Zverejnene patenty 03.05.2004

Zariadenie na sušenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7284

Dátum: 03.05.2004

Autor: Albrecht Schoell

MPK: F26B 21/06, F26B 23/00

Značky: zariadenie, sušenie, dřeva

Text:

...v tejto dobe práve nekoná, je možne cez druhý čiastočný vykurovací okruh ukladať do zásobníka tepla do tej doby, než sa po novom naplnení nádoby cez prvý čiastočný vykurovací okruh použije na ohrev cirkulujúceho vzduchu. Tepelné čerpadlo teda nečerpá pri tomto spôsobeprevádzky teplo bezprostredne zo zariadenia na ochladzovanievzduchu do zariadenia na ohrev vzduchu v nádobe, ale priamo alebo nepriamo výhodne do výmenníka tepla na ohrev media,...

Liečenie Alzheimerovej choroby a cerebrálnej amyloidnej angiopatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6423

Dátum: 03.05.2004

Autor: Sarasa Barrio Manuel

MPK: A61K 39/00, A61K 38/17, A61P 25/00...

Značky: angiopatie, liečenie, amyloidnej, cerebrálnej, choroby, alzheimerovej

Text:

...sukladaním škrobu, ktoré môžu byt obmedzené na jeden orgán, Iokalizovaná amyloidóza, alebo roztrúsené vo viacerých orgánoch, systémová amyloidóza. Sekundárna amyloidóza môže byť spojená s chronickými infekciami (ako je, napríklad, tuberkulóza) alebo chronickými zápalmi (napríklad,reumatická artritída), familiárna stredomorská horúčka (FMF) a iné typy systémových amyloidóz,ktoré sa vyskytujú u pacientov s dlhodobou liečbou hemodialýzy....

Kombinácia prostriedkov na ochranu proti ohňu a nanokompozitov pre termoplastiké polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17254

Dátum: 03.05.2004

Autor: Hörold Sebastian

MPK: C08K 5/17, C08K 3/34, C08K 5/3492...

Značky: polyméry, ohňu, ochranu, kombinácia, proti, termoplastiké, nanokompozitov, prostriedkov

Text:

...účinok však tu nie je opisovaný.0012 V spise EP 0 132 228 A 1 sú opisované voči ohňu odolné spevnené polyesterové tvarované hmoty so spevňujúcimi plnivami (výhodne so sklenenými vláknami), s prostriedkami na ochranu proti ohňu, s 0,2 až 4 príp.organicky modiñkovaného vrstveného silikátu ako prostriedku proti odkvapkávaniu a 0,05 až 2 soli alkalického kovu monokarboxylovej kyseliny so 6 až 22 C atómami. Ako plameň potlačujúce prísady...

Spôsob a nosičové komplexy na dodávanie molekúl do buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17498

Dátum: 03.05.2004

Autori: Szeto Hazel, Zhao Kesheng, Robertson Hugh, Birk Alex

MPK: A61K 47/48, A61P 35/00, A61P 31/00...

Značky: nosičové, buniek, spôsob, dodávanie, molekúl, komplexy

Text:

...7 buniek. Spodný panel predstavuje kontrastné snímky diferenciálneho rozhrania v rovnakej oblasti.Obrázok 10. Konjugàcia jDmtllDALDA s RNA oligo. Syntetická RNA oligo (dlhá 40 nukleotidov) bola fosforylovaná na 5 konci pomocou y-azP-ATP a polynukleotidkinázy. Produkt bol čistený elektroforézou na géle. 500 000 cpm na géle čistenej RNA oligo bolo konjugované s DmtDALDA v prltomnosti 1 mg EDC (N 3-dimetylaminopropyI-N-etylkarboimidj). Produkt...

Spôsob predikcie, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3517

Dátum: 03.05.2004

Autori: Vanderstichele Hugo, Kostanjevecki Vesna, De Meyer Geert, Vanmechelen Eugeen, Blennow Kaj

MPK: G01N 33/68

Značky: predikcie, alzheimerovej, spôsob, diferenciálnej, choroby, diagnostiky

Text:

...aj použitie ďalšej monoklonálnej protilátky 2 l Fl 2 špecifickej pre 33-42 AB.0010 Druhá najčastejšia príčina primárnej demencie po Alzheimerovej chorobe je demencia s Lewyho telieskami (DLB), ktorá zodpovedá za nie menej ako 10 až 20 zo všetkých prípadov demencie (Lowe, 2001 McKeith, 2002). Lewyho telieska, ktoré charakterizujú ochorenie, sú inklúzie v neurónoch zložené z abnormálne fosforylovaných neurofilamentov, ubikvitínu a...

Prevodovka na prevod otočnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2157

Dátum: 03.05.2004

Autor: Uebbing Dietmar

MPK: F16H 37/06

Značky: otočnej, rúrky, převodovka, převod

Text:

...Vyrovnávanie torzného zaťaženia sa uskutočňuje pomocou spojky na rozdelenie výkonu, umiestnenej zo0007 Pre prípady použitia v hornej výkonovej oblasti sa používajú planétové prevody, pri ktorých je za sebou zapojenýchviacero planétových stupňov. Aj tu je potrebné dbať na to, žeVonkajšie rozmery so zvyšovaním prenášaného výkonu značne narastajú. Požiadavke na výrobu určitého, vopred daného prevodu môže byť z hľadiska procesu používania...

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283959

Dátum: 03.05.2004

Autori: Oleński Stanislaw, Ozdzeński Jerzy, Kołomecki Jerzy

MPK: F02B 75/06

Značky: systéme, motora, vibrácií, piestov, tlmenie, naftového, torzných, zariadenie, vratným, riadiacom, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov určené na obmedzovanie amplitúdy torzných vibrácií prenášaných medzi hlavným hriadeľom motora a pomocnými mechanizmami, ako sú palivové vstrekovacie čerpadlo, rozvodové zariadenie a olejové alebo vodné čerpadlo, poháňaných prostredníctvom ohybných hriadeľov. Tlmič (3) vibrácií hlavného hriadeľa (4) je uložený na hlavnom hriadeli (4) v...

Forma B sodnej soli omeprazolu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283958

Dátum: 03.05.2004

Autori: Ymén Ingvar, Gustavsson Anders, Kjellbom Kristina

MPK: A61K 31/44, C07D 401/12

Značky: obsahom, spôsob, přípravy, farmaceutický, forma, sodnej, omeprazolu, prípravok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa forma sodnej soli 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu, známej pod triviálnym názvom sodná soľ omeprazolu. Ďalej sú opisované spôsoby prípravy formy B sodnej soli omeprazolu, ktorá je termodynamicky stabilná, ako aj farmaceutické kompozície s jej obsahom a jej použitie na liečenie gastrointestinálnych ochorení.

Prívesný štítok do ucha zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283957

Dátum: 03.05.2004

Autor: Bladen Roy Victor

MPK: A01K 11/00

Značky: štítok, přívěsný, zvieratá

Zhrnutie / Anotácia:

Prívesný štítok obsahujúci zasúvaciu časť (1) s hlavným telesom (2), krčkom (3) preťahujúcim sa z hlavného telesa (2), a hrotom (5) na zaberanie s vonkajšou súčasťou (20). Distálne zakončenie krčka (3) z hlavného telesa (2) formuje základňu (7) pre hrot (5). Hrot (5) má ihlanovitý tvar s aspoň tromi hornými okrajmi, zbiehajúcimi sa vo vrchole. Hrot (5) obsahuje duté priestory medzi vnútorným jadrom a dvomi protiľahlými nepárnymi plochami, do...

Deriváty polyhydroxyfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283956

Dátum: 03.05.2004

Autori: Sakai Kunikazu, Doi Kazuyuki, Satoh Yusuke, Kitamura Kazuyuki

MPK: C07C 49/743, A61K 31/12, C07C 49/713...

Značky: deriváty, polyhydroxyfenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát polyhydroxyfenolu všeobecného vzorca (V), kde R1 je 2,6-dimetylheptyl alebo 2-metylpropyl alebo benzyl, R2 je zvolené zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, 3-metyl-2-butenyl, 3,7-dimetyl-2,6-oktadienyl a benzyl nesubstituovaného alebo substituovaného aspoň jedným členom zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -OH, alkoxy s 1 až 15 atómami uhlíka, alkenyloxy s 2 až 15 atómami uhlíka a acylu organickej kyseliny karboxylovej a R3 je...

Spôsob automatickej regulácie hladiny kvapaliny a automatický regulátor hladiny kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283955

Dátum: 03.05.2004

Autor: Molnár Štefan

MPK: G05D 9/00, G01F 23/34

Značky: kvapaliny, hladiny, automatický, regulácie, regulátor, spôsob, automatickej

Zhrnutie / Anotácia:

Priamym mechanickým ovládaním odvodeným od pohybu plaváka sa vo ventile plynule reguluje prietok vzduchu ovplyvňujúceho výkon čerpadla s pneumatickým pohonom, odčerpávajúceho kvapalinu zo snímaného priestoru. Zariadenie na tento spôsob obsahuje plavák (3), ktorý je mechanicky spojený s otočnou časťou (1) ventilu (2) ovládacieho vzduchu, pričom jeho výstup je prepojený s pneumatickým vstupom pohonu čerpadla (4).

Domazávacia sústava vysokootáčkového ložiska, najmä bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283954

Dátum: 03.05.2004

Autori: Mládek Miloš, Pavlík Jiří, Manhalter Pavel, Kříž František

MPK: D01H 7/20, D01H 4/12

Značky: vysokootáčkového, sústava, stroja, domazávacia, najmä, ložiska, bezvřetenového, dopriadacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Domazávacia sústava obsahuje puzdro (1), ktorým je ložisko uložené v pružnom člene (11), ktorý je uložený v ložiskovom telese (14), pričom puzdro (1) ložiska, pružný člen (11) aj ložiskové teleso (14) sú opatrené vzájomne sa kryjúcimi prístupovými otvormi (8, 10, 140), ktorým je priradená dutá priechodka (13) na strane odľahlej od ložiska uzavretá zátkou (16). Dutá priechodka (13) je uložená v prístupovom otvore (140) v ložiskovom telese (14),...

Spôsob prípravy aloinu extrakciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283953

Dátum: 03.05.2004

Autor: Cohen Avraham

MPK: C07H 7/04

Značky: spôsob, extrakciou, přípravy, aloinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v extrakcii hmoty, ktorá obsahuje aloe, konkrétne žltú miazgu aloe alebo jej derivát, za prítomnosti alifatického diolu alebo triolu s malou molekulárnou hmotnosťou, ako je napríklad glycerol alebo glykol, s následným čistením alkoholu kryštalizáciou.

Pyrido [2,3-D]pyrimidíny a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283952

Dátum: 03.05.2004

Autori: Boschelli Diane Harris, Doherty Annette Marian, Klutchko Sylvester, Blankley Clifton John, Hamby James Marino, Panek Robert Lee

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: 2,3-d]pyrimidíny, pyrido, kompozície, báze, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrido [2,3-D]pyrimidíny vzorca (I),kde X je NH, N-acyl, O alebo S R1 je NR3R4, SR3, OR3, SOR3 alebo SO2R3 každý z R2, R3 a R4 je nezávisle H, (CH2)nPh, kde Ph je prípadne substituovaný fenyl a n je 0, 1, 2 alebo 3 cykloalkyl s 3 až 6 C, alkanoyl s 1 až 6 C, alkyl s 1 až 6 C, alkenyl s 2 až 6 C alebo alkinyl s 2 až 6 C, pričom tieto alkyly, alkenyly a alkinyly sú prípadne substituované NR5R6, prípadne substituovaným fenylom, tioalkylom s 1 až 6...

Granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, spôsob ich výroby a ich použitie na stabilizáciu organických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283951

Dátum: 03.05.2004

Autori: Kirchberger Linda, Breitenstein Benjamin, Thibaut Daniel

MPK: C08K 3/00, C08K 13/02, B01J 2/20...

Značky: polymérov, granule, použitie, nízkou, aditiv, organických, výroby, prašnosťou, stabilizáciu, plášťových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, ktoré obsahujú aspoň 10 % hmotn. stearátu vápenatého. Obsah vody v stearáte vápenatom je menej ako 2 % hmotn.. Vykazujú rozptyl veľkosti častíc, podľa ISO 3435, od 1 mm do 10 mm, sypnú hmotnosť väčšiu ako 400 g/l a tekutosť podľa DIN 53492 menej ako 15 s (tR25). Ďalej sa opisuje spôsob výroby a použitie týchto granúl na stabilizáciu organických polymérov.

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283950

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 31/58, A61K 9/72, A61K 31/165...

Značky: přípravu, kompozícia, přípravy, spôsob, inhalačná, liečivá, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Prášková kompozícia obsahuje jednu alebo viac farmaceuticky veľmi účinných zlúčenín a nosič, pričom všetky zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota prostriedku je 0,28 až 0,38 g/ml. Kompozícia je vhodná na liečbu respiračných porúch.

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283949

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 9/72, A61K 31/165

Značky: použitie, kompozícia, liečivá, přípravy, spôsob, inhalačná, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá prášková kompozícia obsahuje formoterol a nosič, pričom obidve zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota kompozície je 0,28 až 0,38 g/ml. Kompozícia je vhodná na liečbu respiračných porúch.

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283948

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 31/58, A61K 9/72

Značky: použitie, přípravy, spôsob, inhalačná, kompozícia, přípravu, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Prášková kompozícia obsahuje budesonide a nosič, pričom obidve zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota prostriedku je 0,28 až 0,38 g/ml. Prostriedok je vhodný na liečbu respiračných porúch.

Farmaceutické kompozície tizoxanidu a nitazoxanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283947

Dátum: 03.05.2004

Autor: Rossignol Jean-françois

MPK: A61K 31/425, C07D 277/58

Značky: tizoxanidu, kompozície, farmaceutické, nitazoxanidu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické kompozície obsahujúce ako aktívnu zložku najmenej jednu zlúčeninu zvolenú zo skupiny, ktorú tvorí zlúčenina vzorca (I) a zlúčenina vzorca (II). Farmaceutické kompozície sa stabilizujú najmenej jednou farmaceuticky prijateľnou kyselinou. Aktívna zložka je výhodne vo forme častíc s veľkosťou častice menšou než 200 um a stredná veľkosť častíc je väčšia než 5 um. Farmaceutické kompozície sú zvlášť použiteľné pri liečbe oportúnnych...

Farmaceutické kompozície tizoxanidu a nitazoxanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283946

Dátum: 03.05.2004

Autor: Rossignol Jean-françois

MPK: A61K 31/425, C07D 277/58

Značky: farmaceutické, nitazoxanidu, tizoxanidu, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ako aktívnu zložku najmenej jednu zlúčeninu zvolenú zo skupiny, ktorú tvorí zlúčenina vzorca (I) a zlúčenina vzorca (II). Aktívna zložka je výhodne vo forme častíc s veľkosťou častice menšou ako 200 um a stredná veľkosť častíc je väčšia než 10 um. Farmaceutické kompozície sa výhodne stabilizujú najmenej jednou farmaceuticky prijateľnou kyselinou. Farmaceutické kompozície sú zvlášť použiteľné pri liečbe...

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Finley Charles, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut, Landes Max, Misslitz Ulf, Sievernich Bernd

MPK: A01N 35/10, A01N 43/10, A01N 43/08...

Značky: herbicídna, přípravy, použitie, cyklohexenonoximéter, obsahujúca, herbicídny, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283943

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 9/72, A61K 31/35

Značky: kompozícia, inhalačná, liečivá, přípravy, spôsob, použitie, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá prášková kompozícia obsahuje terbutalinsulfát a nosič, pričom obidve zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota kompozície je 0,28 až 0,38 g/ml. Kompozícia je vhodná na liečbu respiračných porúch.

Použitie polykyselín obsahujúcich inhibítor nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív, upravené anorganické hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283942

Dátum: 03.05.2004

Autori: Erhardt Klaus, Leibold Edgar, Rittinger Stefan, Horchler Von Locquengh Klaus, Dressel Jürgen, Barth Thomas, Gold Randall Evan, Rieber Norbert

MPK: C05G 3/00, C05G 3/08

Značky: anorganických, spôsob, upravené, hnojiv, hnojivo, polykyselin, nitrifikácie, inhibitor, úpravu, anorganické, použitie, obsahujúcich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie anorganických alebo organických polykyselín na úpravu anorganických hnojív, predovšetkým použitie polykyselín vo forme zmesí s najmenej jedným inhibítorom nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív. Ďalej je opísané anorganické hnojivo v práškovej forme vo forme granúl s obsahom inhibítora nitrifikácie a spôsob jeho prípravy.

Blistrové balenie, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283941

Dátum: 03.05.2004

Autor: Källgren Eva

MPK: A61J 1/03, B65D 75/36

Značky: balenie, výroby, spôsob, blistrové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané blistrové balenie, ktoré obsahuje prinajmenšom prvý a druhý rad rovnobežných radov blistrov takého typu, v ktorom fólia bázy s vytvorenými blistrami sa spojí s v podstate plochou fóliou veka a v ktorom medzi najmenej prvým a druhým radom blistrov je stredná časť, ktorá má najmenej jednu prehýbaciu líniu rovnobežnú s uvedeným prvým a druhým radom a kde uvedené balenie je zložiteľné podľa uvedenej prehýbacej línie, a kde uvedené...

Závesný viacradlicový obojstranný pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 283940

Dátum: 03.05.2004

Autor: Besson Patrick

MPK: A01B 3/46, A01B 3/30

Značky: obojstranný, viacradlicový, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa závesný viacradlicový obojstranný pluh obsahujúci orbové telesá usporiadané na nosníku (12) skladajúceho sa z prednej časti (12a) a zadnej časti (12b) vzájomne spojených kĺbovým spojením (13), z ovládacieho ústrojenstva (19) zaisťujúceho natáčanie zadnej časti (12b) proti prednej časti (12a) okolo čapu (16) kĺbového spojenia a blokujúceho toto kĺbové spojenie (13) v požadovanom natočení, pričom nosník (12) je uložený otočne okolo...

Spôsob výroby (3S)-tetrahydro-3-furyl-N-[(1S,2R)-3-(4-amino-N- izobutylbenzénsulfónamido)-1-benzyl-2-hydroxypropyl]karbamátu a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 283939

Dátum: 03.05.2004

Autori: Rout Stephen, Al-farhan Emile, Rodgers Keith, Mcghie Stephen, O'callaghan John, Deininger David, Robertson Mark Stuart, Singh Hardev, Tung Roger Dennis

MPK: C07D 307/20

Značky: izobutylbenzénsulfónamido)-1-benzyl-2-hydroxypropyl]karbamátu, 3s)-tetrahydro-3-furyl-n-[(1s,2r)-3-(4-amino-n, medziprodukt, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby (3S)-tetrahydro-3-furyl-N-[(1S, 2R)-3-(4-amino-izobutyl-benzénsulfónamido)-1-benzyl-2- hydroxypropyl]karbamátu, ktorý zahrnuje pri použití zlúčeniny všeobecného vzorca (A) ako východiskovej látky štyri kroky a nový medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny.

Spôsob výroby spojovacieho materiálu s bodcami, spojovací materiál a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283938

Dátum: 03.05.2004

Autori: Thomas Denis Albert, Cox Robert George, Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A44B 18/00, B29C 43/22, A61F 13/62...

Značky: spôsob, výrobok, spojovacieho, spojovací, výroby, materiálů, materiál, absorpčný, bodcami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spojovacieho materiálu s bodcami (22, 22', 22'') obsahuje kroky, v ktorých sa zahrieva tepelne citlivý materiál aspoň na teplotu tavenia, ukladajú sa oddelené množstvá tohto tepelne citlivého materiálu na dopravovaný podklad (24, 24', 24'') a naťahujú sa oddelené množstvá tepelne citlivého materiálu v smere s vektorovou zložkou rovnobežnou s rovinou podkladu (24, 24', 24''). Natiahnutý tepelne citlivý materiál pritom vytvára bodce...

Farmaceutický prípravok na ústne podávanie, tabletový prípravok na ústne podávanie, spôsob výroby a použitie tohto prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283936

Dátum: 03.05.2004

Autori: Bosché Patrick, Weissemann Claus, Mahler Hans Friedrich

MPK: A61K 31/4709, A61K 9/28, A61K 9/20...

Značky: výroby, použitie, přípravků, ústne, tabletový, podávanie, farmaceutický, spôsob, prípravok, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na orálne podávanie, ktorý obsahuje moxifloxacín, jeho soľ a/alebo hydrát, aspoň jedno suché spojivo, aspoň jedno dezintegračné činidlo a aspoň jedno lubrikačné činidlo, pričom podstatou riešenia je, že zahrnuje od 2,5 % hmotn. do 25 % hmotn. laktózy. Tabletový prípravok na orálne podávanie zahrnuje jadro tvorené týmto farmaceutickým prípravkom a poťahovaciu vrstvu. Spôsob výroby tohto farmaceutického prípravku prebieha...

Spôsob prevádzky striedača, ktorý napája jednofázový synchrónny motor s rotorom budeným permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283935

Dátum: 03.05.2004

Autori: Steinmann Ulrich, Klein Hans-wilhelm, Schmidt Thomas

MPK: H02P 6/22, H02P 6/06, H02P 5/40...

Značky: ktorý, rotorom, jednofázový, permanentnými, striedača, prevádzky, motor, magnetmi, napája, synchrónny, budeným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prevádzky striedača, ktorý napája jednofázový synchrónny motor s rotorom budeným permanentnými magnetmi, najmä na pohon čerpadiel v domácich spotrebičoch, sa napájanie jednofázového synchrónneho motora uskutočňuje cez striedač (WR) s riaditeľným alebo regulovateľným tvarom impulzu na výstupe a riadenie alebo regulácia striedača (WR) sa uskutočňuje podľa predbežne zadanej hodnoty charakteristiky i = f(n) prúd/otáčky medzi príslušným...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283934

Dátum: 03.05.2004

Autori: Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang

MPK: A01N 1/02, C07C 277/08, A61K 31/155...

Značky: orto-substituované, spôsob, obsahujú, benzoylguanidíny, přípravy, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, v ktorých R1 predstavuje vodík, halogén, kyano-skupinu, nitroskupinu, C1-8-alkyl, C1-8-alkoxyl, C3-8-cykloalkyl, C3-8-cykloalkoxyl alebo skupinu Xa-(CH2)b-(CF2)c-CF3, X predstavuje kyslík, síru alebo prípadne substituovanú skupinu NH a má hodnotu 0 alebo 1, b má hodnotu 0, 1 alebo 2 a c má hodnotu 0, 1, 2 alebo 3, alebo R1 predstavuje substituovanú...

Oceľový kord s otvorenou štruktúrou, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283933

Dátum: 03.05.2004

Autori: Van Giel Frans, De Vos Xavier

MPK: D07B 7/02, D07B 1/06

Značky: ocelový, strukturou, otvorenou, tohto, výroby, zariadenie, vykonávanie, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľový kord (114) na vystuženie gumových produktov obsahuje výstužné prvky (100, 132), pričom má určitú dĺžku, pozdĺžnu os (112) a určité stúpanie. Každý z týchto prvkov (100) má projekciu do roviny YZ kolmej na uvedenú pozdĺžnu stredovú os (112). Aspoň jedna z týchto projekcií má formu krivky s polomerom zakrivenia, ktorý sa strieda medzi minimom a maximom. Táto krivka má ďalej stred zakrivenia. Uvedený polomer zakrivenia a tento stred...

Spôsob prípravy derivátov zo skupiny taxoidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283932

Dátum: 03.05.2004

Autori: Pauze Denis, Oddon Gilles, Riguet Didier, Leon Patrick, Didier Eric

MPK: C07D 305/14

Značky: spôsob, skupiny, taxoidov, derivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy dialkoxylových derivátov z triedy taxoidov pomocou priamej alkylácie dvoch polôh 7 a 10 deacetylbaccatinu alebo jeho derivátov esterifikovaných v polohe 13.

Zásobník na znečistené a/alebo kontaminované materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 283931

Dátum: 03.05.2004

Autor: Studer Hans-jörg

MPK: B65F 1/16, B65F 1/14

Značky: materiály, kontaminované, znečištěné, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Znečistené a/alebo kontaminované predmety sa musia často zhromažďovať predtým, než sa špecifickým spôsobom zlikvidujú. S cieľom zamedziť upchávanie odtokových potrubí sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch sa v týchto priestoroch používa zásobník (1) s bezdotykovou prevádzkou, pričom tento zásobník má veko (2), ktoré sa otvorí v prípade, že sa ruka užívateľa alebo iný objekt priblíži k detektoru (50) reagujúcemu na priblíženie....

Farmaceutický aerosólový prostriedok a farmaceutický výrobok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283930

Dátum: 03.05.2004

Autori: Scott John, Oliver Martin, Fatania Kanu, Muller Helgert

MPK: A61K 31/48, A61K 9/00

Značky: prostriedok, výrobok, obsahom, farmaceutický, aerosolový

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok zahŕňajúci terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená 1-butyl, 2-butyl, cyklohexyl alebo fenyl a R2 znamená acetyl alebo izobutanoyl, a propelent vybraný zo skupiny 1,1,1,2-tetrafluóretán, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán a ich zmesi a etanol v množstve schopnom rozpustiť zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a voliteľne povrchovo aktívnu látku.

Chemická kompozícia obsahujúca konzervačný systém a produkt osobnej starostlivosti, spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283929

Dátum: 03.05.2004

Autori: Salmon Michael, Godfrey Dene Clifford, Sidney Sandra

MPK: A01N 47/12, A01N 31/14, A61K 7/00...

Značky: starostlivosti, přípravy, obsahujúca, systém, osobnej, kompozícia, produkt, spôsoby, konzervačný, chemická

Zhrnutie / Anotácia:

Chemická kompozícia obsahuje konzervačný systém obsahujúci jodopropynylbutylkarbamát a fenoxyetanol v hmotnostnom pomere jodopropynylbutylkarbamátu k fenoxyetanolu v rozmedzí od 1 : 90 do 1 : 400. Produkt osobnej starostlivosti obsahujúci uvedený konzervačný systém. Spôsob prípravy tejto chemickej kompozície tohto produktu osobnej starostlivosti zahŕňa zmiešanie jodnopropynylbutylkarbamátu a fenoxyetanolu v uvedenom hmotnostnom pomere.

Remenicové prostriedky, obzvlášť pre zdvíhacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283928

Dátum: 03.05.2004

Autor: Baraldi Roberto

MPK: F16H 55/36, B66B 5/04

Značky: obzvlášť, zariadenia, zdvíhacie, remenicové, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Remenicové prostriedky, obzvlášť pre zdvíhacie zariadenia, obsahujúce podporné prostriedky pre otáčavo podporovanú remenicu externe zabezpečenú spojovacími prostriedkami na zapadnutie s flexibilnými prenosovými prostriedkami a vnútorným zabezpečením centrálnej hlavnej časti, ktorá je obklopená zádržnými prostriedkami uvedených podporných prostriedkov. Centrálna časť tvorená hlavicou (5) a jej lemovou väzbou (6) je vybavená prvým spojovacím...

1,8-Anelované chinolinónové deriváty substituované N- alebo C- viazanými imidazolmi inhibujúce farnezyl transferázu, spôsob ich výroby, medziprodukt na spôsob ich výroby a spôsob výroby medziproduktov a farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto d…

Načítavanie...

Číslo patentu: 283927

Dátum: 03.05.2004

Autori: Sanz Gérard Charles, Venet Marc Gaston, Ligny Yannick Aimé Eddy, Poncelet Virginie Sophie, Angibaud Patrick René

MPK: C07D 471/06, A61K 31/4738, C07D 498/06...

Značky: tieto, farnezyl, medziprodukt, prostriedok, chinolinónové, substituované, výroby, medziproduktov, transferázu, obsahujúci, farmaceutický, deriváty, spôsob, imidazolmi, inhibujúce, 1,8-anelované, viazanými

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli a ich stereochemicky izomérne formy, kde prerušovaná čiara znamená prípadne väzbu X znamená kyslík alebo síru -A- je dvojmocná skupina R1 a R2 každé nezávisle znamená vodík, halo, alebo C1-6alkyl, R3 a R4 každé nezávisle znamená vodík, halo, C1-6alkyl, alebo C1-6alkoxy, R5 je imidazolylová skupina substituovaná vodíkom alebo C1-6alkylom R6 znamená vodík,...

Implantovateľné zariadenie na dodávanie liečiva, spôsob jeho prípravy a použitie formulácie peptidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283926

Dátum: 03.05.2004

Autori: Prestrelski Steven, Stevenson Cynthia

MPK: A61K 38/04, A61K 38/08, A61K 38/09...

Značky: peptidovej, spôsob, použitie, dodávanie, implantovateľné, zariadenie, formulácie, přípravy, liečivá, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Implantovateľné zariadenie na dodávanie liečiva zahrnuje stabilnú nevodnú formuláciu peptidovej zlúčeniny obsahujúcu najmenej jednu peptidovú zlúčeninu a najmenej jedno polárne aprotické rozpúšťadlo, pričom uvedená formulácia je stabilná pri 37 °C najmenej 3 mesiace. Spôsob prípravy zariadenia na dodávanie liečiva zahrnuje rozpustenie najmenej jednej peptidovej zlúčeniny v najmenej jednom polárnom aprotickom rozpúšťadle, pričom uvedená...

Spôsob separácie a čistenia izoméru t-butyl-metylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283925

Dátum: 03.05.2004

Autori: Ikimi Kiyoshi, Tsukada Susumu, Toma Masaaki

MPK: C07C 39/04, C07C 37/68, C07C 37/74...

Značky: spôsob, t-butyl-metylfenolu, čistenia, izomeru, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob separácie a čistenia izoméru t-butyl-metylfenolu zo zmesi t-butylkrezolov, obsahujúcej zložku 2-t-butyl-4-metylfenol (4M2B), 2-t-butyl-5-metylfenol (3M6B), zlúčeniny s nižším bodom varu ako má 4M2B a zo zlúčenín s vyšším bodom varu ako má 3M6B destilačnými operáciami pri teplote 200 °C alebo nižšej, pričom zmes t-butylkrezolov je reakčnej zmesou získanou butylačnou reakciou zmesi m,p-krezolov.

Indazolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283924

Dátum: 03.05.2004

Autori: Martinelli Michael, Wilson Thomas, Catlow John, Schaus John, Cohen Marlene, Swanson Steven, Thompson Dennis

MPK: A61K 31/47, A61K 31/415, A61K 31/445...

Značky: indazolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Indazolkarboxamidy všeobecného vzorca (I) sa použili ako antagonisty a čiastočné agonisty serotonínového receptora 5-HT4 na liečbu porúch spôsobených alebo ovplyvnených dysfunkciou receptora 5-HT4.