Zverejnene patenty 04.05.2004

Müsli chlebík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3817

Dátum: 04.05.2004

Autor: Gonda Ivan

MPK: A21D 13/02, A23L 1/00

Značky: müsli, chlebík

Text:

...po stránke energetickej výživností, chuťovej vnímavosti ako aj ekonomickej úspomosti a to spracovanim aj poškodených výrobkov a vylúčením vzniku odpadu.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku, obr. l,je znázomený chlebík ktorého koipusje zložený z drviny expandovanej suroviny z rôznych obilnin, ryže alebo kukurice, táto má funkciu plniva, a zo spojiva, ktorćje z glukózového sirupu, čokolády,karamelu,jogurtu, marmelácly a...

Rybársky háčik s kĺbom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3816

Dátum: 04.05.2004

Autor: Mižák Jozef

MPK: A01K 83/02, A01K 83/04

Značky: rybářský, kĺbom, háčik

Text:

...strane, na ktorýje otočne pripevnené najmenej jedno vrchné ramienko ukončené hrotom s protihrotom.Je výhodné, že na spodnom ramienku a/alebo vrchnom ramienku je pripevnené najmenej jedna horná zarážka a/alebo najmenej jedna spodná zarážka.Je výhodné, že na klbe je pripevnené najmenej jedna homá zarážka a/alebo najmenej jedna spodná zarážka.Je výhodné, že najmenej jedna homá zarážka a/alebo najmenej jedna dolná zarážka sú ukončené hrotom...

Zebezpečovacie zariadenie proti prehrievaniu kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3815

Dátum: 04.05.2004

Autor: Ligocki

MPK: F23N 5/00

Značky: prehrievaniu, proti, zebezpečovacie, zariadenie, kotla

Text:

...ventilom. l( otvoreniu poistného ventila dochádza zvýšením tlaku v celom vyhrievacom systéme.Akje celý systém otvorený, to znamená, že ak obsahuje otvorenú expanznú nádobu, nie je potom zariadenie vybavené poistným ventilom a odvod prebytočného tepla je rie šený pomocou prepadu chladiacej kvapaliny, zmiešanej s vyhrievacou kvapalinou, z expanznej nádoby.Všetky uvedené typy systémov podstatne uľahčujú prácu pri montáži kotlov a ich...

Spúšťový mechanizmus automatickej ručnej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3814

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 19/06

Značky: automatickej, zbraně, strelnej, mechanizmus, spúšťový, ručnej

Text:

...rozumie pohyb, ktorý Vykonáva prvok pri pohybe smerom ku prednej časti zbrane. Dozadným pohybom sa rozumie pohyb opačný doprednému.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie Vysvetlené na pripojených schématických obrázkoch. Na obrázkoch l, la, 2, 4, 5 a 6 sú V axonometrickom pohľade znázomené hlavné súčiastky, kde na obr. l je znázomený použitý typ tiahla V tvare písmena J, obr. la zobrazuje výhodné riešenie umiestnenia...

Mechanické samoupínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3813

Dátum: 04.05.2004

Autor: Dobrotka Igor

MPK: B66C 1/00

Značky: zariadenie, mechanické, samoupínacie

Text:

...manipulácia, ktorá výrazne obmedzuje počet pracovných sil potrebných k obsluhe zariadenia a veľmi rýchle upnutie a odopnutie bremena, čim sa podstatne skracuje ćas manipulácie s upinaným bremenom.Prehľad obrázkov na výkresochľechnické riešenie úžitkového vzoru je bližšie objasnene pomocou výkresu, kde na obr. l V náryse a obr. 2 v bokorýse je znázornený charakteristický tvar mechanického samaupinacicho zariadenia. V reze A-A je...

Rotačný kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3812

Dátum: 04.05.2004

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H01R 39/02

Značky: kontakt, rotačný

Text:

...spodného kontaktu a drôtu. Zvýšený elektroerozívny proces tým vytvára v spodnom kontakte drážku a nadmerne ho opotrebuje. Vyžaduje to častú preventivnu údržbu a častú výmenu opotrebenýeh spodných kontaktov.Uvedené nedostatky podstatným spôsobom rieši rotačný kontakt podľa technického riešenia. Rotačný kontakt tvori vodivá kladka - prstenec s V drážkou. ktorý je odizolovany od hriadeľa. na ktorom sa otáča. Prstenec sa samovoľne otáča...

Kytica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3811

Dátum: 04.05.2004

Autori: Pekár Jozef, Pekárová Imelda

MPK: A41G 1/00

Značky: kytica

Text:

...časťou. Prácnejšie riešenie, kde kvetiny sa k čečinovej časti napájajú každá samostatne. Ďalšou výhodou je biologická degradovateľnost a nezasahovanie do prírody. Riešenie má využitie hlavne ako smútočná kytica s minimálnymi nákladmi a cenou.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje schematicky ohnutú lineárnu čečinu, obr. 2 znázorňuje schematicky vytvorenie čečinovej častí pozostávajúcej z troch oblúkov. obr. 3...

Antinámrazový a rozmrazovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3810

Dátum: 04.05.2004

Autori: Oros Roman, Pietriková Alena, Neubauer Michal

MPK: C09K 5/10, C09K 5/00, C09K 5/20...

Značky: antinámrazový, rozmrazovací, prostriedok

Text:

...dlho sa udrží v póroch na ich povrchoch aj po zaschnutí a bráni vode a snehu zamrznúť a vytvorit precipitačné väzby medzi ľadom a povrchmi komunikácií. Pri jeho použití je odhŕňanie snehu účinnejšie a jednoduchšie. Potreba (ipakovaného zimného ošetrenia komunikácii antinámrazovým a rozmrazovacím prostriedkom úzko síivisí s ich predchádzajúcim ošetrením.Výhodou antinámrazového a rozmrazovacieho prostriedku v porovnaní s doteraz používanými...

Menič jednosmerného trakčného napätia na nízke napätie železničného infraštruktúrneho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3809

Dátum: 04.05.2004

Autori: Korenc Vladimír, Srb Stanislav, Faran Antonín

MPK: H02M 3/24

Značky: zariadenia, nízké, jednosmerného, infraštruktúrneho, trakčného, železničného, napätie, měnič, napätia

Text:

...konvertora 3 je pri zahájení svojej činnosti pripojený v sérii s prvým kontaktom si prvého stýkača Sl, s rezistorom R, tlmívkou L a diódou D jednak prvý tranzistor Tl, jednak prvý kondenzátor C 1. Na druhú svorku 3-02 konvertora 3 je pripojený jednak druhý tranzistor T 2, jednak druhý kondenzátor C 2. Rezistor R je možné po zahájení činnosti konvertora 3 preklenúť prvým kontaktom s 2 druhého stýkača S 2. Konvertor je riadený z bloku...

Krycia plachta automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3808

Dátum: 04.05.2004

Autor: Kabát Ľubomír

MPK: B60R 13/00

Značky: automobilov, plachta, krycia

Text:

...vzduchu znižuje možnosť kondenzovanie vzdušnej vlhkosti na povrchu automobilu. Plaehta je pripevnena k automobilu špagátom prípadne oceľovým lankom. ktoré je možné uzamknúť, umíestneným v tuneli v spodnej časti jednotlivých dielov. Našitím odraziek z reflexného typu látky sa zvyšuje ochrana zaparkovanćho osobného vozidla pred možným poškodením inými vozidlami. Čo zlepšuje ochranu prikrytého vozidla. Nepriehľadnosťou použitých tkanín sa...

Mechanizmus na bezpečné uvoľnenie natiahnutého a zaaretovaného bicieho mechanizmu automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3807

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 17/56, F41A 17/74, F41A 19/00...

Značky: strelnej, uvolnenie, mechanizmu, automatickej, natiahnutého, zbraně, bezpečné, zaaretovaného, bicieho, mechanizmus

Text:

...jeho voľnú časť odspodu podopiera podpera 22.Podpera 22 je riešená ako zvislá jednoramenná páka,otočná okolo čapu 27 podpery 22, odpružená pružinou 28 podpery 22 a na svojom voľnom konci je vybavená bočným výstupkom 25 podpery 22 zasahujúcím do oblasti posuvu tiahla 7. Podpera 22 sa nachádza za vypínačom 29,pričom svojou homou časťou zasahuje do oblasti jeho výkyvu. Podpera 22 vo svojej homej časti obsahuje hlavný ozub 23 a pomocný ozub...

Zariadenie na meranie a indikáciu času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3806

Dátum: 04.05.2004

Autor: Kovaľ Štefan

MPK: G04B 45/00, F23D 23/00

Značky: indikáciu, zariadenie, meranie, času

Text:

...a svetelným efektom rozhorí celá kompozícia dvanástich zápalíek. Zažíhanie zápaliek a presnosť zážihov bude zabezpečené elektronickým zariadením. Výtvarný ako aj pocitový zážitok divákov bude o to väčší, že počas zážihov trvajúcich niekoľko minút sa budú môcť zhromažďovat a pohybovať priamo vjadre kompozície, keďže kovové zápalky sa rozhoria v dostatočnej výškc nad ich hlavami.Zápalky sa budú svojim tvarom od seba odlišovať a to tak, že prvá...

Etiketovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3805

Dátum: 04.05.2004

Autori: Kiseľa František, Dolinský Anton, Torma Štefan, Mikula Anton

MPK: B65C 3/00

Značky: zariadenie, etiketovacie

Text:

...Zariadenie je manipulovateľne aje možne zaopatrit hotový výrobok etiketou aj mimo plniacej linky, čo má výhodu v znížení nepodarkov tých výrobkov, ktore majú etiketu umiestnenú nevyhovujúco a následne sa celé znehodnocujú, prípadne opravujú ručne. Cieľom riešenia bolo vytvorit jednoduché a lacne etiketovacie zariadenie pri použiti najlaenejšieho pásového polotovaru, napr. z polyetylénu alebo polypropylénu, prípadne iných ekvivalentných...

Roztok nevláknitého polyméru para-aramidu s vysokou relatívnou viskozitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10652

Dátum: 04.05.2004

Autori: Surquin Jan, Oldenzeel Mirjam Ellen, Journee René, Hendriks Anton Johannes Josef, Van Bommel Vincent

MPK: C08K 3/16, C08J 5/18, C08J 3/09...

Značky: nevláknitého, vysokou, polymerů, relatívnou, viskozitou, para-aramidu, roztok

Text:

...hexametylfosforamidu (HPMA). HMPA je avšak vysoko karcinogénny a jeho použitie v priemyslovej výrobe para-aramidov je0008 Medzinárodná patentová prihláška č. W 0 94/24211 uvádza systém rozpúšťadiel, kde bol toxický HPMA nahradený veľkým množstvom PVP. Hoci roztoky s PVP sa dobre zvlákñujú, ich nevýhodou je, že polymér sa získa ako zmes PPTA a PVP, takže produkty (vlákna, tilmy, atď.) sú rovnako tvorené zmesovými polymérmi. Takéto zmesové...

Medziprodukt na prípravu pioglitazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3109

Dátum: 04.05.2004

Autor: Duran Lopez Ernesto

MPK: C07D 417/00, C07D 213/00

Značky: medziprodukt, přípravu, pioglitazónu

Text:

...A 1 .Preto je potrebný spôsob výroby pioglitazónu z produktu, ktorý je ľahko dostupný ako je prírodný L-tyrozín v dobrom výťažku.Patentová prihláška JP-A-2000344748 opisuje metylester vzorca (VI)ktorý sa používa pri výrobe zlúčenín so štruktúrou, ktorá je evidentne odlišná od pioglitazónu, pretože tieto zlúčeniny nemajú štruktúru odvodenú od tiomočoviny, ako je to pri piogli tazóne.Predmetom vynálezu je nový medziprodukt, ktorý sa môže...

Pomocou koextrúzie potiahnuté nosníkové dosky bez trianglového efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8035

Dátum: 04.05.2004

Autor: Rübeck Jakob

MPK: B29C 47/06, B29C 47/20, B29C 47/70...

Značky: potiahnuté, trianglového, koextrúzie, pomocou, efektu, dosky, nosníkové

Text:

...Obr. 3 ukazuje schematicky na reze nosníkovou doskou ako toto pôsobenie vyzerá (prívod u (5 zatial čo horná koextrúzna vrstva (6) zostávabez klínku, vykazuje spodná koextrúzna vrstva (7) hrubý klínok.0019 Teraz bolo s prekvapením zistené, že sa môže tvorba klínku, príp. trianglový efekt na každej strane prakticky úplne vylúčiť tak, že sa toky materiálu v priebehu extrúzie tak modifikujú, že od zvyčajného toku materiálu okolo hrebeňa trysky...

Ohrievacia vlasová kulma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 772

Dátum: 04.05.2004

Autor: Julemont Pierre

MPK: A45D 1/00

Značky: ohrievacia, kulma, vlasová

Text:

...profil v podstate štvorcový alebo obdĺžnikový prierez.0010 Podľa jedného výhodného uskutočnenia zariadenia vynálezu umožňuje pohyblivý posúvač udržať koniec kučery tak, aby umožnil natočenie do špirály okolo zohrievacej jednotky.0011 Podľa vynálezu môže tlačítko ešte pritlačiť pohyblivý špirálový profil proti pevnému špirálovému profilu, aby zachytil kučeru vlasov medzi pohyblivý a pevný Špirálový profil.0012 Nakoniec uvedený vynález...

DNA klonovacie vektoré plazmidy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7794

Dátum: 04.05.2004

Autor: Reed Thomas

MPK: C12N 15/00

Značky: spôsoby, klonovacie, vektoré, použitia, plazmidy

Text:

...DNA sa géry na rezistenciu VOČJ antibiotiku využívajú ako pozitívne alebo negatívne selekčné elementy na Vyhodne vylepšenie kultlvaçie a amplifikáciu požadovaného plazmidu pred ďalšími plaznídmi.0007 Aby sa plazmid udržal v hostiteľskej baktérií, musítiež obsahovať segment sekvencií, ktoré riadia duplíkácivplazmidu v hostiteľovi. Sekvencie známe ako element počiatku replikácie (ORI) smerujú hostiteľa na použitie svojich bunkových...