Nilsson Henrik, Hansen Christian, Christgau Stephan, Andersen Jens

MPK: A61K 33/24, A61K 9/20, A61K 9/26...

Značky: uvoľňovaním, regulovaným, obsahujúci, prostriedok, stroncia

Text:

...zasiahnutíosteoporózou porastie rýchlosťou väčšou ako sú jednoduchérýchlosti rastu populácie, pretože starnutie populácie disproporcionálne zvyšuje starší segment populácie, zatiaľ čo vek pre nástup menopauzy zostáva konštantný. V posledných dekádach existuje tiež podstatný pokrok V schopnosti predpovedať a monitorovať osteoporózu, ako sú zlepšené spôsoby merania minerálnej hustoty kostí (BMD) a nové špecifické biochemické markery resorpcie a...

Imunoglobulínové chimérické monomér-dimérne hybridy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14978

Dátum: 06.05.2004

Autori: Low Susan, Stattel James, Bitonti Alan, Mezo Adam, Peters Robert, Rivera Daniel

MPK: C07K 14/505, C07K 14/555, C07K 14/475...

Značky: hybridy, imunoglobulínové, monomér-dimérne, chimerické

Text:

...konštantných oblastí imunoglobulinu, napr. FcRn väzboví partneri sa zvyčajne navzájom spájajú prostredníctvom disultidových väzieb a iných nešpecifických interakcií a vytvárajú diméry a multiméry vyšších rádov. Predkladaný popis, vrátane tohto vynálezu, je z časti založený na prekvapivom objave, že transcytóza chimérických proteínov zložených z FcRn väzbových partnerov sa zdá byť limitovaná molekulovou hmotnosťou chimérických proteínov,...

Cylindrická zámková vložka s upraviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1053

Dátum: 06.05.2004

Autor: Markbreit Dani

MPK: E05B 9/00

Značky: upraviteľnou, zámková, cylindrická, vložka, dľžkou

Text:

...slepé diery, a môžu ale nemusiaSpojovací prvok 26 môže obsahovať centrálnu časť 32 s montážnym otvorom 34 zámkovej vložky, ktorý je na nej vytvorený. Centrálna časť 32 môže byť umiestnená centrálne na stredovej osi 30. Montážny otvor 34 zámkovej vložky môže byť použitý na pripevnenie cylindrickej zámkovej vložky 10 do dverí alebo okna pomocou vhodných upevňovacích prvkov (nezobrazené). Profilový prvok 36 môže byť priliehavo upevnený nad...

Spôsob a zariadenie na výrobu zváraných rúr so špirálovým švom z pásovej ocele valcovanej za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1030

Dátum: 06.05.2004

Autori: Werner Klaus, Keitel Steffen, Titze Eberhard

MPK: B23K 26/00, B21C 37/06, B23K 31/12...

Značky: švom, výrobu, pásovej, valcovanej, zváraných, ocele, špirálovým, spôsob, tepla, zariadenie

Text:

...objeme, ktorý sťažuje nasadenie moderných systémov a zaistenie kvality.- Proces pod tavidlom je spravidla podmienený stykom Y alebo dvojité Y ako prípravou hrany. Toto spolu so závislosťou od hrúbky plechu ovplyvňuje zvýšené použitiedodatočných zváracích materiálov (zvárací drôt atavidlo), čo vedie kväčším zvarovým kúpeľom. vyšším rizikám vád a zváracím nákladom.- Veľkosť zvaroveho kúpeľa zamedzuje vzávislosti od priemeru rúrky (zakrivení...

Vo vode rozpustné soli stroncia na použitie v liečbe stavov chrupavky a/alebo kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14802

Dátum: 06.05.2004

Autori: Andersen Jens, Christgau Stephan, Nilsson Henrik, Hansen Christian

MPK: A61K 33/24, A61K 31/194, A61K 31/198...

Značky: stroncia, kosti, stavov, chrupavky, liečbe, použitie, rozpustné

Text:

...čo bisfosfonáty navyše ksilnému antiresorpčnému účinku tiež znižujú tvorbu kostí v podobnom rozsahu, z čoho vyplýva, že stratia liečebný účinok po niekoľkých rokoch liečenia. Teda existuje potreba činidiel,ktoré sú účinné pri liečení a/alebo prevencii osteoporózy.0008 Sorbera la a kol. STRONTIUM RANELATE TREATMENT AND PREVENTION OF OSTEOPOROSIS BONE RESORPTION INHIBITOR BONE FORMATION STIMULANT, DRUGS OF THE FUTURE, PROUSSCIENCE, E 5,vol....

Liečba ochorení chrupavky/kostí s vo vode rozpustnými soľami stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14801

Dátum: 06.05.2004

Autori: Hansen Christian, Nilsson Henrik, Christgau Stephan, Andersen Jens

MPK: A61K 33/24, A61K 31/198, A61K 31/194...

Značky: solami, ochorení, stroncia, rozpustnými, liečba

Text:

...na substitúcii straty endogénneho estrogénu bud vo forme hormonálnej substitučnej terapie (HRT) alebo selektivnych modulátorov estrogénového receptora (SERM) alebo patria do skupiny zlúčenín nazývanej bisfosfonáty. SERM,a predovšetkým HRT sú spojené s významnými vedľajšími účinkami, ako rastúce riziko rakoviny a kardiovaskulárneho ochorenia, zatiaľ čo bisfosfonáty okrem potentného antiresorpčnému účinku tiež znižujú tvorbu kostí na podobný...

Spracovanie fosílnych palív zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14739

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 31/00, B01D 1/00, C10G 15/08...

Značky: fosílnych, energiou, zvukovou, spracovanie, palív

Text:

...je vynález obzvlášť užitočný sú plynové oleje, tento temiín sa tu používa rovnaký ako v priemysle spracovania ropy, aby sa naznačilo, že ide o kvapalné ropné destiláty,ktoré majú vyššie teploty varu ako než ťažký benzín. Začiatok teploty varu môže byť len 400 °F (200 °C). ale výhodný rozsah teploty varu je okolo 500 °F až okolo 1100 °F (čo približne zodpovedá 260 °C až 595 °C). Príklady frakcil. ktoré vrú vtomto rozmedzí sú FCC kalový olej,...