Zverejnene patenty 05.05.2004

Spôsob spájania povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6126

Dátum: 05.05.2004

Autori: Norling Hakan Lars Erik, Abram Eugeniusz

MPK: B27G 11/00, C09J 5/04

Značky: spôsob, spájania, povrchov

Text:

...lepidla núteným sušením tak,aby kompozícia (B) lepidla mala bezprostredne po stupni sušenia obsah pevnej fázy Y hmot.,pričom Z Y, a, nanesenie zložky (C) na jednu alebo obe kompozícíe (A) lepidla a kompozíciu(B) lepidla. Je vhodné, keď sa rozpúšťadlo sčasti odstráni z aplikovanej kompozícíe (A) lepidla0012 Tennínom kompozícia lepidla sa rozumie kompozícia, ktoré je sama o sebe schopnápôsobiť ako lepidlo a nie je len zložkou lepidla,...

Spôsob spájania povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5280

Dátum: 05.05.2004

Autori: Norling Hakan Lars Henrik, Abram Eugeniusz

MPK: B27G 11/00, C09J 5/06, C09J 5/04...

Značky: povrchov, spájania, spôsob

Text:

...mikrovlnami, predovšetkým však žiarivé teplo.0013 Sušením lepiacej zmesi by sa malo vysušit od 10 do 95 hmotn. rozpúšťadla, najlepšie od 20 do 90 hmotn. rozpúštadla.0014 Obsah tuhých častíc v lepiacej zmesi bezprostredne po sušení by sa mal pohybovať medzi 70 a 80 hmotn0015 Pod tuhými časticami sa na účely tohto vynálezu rozumie obsah zložiek lepidla meraný nasledujúcim spôsobom 1 gram lepidla umiestnime do zakrytej nádoby a na 30...

Parná krakovacia pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15096

Dátum: 05.05.2004

Autori: Spoto Maurizio, Spoto Benedetto

MPK: F28F 13/06

Značky: parná, krakovacia

Text:

...na výrobu a v obťažnosti využívaniarebier vo vnútri radiačnej cievky existujúcich etylénových0014 Vnútorné výstupky V krakovacej rúrke môžu byť niekedy príčinou koksovania v dôsledku stagnácie privádzaného0015 Vyššie uvedený postup je zameraný na zlepšenieprenosu tepla pomocou konvekčného mechanizmu.0016 US-A-4 342 642 opisuje pec pre pyrolýzu, pričom vonkajšie rúrky každého priechodu sú opatrené vložkou s lopatkami, ktoré rozdeľujú vnútornú...

Dávkovacie zariadenie pre naskladané výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3629

Dátum: 05.05.2004

Autori: Jarisch Christian, Yoakim Alfred

MPK: A47F 1/00

Značky: naskladané, dávkovacie, výrobky, zariadenie

Text:

...kapsula obsahuje určitú dávku potravinárskeho produktu, napr. mletej kávy. Zariadenie l je teda opatrene blokom l 0, na ktorom sú namontovane základné časti. Blok 10 vymedzuje otvor 20 s prierezom atvarom prispôsobeným prechodu kapsúl. Otvor 20 je typicky umiestnený oproti zásobníku kapsúl umiestnených nad otvorom koaxiálne s ním. Zásobník kapsúl môže byt vo forme stĺpca kapsúl v kontajneri. akoje uvedené na obr. 8 a ako bude upresnené V...

Dávkovacie zariadenie na záchod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9424

Dátum: 05.05.2004

Autor: Danielsson Spogardh Stefan

MPK: E03D 9/02, E03D 9/03

Značky: záchod, zariadenie, dávkovacie

Text:

...nádrži auchytené kvršku splachovacej nádrže záchodu, má vložku pre uchytenie k splachovacej nádrži, dávkovaci zásobník obsahujúci čistiaci prostriedok a odstrániteľné viečko aiebo uzáver pre uzavretie dávkovacíeho zásobníku zvonku splachovacej nádrže. Dokument US-Bt-ô 374 426 opisuje dávkovacie zariadenie pre dávkovanie kvapalnej chemickej látky pre splachovacie nádrže záchodových mís. Toto dávkovacie zariadenie má oddelené otváranie pre...

Deriváty 1-(2H-pyrazol-3-yl)-3-{4-[1-(benzoyl)piperidin-4- ylmetyl]fenyl}močoviny a použitie týchto zlúčenín ako inhibítorov P38 kinázy a/alebo TNF na liečenie zápalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1520

Dátum: 05.05.2004

Autori: Freed Brian, Willard Nicole, Shum Patrick Wai-kwok, Borcherding David, Gross Alexandre

MPK: C07D 401/00, A61P 29/00, A61K 31/4155...

Značky: zápalu, ylmetyl]fenyl}močoviny, inhibítorov, liečenie, 1-(2h-pyrazol-3-yl)-3-{4-[1-(benzoyl)piperidin-4, použitie, kinázy, deriváty, týchto, zlúčenín

Text:

...aktívneho proteínu C, čo môže prispievať k abnormalitám povrchovo aktívnej homeostázy, spojeným s pľúcnym poškodením a infekciou, vyvoláva hypersekréciu hlienu a sprostredkováva nábor neutrofilov a eozinofilov V priebehu zápalu dýchacích ciest. Hoci TNF-alfa bráni syntéze kolagénu vo fibroblastoch, rad štúdií zdôrazňuje, že je profibrotický in vivo. Takže tým, že zlúčeniny podľa vynálezu inhibujú produkciu TNF-alfa, sú schopné...

Medicínske použitie inhibítorov glutaminyl- a glutamát-cyklázy na liečenie Alzheimerovej choroby a Downovho syndrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7546

Dátum: 05.05.2004

Autori: Hoffmann Torsten, Niestroj André, Heiser Ulrich, Schilling Stephan, Demuth Hans-ulrich

MPK: A61K 31/00, A61K 31/4738, A61P 25/00...

Značky: alzheimerovej, použitie, medicínske, downovho, glutaminyl, choroby, liečenie, glutamát-cyklázy, syndrómu, inhibítorov

Text:

...WO 02/076450 W 0 02/083128, WO 02/38541, W 0 03/000180,W 0 03/000181, WO 03/000250, W 0 03/002530, W 0 03/002531, W 0 03/002553, W 0 03/002593, W 0 03/004496, W 0 03/024942 a WO 03/024965.0011 Predložený vynález poskytuje nové fyziologícke substráty QC u cicavcov, AB 3-40/42, Gln 3 AB 3-40/42,GIuAjš 11-40/42, Gln 11 A 611-40/42, jeinljeastrín, GlnHNeurotenzin, Gln 1 jFPP, GIn 1 CCL 2, GIn 1 CCL 7,Gml CCL a, jeintjccL 16, Gln 1 CCL 18,...